(Microsoft PowerPoint - NIMI Trinn II ut\370v kasustikk

Trinn II kurs
idrettsleger & -fysioterapeuter
Kan vi lære noe av pasientmøter med
idrettsutøvere?
NIMI, Trinn II kurs, 22.9-14
Overlege Lars Kolsrud, OLT
[email protected]
B a k g r u n n:
Univ. of Washington 1969-71
Fysioterapiskolen Oslo 1972-74
Medisinstudiet Oslo 1975-81
Spes. Fysikalsk med. 1993
Kjetil Andre Aamodt:
Idrettsmed NIMF
ACSM certificate
Arbeidssted: Allmenn + NIMI
IOC-museet i Lausanne
Idrettsstipend i turn
Pre-med., Physical Education,
Communication
Toppidrettsenteret -98 >
114 år (1896 > 2010) med olympisk historie:
”Helter” eller Olympiske Legender
Kjetil Andre Aamodt –
Forutsetning for prestasjon:
”Jeg må trene
mer
og smartere
enn mine
konkurrenter, hvis ikke
undervurderer
jeg deres
talent.”
Mye, hardt arbeid
Søkende og
kreativ
Y D M Y K !!!
1
Kjetil Andre Aamodt:
Forutsetning for å trene ”mer og smartere”:
Tyson Gay om å slå
Usain Bolt også i 2011:
1: Mindre syk
2: Mindre skadd
Derfor blir idrettsmedisin så viktig
for utøvere som vil bli gode!
Andreas Thorkildsen (VG 2011)
Hva disponerer for skader:
1: Ferske ikke-restituerte skader
2: Gamle skader
3: Nye treningsmetoder eller nye elementer
uten gode nok fysiske forutsetninger.
Aksel Lund Svindal
(VG 21.9-10)
Utøvere og lag som ikke
presterer (sykdom og skader?)
”Nå må vi få et bedre
medisinsk støtteapparat!”
Unnskyldning eller forklaring?
4: Forandringer i treningsbelastning/-volum
2
Olaf Tufte
O L – gull 2004 og 2008
Selve OLT-symbolet på
mye og rå trening.
”Det kan sikkert virke
provoserende når jeg
sier det, - men jeg
mener de aller fleste
idrettsskader skyldes
feil i treningsopplegget”
Noen idrettsmedisinske
kasustikker
Er sykdom og skader et resultat av
mangelfullt medisinsk støtteapparat?
Eller er det:
1. Trenings- og belastningsfeil?
2. Mangelfull restitusjon?
3. Slurv i sykdoms-/skadeforebygging?
Søvn, ernæring, livsstil, etc
Ansvar:
1. Utøver (kunnskap og gjennomføring)
2. Trener (kunnskap og gjennomføring)
3. Helseapparat (kunnskap og formidling)
Anstrengelses-utløst lokal
utstråling/parestesi:
27 år gammel kvinne, utholdenhetsutøver
Problem:
Nummenhet i hø. hånd ved skiturer(>30 km)
Tidligere vært hos fastlege med problemet:
Tiltak: Ingen
Fastlegen sa; ”Han ble nummen i hele kroppen om
han gikk 10 km på ski”, så han synes ikke dette var
noe unormalt.
Situasjonen var ny for pasienten, siste 6 mnd.
Anstrengelsesutløst lokal
parestesi:
Idrettsmedisinsk tankegang:
Noe nytt i: utstyr, trening (type/mengde), annen
belastning/livssituasjon ?
Fysikalsk medisinsk tankegang:
Orienterende motorisk & nevrologisk us
Helt normalt
Funksjonsundersøkelse av nakke + skulderbue > ???
Rtg/MR utredning nakke
Beskrevet som normal
MT-vurdering og forsøksvis behandling
Tilnærmet normal og ingen behandlingseffekt
Anstrengelsesutløst lokal
parestesi:
EMG/nevrografi:
Lokal variasjon helt distalt på radialsiden hø. hånd
Canalis Carpi-problematikk?
Kirurgisk vurdering:
Operativ behandling(10 min) > ingen forklarende funn
INGEN BEDRING – heller en lett forverring – over tid.
Hva nå??????
”NEW opinion”
Nevrologisk utredning:
Irritasjon i nervesystemet ?
3
Diagnose:
Utredet positivt mot
MS-diagnosen
Ishockeyspiller med
skuldersmerter hø. side:
Anstrengelsesutløst lokal
parestesi:
I ”etterpåklokskapens” lys:
Vi tok pasientens plager på alvor.
Brukte det ”verktøyet” vi selv hadde.
