Kultur - Klemetspelet

14
Onsdag 10. oktober 2012
Kultur
Tips og stoff sendes [email protected]
Les mer kultur på www.ranablad.no/kultur
Legg inn arrangementer på www.ranablad.no/kesaaskjer
MUSIKKSPEL
RanaBlad
Winge kan få Emmy
RANA: Stein Winge (71) som skal
tilbake til Nordland Teater som regissør på «Svarta Bjørn», legges
også merke til for sin innsats som
skuespiller.
Det ble klart når nominasjonene
til den internasjonale Emmy-utdelinga ble offentliggjort.
Winge er nominert i kategorien
«beste mannlige skuespiller», for
sin innsats i NRK-serien «Koselig
med peis».
Dette blir andre gang i historien
Norge er representert på nominasjonslista. Forrige gang var det Anneke von der Lippe (48) som var
nominert for sin innsats i dramaserien «Ved kongens bok» i 2005.
KLEMETSPELET HAR PREMIÈRE 23. AUGUST 2013
Klemet Per
i ord og ton
LØFT: – Spelet skal involvere hele kommunen og det blir i hovedsak lokale
aktører, presiserer Kjell Joar Petersen-Øverleir (f.h.) som er kunstnerisk ansvarlig, her sammen med styremedlem Ester Ødegård, styreleder Inger Lise
Pettersen, manusforfatter Stig Bang og regissør Ada Jürgensen.
STYRET: Styret består av fra venstre: Per Jomar Hoel, Kjell Joar PetersenØverleir, Esther Ødegård, Inger-Lise Pettersen samt Jon Arne Jacobsen som
ikke var til stede da bildet ble tatt.
KJENT: Både manusforfatter Stig Bang og kunstnerisk ansvarlig Kjell Joar Petersen-Øverleir er godt kjent i området Klemetspelet
regissør Ada Jürgensen. Foto: Anita Hartviksen Ravn
HEMNES: Stig Bang
LIKSTRÅ: Klemet Person levde på gården Jamtjordvollen den siste tiden av
sitt liv og han lå på likstrå i denne loven.
Musikkspill om Klemet
■ Våren 2011 ble foreningen ”Klemetspelet” stiftet.
■ Styret består av: Ieder Inger Lise Pettersen, kunstnerisk ansvarlig
Kjell Joar Petersen-Øverleir, Per Jomar Hoel. Jon Arne Jacobsen, Esther
Ødegård
■ Klemetspelet vil bli gjennomført i samarbeid mellom profesjonelle
skuespillere og lokale aktører.
■ I tilknytning til spelet vil det bli en kulturell markedsplass.
■ Klemet Persson bodde med familien sin under en heller øverst i Leirskardalen rundt forrige århundreskifte.
■ Prislappen på forprosjektet er på 700 000 kroner. Hovedprosjektet
har et budsjett på 1, 7 millioner.
nærmer seg et
førsteutkast. Manus
skal, gjennom Ada
Jürgensens regi og
toner fra Frode
Fjellheim og Kjell
Joar PetersenØverleir fortelle
Klemet Persons
historie.
Anita Hartviksen Ravn
[email protected]
Tlf: 75 12 55 22
Klemet Person og hans liv i Leirskardalen og Klemethelleren skal
bli musikkspel med urpremière
23. august 2013. Et spel med
framføring annethvert år, hvis styret i Klemetspelet får det som de
vil.
– Det blir ingen dokumentar,
heller ikke fri fantasi, noe midt
imellom, sier manusforfatter Bang,
og myser oppover mot Okstindene.
Det begynte som en idé i Kjell
Joar Petersen-Øverleirs hode for
mange år siden. Styret viser oss
området der ideen skal utspilles av
i hovedsak lokale aktører. På vide
grønne enger ved Jamtjorden i
Leirskardalen, under fjellene der
Klemet levde.
bli et løft for hele kommunen, sier
Petersen- Øverleir, som sammen
med samiske Frode Fjellheim skal
komponere musikken til spelet.
Ideen ble i fjor til foreningen
Klemetspelet, som dannet et styre.
