I morgen kan Alvdal få eget Vinmonopol Innbyr til

Vi bryr oss!
ONSDAG 21. NOVEMBER 2012
ÅRGANG 112 - NR. 272 - LØSSALG KR. 20,-
www.ostlendingen.no
INGEN GLAMOUR
SOM FLYVERT
RENDØLER IGANG
MED MER MORO
– HAR KNIVEN
PÅ STRUPEN
Arbeidsdagene blir stadig
lengre for SAS-flyvert Eirik
Skjelstad fra Elverum
I februar vil Oddgeir Sputnesset & co sørge for ny
revy på Strømssalen.
TV2-ekspert Bent Svele
mener Elverum Håndball
MÅ slå Haslum i kveld.
SIDE 5
SIDE 30
SIDE 12
Tung dag i Folldal
SVART DAG: Ordfører Egil Eide (til venstre) og lokal Nav-sjef Jan Kåre Berglid besøkte den konkursrammede hjørnesteinsbedriften Folldal Gjenvinning i går. Men ingen av dem vet hvordan
de skal skaffe arbeid til de ansatte dersom bedriften blir permanent nedlagt.
FOTO: KJETIL SVANEMYR
Gårsdagen vil bli husket som en av de dystreste
dagene i Folldal siden gruvedrifta ble nedlagt i
1993. 29 industriarbeidere ved Folldal Gjenvinning fikk beskjed om at bedriften er slått konkurs, og ingen av dem vet om de har et arbeid å
gå til de nærmeste dagene. For lokalsamfunnet
kan det få alvorlige konsekvenser at hjørnesteinsbedriften har gått overende. Ingen alternative arbeidsplasser er å oppdrive, og de
ansatte vet ikke om de får lønn før jul.
SIDE 4
I morgen kan Alvdal få eget Vinmonopol
Innbyr til igangsetterkurs
Et Vinmonopol-utsalg i
Alvdal vil øke omsetningen for butikkene på
Steia, og bidra til mindre
handelslekkasje til Tynset. Det tror Janne Midthun (fra venstre), Unni
Steien Skaret, Olav P. Flaten
og Arne Harald Maana. I
morgen får alvdølene vite
om Vinmonopolet sier ja
til å opprette et polutsalg.
I februar skal frivilligsentralene i fjellregionen dra i
gang selvorganiserte selvhjelpsgrupper i alle kommunene. Derfor inviterer
Gudrun Bakken (til venstre)
og Siri Storrøsten nordøsterdøler i alle aldre til kurs
for «igangsettere» for selvhjelpsgrupper ved Tynset
Frivilligsentral i januar.
Påmelding er 1. desember.
SIDE 17
SIDE 20
18 NORD-ØSTERDAL
ONSDAG 21. NOVEMBER 2012
FJELLREGIONENS FRAMTIDIGE KVINNELIGE LEDERE: Daglig ledere i hver sine bedrifter, Tonje Bekkevold (fra venstre) og Ingunn Norstad fra Storsteigen, og Kristin Mortensen og
Marianne Kokkvoll fra Røros videregående skole, sammen med fenrik Edith Alnes i midten.
ALLE FOTO: PRIVAT
Lovende unge gründere
Fjellregionen er regionen i Hedmark som
satser mest på entreprenørskap og ungdomsbedrifter i skolen.
Storsteigen er en av de
mest aktive.
TORE S. RASMUSSEN
414 63 207
[email protected]
– I Hedmark skårer Fjellregionen kjempehøyt. Vi er best, slår
nyansatt rådgiver for Fjellregionen i Ungt Entreprenørskap
Hedmark, Kristin Aas-Berntsen, fast.
Nå har hun akkurat vært på
kurs for daglige ledere i Ungdomsbedrifter i Sverige sammen med et utvalg av unge og
lovende gründere fra Fjellregionen og lærere fra de mest aktive
skolene,
Røros
videregående skole, Tolga
barne- og ungdomsskole og
Storsteigen
videregående
skole.
Lederjenter
Aas-Berntsen kan opplyse at
det å bli valgt ut til å være med
på kurset i Sälen er et trangt
nåløye, og hun er glad for at fire
unge ledere ble plukket ut fra
Fjellregionen.
– De ble plukket ut først og
HARDE ØVELSER: En del av kursopplegget var en hard treningsleir hvor
psyke og lagånd var avgjørende.
fremst fordi de hadde riktig
motivasjon og fordi de hadde
spennende bedrifter, sier hun.
Hun synes også det er verdt
å legge merke til at alle fire er
jenter.
