Menighetsblad 3-2013 - Os kirkelige fellesråd

Menighetene i Os
Nr. 3
Oktober 2013
Årgang 29
TUFSINGDALEN 300 ÅR
Elin Broen med døtre satte stemningen med vakker sang i jubileumsgudstjenesten i kirken.
Menighetsblad nr. 3/2013
2
Takk
Prestetanker
«Prestetanker» er en interessant
tittel å skrive under. For hva tenker
egentlig en prest? Går han med
nesa opp og tankene i himmelen?
Jeg har i hvert fall lett for å tenke på
gamle bilder av prester med foldede hender og hellig mine – og
kjenner meg ikke helt igjen.
Tankene mine går som regel til det jordnære, til folk jeg har
møtt eller skal møte, til bygda og stedet. Og til alt som fyller
hverdagen – unger som skal trives og dagen som skal gå
rundt. Egentlig tror jeg ikke prestetanker er så annerledes
enn andre tanker. Og det er sikkert mange andre som kunne
ha skrevet i denne spalten, i hvert fall hvis vi gav den en annen tittel. For jeg møter mange spennende tanker, om Gud og
om hverdagen, fra folk jeg møter. Ofte klokere tanker enn jeg
har tenkt selv.
De gode tankene er vanligvis de som gjelder hverdagslivet:
de som tar livet og tilværelsen på alvor, og klarer å fange inn
noe av våre opplevelser og drømmer. Da blir himmelvendtheten sendt på langferie: for det som er her og nå er langt
mer spennende – og noen ganger minst like utfordrende.
Nå nærmer det seg en dag som kan være utfordrende nok:
Allehelgensdag. Da minnes vi de som er døde i løpet av det
siste året, og skal løfte blikket mot det som ligger et sted der
fremme. Denne dagen har en vanskelig oppgave: å gi oss en
himmel over sorg og savn.
Kanskje henger disse mer sammen enn vi ofte tenker?
Drømmen om en himmel starter i det nære, i livet vi lever og
lengslene vi bærer på. Og himmelen som tegnes allehelgensdag er et svar på sorgen vi bærer. Et glimt av noe som
skal komme, for å gi tro og styrke i hverdagen.
Jesus retter hele tiden fokus mot det nære. Selv de tre disiplene som fikk være med opp på fjellet da han talte med
Moses og Elia, ble sendt ut i hverdagen igjen. Og når vi tar
farvel med en av våre kjære, står vi ved en grav – med
blomster mellom hendene og jord under føttene.
Her er vi alle like. Ingen vet mer enn andre om hva som
venter oss på den andre siden. Og vårt eget liv må vi tolke
selv. Ingen andre kan gi oss løsningen, bare hjelp på veien.
Evangeliet er en slik hjelp på veien. Men også det må forstås.
Her er det hjelp å få fra teologer som har studert skriftene
nøye. Men til syvende og sist er det å tolke budskapet i
Skriften, noe vi må gjøre selv. For å gjøre det til vårt.
I Bibelen henger tankene om himmelriket tett sammen
med hverdagen, med det nære. Og når Johannes Åpenbaring tegner et bilde av det som skal komme, så er det ikke en
himmel fjernt fra virkeligheten slik vi kjenner den; men et
bilde av en ny himmel og en ny jord, der Gud bor blant
menneskene. Blant oss. Her nede.
Stig Johnsbråten
Narbuvoll menighet vil rette en stor takk til
de etterlatte for minnegaven de mottok til
Narbuvoll kirke etter begravelsen til Marit
Riseth.
Åpne kirker
sommeren 2013
Atter et år er gått og vi har også i sommer
hatt åpne dører i våre vakre kirkebygg.
Dette har blitt en tradisjon som folk verdsetter. De besøkende har vært bygdefolk,
utflyttere, turister fra forskjellige steder i
landet, men også en del fra andre land.
I Dalsbygda har 134 vært innom kirka og
179 i gamle kapellet. Tallene fra i fjor var
105 i kirka og 160 i kapellet. Et par fra
Vestlandet fortalte at de hadde bryllupsdag
den dagen de besøkte kirka.
