Innhold side Østli skole 2 Rektors hjørne 3 Arbeidslag og baser 4 E

Nr. 2, 2013-2014
-
trivsel, kunnskap og ferdigheter for framtiden –
Innhold
Østli skole
Rektors hjørne
Arbeidslag og baser
E-postadresser til personalet
Desember 2013 på Østli
Gled noen med en gave
Ryddige garderober
Dragelaget
Gresshoppelaget
Maurtua
Bikuben
SFO
Skolebiblioteket
Skolehelsetjenesten
Skoletidsplan 2013-2014
side
2
3
4
5
6
7
8
9
11
16
19
25
29
30
32
Østli skole
Besøksadresse: Marens vei 9, 1415 Oppegård
Postadresse: Postboks 510, 1411 Kolbotn
E-post: [email protected]
Skolen hjemmeside: www.ostli.gs.ah.no
Direktenummer og e-post til administrasjonen:
Rektor Jorunn B. Almaas
66 81 20 01
e-post: [email protected]
Inspektør Wenche Vabro
66 81 20 02
e-post: [email protected]
SFO-leder Line Andersen
66 81 20 03
e-post: [email protected]
Saksbehandler Anne-Kristin Helsøe 66 81 20 00
e-post: [email protected]
Direktenummer til ansattes arbeidsrom:
Dragelaget 1.trinn og spes.ped team
Maurtua 4. og 5.trinn
Gresshoppelaget 2. og 3.trinn
Bikuben 6. og 7. trinn
Baseledere SFO (formiddag)
66 81 20 11
66 81 20 09
66 81 20 12
66 81 20 13
66 81 20 05
Direktenummer til basene på SFO:
Piril 1. trinn
Tunet 3.trinn
Stjerna 2., 4. trinn og Oasen
66 81 20 16
66 81 20 31
66 81 20 55
Helsesøster Tove Taraldsvik: Tirsdag og onsdag i ulik uke: 66 81 20 07
[email protected]
Bibliotekar Brita Mastadøy: Tirsdag og fredag: 66 81 20 29
[email protected]
2
Rektors hjørne
Et svært godt og positivt høstsemester er snart tilbakelagt. Aktiviteten og
læringstrykket i den enkelte klasse er høyt. Barn og voksne trives godt på Østli
skole - det «kjennes» i hverdagen. Neste uke skal Oasen ha juleforestillinger
og Gresshoppelaget ha fellessamling. Dette ser vi fram til. Hvis vi kan se til
Nasjonale prøver viser resultatene at vi er på rett vei når det gjelder kunnskap
hos elevene. Det er spesielt godt å være rektor på en skole med dyktige
elever, lærere og foreldre. Hurra for godt (sam)arbeid!
Lærerne i Oppegård har dette skoleåret fokus på vurdering for læring. Målet er
å heve vurderingskompetansen i hele organisasjonen (både for lærere, ledere,
PPT, skoleadministrasjonen), og det er et stort fokus på å heve elevenes
vurderingskompetanse slik at de får et realistisk selvbilde, opplever gleden ved
å mestre og nå sine mål og får lyst til å ta videre skolegang.
FAU arrangerte i uke 45 og 46 ”Gå til skolen aksjon”. Det er viktig at flest mulig barn går til
skolen, og at færrest mulig biler kjører i eller til Marens vei. Vi minner om følgeordningen som
går fra Monaplassen ved Myrvoll stasjon kl. 07.55 hver dag. Målet er at alle elever skal gå til
skolen. Torsdag 7.november gjennomførte FAU en mørkedemonstrasjon for elever på 2. og
5.trinn. De fikk en demonstrasjon på hvor viktig det er med refleks i mørket. All honnør til
FAU for arbeidet de nedlegger for trafikksikkerhet.
Denne høsten har vi opplevd flere «uhell» på toalettene på skolen. Vi ber dere foreldre om å
snakke med barna om hygiene - at de tørker opp etter seg og sier i fra til en voksen hvis de
skulle trenge hjelp. Alle vet hvor ubehagelig det er å komme til et «grisete» toalett.