«Man hadde i utgangspunktet et
ønske om å ha
spelet ved selve
Klemethelleren»
Per Jomar Hoel
Fascinert
– Jeg har alltid vært fascinert av
historiene om Klemet, egenskapene hans, kulturkollisjonen han
må ha opplevd. Jeg har gått mye i
området og tanken på at dette er
en historie som bør fortelles tok
form, sammen med et ønske om å
tonesette den. Vi vil at dette skal
Styret tok kontakt med forfatter
Stig Bang og Ada Jürgensen i Åarjelhsaemien Teatere (Sydsamisk
Teater) som besørger manus og
regi samt research. Nordland Teater er også involvert, blant annet
med lyd og lys.
– Man hadde i utgangspunktet
RanaBlad
Kultur 15
Onsdag 10. oktober 2012
Premiere på film fra Helgeland
SAMME IDA: Julie Nordhuus er tilbake som Ida. Her sammen med Victor
Haugen Kristiansen, som spiller Gustav.
HELGELAND: Denne uka får
«Skvis» premiere i Rana. Filmen er
regissert av Kathrine Haugen.
Dette blir hennes andre film om
oslojenta Ida som flytter til et lite
sted på Helgeland. Den forrige filmen «Til Siste Hinder» imponerte
ikke Rana Blads anmelder, som
skrev « Denne filmen burde aldri
forsøkt å trampe inn i manesjen.
Den skulle heller vært sendt rett på
slakteriet» og gav filmen terningkast en.
Nå er det ikke hester, men kjærlighet som opptar Ida. Hun har fått
lov av moren å være hjemme alene
ei uke i sommerferien mot at hun
tar over ansvaret for familiens
gartneri. Så blir hun sjokkforelska i
Gustav som hun egentlig har tenkt
å spleise med Beate. Beate som har
vært sykelig opptatt av Gustav i
årevis blir knust.
Når venninnen Molly, som har et
forhold til bygdas kjekkas, Lukas,
stikker av og drikker seg dritings
får det katastrofale følger.
I tjeneste for skogen
NORD-NORGE: Nord-Norges
Skogmannsforbund feirer 100 år
i år, og i den forbindelse har forbundet gitt ut boka «I tjeneste for
skogen».
Redaktør av boka er Ørnulf
Kibsgaard, tidligere fylkesskogsjef i Nordland.
Nord-Norges skogsmannsforbund (NNSF) er en organisasjon
for alle skogfunksjonærer i privat
og offentlig tjeneste i NordNorge. I 1912 ble forbundet stiftet i Tromsø, og i august i år ble
100-årsjubileet markert under
forbundets samling i Pasvik –
hvor også boka ble lansert.
Boka oppsummerer aktiviteten i forbundet gjennom disse
100 årene, og er nok i første
rekke interessant lesning for alle
med tilknytning til skog og skogbruk i Nord-Norge. Men for den
historieinteresserte er det en
rekke godbiter om alt fra skogreisning og tjærebrenning til
skogforskning og resolusjoner og
uttalelser fra årsmøtene i forbundet. Boka gjengir blant annet
amtsskogmester Petter Vikhammers foredrag om granplanting
nord for polarsirkelen i 1919. I
dag er granene 25 meter høye.
For folk i Ranadistriktet er det
kanskje spesielt interessant å
lese om skoginspektør Einar
Emil Nilsen (1865-1936), som
var forbundets første formann.
Han kom fra Drammen til
Nordland som forstassistent i
Beiarn og Nord-Salten i 1890, og
var bosatt i Mo i Rana fra 1896
til han døde i 1936. Han var høyt
son
ner
beskriver. Bangs oldefar kom fra Rabliåsen ved Bleikvassli og Petersen-Øverleir er født og oppvokst i Leirskardalen. Her med
et ønske om å ha spelet ved selve
Klemethelleren, men logistisk sett
lar det seg ikke gjennomføre. Det
blir her på Jamtjorden, Klemet
levde sine siste dager på nabogården her, sier Per Jomar Hoel, styremedlem i Klemetspelet.
Men det blir ikke bare spel. I tillegg jobber blant annet Marie
Kibsgaard med det som skal bli en
kulturelt markedsplass som skal
by publikum lokal mat, historie og
håndverkstradisjoner.
– Det skal bli en kulturell markedsplass med aktivitet, historikk
og noen utvalgte varer for salg,
sier styreleder Inger Lise Pettersen.
