F j e l l e t s ø r e God jul og godt nytt år !

Slåtten hytte- og velforening
18.12. 2014
Fjellets øre
Samarbeidet mellom Hugulia velforening, Hugulia sameie (eiene av Fjellstua)
og Slåtten hytte- og velforening fører til godt arbeid med løypenettet i våre
områder og til gode utsikter for en fin vintersesong.
Følg med på nettsidene http://skisporet.no/oppland/hugulia
Oppvarmet garasje, som initiativrike medlemmer i Hugulia har bygget og som
løypeselskapet har bidratt med økonomisk, vil spare løypeleggeren for slitasje og
lette arbeidet for kjørerne av maskinen gjennom sesongen. Arbeid med en
tidligløypetrase fra Hugulia til Slåtten ble ellers påbegynt i høst.
Til støtte for økonomien i løypeselskapet selges halsvarmere, T-trøyer og kart av
forskjellig slag, Se www.huguliavel.no og kontakt [email protected] , tlf. 908 84 709.
Ny kommunedelplan Synnfjell syd vil trolig være klar i løpet av 2015. Utvikling i
området med bl.a. bedring av veistandard, parkering og nye planområder for
hyttebygging, beror i stor grad på samarbeid og innsats fra grunneierne i kontakt med
kommunen. Hugulia i vest og Langhaugen i øst kan få nye fellesparkeringer for
innfart i området. Se planarbeidet på: http://www.nordreland.kommune.no/kommunedelplan-synnfjell-syd.5495757-322583.html
Slåttenområdet er så langt ikke klar for konkret nyutvikling. Kommunedelplanen vil
imidlertid fastlegge hyttetomtene som grunneierne disponerer, noe som vil kunne gi
grunnlag for videre utbygging av strøm.
Styret har fulgt opp kommunedelplanarbeidet og andre konkrete saker overfor
kommunen, og forskjellige instanser og kontakter. I høst har vi bl.a. bidratt i løsning
av en tvist mellom grunneier og hytteeier.
Facebook - Om du ikke deltar, bli med! https://nb-no.facebook.com/ Søk etter
Slåtten hytte- velforening. Nyttig informasjon kan hentes og legges ut.
Kommentarer, bilder og fortellinger fra turer m.m.
Medlemskontingenten for 2014 har nesten alle betalt. Slåtten hytte og velforening,
v/Stein Garnes, konto 1614.20.14948 både for kontingent og for ekstra bidrag til
løypene. Husk å føre på avsenders/ hytteeiers navn! For medlemskap, endring av
adresse, telefon m.m kontakt Einar Lid på e-post: [email protected] eller mobil 913
98 119.
Er din hyttenabo medlem? Løypenettet er vår viktigste ressurs, og vi trenger alle de
medlemmer vi kan få for å holde løypeleggeren i drift skisesongen igjennom. Nesten
alle våre inntekter går til drift av denne. Snakk med dine hyttenaboer om dette!
Grasrotandelen - Norsk Tipping, registrering på org. nr. 971 305 835 eller send SMS:
GRASROTANDELEN 971305835 til 2020 (tjenesten er gratis). 5 % av tippe- og lottoinnsatsen går til
løypeleggeren via Hugulia velforening. Viktige inntekter! Se www.huguliavel.no
God jul og godt nytt år !
Vedlegg:
Mush Synnfjell
1
Til Hytteforeninger i Synnfjellområdet
Torpa 09.12.14
Velkommen til MUSH Synnfjell 2015
Torpa Idrettslag inviterer til folkefest knyttet til hundeløpet MUSH
Synnfjell 2014 – 02.- 04.15.
Det er påmeldt ca 70 spann til løpet.
Starten går ved Spåtind Sport Hotell http://www.spatind.no/ lørdag 03.01.15 kl. 12.00.
Målgang er forventet samme sted søndag morgen den 04.01.15, mellom 07.00-09.00.
Før start blir det barneskirenn med premier til alle. Påmelding i Grautbua (ved hotellet) fra kl.
10.00, start kl. 11.00
Løpet kjører følgende trase:
Hundeløpet har 2 sjekkpunkter, Halden i Nord Torpa og Fløyterdammen (Dokkfløy). Ved
sjekkpunkt Halden blir det liv og røre fra ca kl. 16.00 og til siste kjører har kjørt ut etter 4
timers hvile, ca 23.30.
2
Nettsiden www.mushsynnfjell.no vil bli oppdatert fortløpende.
Legg gjerne ut informasjon på hytteforeningens hjemmeside.
Vi har laget en flott avis om MUSH Synnfjell, hundekjøring og Torpa.
Ønsker dere et antall eksemplarer til distribusjon, si fra så skal vi sende dere det.
Bli med på noe moro og vær med å skap liv i Synnfjellet denne helgen.
Med vennlig hilsen
for Torpa Idrettslag
Eli Vogt Godager
[email protected]
mobil 95 93 65 83
Torpa IL/MUSH Synnfjell
www.mushsynnfjell.no
3