Vi sender i disse dager ut innskrivingspapirer til neste års 1.trinn. Det blir sendt brev til 41
nye elever.
Nå er det desember, og juleforberedelser står for tur. Tradisjoner er både viktige og gode.
Mange klasser har adventsstund med tenning av adventslys og høytlesing. Onsdag 18.12.
blir det julegudstjeneste i Greverud kirke eller alternativt opplegg på Østli skole for de som
ønsker det. Det kommer nærmere informasjon til alle om dette.
Siste skoledag før jul er fredag 20.desember, og vi starter opp igjen torsdag 2.januar.
Ferie-SFO er åpent 23., 27. og 30. desember. Ferie-SFO er i år på Østli skole.
Vi vil takke for godt samarbeid i året som snart er omme, og vi ønsker dere alle en riktig god
jul!
Østli skole, 2.12.2013
På vegne av alle ansatte ved Østli skole
Jorunn B. Almaas
Rektor
3
Arbeidslag og baser ved Østli skole 2013-2014
MAURTUA 4. – 5. TRINN
Nina Fossen
Anita Godager
Bente Børseth
Liselotte Wangsvik
Catrin Wesenberg
Margith Pettersen (perm.)
DRAGELAGET 1. TRINN
Marianne Kivijervi
Monica Lunde
SPESIALPEDAGOGISK TEAM
Mette Moseng
Ann-Jorunn Skoge
Ingvild Starheim
Silje Sanne
Siri Hoel Soleim
Karine Bekkely
SFO-base: Stjerna (4. trinn)
Line Skjerven Larsen
Annikken Kire
Vera Christiansen
Karin Johansen
Trude Romi
SFO-base: Piril (1. trinn)
Line Bomo
Klaus Enger
Mona Sæthern
Gjermund Ettestøl
BIKUBEN 6. – 7. TRINN
Alf-Inge Wilberg
Annbjørg Austrheim
Are Vegard Larsen
Håkon Hellerud
Carl Magnus Christiansen
Katrine Klungland
Odd Nygård
GRESSHOPPELAGET 2. - 3. TRINN
Helen Owren
Tone Schanke
Hege T. G. Pedersen
Ingunn Husmoen
Maria Veddegjerde
Marianne Finsberg
Christel Nielsen
SFO-baser:
Stjerna (2. trinn)
Line Skjerven Larsen
Annikken Kire
Vera Christiansen
Karin Johansen
Trude Romi
Tunet (3. trinn)
Mariann Hundsnes
Linda Marie Mortensen
May-Britt Dramstad
Shagufta Khawar
4
E-postadresser til personalet
Navn
Anita Godager
Alf-Inge Wilberg
Annbjørg Austrheim
Anne-Kristin Helsøe
Annikken Kire
Ann-Jorunn Skoge
Are Vegard Larsen
Bente C. Børseth
Brita Mastadøy
Carl Magnus Christiansen
Catrin Wesenberg
Christel Armid Nielsen
Hege T. G. Pedersen
Helen Owren
Håkon Hellerud
Ingunn Husmoen
Ingvild Starheim
Jorunn B. Almaas
Karine Paulsen Bekkely
Katrine Klungland
Linda Marie Mortensen
Line Andersen
Line Bomo
Line Skjerven Larsen
Liselotte Wangsvik
Margith Kristine Pettersen (permisjon)
Maria Veddegjerde
Mariann Hundsnes
Marianne Finsberg
Marianne T. Kivijervi
Mette Moseng
Monica Lunde
Nina Fossen
Odd Nygård
Silje F. Sanne
Siri Hoel Soleim
Tone M. Schanke
Tove Taraldsvik
Vera Christiansen
Wenche Vabro
E-postadresse
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
5
DESEMBER 2013 PÅ ØSTLI
Uke Dato
Man.2.-tirs.3.-fred.6
Tirsdag 3.
Onsdag 4.
Aktivitet
Juleverksted 1.trinn
Juleverksted 2.trinn
Julegrøt på SFO
Sted
Klasserom
Klasserom
Alle SFO-basene
Torsdag 5.
