Hvor og hvordan beveger jobbsøkerne seg?

Hvor og hvordan beveger
jobbsøkerne seg?
BT Jobb 2014
1 av 4 yrkesaktive holder seg orientert om
ledige stillinger
I svært stor grad
I ganske stor stor grad
Total
5%
18-29
6%
26%
30-39
6%
26%
40-49
6%
20%
20%
50-60
4%
Mann
5%
21%
Kvinne
6%
20%
12%
n=1000
Jobbundersøkelsen 2014 av Opinion Perduco for FINN.no
Nei
11%
33%
Til tross for at du i utgangspunktet ikke er på utkikk etter en
annen jobb enn den du har i dag, ville du allikevel være åpen
for å vurdere ny jobb dersom det dukket opp en interessant
stilling eller jobbmulighet?
Nei
23 %
Ja
Vurderer å skifte jobb
1 av 3 har ikke vært i prosess eller vurderer
aktivt, men de fleste av dem er åpne for
henvendelser
28% 28%
Usikker
24 %
Ja
53 %
n=305
Ja
Nei
Har vært i jobbskifteprosess
Jobbundersøkelsen 2014 av Opinion Perduco for FINN.no
Fag, penger & prestisje er det som skal til
for å sette de ‘rosa enhjørningene’ i spill
Menn
Kvinner
... bestemt fagområde
som er interessant for
meg
67%
74%
55%
Bedre lønn
58%
54%
... et firma jeg gjerne vill
arbeidet hos
32%
14%
... bestemt nivå f.eks.
lederstilling
Ja
53 %
12%
svært viktig
Kontakt fra firmarepr.
Tipset av venn
Kontakt fra rekr.byrå
39%
10%
5%
Jobbundersøkelsen 2014 av Opinion Perduco for FINN.no
n=164
Vi er på nettet hver dag og 8 av 10 benytter flere kanaler
87%
bruker Internett hver dag ….
+
…og disse bruker i snitt over
2 timer daglig på nettet
+
Daglig brukertid på FINN er 19 min per bruker
Kilde: InterBuss Q4, 2013
FINN.no er kanalen som er mest benyttet og leder
frem til flest ansettelser
Kanal sist benyttet
Benyttet
Gav ansettelse
46%
FINN.no
16%
36%
Annonser i avis / fagblad /
internett / annet sted
Rekrutteringsbyrå
Avisenes nettsteder
LinkedIn
Andre kanaler / steder
•
17%
29%
NAV
Bemanningsselskap / vikarbyrå
FINN fakta*
•
9%
13%
•
5%
13%
•
5%
10%
1%
Det ligger ca. 17 000 stillinger
på FINN Jobb i dag
Gjennomsnittlig kommer det inn
400 stillinger om dagen
503 000 unike besøkende pr.
uke (1 660 000 pr. år)
I januar ble det sendt
ca. 230 000 søknader via
annonser på FINN jobb
7%
1%
37%
26%
Jobbundersøkelsen 2014 av Opinion Perduco for FINN.no
*Tall fra datavarehus, internettpanel og interne
analyseverktøy.
44% av trafikken på FINN kommer fra mobile kanaler nå
Utvikling besøk per kanal på FINN.no
Nordmenns surfevaner har endret seg raskt. På bare tre år har over en tredjedel av trafikken på FINN
flyttet seg til mobil og tablet
Desktop
100 %
90 %
80 %
70 %
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
0%
Mobil
Tablet
Kanaler på FINN – time for time
Besøk per kanal gjennom døgnet – månedstall
2 500 000
2 000 000
1 500 000
1 000 000
500 000
-
Mobil
Tablet
Kilde: NetInsight - januar 2014. Besøk per time/kanal på FINN
Desktop
25%
har søkt info om jobb via mobil
eller nettbrett
Vurdert kvalitet
Annonse
Landingsside
2%
FINN fakta*
Svært god
3%
•
45%
Ganske god
36%
•
36%
Verken eller
36%
3%
Ganske dårlig
•
7%
•
1%
Svært dårlig / lite brukervennlig
2%
Jobbundersøkelsen 2014 av Opinion Perduco for FINN.no
•
Apps har en besøksfrekvens
som er 2x høyere enn m.finn
og 1,3x høyere enn www
Antall FINNkodevisninger på
apps er 4,1x høyere enn på
m.finn og 3x høyere enn på
www
Noe lavere mobilandel på Jobb
enn på andre vertikaler (40%)
Fortsatt få søknader kommer
via mobil (20-50 pr. dag)
Tallene er tilsvarende på
nettbrett
*Tall fra datavarehus, internettpanel og interne
analyseverktøy.
Kommer snart…
Ukentlige brukertall per marked
Eiendom
Torget
Bil
UV: 1.9 mill
PI: 41 mill
UV: 1.4 mill
PI: 45 mill
UV: 1.1 mill
PI: 56 mill
Reise
Jobb
Oppdrag
UV: 465 000
PI: 6 mill
UV: 503 000
PI: 6.7 mill
UV: 113 000
PI: 327 000
Kilde: FINNs datavarehus gj.sn ukentlige brukertall januar, 2013 - på tvers av desktop, mobil og tablet