Revurderte situasjonen og så etter andre
innfallsvinkler.
Involverte andre spesialister med andre
”verktøy” når vi ikke nådde frem selv.
”Followed the natural cause of disease”
Ishockeyspiller med
skuldersmerter hø. side:
Kommer som akutt mandag kveld:
hilser med ve. hånd
kan løfte hø. arm.
Var banens beste på TV-sporten i
siste sluttspillkamp kvelden før.
Jeg tok det for gitt at dette var en ny
skade fra gårsdagens kamp.
Ishockeyspiller med
skuldersmerter hø. side:
Skaden var 2 uker gammel.
Sluttspillet har 3 kamper pr. uke, ”ikke hatt
tid” til å oppsøke legen.
Jeg spurte hvordan han kunne spille med
denne armen/skulderen:
Og fikk demonstrert:
”Det er uproblematisk, jeg holder jo med
begge hender i kølla, og da følger den
hø. automatisk med opp når jeg styrer
bevegelsen med ve. arm.”
Diagnose:
Total-ruptur:
m.supraspinatus og
lange hodet av m. biceps
Til ettertanke:
Viljen kan overstyre fornuften. I toppidrett
må vi ofte beskytte pasientene mot seg selv.
4
Rennende nese,
”forkjølelse” ifm trening:
23 år, kvinne,
Norsk + nordisk topp i sin idrett
Innendørsidrett
Rennende nese ifm trening I:
”Snufsete” i undersøkelses-situasjon
Infeksjonsutredet: normale funn
Plagene forsvinner ved fravær fra treningshall
Ikke plaget, lite plaget ifm studier, teater,
konserter, etc
Hva tenker vi ????
Ingen kjent allergi
Utredes med blodstatus m/allergi:
Ingen treff
Rennende nese ifm trening II:
Spørsmål om trivsel i idretten?????
Trives bra, Norgesmester og bør lett kunne kvalifisere
til nordisk mesterskap og EM i det kommende halvåret.
Eldste deltager av de norske, men opplever ikke
selv dette som problematisk.
Er BEST, noe som også bidrar til trivsel.
Godt tilrettelagt liv for trening og skole.
Ingen forandringer privat/hjemme.
Ingen forandringer i trener- treningssituasjonen.
Rennende nese ifm trening IV:
I mangel behandlingsalternativ og for mulig å redde
en idrettskarriere:
Forslag fra ØNH-legen:
Å meisle opp kanalene til ansiktssinusene.
Dette utløste at pas fortalte følgende:
Hun ønsket å slutte med idretten – hun var LEI.
Følte at foreldre og trener hadde lagt ned så mye innsats
og støtte at det var umulig å slutte,
spesielt nå når hun var ”best”!
Men å ”MEISLE OPP I NESEN” – der gikk grensen.
Rennende nese ifm trening III:
Henvises til KAL for astma/allergi utredning:
Ingen treff
Henvises til ØNH-utredning
”Ved luftveisplager – sjekk luftveiene først”
Ingen klare funn, men mulig noe inflammatorisk og
trange ganger opp til maxillarsinus (men ingen rtgsynlig væskeansamling)
Forsøksvis behandling: Kortison nesespray
Ingen effekt
Rennende nese ifm trening V:
I etterpåklokskapens lys:
Var inne på løsningen
I utgangspunktet oppsøker ingen legene på
OLT for å slutte med idretten sin,
men slike pas finnes også her.
Finnes noen GEVINST i situasjonen?
”Klokt” utredet og fulgt opp,
Flere ”second opinions” med både overlappende og
annen fagkunnskap og nytt ”verktøy”.
Ikke tydelig nok med ”døra ut av idretten”.
5
Ikke-fungerende/ikke-presterende
utøvere hos legen:
Flere utøvere Vil disse heve eller senke
kvaliteten i gruppa på hver
enkelt trening –
for de aller beste?
Slapp og trøtt = sykdom?
0: ”Treneren ba om blodprøve/-prosent” ???
1: Infeksjon?
2: Allergi?
3: Annen sykdom?
4:Overtrent?
5: Overbelastet?
6: Livsstilproblematikk?
7:”Dritt lei” og vil slutte!
Rekkefølgen for å søke etter en løsning,
burde vært motsatt!
7:”Dritt lei”
(”Akkurat nå ønsker jeg å slutte!”)
Det skjer mye i ten-åringers liv –
ikke bare i deres eget.
Mange nye arenaer, mye nytt å forholde seg til.
Mange muligheter til at ”verden er”:
veldig bra eller
veldig dårlig.
VÆR ÅPEN OG ÆRLIG !!!