Tufsingdalskirka hadde 92 besøkende i år,
mot 89 i 2012. Narbuvoll kirke har hatt en
nedgang fra med 303 i fjor til 230 i år. Uvisst
hva denne nedgangen skyldes. Berit prest
har vært innom kirkene i sommer og har i
Tufsingdalen skrevet at kirka vår er ei lita
perle. Koselige ord på veien!
I Os har det vært vært 100 besøkende i år,
mens det i fjor var 147 innom kirka. Her gir
folk uttrykk for at de setter pris på musikken som står på i kirkerommet!
Folk setter pris på åpne kirkedører, slik at
de kan nyte ei stille og fredfylt stund!
Nytt uthus ved
Narjordet kirkegård
I sommer er det satt opp et nytt uthus ved
kirkegården i Narjordet. Ramlos sto for
gravingen og Tore Grue var med på støping
av såla, men ellers er det kirketjenerne Odd
og Kai Inge som har reist huset. Utvendig
maling er gjort på dugnad av medlemmer
i Os menighet etter at bildet ble tatt.
Menighetsblad nr. 3/2013
3
Valgresultater menighetsrådsvalget i Os 2013
Os menighet
Valgdeltakelse: 35 %
Ikke på valg:
Erling Nylend
Olov Steimoeggen Strand
Anne Ingeborg Aasen Horten
Faste medlemmer (stemmetall)
Stein-Are Presthagen (381)
Inge Ryen (381)
Anne Mari Stenseth (355)
Varamedlemmer (stemmetall)
Bjørg Dagny Sæter (349)
Arnulf Moseng (342)
Knut H. Simensen (340)
Britt Mary Odden (330)
Randi Grytbak (327)
Per Engebakken (130)
Astrid Sæther (128)
Dalsbygda menighet
Valgdeltakelse: 25,1 %
Ikke på valg:
Arne Grue
John Kåre Akeren
Faste medlemmer (stemmetall)
Aase Aamo (154)
Oddveig J. Østgårdgjelten (136)
Varamedlemmer (stemmetall)
Mari Kvernbekkeng (136)
Karin Bredalslien (131)
Rolf Olav Aamo (131)
SI DE
Narbuvoll menighet
Valgdeltakelse: 66,9 %
Ikke på valg:
Marian Sønmør Holøien
Per Broen
Faste medlemmer (stemmetall)
Torger Tengesdal (97)
Anne Jorunn Hodøl (94)
Varamedlemmer (stemmetall)
Lars Erik Midtdal (90)
Gunn Knutsen (90)
Roar Kvilvang (90)
Marianne Broen (88)
Eli Stene Fredheim (82)
kk
ikk
riik
pr
il p
til
ti
kk t
ikk
Priik
Pr
T
t
kf
g
egg
elleg
ge
arg
Far
F
Tegning: Asbjørn Tønnesen
eiill
e
fei
fe
em f
fem
fe
nf
nn
Fin
Fin
Fi
De to bildene er nesten like. Finner du de fem feilene på bildet til høyre?
Tegning: Asbjørn Tønnesen
4
Menighetsblad nr. 3/2013
Friluftsgudstjenester i Os me
Anslagsvis 120 mennesker tilstede på Langsanda denne
St.Hans-kvelden.
Menigheten sang regn og skyer på flukt
Da den tradisjonelle «Sikmessa» skulle starte
på Langsanda ved Narsjøen St.Hans-aften
var det tunge skyer over Narbuvoll og det
kjentes illevarslende regndråper, men innen
Fagert er landet var sunget til ende, tittet
sola fram og det ble en flott kveld for de ca
120 personene som deltok i gudstjeneste,
mat og prat utover kvelden. Narbuvoll
Grunneierlag serverte som vanlig nydelig
røkt sik, tilberedt av Tor Olav Narbuvoll,
grillmat, hjemmebrygd øl, kaffe og kaker.
Det var god stemning blant små og store og
sist på ble det trekkspillmusikk og anledning
til å ta seg en liten svingom. Bålet skulle
tennes, men de siste dagenes regn hadde
gjort veden så våt at det ble mest røyk… Men
kvelden var lys nok i seg selv og dannet en
vakker ramme rundt St. Hans-feiringen!
Søndag 7. juli var det setermesse på Utistuvollen
i Vangrøftdalen
Da kirketjener Odd Myrtrøen ringte til
gudstjeneste var rundt 100 bygdainger,
hyttefolk og tilreisende møtt fram.