Juleverksted 2.trinn
Klasserom
Man.9. – tirs.10.
Man.9.- tirs.10.- ons.11
Juleverksted 1.trinn
«Nissen som ville gi en gave»
Forestilling v/ Oasen
Juleverksted på SFO
Klasserom
Fellessamling/ Luciamarkering arrangert av
Gresshoppelaget
Gymsalen
Luciamarkering v/3.trinn
Hele skolen
Alle elever møter på skolen kl.08.15.
Adventsgudstjeneste/ julemarkering
Se eget skriv for påmelding.
Kl. 09.00: 1., 3., og 6.trinn
Kl. 10.00: 2., 4., 5. og 7. trinn
Greverud kirke/
Østli skole
Kl.12.00 Julekaffe for assistenter /fagarbeidere
Kl.14.30 Julekaffe for lærere
Personalrom
Personalrom
Torsdag 19.
Juleverksted 4.+5.trinn
Klasserom
Fredag 20.
Alle elever møter på skolen kl.08.15.
Kl.09.15 Alle samles til gang rundt juletreet, der
vi gir våre gaver til Frelsesarmeen.
Østli skole
Myrvollsekstetten spiller til sangene:
”Rundt øya”
Nå tennes tusen julelys
O jul med din glede
Jeg gikk meg over sjø og land
Så går vi rundt om en enebærbusk
Deilig er jorden
49
Tirs.10.- ons.11.torsd.12.
Alle SFO-basene
50
Onsdag 11.
Fredag 13.
Onsdag 18.
51
Alle elever slutter undervisning kl.13.15
Gløgg og julekaker, SFO
SFO er åpent til kl. 17.00
6
Alle SFO-basene
Gled noen med en gave
Gi en liten gave til noen som virkelig trenger den
- det vil gjøre deg glad.
For noen år siden bestemte elever og personale ved Østli skole at vi ville
gi en julegave til barn som trenger en oppmuntring i en vanskelig hverdag.
Dette er blitt en fin tradisjon for oss. Også i år vil Frelsesarmeen, som
driver et utstrakt hjelpearbeid i Norge og andre land, også for barn,
komme hit til skolen for å motta gavene og formidle dem videre.
Gaveoverrekkelsen vil skje når vi går rundt juletreet ute på øya fra
klokken 09.15 på fredag 20. desember.
I pakken kan det være klær og/eller leker, - gjerne pent brukt. På grunn av
innsamling og transport ønskes små pakker.
Du må ikke legge sjokolade eller andre godterier i pakken.
Vi oppfordrer alle elever til å ta med en liten pakke til
et barn som vi er sikker på vil bli kjempeglad for en
overraskende oppmuntring.
7
Ryddige garderober
Det blir ofte liggende fravokste innesko og sesongklær på
garderobeplassene - og glemmekassene fylles raskt.
Vi ønsker stadig ryddigere og renere garderober, og vi ønsker fortsatt
å redusere mengden klær og fottøy i glemmekassene.
Vi ber derfor om at alle tar med seg alt tøy
og utstyr fra garderobeplassen sin før
juleferien – senest fredag 20. desember.
02.12.13. Wenche Vabro
8
Dragelaget
9
10
Gresshoppelaget
11
12
Gresshoppelaget 3. trinn
Vi har vært på tur i skogen og alle elevene fikk i oppgave å måle ulike
gjenstander som de fant. Noen målte hverandre, andre målte høyden på
trær og tykkelsen på det største treet de kunne finne. Flere fant pinner
og store steiner som de kunne måle.
Bilder fra G3 Rød
13
Bilder fra G3 Grønn
14
Bilder fra G3 Oransje
15
Maurtua
Hilsen fra Maurtua 4
I høst var vi på 4. trinn på tur til Botanisk hage og Munchmuseet i Oslo. I
Botanisk hage fikk vi lukte på planter og på Munchmuseet fikk vi se mange
flotte bilder som Munch har malt. Etter turen har vi også malt bilder
inspirert av Munch, og laget flotte utstillinger i klasserommene våre.
