Morgendagens logistikk: Case Spar Kjøp

RELEX SCM-seminarium 2013
Morgendagens logistikk: Case Spar Kjøp
John Elter
Logistikksjef
19 Egeneide butikker
Kirkenes
Trondheim
Førde
Strandgaten
Åsane
Kokstad
Sotra
Sandnes
Bryne
Stavanger
Haugesund
Kristiansand
Arendal
Halden
Mjøndalen
Hønefoss
Kristiansund
Stord
Tromsø
Omsetning
750 m.kr butikk
+
100 m.kr netthandel
Etablert 1962 av kjøpmann og grunder Helge Eide Knudsen
¨Alltid lave priser¨
Det startet med å selge garn hjemme i kjelleren.
I dag selger vi nok garn til å rekke 9 ganger rundt jorden
- hvert år -
Hva er Spar Kjøp i dag
FTE
=
Full
Time
Equivalents
•
•
•
•
•
•
Omsetning 850 mill NOK
Multi channel retail
320 Heltids 150 deltid (390 FTE)
19 egeneide butikker i Norge (+2 i 2013)
2,7 mill betalene kunder i 2012
200.000 nettordrer i 2012
www.sparkjop.no
• Nettbutikk i ca 15 år
• Omsetning 2012: 110 mill, 50mill. sidevisninger
Snart ikke
skillelinjer
igjen mellom
nett og butikk
• Spar Kjøp operere i et marked som står for ca
15% for den totale E handel
• En forsendelse hvert 30 sekund
• 70% gjennom Nettet
• 30% tlf – brev
• Suksess avhenger av om vi er i stand til å
levere det kunden venter.
• Mobile enheter brukes til markedsføring
og betaling (25% fra mob.enh sist mnd)
• Tett integrasjon mellom ulike systemer
netthandel – logistikk – butikk
Utfordringer knyttet til
multikanal logistikk
Scenario 1: 17.mai i Norge
Norge
et
langstrakt
land
Hvordan
differensiere
geografiske
variasjoner
Scenario 2: Enkefru Monsen
Spar Kjøp
sender ut
4,5 mill
kataloger
Hvordan
ha
tilgjengelig
rett vare på rett
plass
Enkefru Monsen har vært på datakurs i
regi av senioruniversitetet.
Nå skal hun besøke datteren og vil ha med
en gave til barnebarna
Varestrøm hovedlager 2012
•
•
•
•
Inngående logistikk - 1 kartong hver 20 sekund
20.000 nye varer hvert år
Plukker 2 mill. ordrelinjer
Utgående logistikk – 1 kartong hvert 15 sekund
Dagens innkjøpsmodell
Innkjøpsordre
Small = 1000
Medium = 1000
Large = 1000
Restbeholdning
=
Ukurrans
Bestillingsmodell: Min / Maks
SKU
=
Stock
Keeping
Unit
Salgsenheter
Salg
For lite varer
tilgjengelig i
produktets vekst og
metningsfase
eller
Når varen er
ukurrant er
lagerbeholdning på
maks nivå.
Maks.pkt
Artikkel
Farge
Størrelse
kombinasjon
Best.pkt
Tid
Livssyklus for en vare
Ved varemanko kan SKU’et har beholdning
men på feil sted/butikk
Hvordan kan vi gjøre i morgen det
vi ikke kunne gjøre i går?
•
•
•
•
•
•
Maskinkapasitet
Bredbånd
Datalagring er billigere – samme data i flere fagsystemer men til
ulik bruk
Standard integrasjon mellom ulike fagsystemer
Kompetanse er overført software
(logistikk/matematikk)
Tilgang på butikk-informasjon i sanntid gjør det mulig å
sentralisere varepåfylling.
Multi-echelon inventory
Hvordan gi best kundeservice?
Finn rett lagerstørrelse for et enkelt SKU for et
enkelt utsalgssted
1.
Vurder helheten gjennom historiske salgstall for å avgjøre
om produktet er i oppadgående eller nedadgående livsfase.
