Skifte 1706 etter Ingebor Ingebrigtsdatter Amdam (side 251) Mann

Skifte 1706 etter Ingebor Ingebrigtsdatter
Mann:
Amdam
(side 251)
Ole Pedersen
ingen livsarvingar
Hennar søsken: Fuld Broder Peder Ingebrigtsen Hoel, Jørgenfiord
Fuld Søster Sal: Eleg (?) Ingebrigtsdatters Børen
Mogens Joensen, Ragnilde Joensdatter,
og deris Formynder Peder Hoele,
Half Søskende Sal: Thore Ingebrigtsens Børn
Ingebor med hendis Mand Nils Aarset,
Anne med hendis Mand Siver Ringstad,
Sal: Olle Ingebrigtsens Børn
Ingebor og Mari Olsdøttre, for dem verge
Ingeborgs Mand Elling
Folkestad.
Sal: Marithe Ingebrigtsdatters Søn Arne Larsen Sandal
Vurderingsmenn: Iver Jacobsen Haaiem og Bottolf Knudsen Tøsse
Skifte 1714
9.januar
etter Laurits Olsen
Apalset/Honningdal
(side 341)
……efter afgangne velfornemme Borger og Handelsmand Sal: Lauritz Olsen Abelsett
som residerede paa gaarden Honningdal i Walde Schibbr. Udi bemeldte Sundmørs Fogderie,
forrettet lovmæssig arveskifte og deling imellem hans efterlatte Hustru den dydrige
og Gudelskende Matrone Empte Hansdatter Stochberg med begierte Laugverge hendes
Fader velagtbare Hr. Hans Frantzen Stochberg paa den ene side, og deris til sammen havende
Eniste Barn Anne Lauritzdatter gammel 4 1/2 aar, med hendis efter Loven ordinerede formynder
Faderbroderen Christopher Olsen Abelsett paa den andre side.
Formue: 1002 Riksdalar
(Guld befantes ei videre end 1 Guld kiedel og 6 platte ringer, som er Enkens af hendis
Sal: Mand given i Fæstegave og hun efter Loven uden nogen deling forlod nyder.)
Skifte 1714
11.januar
etter Maren Alstrup
Apalset
(side 346)
Henning Tygesen Castberg, Kongl: Maie.ts. Allerunderdanigste Sorenskriver
og Skifteforvalter udi Sundmørs Fougderie Gjør vitterligt atAnno Christei 1714 d.11.,12. og 13.
Januarii blev efter den velfornemme og Gudelskende Matrone Maren Matz Datter Alstrup
som boede paa gaarden Abelsett i Walde Schibreede forrettet lovmæssig arveskifte og deling
imellem samptlige hendes Børn nemlig:
Salig Lauritz Olsens efterlatte eniste barn Anne Lauritzdatter gammel 4 1/2 aar,
Matz Olsen residerende i Larsnes self myndig,
Christopher Olsen self myndyg,
Poul Olsen 20 1/2
aar,
Jens Olsen gammel 17 aar,
Elisabeth Olsdatter med hendis værge hæderlige og velærede Hr Rasmus Pedersen Brandal,
og Margaretha Olsdatter ugift, gammel 30 aar.
Og er for de umyndige ordineret til Formynder bemeldte Christopher Olsen Abelsett for sin
Broderdatter Anne Larsdatter, og for sin søster Margaretha Olsdatter, item Curator for
Broderen Poul Olsen. Og Matz Olsen Larsnes er forhen ordineret formynder for sin Broder
Jens Olsen, derved det også forbliver.
Vi tar med litt av eigedommane:
Reede Penge:
Courant
Guld:
1 Amelit Ring
1 Zignet Ring
1 liden Amelit Ring
med grøn steen
1 Ring med Blaa
steen udi
Sølv:
16 gjenstandar
osv…..