-
Jeg synes det var gøy i Botanisk hage, for der var så mange fine blomster, sa Anneli.
-
Jeg så en veldig fin blomst, sa Julie.
-
På t-banen så jeg og Jeanette i en avis og holdt nesten på å bli igjen da de andre gikk av, sa
Andrea.
-
Jeg synes det var gøy å være på Munchmuseet å se alle bildene til Munch, sa Amalie.
-
Jeg syntes at peppermynte luktet godt,
sa Ida Sofie.
-
Jeg synes det var gøy å se hundehodet,
sa Jørgen.
-
Jeg synes det var gøy å se ”Madonna”,
sa Jørgen.
-
Jeg synes det var gøy å se skrik, sa
Henrik.
-
Jeg synes det var gøy å se alle bildene,
sa Ina Elise.
16
M5
M5 har jobbet med silhuettbilder.
De har lært om kontraster og hvor flott
silhuetter er i motlys.
I naturfag har de jobbet med skogen
som tema. De har tegnet og funnet ut
mye spennende om livet i skogen: ulike
tresorter og forskjellige dyr.
17
M5
Masker har vært brukt i teater i mer
enn tre tusen år. Her er det avbildet
noen halvmasker som er laget av
M5. De er inspirert blant annet av
masker som er blitt brukt i Italia.
Alle har samarbeidet om å legge
maskene på hverandre. Etterpå har
hver enkelt malt og dekorert sin
egen maske. De ble veldig
dekorative.
18
Bikuben
Perspektivtegning på 6. trinn
Vi har den siste måneden hatt om perspektivtegning i Kunst&håndverk
og i den anledning tenkte vi å ta en tur i nabolaget for å se litt nærmere
på hjemmene til elevene. De var uenige om de i det hele tatt hadde vært
rundt og sett hverandres hus, men stor stas var det uansett. Hjemme hos
noen av elevene ble vi møtt av hyggelige foreldre som bydde klassen på
kjeks, julebrus eller kakao. Det satte vi stor pris på!
Her ser vi B6-blå på tur Myrvollveien
19
Temauke – 6. trinn
6-trinn hadde temauke i uke 48. Da kunne elevene
velge mellom musikk, naturfag, forskergruppe og
kunst. Her er tre eksempler fra kunstgruppa.
Henriette HH – B6 Lilla
Andrea - B6 Blå
Thea W – B6 Gul
20
21
En liten hilsen fra oss på 7. trinn.
Høsten har gått fort og det er snart jul. Vi har hatt et fint halvår på 7. trinn. Elevene har jobbet
mye faglig og har hatt et godt samvær ute og inne.
Når fristen for innlevering til infoavisen nærmet seg, var det naturlig å presentere noen av
arbeidene som elevene har laget i løpet av denne høsten.
Bilder inspirert av Van Gogh
Bilder inspirert av Pablo Picasso
22
Land art
Dukken som dere ser på bildet
er 150cm lang
Påfugl
En julefortelling 1
Det var dagen før julaften, altså den 23. desember. Alle gjør ferdig baksten, vasker og gjør de siste
forberedelsene.
Jeg, Lise heter altså jeg. Gleder meg sykt mye gjør jeg også. Det er så mye kaker og pynt overalt.
Likevel. Det er det som er koselig med jula. Pluss at man er mye sammen med familien sin da.
Akkurat nå holder jeg og søstera mi, Emma og lager julepynt til juletreet mens mamma står på
kjøkkenet og klager over hvor lite kaker vi har – og at vi må lage mer…
Jeg synes vi har nok i massevis. Vi har flere bokser fulle av pepperkaker, sirupssnipper,
krumkaker, peppernøtter og kokosmakroner. Og nå skal mamma lage masse marsipan i tillegg!!
Pappa er ute og stresser med å kjøpe de julegavene han helt hadde glemt at han skulle kjøpe for
flere uker siden.
Vi spiser alltid risengrynsgrøt på julaften. Og selvfølgelig er det en mandel gjemt i grøten. Den
som får den får en marsipangris i premie. På kvelden er juletreet ferdigpyntet og vi går for å legge
oss. Jeg klarer så vidt å sovne. Forrige jul hørte jeg plutselig bråk fra stua. Det var midt på natta.
