NFF Fagkongress 2015 Workshop artrose_Handouts.pdf

09.03.2015
Har artrosepasienter effekt av
fysisk aktivitet og trening?
May Arna Risberg
Professorer og fysioterapeut
Ortopedisk avdeling, Oslo Universitetssykehus, NIMI og
Norges Idrettshøgskole
Er trening god artrosemedisin?
1
09.03.2015
Evidens
Trening for kne- og hofteartrose pasienter
Kunnskapspyramiden
Level 1a evidens - effekt av ikke-farmakologiske
behandling for kneleddsartrose (Zhang et al 2010)
Veiledet trening virker på smerte og funksjon
OARSI recommendatios - Part III. Zhang et al 2010
2
09.03.2015
Evidence 2012-13
Exercises and knee OA
•
Symptoms and dysfunctions
– Tanaka et al 2013 – systematic review and meta-analysis
– Loew et al 2012 – meta-analysis: walking programs Pain
Modality
Moderat
til høy
effekt avreview:
trening
på smerte
(2013)
– Wang
et al 2012
– systematic
different
PT interventions
Weigh-bearing strengthening exercises
0.70
– Hiyama et al 2012 – RCT: walking program
– Kim et al 2012
– RCT: aquarobic
Non-weight-bearing
strengthening
exercisesexercises
1.42
– Ebnezar et al 2012 – RCT: yoga therapy
Aerobic exercises
0.45
– Fernandes et al 2013 EULAR recommendations
– Abbott JH et al 2013 – RCT: manual therapy and
multi-modal exercises
Total (95% CI)
0.94 (1.31-0.57)
– Alpayci M et al 2013 – RCT: joint traction
Fransen et al 2015
High-quality evidence indicates that land
-based therapeutic exercise is beneficial
3
09.03.2015
Er trening god artrosemedisin for både
kne- og hofteartrose?
2014
ARD 2014
The OA Treatment Pyramid
First+second
+third line
treatment
First+second
line
treatment
First line
treatment
Few
Surgery
Pharmacological pain relief,
aids and orthosis treatments
Some
All
Education, exercise and weight control
© E Roos
Roos & Juhl. Osteoarthritis and Cartilage 2012
4
09.03.2015
Degenerativ menisk
– tidlig artrose Headline news Sept 2014
N Engl J Med. 2013
“Mindre kniv, mer rehabilitering”
5
09.03.2015
“Mindre kniv, mer rehabilitering”
Implementering av kunnskapsbaserte
retningslinjer
Hva er trening for disse pasientene?
Vi må tilpasse informasjon og type trening til
pasienten
6
09.03.2015
Men hvilken type trening og hvilken dose?
Conclusion:
• Optimal exercise program should have one
aim/focus (at a time)
• Patients with poor aerobic capacity, perform
strength and aerobic exercises on different days
• Should be supervised program 3 times weekly for at
least 12 sessions
Day 1, 2
Day 3
Progression is needed to improve function
7
09.03.2015
OMEX study
(Osteoarthritis Meniscus Exercise Study)
A 12 week exercise program
Stensrud et al 2012
100
• Muskelstyrketrening
• Nevromuskulær trening
• PROGRESJON!
80
60
40
Patients baseline
Patients post intervention
20
Reference group
0
Pain
Symptoms
ADL
Sport/Rec
QOL
300
250
Nm
200
150
PT knee extension Female baseline
100
PT knee extension Female post intervention
PT knee extension Male baseline
50
PT knee extension Male post intervention
Normative values Female 40-59y
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Normative values Male 40-59y
Stensrud, Risberg, Engebretsen, Roos 2012, 2013
Fernandes et al 2010
Progression i trenings-programmet !
8
09.03.2015
Er trening god artrosemedisin?
Neste skritt?
• Implementering av kunnskap!
9
09.03.2015
En nasjonal modell for behandling av pasienter med
lett til moderat artrose
Utdanning
Behandling
Kvalitet
• Forskningsbasert
• Synliggjøring
• Sertifisering
• Kunnskapsbasert
• Samhandling
• Kvalitetssregister
Artrose i andre/flere ledd
• Generalisert artose: 5-25%*
• 42% kan tilskrives arv*
• 55-60% med kneartrose og
45% med hofteartrose,
har også håndartrose**
*Nelson et al, 2014 **egne data
20
10
09.03.2015
Artrose i hånd
DIP + PIP + tommelens grunnledd
•
•
•
•
Ømhet, smerte
Stivhet
Nedsatt funksjon
Benet oppdriving (osteofytter)
21
Trening ved håndartrose
• Svært lite forskning
• Kun 5 studier med
tilfredsstillende metodisk kvalitet
11
09.03.2015
5 studier
Forfatter, årstall
Deltakere
Sammenligning
Resultater
Lefler, 2004
19 pas,
håndartrose
Øv. 3x/uke vs. ingen øv.
↑ styrke
− smerte
↑ ROM
Dziedzic, 2013
130 pas.
håndartrose
Daglige øv. vs. ingen øv.
Ingen forskjell
Hennig, 2014
80 pas,
håndartrose
Øv. 3x/uke vs. ingen øv.
↑ styrke
↓ smerte
↑ funksjon
Østerås, 2014
130 pas.
håndartrose
Øv. 3x/uke vs. ingen øv.
− styrke
↓ smerte
− funksjon
Generelle vs. spesifikke øv.
Ingen forskjell
Davenport, 2012 39 pas.
CMC1 artrose
Trening ved håndartrose
• En svak positiv effekt, men trenger flere studier
Viktig:
• Treningen toleres godt!
• Bruk hendene i daglige aktiviteter!
• OBS! Instabilitet i tommelens grunnledd
12
09.03.2015
Bevegelighet
1. Lag ”O”
2. ”Rull inn” til
knytteneve
Styrke + tøyning
3. Tommel abduksjon/ekstensjon
Forsiktig
ved
CMC1artrose
4. Max isometrisk
gripestryke
5. Tøyning
3x 30 sek.
13
09.03.2015
Øvelser for skulder/arm
1.
2.
3.
Trene med eller uten smerter?
• Det er tilrådelig å trene med akseptable smerter
Svenska Reumatikerforbundet
• Studier viser at selv om smertene kan øke rett
etter trening, så kan det gi mindre smerter dagen
etter
Focht 2002
• Tilpass belastningen slik at hevelse unngås
14
09.03.2015
Smerte og trening
Ingen smerte
Verst mulig smerte
Thomee et al. 1997
Belastning
Om jeg belaster litt for
mye i dag, låner jeg av i
morgen, og da må jeg jo
betale RENTEN
© M Klässbo
Klassbo 2003
15
09.03.2015
Bevegelighetsøvelser
Bevegelighetsøvelser
16
09.03.2015
Strekk ofte ut i kne
17