Været var strålende denne dagen, og
sol og blå himmel dannet ei fin ramme
rundt dåpsdagen til vesle Esten
Kvangraven. Menighetens nyeste medDåpsbarnet hilser på
lem ble behørig vist fram av Stig prest,
menigheten.
og tok oppstusset med stor ro.
Trond Kjetil Odden Enge bidro med et musikalsk
innslag, framføring av Flåklypa-temaet på gitar.
Etter gudstjenesten var Fjellfølge ved Randi Brænd og
Kjellrun Mylius klar med salg av setermat, slik de er hver
helg i løpet av sommeren.
Os Blandakor med dirigent Gro Kjelleberg Solli skapte fin stemning i midtsommerkvelden.
Ragnhild, Liv og Bjørg gjør i stand for salg av røkt sik og
hjemmebrygd øl.
Mat og prat.
Søndag 14. juli var det friluftsmesse på Oddentunet,
i forbindelse med
Sønvisfestivalen.
Nærmere 100 personer
hadde benket seg, da
kirketjener Kai ringte
inn til gudstjeneste med
kubjølla. Medlemmer
fra Fram 4H i Narjordet,
deltok med sanginnslag
fra forestillinga «Slåttfolka». Senere på dagen fremførte de
sin forestilling, foran rundt 200 publikummere. Etter gudstjenesten var det salg av tradisjonskost i sommerstuggu og
mulighet for omvisning inne i hovedbygninga.
Menighetsblad nr. 3/2013
5
enighet sommeren 2013
Folk møtte opp tross grått vær.
Søndag 11. august var det setermesse på
Simensvollen i Hørtdalen, med Per Simensen
og Klara Høsøien som vertskap.
I underkant av 50 personer trosset regnværet og
tok turen inn til Hørtdalen. Heldigvis letnet været
etter hvert, og Per ønsket folket velkommen og
fortalte om setergrenda på Os-sida av
seterdalen. I dag er
det sju bebygde setervoller der. Tolga prest
Simen Simensen forrettet og Amund Røe
fra Vingelen var
organist.
Simensvollen hører til
hjemgården, til far til
Simen, så dette var
kjente trakter for
presten. Tekstleser var seternabo Gunn Birgit
Langøien Bakken. Etter gudstjenesta ble forsamlinga invitert på seterkaffe med biteti og
praten gikk livlig.
Da gudstjenesten tok til letta været.
Kirkemarsj til Narbuvoll kirke
Søndag 25. august var det kirkemarsj fra Narjordet
til Narbuvoll, med lunsj på kirkebakken før gudstjenesten. Noen gikk hele veien fra Narjordet mens
andre kom til under veis ved Sandenget. Både
vandrerne og de andre lunsjgjestene kunne glede seg
over et helt nydelig sensommervær!
Søndagskvelden 25. august var det kveldsmesse i
gammelkapellet i Dalsbygda.
Kirkekaffen ble denne gangen inntatt før gudstjenesten, ute foran kapellet
i vakkert sensommervær.
Inne var parafinlampene og
stearinlysene tent, da det
ikke er innlagt elektrisitet i
bygget som ble satt opp i
1910. Stig prest hadde valgt
riktige ord for anledningen,
og organist Ragnhild spilte
på det gamle trøorgelet.
Ei stemningsfull stund for
de som møtte fram denne
kvelden.
Menighetsblad nr. 3/2013
6
300-års-jubileum i Tufsingdalen!
31. august 2013 blir en dag vi tufsingdøler seint vil
glemme. All ære for det går til Utviklinslaget og
jubileumskomiteen som arrangør av begivenhetene.
Vi har ikke glemt turen til Gruva eller utvandringsforedraget med Erik A. Sæter i Bedehuset.
Selve jubileumsdagen startet det opp i
Tufsingdalen kirke med jubileumsgudstjeneste ved
Stig Johnsbråten. Tekstleser var Liv J. M. Leistad.
Ellers hadde vi den store
glede og få høre Elin
Broen og hennes to
døtre, Ane og Olea, synge
tre solonummer med
klokkeklare røster! De
sang bl. a. «Vær no velkomne med æra» og
«Songen om bygda vår».