Jeg tror jeg var den eneste i hele huset som våknet og listet meg ned trappa. Der nede, midt på
stuegulvet står selveste julenissen og legger gaver under juletreet. Da han så meg skvatt han til og
falt rett inn i peisen der han kom fra. Jeg sto helt paralysert og så på han mens han børstet aske fra
julenissedrakta. Han så på meg og smilte. Jeg måtte selvfølgelig spørre han om, ja…. om han var
den virkelige julenissen?
Ja, det var han, og utenfor huset hadde han Rudolf, reinsdyret og en slede full av presanger til
andre barn. Du har vel ikke lyst på å sitte i sleden? spurte han. Før jeg visste ordet av det satt jeg
der, bak alle reinsdyrene. Nei, nå må jeg komme meg videre, sa nissen – og du må komme deg
tilbake i senga di. Neste morgen da jeg stod opp, var jeg den første som kom ned i stua. Og der,
helt øverst på alle pakkene så jeg en bjelle. Det var en bjelle fra ett av reinsdyrene til nissen. På
bjella stod det ”Til Lise fra julenissen”.
Skrevet av Elin i B7 rød.
23
En liten julefortelling 2
Det var 30. november. Emma gledet seg veldig til 1. desember, adventstiden. Det var bare en
dag til første desember. Emmas beste venner het Tirill, Sonja og Mia. Alle hadde tenkt å
overnatte hos Sonja siden det var lørdag og søndagen var 1. desember. Og mest av alt. Første
luke i julekalenderen skulle åpnes. Spennende syntes Emma og alle de andre.
De hadde gått sammen hjem til Sonja. Sonja låste opp. Så fint du har pyntet spurte alle Sonja.
Der var det pyntet med nisser og julepynt overalt. Sonja sa, nei det er ikke…. Plutselig hørte
alle en sterk lyd og en rød alv kom flyvende.
Hei, sa alven. Jeg er en av nissens hjelpere. Det er jeg som har pyntet huset. Jeg kom hit for å
ta med dere på en liten reise, men så så jeg at det ikke var pyntet her. Dere vet jo at det er 1.
desember i morgen? Vi må forte oss! Rudolf, sleden og alle reinsdyrene står klare på taket. De
venter på oss alle sammen!
Alle klatret opp på taket. Alven var allerede der. Lysene fra reinsdyrene var helt blendende.
De satte seg på sleden og reisen startet. Alt gikk så fort. Plutselig var de fremme.
Alven førte de inn i nissens bolig. Dere må være helt stille. Nissen er blitt syk og trenger hjelp
til alle gavene. Dere er nissens beste hjelpere!! Hvorfor det? spurte Sonja. Fordi dere har
nøkkelen til vennskap. Og vennskap er det eneste nissen kan bli frisk av. Overalt ser han så
mange som kun tenker på seg selv.
Når de kom inn til julenissen sa alven noen magiske ord. Nissen hoppet ut av senga og var
frisk igjen. Nå, er jeg endelig frisk – endelig kan jeg begynne med presangene. Men, det
hadde jeg glemt…. Denne gaven er til dere. Men husk, ikke åpne den før 1. desember.
Skrevet av Kristine. B7-Grønn
24
INDIANERDAGER PÅ SFO!
Fellesaktivitet for alle barna.
I oktober valgte vi å ha Indianerdager. I starten av måneden hadde vi aktiviteter rundt temaet, og 24.25. oktober forberedte barna selv et godt indianermåltid som vi fikk nyte en vakker høstdag ved
uteklasserommet. Alle barna var dekorert med hodepryd og ansiktsmaling. Leken ble fort preget av
temaet og indianerropene ga ekko i skogen. Denne dagen fikk de flotte uteområdene virkelig komme
til sin rett!
Slike fellesaktiviteter for hele SFO gir flotte opplevelser, og vi ønsker å ha flere av dem. Første blir nå
i desember med Juleverksted på alle tre baser tre dager til ende 10.-12. desember.