800
2-3-0
2-0-0
1-3-1
1-3-5
7 Rd 3 mk
Skifte etter Ole Larsen
Apalset
14/3 1711
(side 16)
HENNING TYGESEN CASTBERG, Kongel: Mai.ts allerunderdanigste Sorenskriver
og skifteforvalter udi Sundmørs Fougderie giør vitterligt at Anno 1711 d. 14. Martii
blev efter Agtbare og velfornemme Sal: Mand Olluf Laritsen, forige Borger til Bergen
og Handelsmand paa Sundmør som Residerede paa Gaarden Abelset, holden lovmessig
arveskifte og deling, imellem hans efterlatte Hustrue, den dydrige og Gudelskende Matrone
Maren Madsdatter med begierte laugverge hendes elste Søn Borger og Handelsmand
Lauritz Olsen boende i Honningdal paa den eene side, og deris tilsammen havende Børn
nemlig bemeldte Lauritz Olsen self myndig, Madz Olsen self myndig, Christopher Olsen
gammel 22 1/4 aar Curator Broderen Lauritz Olsen, Povel Olsen gammel 17 aar, hans
formynder Verbroderen hæderlig og velærede Mand Hr Rasmus Pedersen Brandal,
Jens Olsen gammel 14 aar hans formynder Broderen Madz Olsen, Elisabeth Olsdatter,
med hendes Mand velbemeldte Hr. Rasmus Brandal, og Magreta Olsdatter gammel 27 aar
med hendes formynder Eldste Broder førnefnte Lars Olsen sambtlige paa anden side.
Overværende til Wurderingsmænd Iver Jacobsen Haajem og Peder Størchersen Glomset
I boet var det gjenstandar av sølv for 318 Riksdalar, Tinn for 50 Riksdalar, Messing for 14 Riksdalar,
Kopar for 65 Riksdalar, Jern for 36 Riksdalar. Der var bøker taksert til 25 Riksdalar.
Med alle jordeigedommane gjekk skiftet over i alt 32 sider.
Bøker:
Friderici Secundi bibel
(Berre den var taksert til 10 Rd)
Postilla Gerneri
En gammel Bog om det evige lif
En Huuspostil af Gerneris in folio
Brochmani Huuspostil
2 halve Bibler
En Bog af Religionsartikler
En Lovbog
Den Norske Croniche
Skifte 1709 etter Britte Guttormsdatter
Mann:
Peder Ottesen Braute
Barn:
Otte Pedersen 11 år
Siri Pedersdatter 16 år
Formynder: Faderen self
Vurderingsmenn: Rasmus Sjøholt og Peder Gjære
Braute
(side 596b)
Skifte 1690
etter Ole Torsen
Hustru:
Berethe Halvorsdatter
deris til sammen siu ægte aflede Børen, Nemblig:
Ingebrigt, Tord, Halvor og Jens Olssønner og
Kari, Berette og Guri Olsdøttre.
og
Halvard sæter
( side 9)
Oververende: Botelf Tøsse og Jens Vaxvig
Skifte 1697
etter Alf Alfsen
Hustru:
Siri Toresdatter
Hatlen
(side 176)
Hatlen
(side 96)
Og den Sal: Mands tvende Børen,
Anders Alfsen og Zidsele Alfsdatter
Skifte 1690
etter Jetmund Olsen
Hustrue:
Marithe Jacobsdatter
Datter:
Synneve Jetmundsdatter
Oververende: Botolf Tøsse og Jens Vaxvig
Skifte 1690
Hustru:
etter Halvor Povelsen
Nedre Lande
Berethe Knudsdatter
og 5 deris Børne nembl:
Povel, Christen, Olle, Knud og Jens Halvorsen
Nerverende Olle Larsen Lensmand og Bottolf Tøsse
(side 10)
Skifte 1696
etter Tommas Størchersen
Hustru:
Anne Knudsdatter
deris til sammen ægte Børn
Størcher Tommassen og Berette Tommasdatter
og
Lande
(side 169b)
Vurderingsmenn: Olle Larsen Søholt og Olle Olsen Søholt
af Sorenskriferen Jacob Mathisen registreret
Skifte 1713
12.oktober
etter Elling Larsen
Li
Hustru:
Britte
Verge: Anders Sjøholt
Barn:
Marithe Ellingsdatter 9 år
Formynder: Jacob Larsen Nedre Lande
(side 322)
Vurderingsmenn: Rasmus Sjøholt og Peder Gjære
Skifte 1706 15.juni
Hustru:
etter
Jetmund
Knudsen Li
Anne Olsdatter
Verge: Ole Lasen Abelset
Barn med forrige Kone:
Skifte 1706
14.juli
(side 249b)
etter Jacob Pedersen
Hustru:
Kari Ellingsdatter
Verge: Povel Strand
Barn:
Knud Jacobsen 7 år
Peder Jacobsen 5 år
Britte Jetmundsdatter
Formynder: Hans Pedersen Skodjevåg
Sjøholt
(side 245)
Barn med forrige kone:
Giese og Marithe Jacobsdøttre
Formynder for alle barne:
Faderbroderen Arne Pedersen Stor Engeset
Skifte 1709
18.april
etter Joen
Sørensen
Hustru:
Anne Guttormsdatter
Verge: Elling Pedersen Bårdsgjære
Barn:
Sal: Peder Joensens efterlatte barn Troels Pedersen 4 år
Guttorm Joensen 20 år
Marithe og Inger Marithe Joensdøttre
Sjøholt
(side 598b)
Formynder for Troels: Elling Bårdsgjære
For Guttorm og yngste Marithe: Peder Olsen Gjære
og for eldste Marithe: Guttorm Stranden
Vurderingsmenn: Rasmus Sjøholt og Peder Gjære
Skifte 1706
14.juli
Barn:
etter Ole Nilsen og kone Marithe Jetmundsdatter
Sjøholt
Lars Olsen 19 år
Nils Olsen 10 år
Ragnilde Olsdatter
Formynder: Ole Jetmundsen Li
Vurderingsmenn: Lensmann Ole Larsen
og Iver Jacobsen Haaiemb
Skifte 1712
15.april
etter
Mann:
Anders Jetmundsen Sjøholt
Synned Knudsdatter
Sjøholt
Halvsøsken: Ole Steffensen Bjørnevik 36 år
Ingebrikt Steffensen 35 år
Erik Serkvesen 27 år
begge i Kongens Tieneste
og Britte Larsdatter
Vurderingsmenn: Rasmus Sjøholt og Peder Olsen Gjære
(side 145)
( side 246b)
Skifte 1715
6.april
etter Joen Ellingsen
Solnørdal
Hustru:
Anne Pedersdatter
Verge: Lars Hansen Braute
Barn:
Anne Joensdatter,formynder:
Faderbroderen Peder Ellingsen Amdam
(side 462)
Vurderingsmenn:
Rasmus Sjøholt og Peder Olsen Gjære
Skifte 1691
18.august
Hustru:
etter Peder
Knudsen
Tøsse
(side 36)
Engele Olsdatter
og deris Eniste ægte aflede Barn
Karen Pedersdatter
Nerverende Barnets Faderbroder Olle Knudsen, sambt
Vurderingsmænd tillige med Sorenschr., Lensmand Olle Larsen Abelsetter
Bottolf Tøsse og Ifuer Haajem
Skifte 1707
6.september etter Ole Simensen
Hustru:
Vaksvik
(side 455)
Kirsti Justsdatter
Verge Ebbe Pedersen Viset
ingen livsarvingar
Den Sal: Mands Morbroder Peder Larsen,
Morsøstre, Kari Larsdatter og Britte Larsdatter med
deris Formynder bemeldte deris Broder Peder Larsen
Skifte 1711
1.juli
etter Ellef Clemetsen
Valbø
(side 61)
Hustru:
Marithe Knudsdatter
Hennar verge: Ole Larsen Valbø
1 Barn:
Marithe Ellefsdatter
Hennar formynder: Faderbroderen Jens Clemetsen
Vurderingsmenn: Arne Giskemo og Ole Waldbøen
Skifte 1713
2.mars
etter Knud Olsen
Valgermo
(side 217)
Hustru:
Ragnilde Olsdatter
Hennar verge: Arne Iversen Giskemo
Born:
Ole Knudsen 3 år. Formynder Elling Pedersen Bårdsgjerde
Britte Knudsdatter 9 år. Formynder Moderbroderen Ole Olsen Gjære
Ingelef Knudsdatter 6 år. Formynder Moderbroderen Anders Olsen Nedrevold
Vurderingsmenn: Arne Giskemo og Rasmus Sjøholt
Skifte 1707
14.april
Hustru:
etter Lars Larsen
Vestre
(side365)
Giertrud Olsdatter
Verge: Nils Amdam
Ingen livsarvingar.