Liv Jorunn Midtdal Leistad leste En sang som passet svært
bra på denne dagen.
kjærlighetens høysang.
Høytidsstund i kirken, her fra evangelielesningen.
Godt med folk under avdukinga til tross for regn. Og så var det godt
å komme inn til mat etterpå!
Vakker sang fra orgelgalleriet ved Elin Broen og jentene hennes.
Om regnet trommet tungt på våre paraplyer ved
samfunnshuset, la det ingen demper på begivenheten ute, avdukingen av minnesteinen. Os mannskor
gledet oss med nydelig sang og Liv J. M. Leistad og
Torvald Røsten foretok avdukingen. En fin stein med
innskriften: Tufsingdals bosetning 300 år 1713-2013.
Feiringen startet med jubileumsgudstjeneste, og det var godt med folk
i kirka.
Tekstene denne dagen var fra Ruths bok og
Johannes 15, v. 9-12 og 1. Korr 13, v. 7-13. Salmene vi
sang var de kjente og kjære fra den gamle salmeboka
og jubileumssangen fra i fjor, skrevet av Bjørn Øyan
og Jo Ryen, «Fjellets folk reiste sine kirker».
Mange deltok i fellesskapet ved nattverdsmåltidet
denne dagen.
Minnesteinen blir avduket.
Menighetsblad nr. 3/2013
7
God stemning under serveringa.
Blomsterhilsen som takk for innsatsen ved jubileumsfeiringen.
Så gikk vi inn til et nydelig dekket festbord med
skjønne høstfarger. Etter velkomstdrikk satte vi oss til
bords og koste oss med et bedre måltid bestående av:
elghakk m tilbehør og multekrem med krommer og
jønnbrød. hembrygdøl og brus.
Roar Kvilvang ledet oss igjennom dagen. Han
startet med å redegjøre for historien i grove trekk. Det
var først og fremst det gode fisket i elva og frodig jord
som gjorde at folk kom hit. De kom bl. a. fra
Tylldalen, Rendalen, Tynset, Vingelen og Os. Røros
Verk henta virket her. Etter hvert ble det interesse for
å se om det kunne være noen forekomster i fjellet.
Gruvearbeidet startet opp i 1712, de første bofaste
kom hit i1713. Forekomsten i fjellene var ikke så store
at det ble drift i gruva lengere enn til 1716. Roar avsluttet med diktet: «Åt bygden» av Bibbi Breen.
Deler av revygruppa sang om hvordan det ville vært
om vi hadde havna i Engerdalen, på Røros eller på
Narbuvoll. Humoristisk og morsomt.
Først ute av
gratulantene
var ordføreren,
Arnfinn
Nergård. Etter
gratulasjoner
og rosende ord
fortalte han at
etter spørsmål
Ivar Torvidsson Midtdal mottok jubileumsom hva osinggaven fra ordføreren på vegne av samfunnsene tenkte på
huset.
når han sa Tufsindalen, var det multe og blåbær. Han
overrakte gave fra Os kommune, en prosjektor med
lerret. en kjærkommen gave.
Kultursjefen i Os, Anne Kristin Rødal,var også blant
gratulantene. Hun leste til slutt et dikt av O. Aukrust.
Jorun M. F. Røsten takket for den gode oppveksten
hun hadde hatt her i bygda og overrakte 5000 kroner
til kulturlivet i bygda.
Håvard Jordet var den siste av gratulantene. Han
uttrykte takknemelighet over gode år i Tufsingdalen
for han og familien i de årene hans far var lærer her.
Deler av revygruppa framførte takk for maten sang,
der også flere fikk sitt takkevers. Det vanket blomster
til mange av dem som hadde bidratt til jubileumsarrangementene.
Kveldsarrangementet etter fjøstid startet med
jubileumssang framført av revygruppa. Fortsatte med
kaffe og et kjempestort kakebord. Det var også
sjokolade, snacks, Cognac og likør.
Vi kunne også glede oss over et variert tonefølge
besørget av gruppa Fjellfolk. Dyktige musikere fra
Engerdal og Jo Ryen fra Narjordet. Vi fikk også servert
nattmat! Spekemat, frukt, brus og øl.