Ooo-ooo-ooo-ooo-ooo-ooo!
Indianerbrødstasjon
Indianerjenter i uteklasserommet
25
Indianersøstre
Høvdinger? Mariann fra Tunet og Line fra Piril
Suppen er servert
Indianer suppen holdes varm ved bålet
Indianere på tokt!
”Så fine fjær du har!”
26
Totempålen blir omhyggelig dekorert
Indianeret i sivet.
INNEAKTIVITETER!
Barna deres er utrolig kreative i lek.
Dette er en styrke hos dem. Viltre kropper som hopper rundt, finner ro i aktiviteter rundt bord
med venner. Noen ganger hjelper vi dem i gang, men det er aldri slik at alle deltar på styrte
aktiviteter. Barna nyter friheten av å velge hva de ønsker å gjøre, tegning, perling,
konstruksjonslek, spill, rollelek. Konsentrasjonen senker seg, men helt rolig blir det aldri 
Rammene setter vi, innelek er innelek – trenger du å rope eller løpe er skolegården et yndet
sted!
Formingsaktivitet er populært
Kalaha er et favorittspill for mange.
27
Lego får barna aldri nok av, hver fredag må vi rase alle de
Tegning er også en favorittaktivitet for flere. Her er en av
flotte byggverkene og starte friskt igjen på mandag.
våre dyktige ”kunstnere”.
Flott konsentrasjon hos fruktkutteren.
Disse gutta kan mye om å reise et byggverk.
Tid for kos!
Spill = hygge
28
Skolebiblioteket
På skolebiblioteket kan elevene få hjelp av bibliotekar:
Tirsdag kl 8.00 – 16.30
Fredag kl 8.00 – 16.15
Resten av uken kan elevene komme for å låne i følge med en voksen.
Jeg kan hjelpe til med å finne informasjon /opplysninger når klassene har tema eller
prosjektarbeider. Hvis skolebiblioteket ikke har bøkene kan jeg bestille fra andre bibliotek.
Bibliotekene i Oppegård kommune har fått nytt datasystem, Bibliofil. Elevene kan søke i
bibliotekets katalog og finne ut hvilke bøker skolebiblioteket har.
Se Østli skoles hjemmeside: http://www.ostli.gs.ah.no og klikk på dette ikonet:
Utlånstiden for bøker er 4 uker. Bøkene lånes i stor grad ut elektronisk av lånerne/elevene
selv, og lånerne er ansvarlige for sine lån helt til alt er registrert tilbakelevert i god stand.
Ødelagte eller tapte bøker må erstattes. Det er derfor viktig at bøkene leveres tilbake til
biblioteket og ikke lånes videre til medelever. Bøkene innleveres i innleveringskassen.
Velkommen til skolebiblioteket!
Hilsen Brita, bibliotekar
[email protected]
Tlf. 66 81 20 29
God jul og godt nytt år!
29
Skolehelsetjenesten
Vi i skolehelsetjenesten er:
Lege:
Yngvar Bråthen
Fysioterapeut: Heidi Berlin
Helsesøster: Tove Taraldsvik
onsdag i ulik uke kl. 8.00 - 11.00
mandag kl. 8.15 - 12.00
tirsdag kl. 8.00 - 14.00
onsdag i ulik uke kl. 8.00 - 13.30
I henhold til forskriften er skolehelsetjenesten formål å:
a) fremme psykisk og fysisk helse,
b) fremme gode sosiale og miljømessige forhold,
c) forebygge sykdommer og skade.
Nedenfor følger en kort oversikt over tilbud på de enkelte klassetrinn:
1. klasse:
Alle elever innkalles til 1. klasseundersøkelse med lege og helsesøster i løpet av første skoleår.
Eleven må følges til undersøkelsen av foresatte.
Fysioterapeuten observerer elevenes grov- og finmotorikk i samarbeid med hjem og skole, og gir
tilbud om Lillegym etter jul.
2. klasse:
Informasjon og tilbud om vaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste og polio.
Oppfølging av tidligere/nye funn. Fysioterapeuten vurderer pulter, stoler, sittestilling, skrivegrep
og følger de med Lillegym frem til jul.