Å behandle, dersom årsaken ikke er medisinsk,
kan vanskeliggjøre og ”sementere” situasjonen!
Overtrent – Overbelastet -
Etc?
4: Overtrent?
I de fleste idretter – umulig? Kortvarig?
5: Overbelastet
Relativt vanlig, oppleves av de fleste, –
periodisk.
30% svenske 16-åringer alvorlig stresset
8% tilfredsstiller kriteriene for ”utbrent”
6: Livsstilproblematikk?
Søvn, hvile, mat, etc
Vært aktivt med i å skape et
positivt miljø -
For din egen,
og for pasientenes
skyld.
Humør
Humør og
selvtillit er
FERSKVARE !
Finn
Aamodt
6
Egoisme?
Karakteristisk for gode utøvere:
G
L Ø D
L
E K
E
N T U S I A S M E
D
R Ø M M E R
E
G O I S M E
Karakteristisk for gode utøvere:
Karakteristisk for gode utøvere:
G
L Ø D
G
L Ø D
L
E K
L
E K
E
N T U S I A S M E
E
N T U S I A S M E
D
R Ø M M E R
D
R Ø M M E R
E
G O I S M E
NRK Sporten 26.1-12
Suzann om å forbedre seg:
Dersom jeg skal
greie å forbedre
meg, må jeg søke
lidenskapen i
nærspillet.
E
G O I S M E
På vei til Holywood Skuespiller Kristofer Hivju:
Energi er en
kombinasjon av
målbevissthet og lyst.
Lyst til å gjøre noe
moro!
Jeg har jobbet mye på
plikt og vilje –
men uten lysten og
gleden skjer alt
saktere og med mye
dårligere resultatet.
7
For livskvalitet & helse og for
å prestere:
Sørg for å ha med:
gleden og entusiasmen.
”Trivsels-diagram” for gode utøvere:
NYE
UTFORDRINGER
TRENING
GLEDE & MORO
En god hverdag
”Trivsels-diagram” for gode utøvere:
Trivsels-diagrammet er utprøvet og
testet på hundrevis:
Trening + utfordringer + moro
Cesar Millan = ”Hundehviskeren”
”Arbeid-diagram” for oss alle:
”Behandlings-diagram” for pasienter:
Rutinearbeid + utfordringer + moro
TRENING + utfordringer + moro
8
”Idrettspensjonist” Halvard Hanevold:
En av verdens mest bevisste, målrettede,
akademiske, blideste og morsomste idrettsutøvere:
Utdannelse:
Sivilingeniør NTNU i industriell økonomi og teknologiledelse.
Diplomoppgave:
Kunnskapsforvaltning som kilde til økt konkurransekraft i DnB.
Halvard Hanevolds ”vurderingsfilter”:
”Blir det noe moro det a`,
- jeg mener hele pakka ?”
(En virkelig syretest på ALT i ”livet”.)
Apropos GLEDE, MORO og GLØD
Filosofi prof. Arne Næss:
Prof. Arne Næss:
GLØD x GLØD
Trivsel = ------------------------ (= Prestasjon)
fysisk + psykisk smerte
Prof. Arne Næss:
Prof. Arne Næss:
Terningkast om:
Noe jeg sterkt ønsker
6x6
----------- =
2+2
GLØD x GLØD
Noe jeg misliker:
Trivsel = ----------------------------- (=Prestasjon)
fysisk + psykisk smerte
1x1
9
--------- =
2+2
0.25
Nevneren i fokus i norsk helsevesen.
Men kanskje ligger løsningen i telleren, både for helse og livskvalitet?
Ari Behn: ”Det er både livskunst og et privilegium
å ha evnen til å gløde og bli begeistret for noe!”
9
Skadd alpinist: ”Ø.hjelp” kl. 10.00
Kom haltende
Smerte langs utsiden av hø. fot
Patologisk bevegelse, ”knaser” og smerte
Diagnose: Brudd 5. tå (metatars)
Bestiller tid til røntgenbilder
og info om mulig ortopedbehandling
(gips, støtteskinne, operasjon)
Kl. 12 skulle alpin-gutta spille
ISHOCKEY mot VIFs damelag!!!
Umulig med ”utøver-glød” til
daglig?
Prof. Arne Næss:
GLØD x GLØD
Trivsel = -------------------------- (= Prestasjon)
fysisk + psykisk smerte
Verdien i telleren betyr svært mye for resultatet.
Formelen er allmenngyldig og gjelder ALLE i
enhver situasjon.
Og ikke minst OSS SELV !