Tross regnvær hele dagen, hadde vi det helt
strålende innendørs. Trivselsfaktoren var høy fra
første stund. Der gamle og unge hygget seg i skjønn
forening ut i de små timer.
Tusen takk til alle som har stått bak jubileumsarrangementene!
Os mannskor stiller trofast opp.
Slik kan man takke for maten.
8
Menighetsblad nr. 3/2013
Konfirmantjubileet ble feiret
helga 17.-18. august 2013
Våren 1963 var vi 34 konfirmanter som ble konfirmert i de tre kirkene i Os. Fem av disse har gått bort.
Av de 29 gjenlevende meldte 21 seg for å feire jubileet.
Vi møttes på Os skysstasjon lørdag 17. august kl. 10.
Jostein Sundfær skulle kjøre bussen på vår rundtur i
kommunen.
Naturligvis var vi spente på om vi kjente hverandre
igjen. Det var kanskje noen som måtte spørre, men vi
var ganske fort den gjengen som var sammen for 50
år siden.
Turen startet med å legge blomster på gravene til
Aud Snefrid Wikan og Magne Høisen på Os kirkegård. Vi sendte blomsterkort til Laila Høisens ektefelle. Hun er begravet på Hegra.
Så kjørte vi mot Dalsbygda med Eli Østgård Bakken
som guide. I Dalsbygda la vi blomster på grava til Ola
Nyaas.
Da var det å ta fatt på vegen østover til Tufsingdalen
med Liv Jorunn Krogh Sæter som guide.
I Tufsingdalen la vi blomster på grava til Odd Sverre
Øibakken. Etterpå kjørte vi til Gammelskola for en
kaffestopp. Her fikk vi også litt orientering om virksomheten og en titt innom husflidutsalget.
Turen gikk videre til Femundshytta og da ble det
strålende sol etter at det var regntungt før på dagen.
Der ble vi tatt godt imot av Tommy og Lill, Milda og
Klas. Vi samlet oss i det oppussa fjøset hvor Tommy
fortalte om Femundshyttas historie.
Etterpå guiding der smeltehytta var. Nå var det tid
for mat. Vi benket oss til festpynta bord inne i stua,
hvor vi fikk servert skjørost, rømme, spekemat, hembakt flatbrød og hembrygget øl.
Tida gikk utrolig fort og vi måtte til å takke for oss
for å rekke videre program.
Kl. 19 samlet vi oss til festkveld i Hummelfjell
Friluftspark. Der var det middag med dessert, kaffe
og kaker. Liv Hodøl Thoresen var toastmaster og
Kirsti Nøren hadde satt sammen et sanghefte som
det ble sunget fra.
Taler var det også. Praten gikk livlig og mange
historier ble nevnt. Ei skoleavis ble det også lest ifra.
Så var det tid for å avslutte kvelden.
Søndag 18. august kl 10.30 møttes vi ved Os kirke og
gikk i prosesjon inn i kirka.
Prest Jon Olav Ryen ledet gudstjenesten og holdt en
god tale til oss konfirmantene og resten av menigheten. Tekstleser var Aase Hodøl Aamo. Lysbærere var
Aase Hodøl Aamo og Liv Hodøl Thoresen.
Os blandakor deltok med vakker sang. Kari Gjelten
Menighetsblad nr. 3/2013
9
Nergård og Kjell Idar Moseng tente lys i globen mens
navnene på de som har gått bort ble opplest. Det var
også presentasjon av hver enkelt av konfirmantene.
Etter gudstjenesten var det fotografering. Ola Krog
hadde ansvar for det.
Til slutt var det kirkekaffe i kirkestua. Dette ble ei fin
øndag 20. oktober er det igjen
klart for TV-aksjon, denne
gang til inntekt for Nasjonalforeningen for folkehelsen og
deres arbeid mot demens.
Over 70.000 mennesker i Norge
har Alzheimer eller en annen
demenssykdom. I løpet av
de neste tiårene vil antallet
fordobles.
Gjennom TV-aksjonen 2013 skal
tilbudet til mennesker med demens og deres nærmeste styrkes.
Det er en nådeløs sykdom, men
med hjelp og aktivitet kan de
gode dagene bli flere og
bedre. Det kan skapes flere dager
avslutning på ei trivelig helg med ønske om å møtes
igjen kanskje om fem år.