3. klasse:
Måling av høyde og vekt.
Helseopplysning i klasse eller grupper, ta vare på kroppen, helse og trivsel.
4. klasse:
Oppfølging av tidligere/nye funn.
5. klasse:
Oppfølging av tidligere/nye funn. Grupper 2 hjem.
Helseopplysning (ta vare på kroppen, selvbilde) i grupper ved fysioterapeut og helsesøster
6. klasse:
Oppfølging av tidligere/nye funn.
Informasjon og tilbud om MMR vaksine (meslinger, kusma og røde hunder).
7. klasse:
Info i klassen vedrørende HPV vaksine (humant papillomavirus - livmorhalskreft).
Etter at vi fikk nye retningslinjer for arbeidet i skolehelsetjenesten, er screeningundersøkelser av
for eksempel syn og hørsel borte. Dersom dere mistenker at deres barn har helseproblemer som
har betydning for trivsel, læring eller bekymring rundt syn og hørsel, ta kontakt med
skolehelsetjenesten.
Fysioterapeuten tar imot henvisninger på alle klassetrinn.
Vennlig hilsen
Tove Taraldsvik
Helsesøster
Tlf: 66 81 20 07, e-post: [email protected]
30
Til foreldre/foresatte ved Østli skole
Østli, høsten 2013
Helsetjenesten, ved helsesøstrene, vil gi tilbud om gruppe for barn som har opplevd
samlivsbrudd. Vi vet at disse barna ikke nødvendigvis har større problemer enn andre barn,
men vi ser at noen strever med å bli fortrolig med at mor og far ikke lenger bor sammen.
Dette er tilbud til elevene, og vi har i samarbeid med skolen, valgt å invitere elevene på 5.
trinn ved Østli skole. Invitasjonen sendes til de vi vet har 2 hjem.
Dette er et forebyggende tiltak der barna får luftet sine tanker og opplevelser, samt bli kjent
med andre som har opplevd det samme.
Gruppene blir ledet av 2 helsesøstre. De vil bestå av 5-6 elever, og vil gå over 5-6 ganger.
Møtene vil ha en varighet av 1 skoletime.
Tidspunkt for oppstart vil være januar/februar 2014.
Diskuter dette med barnet ditt, og finn ut om det er et tilbud dere ønsker å benytte dere av.
Er det noe dere ønsker å spørre om i denne forbindelse, ta kontakt med meg på tlf. 66 81 20 07
eller e-post: [email protected]
Med vennlig hilsen
Tove Taraldsvik
Helsesøster, Østli skole
Barnets navn:
Klasse:
Ja, vi ønsker å benytte oss av tilbudet:
Underskrift:
31
Skoletidsplan 2013-2014 – Oppegård kommune
Måned
Elevene
August
Første skoledag:
torsdag 15.
Ant. skole- Plandager for ansatte
dager
12
September
Mandag 9. (Valgdag)
Høstferie: uke 40 f.o.m. mandag 30.
19
Oktober
Høstferie uke 40
t.o.m. fredag 4.
19
November
Fri fredag 1.
20
Desember
Juleferie: Siste skoledag fredag 20.
15
Januar
Elevene begynner: torsdag 2. januar
22
Februar
Vinterferie uke 8: f.o.m. mandag 17. t.o.m.
fredag 21.
15
Mars
Mandag 12.
tirsdag 13.
onsdag 14.
SFO åpen onsdag 14.
Fredag 1.
21
April
Påskeferie:
f.o.m. mandag 14. t.o.m. mandag 21.
16
Mai
Fri:
torsdag 1. og fredag 2.
torsdag 29. og fredag 30.
18
Pinse: Fri mandag 9.
Siste skoledag torsdag 19.
13
Fredag 20.
190
6 plandager skole
5 plandager SFO
Juni
Fredag 30.
SUM
SFO har åpent alle dager, bortsett fra:
5 av plandagene
Jul- og nyttårsaften
Etter kl. 12.00 onsdag før skjærtorsdag
Juli måned
32