Søsken:
Ole Larsen Overvold
Kari Larsdatter Sollid
Guri Larsdatter Amdam med hendis Mand Povel Amdam
Sal: Ragnilde Laurtzdatter Giedskemoes efterlatte
barn Lars Joensen Giedskemoe myndig og gift.
Vurderingsmenn: Hr. Ole Larsen, Iver Haajem og Arne Giskemo
Skifte 1711
14.oktober
etter Syver
Syversen
Vestre
Hustru:
Britte Knudsdatter med verge Casten Ebbesen Magerholm
(side 85)
Sønn med første kone Marithe Iversdatter:
Iver Siversen Vestre 30 år, udmarcheret for Soldat i Kongens tieneste
paa hans veigne tilstæde hans Fasters Mand Iver Iversen Waldgiermo
Datter med noverande kone:
Giøri, formynder Iver Iversen Waldgiermo
Vurderingsmenn: Anders Olsen Glomset og Rasmus Vestre
Skifte 1709
17.april
Barn:
etter Jetmund Jonsen og Anne Olsdatter
Øvre Lande (side 593b)
Ole Jetmundsen 5 1/2 år
Britte, Marithe og Mari Jetmundsdøttre
Formynder for Ole og Marithe:
Faderbroderen Syver Lade,
for Britte og Mari: Faderbroderen Rasmus Søholt
Vurderingsmenn: Iver Haajem og Peder Giere
Skifte 1713
2.mars
etter Ole Jetmundsen
Øvre Lande
(side 216)
Hustru:
Kari Pedersdatter
Hennar verge: Stefaren Nils Jetmundsen Tøsse
Mor til Ole:
Anna Olsdatter hvis mann er Peder Olsen Øvre Lande
Syskena til Ole:
Jetmund Jetmundsen 28 år,marcheret i Kongens
Tieneste for soldat.
Peder Jetmundsen 20 år
Asmund Jetmundsen 14 år
Anna Jetmundsdatter 26 år
Marithe Jetmundsdatter 24 år
Ingelef Jetmundsdatter 11 år
Formynder for barna: Anders Olsen Nedrevold
Vurderingsmenn: Arne Giskemo og Rasmus Sjøholt
Skifte 1715
8.april
Hustru:
etter Peder Syversen
Øvre Lande (side 465)
Gjertrud Colbensdatter
Hennar verge: Arne Iversen Giskemo
Borna til Peder sine sysken:
Broderen Sal: Joen Syversen Øvre Landes Børn:
Syver Jonsen Lade
Rasmus Jonsen Søholt
Peder Jonsen Søvig
og Sal: Jetmund Jonsens 4 Børn.
Søsteren Sal:Christe Syversdatters Datter:
Rangnilde Knudsdatter. Hennar mann: Størker Aarset
Søsteren Sal: Magnilde Voldens Datter,Ingebor Olsdatter
med hendes Mand Erik Volden
Søsteren Sal:Britte Syversdatter Hegdals Børn, nemlig:
Britte Rasmusdatter Fraastad med hendes 2de Søstre
Paa deris vegne bemeldte Brittes Mand Ole Frostad
Halfsøsteren Sal: Guri Henriksdatter Øfstedalens Døttre Børn paa deris veigne
Vurderingsmenn Peder Olsen Gjære og Rasmus Sjøholt
Skifte 1707
6.september etter Tore Olsen og Kari Knudsdatter
Barn:
Øvre Viset
( side 453b)
Olle Thorsen 16 år
Knud Thorsen 14 år
Anne Thorsdatter
Synneved Thorsdatter
Formynder: Morbroderen Ole Knudsen Sæter for Ole og Anne,
og Morbroderen Thore Knudsen Sæter for Knud og Synneved
Den Sal: Mand med forige Qvinde aflede Barn:
Ragnilde Thorsdatter med hendis Mand Knud Hattlen
Vurderingsmenn: Iver Jacobsen Haajem og Arne Iversen Giedskemoe