Tufsingdalen, 1. september 2013
Liv Jorunn Sæter
S
der personen med demens
mestrer dagligdagse oppgaver.
Flere dager med mulighet til å
gjøre aktiviteter de likte å gjøre
før, og finne fram til minnene fra
et langt liv som sykdommen
stjeler.
Gjennom TV-aksjonen 2013
skal det gis et løft til forskningen
så demensgåten kan bli løst.
Målet er å utvikle vaksiner og
medisiner slik at det blir mulig å
leve bedre med demens og
hindre utvikling av sykdommen.
Gjennom TV-aksjonen 2013 skal
det legges grunnlag for å løse
demensgåten og gi personer
med demens et verdig liv og en
bedre hverdag.
Alle i Os oppfordres til å ta godt
imot bøssebærerne søndag
20. oktober. Det er også mulig å
gi direkte til innsamlingskonto
8380.08.09005.
6. okt. kl. 11.00
20. okt. kl. 11.00
27. okt. kl. 11.00
3. nov. kl. 11.00
17. nov. kl. 19.30
1. des. kl. 19.30
13. des. kl. 19.30
17. des. kl. 19.30
18. des. kl. 19.30
Gudstjenester
høsten 2013
Hjem og kirke
Med forbehold om endringer.
Se annonse i Arbeidets Rett,
vanligvis på fredager.
DØPT
Dalsbygda
07.07 Esten Kvangraven (Utistuvollen)
Dalsbygda kirke.
Familiegudstjeneste. Dåp.
4-åringer får bok.
Kirkekaffe/saft.
Os kirke.
Familiegudstjeneste.
4-åringer får bok.
Kirkekaffe/saft.
Narbuvoll kirke.
Familiegudstjeneste.
4-åring får bok.
Kirkekaffe/saft.
Os kirke.
Allehelgensgudstjeneste
for alle tre menighetene i Os.
Os mannskor deltar.
Dalsbygda kirke.
Allsangkveld.
«Mine sanger» v/Aud Grue
Os kirke. Lysmesse med
konfirmantene.
Salg av lys.
Narbuvoll kirke.
Vi synger jula inn.
Markering av Luciadagen.
Familiekoret deltar.
Gløgg og pepperkaker.
Dalsbygda kirke.
Vi synger jula inn.
Gløgg og pepperkaker.
Os kirke. Vi synger jula inn.
Gløgg og pepperkaker.
Oversikt over gudstjenester finner du også på
vår hjemmeside www.os.kirken.no
Tusen takk
til Olav Svendsens etterlatte for pengegaven
til Tufsingdalen kirke!
Narbuvoll menighetsråd
VIET
Dalsbygda
27.07 Janne Jacobsen og Jan Ove Tømmerhol (Haugsvollen)
Os
03.07 Marthe Tinlund Nordset og Einar-Andre Hogstad
(Hummelvold)
03.08 Hanne Mette Strand og Andreas Ødegaard Vintervold
DØDE
Dalsbygda
13.07 Berit Lillehaug
f. 1927
Os
19.06
08.07
09.07
f. 1953
f. 1928
f. 1930
Rolf Bekken
Aslaug Synnøve Nymoen
Mary Vilborg Bækken
Tufsingdalen
18.08 Olav M. Svendsen
f. 1924
Menighetene i Os
Utgiver: Os kirkelige fellesråd
4 nummer i året
Redaksjon:
Modgunn Holte, Marian Sønmør Holøien,
Anne-Mari O. Haagensen og Stig Johnsbråten
Postadresse: 2550 Os i Ø
Sokneprest: Stig Johnsbråten
Kontortid: Tirs., ons., tors. kl. 9.00-13.00
Tlf. kontor: 62 47 03 42 – Mob. 971 29 711
E-post: [email protected]
Kirkeverge/daglig leder: Randi Aas
Kontortid: Man.,tirs.,ons.,tors., kl. 9.00-14.00
Tlf. kontor: 62 47 03 43 Mobil: 913 46 878
E-post: [email protected]
Kirketjener: Kai Inge Trøan. Mob. 952 81 396
Kirketjener: Odd Myrtrøen. Mob. 908 23 499
Organist: Ragnhild Ryen Dirfeldt. Mob. 901 25 169
Oppsett: NiLa Grafiske as