Fraksjon
Stig Bang er engasjert.
– Jeg har aldri sittet så lenge i
tenkeboksen før jeg begynte å
skrive, som denne gangen. Jeg
fulgte jo med i det som skjedde
med Klemethelleren på nittitallet,
dette er en historie om noen som
er annerledes, men hvordan fortelle den? For hensikten er jo ikke
å drøvtygge mytene om Klemet,
at han stemte blod og spiste sjøldaue dyr. Vi søker å fortelle historien så troverdig som mulig, ellers
er det ingen vits i å gjøre dette,
sier Stig Bang, som sammen med
Ada Jürgensen og innleid språkkonsulent Eli Kappfjell har jobbet
med research og språk.
– Eli Kappfjell kjenner blant
annet Klemets ætt. Vi har også
snakket med gjenlevende slektninger. Historien blir framført på
norsk og samisk, men på en måte
som gjør at hele publikum forstår
hva som sies, sier regissør Ada
Jürgensen.
Manus skal være spillbart fra 1.
desember. Så kommer musikken.
– Musikken er foreløpig bare
tanker på skissestadiet. Jeg vil lese
hele stykket ordentlig og se vinklingen før jeg går ordentlig i gang,
sier Kjell Joar Petersen-Øverleir
som sammen med Frode Fjell-
heim skal sørge for tonesetting
både i forhold til norsk og samisk
formidlingstradisjon.
Barn og unge fra hele kommunen er viktige i spelet, samt lokale
musikere fra Hemnes, kor og solister. Men aktørene går ennå ikke
ut med noen navn eller på hvordan de jobber for å finne aktører.
– Vi planlegger ingen auditions,
men vi er i gang med prosessen å
besette roller. Et stort flertall blir
lokale sceneutøvere, det er snakk
om mellom 30 og 50 personer,
sier regissør Jürgensen.
– Vi møter stor interesse og vilje
til å være med. Fra engasjerte
grunneiere, barn, unge og voksne,
lag og foreninger, sier styreleder
Inger Lise.
Spelet hvis hovedprosjekt har et
budsjett på 1,7 millioner kroner,
skal framføres annenhvert år og
har hittil fått 250 000 kroner i
støtte av Nordland fylke og 25 000
kroner av Hemnes kommune.
respektert som en stor ressurs i
skogbruket og i annen samfunnsnyttig sammenheng. Einar E. Nilsen burde utvilsomt ha fått et
bedre minnesmerke enn den beskjedne veistubben som er oppkalt etter han på Mo:
Skoginspektør Nilsens vei.
Boka er utstyrt med en rekke
bilder, og er utvilsomt et viktig
bidrag for å ta vare på skogbrukets historie i Nord-Norge.
Klaus Solbakken
Bok
■ I tjeneste for skogen, NordNorges Skogmannsforbund
1912-2012
■ Redaktør: Ørnulf Kibsgaard
■ Utgitt av Nord-Norges
skogmannsforbund, 208 sider
Vil hjelpe musikere
med rusproblemer
NESNA: Ida Maria har tidligere
vært åpen om sitt alkoholforbruk, som ledet til kollaps på
USA-turneen i 2009.
Nå har hun startet den veldedige organisasjonen Rock Heart
fra Los Angeles.
– Jeg startet Rock Heart fordi
jeg selv har ett alkohol- og rusproblem som har hindret meg i å
utøve mitt yrke som låtskriver og
artist. Jeg får endelig den hjelpen
jeg sårt har trengt i mange år, og
jeg så ett sterkt behov for en organisasjon hvor man kan henvende seg for å få hjelp, sier hun
til Ida Maria til bransjemagasinet
Ballade.
Rock Heart skal tilby konfidensiell veiledning for musikkfolk i nød gjennom personlige
henvendelser.
– Rock Heart drives av ett
samarbeid mellom avholdsmusikere i flere land, inkludert Norge,
Sverige, Storbritannia og USA.
Vi er non-profit, det vil si at all
hjelp i skrivende stund er frivillig,
og basert på kontaktnettverk.
– Vi hjelper musikere gjennom
å ta i mot samtaler på telefon,
henvendelser på e-mail og driver
førstehjelp og veiledning på
denne måten, sier Ida Maria til
Ballade.