– Det er de som kommer til å
være gründere og daglige ledere om ti år i vår region.
I Sverige fikk deltakerne
både teste psyke og fysikk, lære
om gründervirksomhet og kose
seg. Den ene dagen besto i en
hard militær boot camp, hvor
fenrik Edith Alnes kjørte de
unge lederne hardt.
– Hun hadde en rekke beinharde fysiske øvelser, sier Aas-
Berntsen.
Fra den dagen er det laget en
film alle kan se på youtube eller
på nettsidene til Ungt entreprenørskap (ueh.no). I tillegg
var det foredrag om kreativitet
og workshop.
Storsteigen går foran
Aas-Berntsen mener det er viktig å legge et godt grunnlag for
entreprenørskap og forståelse
for forretningsverdenen på skolen. Alt tyder på at det framover vil bli stort behov for folk
som takler endringer i arbeidslivet og aller helst skaper sin
egen virksomhet. Det kommer
DELEGASJON FRA STORSTEIGEN: Storsteigen er aktivt med i Ungt
entreprenørskap og er ofte med på samlinger. Fra øverst i trappa Per
Thore Midtskogen, Ingunn Norstad, Vidar Samuelshaug og Trond
Grøtting. Tonje Bekkevold foran.
ikke automatisk av å lære et
fag. Det krever spesielt fokus,
blant annet på det å tenke kreativt og vite hvordan næringslivet
faktisk
fungerer.
Østlandsforskning har gjort en
undersøkelse som viser at tidligere UB-elever har større sannsynlighet for å starte egen
bedrift eller ha lederansvar enn
andre i samme alder.
Derfor er det så viktig at skolene bruker ressurser på ungdomsbedrifter.
Kristin
Aas-Berntsen skryter av skolene som er med fra Fjellregionen. Storsteigen videregående
skole har satset mye på entreprenørskap, og bedriftene derfra vinner jevnlig priser i
konkurranse med andre ungdomsbedrifter.
– Storsteigen har høy grad av
kvalitet på det de driver med.
Det er få skoler som setter av
så mye tid til det, sier hun.
NORD-ØSTERDAL 19
ONSDAG 21. NOVEMBER 2012
Ungt engasjement i rv.3
ENGASJERT UNGDOM: Even Hagesveen, Haakon Skjetne og Tora Trønnes Lilleeggen foran, flankert av Marte Maren Lund Eggen, Maximilian Bolte, Nora Benedikte Haugen, Knut Harald
Skogli, Jan Egil Rønning og Jon Kolltveit.
BEGGE FOTO: TORE S. RASMUSSEN
Det var høyt engasjement og mange
gjennomtenkte kommentarer da Statens
vegvesen la fram planene om oppussing av
riksveg 3 for barne- og
ungdomsrådet i Alvdal.
TORE S. RASMUSSEN
414 63 207
[email protected]
Ungdommene i Barne- og ungdomsrådet (BUR) i Alvdal
fulgte nøye med da prosjektleder Frode Bakken i Statens
vegvesen la fram planene for
oppussing av Steibrua og de tilhørende tiltakene på begge
sider av brua.
Ungdommene var heller ikke
redd for å komme med spørsmål og kommentarer. Noen tydelig påvirket av voksenes
samtaler, men også reflekterte
synspunkt fra eget hode.
Ungdommene var innom alt
fra Øyaalternativet til diskusjon om rundkjøringer. Meningene er like spredt i BUR som
blant resten av Alvdals befolkning.
Rundkjøring eller ikke
Det var diskusjonen om det bør
være rundkjøringer eller ikke
som engasjerte ungdommene
mest.
– Er ikke den en trafikkfelle
for utenlandske trailere? spurte
Even Hagesveen.
Bakken forklarte at planen
er å jevne ut stigningen, og at
rundkjøringer skal klare å lage
god flyt i trafikken. Han viste
også fram et alternativ til rundkjøring som er utarbeidet. Da
bygges det i stedet et T-kryss i
Steiakrysset, og krysset ved
Aukrustsenteret forblir mye
som det er i dag.
Fordelen med T-kryss er at
det antakelig vil gi litt mer flyt i
trafikken. Ulempen er at det er
mindre trafikksikkert. Det gir
muligheter for større fart og
uoversiktlige situasjoner med
mjuke trafikanter. Det vil også
kreve mer plass fra Storsteigen
nordover fra krysset for å gi
plass til et felt for trafikk som
skal forbi de som står og venter
på å svinge til Steia.