2.
Ta i betraktning forretningsmål for kostnader og marginer
for så å levere det best mulige servicenivået for hvert
SKU/site.
3.
Bruk prognoser og lagersaldo for butikker til å basere
innkjøpskvantum til hovedlager
Forsyningskjede
Gode prognoser gir
nøyaktige bestillinger
Samlet varebehov
for alle salgskanaler
Hver salgskanal hvert sitt parametersett
800.000 transaksjoner leses inn hver natt
8.000 påfyllingsoppdrag genereres hver natt
1.200.000 prognoser beregnes hver uke
Forutsetning: Salgsstedet må ha rett lagerbeholdning
Leverandør/Transportør integrasjon med eget ERP system
Registrerer informasjon der den oppstår og gjør den tilgjengelig i resten av verdikjeden
Ordre plassering
Vendor Follow Up
Booking/Shipping
Mottak
Innkjøps
ordre
Leverings
informasjon
Container/PO
Vare
mottak
informasjon
Leverandør
Salgs
ordre
Salgs
ordre
Routing
ordre
Vare- og
sortiment
oppbygging
Innkjøp
Inngående
logistikk
Leveranse
Shipping
order
e-oppfølging
Intern
logistikk
Salg
Netthandel
Butikk
Oppfølging
på hovedkontoret
Utgående
logistikk
Container
Finans
Lønn og
HRM
• KN-OMS gir nøyaktig informasjon for
oppfølging av leverandør og innkjøpsordre.
• Raskere identifisering av avvik på antall og tid
• Forutsigbart volum, avgang- og
ankomst- tider
• Sporbarhet på SKU nivå
• Bemanningsplanlegging
• Prioritere kampanjevarer
•
•
Gode produksjonsprognoser gir enklere
bemanningsplan og forutsigbare ledetider.
Bygg opp butikklager i forkant og reduserer
butikklager før varen er ukurrant
Rett lagernivå pr SKU pr site gir:
Høyere varetilgjengelighet, høyere margin,
færre varehåndteringer, mindre ukurrans og
mindre kapitalbinding
Hvordan har vi arbeidet
Hvordan kommer vi til å arbeide
Ikke bruk tid på
det som
fungerer
–
da frigjør du
ressurser til å
følge opp
sensitive
produkter
Arbeidsform i går
Arbeidsform i morgen
•
•
•
•
• Avdekke avvik så tidlig i
verdikjeden som mulig
• Reager på forandringer
• Proaktiv
problemløsning
• Verdikjede tenking
• Drill down ved analyser
• Partnerarbeid med
leverandører
• Større forutsigbarhet
Kjemper mot feil info
Sen inn i situasjoner
Brannslukking
Manuel oppdatering datafangst
• Tiden går til rutinearbeid –
får ikke anledning å arbeide
med forbedringer
• Mangelfull datakvalitet
Gevinstrealisering
Inngående logistikk
Utgående logistikk
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Sporbarhet på SKU, ordre eller
container nivå
Målbare
leverandørprestasjoner
Kvantumsavvik avdekkes ved
booking og ikke i varemottak
Forsinkelser avdekkes så tidlig i
verdikjeden som mulig
EDI integrasjon gjøra at info
oppdateres i eget
forretningssystem
Høyere omløpshastighet
Høyere tilgjengelighets %
Mindre lager – mindre risiko
Redusert kapitalbinding
Mindre ukurrans – høyere margin
Færre dobbelhåndteringer
Avdekker varemanko tidligere
Avdekker slow-movers tidligere
Morgendagens logistikkutfordringer
Økende kompleksitet i den globale
forsyningskjeden fører til behov for økt kontroll på
oppstrøms- /nedstrøms- logistikk
Informasjon registreres hvor den oppstår og gjøres
tilgjengelig i hele verdikjeden – på tvers av
systemer
Differensere varepåfylling pr site reduserer risiko.
Avviks håndtering så tidlig i verdikjeden som mulig