fra høysensitivitet til sykdom - ROS

FRA HØYSENSITIVITET
TIL SYKDOM
ROS - RÅDGIVNING OM SPISEFORSTYRRELSER ØNSKER HJERTELIG
VELKOMMEN TIL SEMINAR OM HØYSENSITIVITET, OG HVORDAN
SENSITIVITET KAN FØRE TIL SYKDOM I VÅRT MODERNE SAMFUNN.
Foredragsholdere:
Psykoterapeut Kirsten Kallesøe og psykolog Athina Delskov
Høysensitivitet er et karaktertrekk som finnes hos 15-20% av befolkningen. Høysensitive
personer beskrives som ekstra sensitive og mottakelige for blant annet stemninger, andres
humør og kroppsspråk, lyd, lys og lukter. De har gjerne en sterk intuisjon og stor grad av
empati med andre. I vårt travle og effektive samfunn er det ofte ikke plass til disse verdifulle evnene, og for mange gir den økte sensitiviten en sårbarhet for sykdom.
Under seminaret får du en grundig innføring i temaet høysensitivitet og hvordan vi best kan
støtte og underbygge ressursene til personer med et sensitivt sinn, både på det individuelle
og samfunnsmessige plan. Det vil bli åpnet for spørsmål og dialog.
Tid og sted : Litteraturhuset i Bergen 14. mars kl. 11-17.
Pris: kr 250 for medlemmer av ROS, kr 300 for ikke-medlemmer. Billettbestilling og påmelding via
nettros.no/infomateriell eller [email protected]
Kirsten Kallesøe var syk i 22 år og fikk diagnoser fra anoreksi til schizofreni, var innlagt i 10 år og på førtidspensjon i 12 år. I dag er hun frisk og
jobber som konsulent og gruppeleder i en pårørendeforening og har også
en selvstendig virksomhet. Kirsten har utgitt selvbiografien ”Lige om lidt”
med forord av den norske professoren og psykiater Finn Skårderud.
Under seminaret deler Kirsten egne erfaringer med sårbarhet og den
betydningen sårbarhet kan ha i en tid hvor effektivitet, press, perfeksjonisme og muligheter som ung, er enorm. Hvordan kan man støtte og
forstå kompleksiteten av flere diagnoser og et sensitivt sinn?
Athina Delskov er psykolog og har jobbet terapeutisk med mennesker
med spiseforstyrrelser og selvskade gjennom 12 år. Hun har inngående
kunnskap om sensitive personlighetstrekk og bruker dette til å hjelpe
barn, unge og voksne med å finne frem til en velfungerende sensitivitet.
Hun har skrevet boken ”Spisning og sensitivitet – hjælp til børn og unge”,
og sammen med Lene Sonne skrevet boken ”Sensitive børn”. Athina er i
dag formann for den danske HSP foreningen (Highly Sensitive People).
Athina vil gi oss en innføring i høysensitive personlighetstrekk. Hun utdyper hvordan den enkelte kan forholde seg, hva pårørende kan gjøre, og
hvordan man som fagperson kan ta høyde for høysensitivitet.
“Det vanskelige i livet er ikke å bli til noe, men å være seg selv”