Miljø mot sikkerhet
– Hvis det er større sjanse for at
noen går med i et T-kryss så
bygger du ikke det, slo Jon
Kolltveit fast.
Hagesveen er også enig i at
trafikksikkerhet er avgjørende,
men påpekte at det innebærer
mye forurensing hvis tungtrafikken skal stoppe og starte
igjen mange ganger.
Kolltveit mener det ikke kan
være så tett mellom rundkjøringene på riksveg 3 at tungtrafikken ikke tåler det.
– Det er ikke verdens undergang.
MYE Å SETTE SEG INN I: Frode Bakken fra Statens vegvesen forklarer
om planene. Fra venstre Emilie Hagesveen Hagen, Marte Maren Lund
Eggen, Even Hagesveen, Maximilian Bolte, Nora Benedikte Haugen, Knut
Harald Skogli, Jan Egil Rønning, Jon Kolltveit, Haakon Skjetne, Tora
Trønnes Lilleggeen og Martinus Aaeng.
Bakken kjenner godt igjen
diskusjonen og understreket at
vegvesenet må prøve å tilpasse
seg både lastebileierne og de
mjuke trafikantene.
– Ikke noe er optimalt suverent i alle sammenhenger, sa
han. Frode Bakken har hatt
møter med flere av høringsinstansene for vegplanene.
Neste uke er kostnadsberegningene for rundkjøring mot Tkryss klar.
Tilbyr idrettspark til 250.000
For 250.000 kroner tilbys
Folldal kommune en utendørs treningspark med apparater kalt Tufteparken.
MARIT ARNESEN
911 75 560
[email protected]
Treningsparken består av apparater laget av enkle installasjoner av metallstenger der
egenvektstrening, det vil si kun
egen kroppsvekt, benyttes som
motstand. Treningsformen er
ifølge tilbyderen Lasse Tufte en
stor idrett i Russland, de baltiske landene, deler av Europa
og i USA. Treningsformen kalles Calisthenics, og idrettsformen Street Workout.
Målgruppen er unge menn i
20-årene. Tufte opplyser at i
Asker, hvor en park er anlagt,
brukes parken like mye av mosjonister og syklister som legger turen innom for en
styrkeøkt.
– Pr. 9. september er det
1.150 mennesker som aktivt følger, deltar og støtter idrettsparken, skriver Tufte Han er
personlig trener, dyrker selv
Street Workout, og representere for en måned siden Norge i
Latvia i Riga der det andre verdensmesterskapet innen denne
idretten ble arrangert.
– Dette er strålende aktivitet
for uorganisert idrett. Det er
kanskje den aller sunneste treningsformen som finnes. Kun
egen kroppsvekt er motstand,
noe som er skadeforebyggende.
Det er utendørs og sosialt, reklamerer Lasse Tufte.
UTENDØRS: Lasse Tufte mener Folldal kommune bør slå et slag for
uorganisert idrett og anlegge en idrettspark for Street Workout.
FOTO: PRIVAT
20 NORD-ØSTERDAL
ONSDAG 21. NOVEMBER 2012
Søker «igangsettere»
medisiner gis eller diagnoser
stilles. Målet er at du selv skal
finne fram til hva det gode liv er
for deg og hvordan du kan
komme deg videre i livet med
den bagasjen du har med deg,
forklarer Storrøsten.
En selvhjelpsgruppe er en
mulighet for deg til å bearbeide
egne livsproblemer, uavhengig
av hvilken «merkelapp» problemet har. Alle kan gå i en selvhjelpsgruppe om du selv har et
problem, eller om din utfordring er at du er pårørende til
en i en vanskelig livssituasjon.
Frivilligsentralene i
fjellregionen vil etablere selvhjelpsgrupper på nyåret. Nå
inviteres alle nordøsterdøler med sans for
medmennesker til gratis «igangsetterkurs» i
januar.
MARIT ARNESEN
911 75 560
[email protected]
«Igangsettere» er frivillige som
setter i gang selvhjelpsgrupper.
Selve igangsetterfunksjonen
får interesserte lære om på det
to dager lange kurset som holdes av Selvhjelp Norge i lokalene til Tynset Frivilligsentral
den 15. og 16. januar.
Kurset går på dagtid, noe
som kan være en utfordring for
den som er ute i arbeidslivet.
– Men kurset begynner klokken 13 første dagen, så egentlig
må yrkesaktive bare ta seg fri
halvannen dag, sier leder i Tynset Frivilligsentral, Gudrun
Bakken.
Igangsettere
Igangsetterne skal dra selvhjelpsgruppene i gang, og selv
bare være med på de tre til fem
første gruppemøtene. Da er det
meningen at selvhjelpsgrup-
Riktig forkus
IGANGSETTERKURS: Leder ved Tynset Frivilligsentral, Gudrun Bakken, t.v., og frisklivsvegleder Siri Storrøsten
inviterer nordøsterdøler med sans for medmennesker til igangsetterkurs på Tynset Frivilligsentral i januar for å
få i gang selvhjelpsgrupper over hele fjellregionen. Meld deg på kurset innen 1. desember. FOTO: MARIT ARNESEN
pene skal være sjølgående.
– Typiske igangsettere er folk
som har interesse for andre
folk, den som er i stand til å
lytte til andre og som har andre
enn seg selv i fokus, forklarer
frisklivsvegleder Siri Storrøsten
som arbeider med individuelt
sjølhjelpsarbeide. Både Storrøsten og Bakken skal selv
delta på kurset.
– Kurset er en gavepakke til
egenutvikling som menneske.
Det kan fort bli en personlig
reise, reklamerer Storrøsten
som oppfordrer nordøsterdøler
i alle aldre til å melde seg på.
Selvhjelpsgruppe
– Selvhjelpsgruppene er et lavterskeltilbud. Her skal verken
– Du får lære deg teknikker og
metoder for hvordan du skal
komme deg videre i livet, sier
hun. Bakken og Storrøsten
understreker at dette ikke blir
skravleklubber med fokus på
kaffe og servering.
– Fokus skal være på det som
foregår i møtet, påpeker Storrøsten.
Selvhjelpsgruppene etableres i regi av alle frivilligsentralene, inkludert Røros og Ålen.
Gruppene vil bestå av fem til
åtte personer der alder, kjønn
og type problemer blandes.
– Det er mulig for tynsetinger
å være med i grupper på Tolga
og omvendt. For noen er det
kanskje lettere å åpne seg for
en gruppe på Røros når du bor
i Alvdal, sier Bakken eksempelvis.
Kartlegger Riva-utbygging
Nye boliger til salgs
i Hamar og Stange
Nord-Østerdal Kraftlag, NØK,
undersøker mulighetene for å
bygge ut Riva kraftverk i Tylldalen i Tynset kommune. Nå får
Sweco informasjon fra kommunen rundt miljøtema de har
etterspurt.
MARIT ARNESEN
911 75 560
[email protected]
SANS
•
•
•
•
•
Hamar - Briskebyen, hustype Bjerkli
Stange - Bekkelaget, hustupe
SOLGTSans
Stange - Sandvika, hustype Korona
Stange - Ottestad, hustype Galisto
Stange - Ilseng, hustype Auriga
Kr. 2 960 000,Kr. 2 657 000,Kr. 2 696 000,Kr. 2 437 000,Kr. 2 235 000,-
Ta kontakt for prospekt.
NORDBOHUS HAMAR
Tlf. 918 05 500 - www.nordbohus.no/hamar
– Ei mulig utbygging vil antakeligvis
kreve ytterligere kartlegging dersom
dette ikke er tilstrekkelig ivaretatt
gjennom re-kartleggingen av naturtypene som er foretatt i sommer. Det
skriver
avdelingsingeniør
Hilde
Aanes i Tynset kommune, til Sweco
Norge As i Trondheim. Selskapet er
innleid av NØK for å foreta en vurdering av virkninger på biologisk mangfold samt andre miljøtema som skal
belyses i samheng med en utbygging
av Riva kraftverk i Tylldalen i Tynet
kommune.
Videre skriver Aanes at Riva ligger
innenfor LNF-området, i ei kløft, noe
det er henvist til i naturtypekartleggingen i kommunens kartbase.
På nåværende tidspunkt er dette
den informasjon som foreligger når
det gjelder miljøet rundt en eventuell
kraftutbygging i Riva. Større prosesser må settes i gang for å få belyst
biologisk mangfold og liknende skikkelig.
Våren 1918 ble arbeidet med kraftstasjonen satt i gang med inntaksdam, fundamenter for rørgate og
grunnmur for kraftstasjon. Mye av
dette ble ødelagt i en flom samme år.
8. august 1919 ble kraftanlegget tatt i
bruk.
18. juli 1968 ble all produksjon ved
kraftverket stoppet.
KRAFT: Riva kraftstasjon i Tylldalen i Tynset kommune den gang
da.
FOTO: UTLÅNT AV NORDØSTERDALSMUSEET, MUSUEMSSENTERET RAMSMOEN
Tips oss!
Annonser
Tlf.: 62 40 00 00
[email protected]
NORDDALEN
Abonnement
Tlf.: 852 332 01
[email protected]
Tlf.: 62 40 00 00
SMS/MMS: Ø TIPS til 2303
E-post: [email protected]
DIALEKTORD
Håper du ikke bor sammen
med en «frøskopp». Det kan
det hende osingen gjør. En
frøskopp er nemlig osuttrykket for en som farer opp i
sinne – og slike kan det jo
være vanskelig å bo sammen
med – om en er osing eller
ikke.
KILDE: ORD OG UTTRYKK FRA OS, HILDEGUNN AAMO, 2004
FOR 5 ÅR SIDEN
I forrige uke ble det klart at
de to store forretningsbyggene til Aas Eiendommer AS
midt i Tynset sentrum er solgt
til brødrene Per Morten og
Trond Ola Hektoen sammen
med Ken Olav Philips. Det er
de to holdingselskapene til investorene som står bak kjøpet, og de eier like mye hver
av aksjeporteføljen. Fra før
eier brødrene Hektoen Hektoenbygget, og Ken Olav Philips
eier to eiendommer i Parkveien. – Vi har store og konkrete planer, men det er for
tidlig å gå ut med dem ennå,
sa Philips til Østlendingen 21.
november i 2007.
GLEDER SEG TIL STORKONSERT: Foran fra høyre Solvor Bergseth, Anne Aarnes, Ingunn Steien Lundin, Karin Platou, Else Espeland og Sigrid
Randmæl. Andre rad fra høyre Hilde Reitan, Arve Oddlien, Solfrid Negård, Anne Thoresen, Laila Bjørnsen og Siw Lilleeggen. Tredje rad fra høyre
dirigent Lars Gustav Moldstad, Bjarne Eithun, Jon Aaseng, Rune Aaeng og Peder Stalund. Fjerde rad fra høyre Olav Nyeggen, Ola Lohn, Asgeir Vårtun
og Ola Steimoen.
FOTO: PRIVAT
Livlig folkemusikk i kirka
Alvdal blandakor og mannskor har fått med seg folkemusiker Oline Sofie
Bakkom og celebre medmusikanter til konsert i
Alvdal kirke i kveld.
TORE S. RASMUSSEN
414 63 207
[email protected]
I samarbeid med Alvdal kommune har de to korene invitert
folkemusiker og felespiller
Oline Sofie Bakkom, som har
lang fartstid i Dalakopa, til Alvdal kirke i kveld. Dit har hun
med seg like kjente og meritterte Henning Sommerro og
John Pål Inderberg. Hun har
også med seg Anders Feragen,
som spiller i Dalakopa, med på
gitar.
Blandakoret og mannskoret
har sammen øvd inn korarrangementer hentet fra cd-en Frivild som Bakkom spilte inn
sammen med Sommerro og Inderberg i 2010. Der tok de tak i
en håndfull tradisjonsrike melodier.
Alvdølene er de første som
får teste korarrangementene
fra cd-en. Det er spente sangere som står klar i kirka i kveld,
og de håper fleste mulig fra
både Alvdal og resten av regionen møter opp på det som de
tror vil bli en enestående konsertopplevelse.
Lærer i Folldal
Elin Borkhus har takket ja til
jobben som lærer i fast stilling ved Folldal skole.
Barnevern
Kommunestyret i Rendalen
har fattet positivt vedtak i
saken om en interkommunal
barneverntjeneste. Nå spør
virksomhetsleder i Rendalen,
Jens Sandbakken, Tynset
kommune om det kan framforhandles en avtale om samarbeid der Rendalen knytter
seg til en felles barneverntjeneste sammen med Tolga,
Folldal, Alvdal og Tynset
kommuner.
SMIL
Hva står Audi for?
Svar: After use, destroy immediately.
ANERKJENT FOLKEMUSIKER: Oline Sofie Bakkom fra Rendalen er kjent
både på egen hånd og som medlem i Dalakopa.
FOTO: PRIVAT
Kos deg i adventstida
59,DUK/LØPER
98,PUTETREKK
159,ROLLUP-GARDIN 249,STJERNE
45,PUTETREKK
169,ROLLUP-GARDIN 349,EN MENGDE
GARDINHØYDER 50%
ENGLER
Parkvn. 1 2500 Tynset
Tlf. 62 48 18 90
www.interiordesign.no