Følelser vs Fakta
(=kunnskap):
Om vi får valget, agerer vi oftere
på følelser enn på fakta.
Hadde vi kun forholdt oss til fornuft
og dokumentert kunnskap:
-
hadde
hadde
hadde
hadde
ingen røkt
AIDS vært nær null i Vesten
spiseforstyrrelser vært nær null
aldri ”fylla hatt skylda”
Det er mye vanligere enn vi tror!
Følelser er viktig:
Å gjør noe OK eller normalt –
Gir ikke noe følelsesmessig.
Å gjøre noe BEDRE –
En positiv, stimulerende opplevelse.
Den største gevinsten for ALLE i idrett.
Å gjøre noe BEST –
Ikke-fungerende utøver:
”slapp + trøtt + sliten”
siste 3-4 uker
(fra skolestart)
”Selve målet” for mange, oppleves av svært få og
svært sjeldent.
10
Ikke-fungerende utøver:
16 år gammel jente
Flyttet hjemmefra for å begynne på
idrettsgymnas
Bor alene på hybel
Startet på ny skole, ny klasse
Medlem av ny klubb
Ny trener
Nye venner
Langt hjem, ingen familie i byen
Diagnose:
Cytolomegalovirus
Forenklet virus-informasjon:
Vi har 280 kjente virus.
Under 20 det er medisinsk mulig å teste for.
Under 10 det er normalt å teste for.
Ti-tusenkroners-spørsmålet:
Tilbake etter sykdom/skade?
Spørsmål:
”Det er NM (landslagssamling, etc) om 3 uker, kan jeg være med da?”
Fasit fra Ole Einar:
”Når jeg kan trene
normalt og godt – kan
jeg tenke på å
konkurrere igjen.”
Spørsmål:
Hvordan opplever du det nye livet ditt?
Hun lyser opp og svarer:
Jeg har det bare så
fantastisk fint !!!
Ole Einars krav til sitt helsepersonell:
Må være
1: dyktige
2: engasjerte
3: tilgjengelige
Må ha
4: nettverk med
spiss-kompetanse
som kan benyttes
raskt og aktivt.
Viktig(st) for å lykkes etter
skade/sykdom?
Mye trening?
Ta igjen det tapte
Lære noe nytt?
Høyere
utgangskarakter
Mentalt
overskudd!
Uthvilt
Sørge for å trives!
Det optimale - NÅ
11
Sykdom i
toppidretten:
Omskrevet Halvard Hanevold:
HVORDAN kan dette bli noe moro à
–
jeg mener hele pakka?
Alle som er tett
på gode utøvere
og lag, vet at
omgivelsene
oftest bare ser toppen av
isfjellet”.
Ad diagnoser:
Med Liv Grete:
Gode utøvere med sykdom/plager:
Lar ikke sykdommen/plagene styre livet,
men styrer livet slik at plagene skal
påvirke dem minst mulig,
slik at idretten fungerer best mulig.
Hvordan kan også denne situasjonen
utnyttes best ?
Overraskende mange utøvere har diagnoser og plager
som kan gjøre andre mer eller mindre arbeidsuføre.
65 år gammel tidligere
topputøver med ryggsmerter:
65 år gammel tidligere
topputøver med ryggsmerter:
Smerter spesielt i nakke og korsrygg.
Rtg/CT-svaret kommer før pasienten:
Degenerasjon + lave skiver cervicalt +
blokkhvirvel C5/C6.
Degenerasjon + Mb. Scheuermann thoracalt
6 frie lumbalevirvler,
Degenerasjon + lave skiver
Resesstenose lumbalt, spesielt L4/L5 og L5/S1
L5/S1 prolaps mot hø. som affiserer hø. S1-rot.
På grunn av lang reisevei, ber jeg om
at han tar rtg-bilder og bringer disse
med seg.
12
65 år gammel tidligere
topputøver med ryggsmerter:
Hvor har du dine plager?
65 år gammel tidligere
topputøver med ryggsmerter:
Hvor lenge har du hatt plagene?
Periodisk plaget i 10 -15 år
Korsrygg og periodisk i nakken.
Hva er plagene?
Periodiske smerter og stivhet
Er det forverret – eller hva fikk deg til å
kontakte lege nå ?
Hva provoserer plagene?
Plutselig dødsfall for skolekamerat som
merket ryggvondt første gang under
bjørnejakt i Alaska.
Håndstående
Hodestift
Volter i trampoline med skruer og
hopp/stup med dårlig fiksering
Han ble utredet med funn av metastaser i
korsrygg/bekken og døde 3 måneder
senere.
65 år gammel tidligere
topputøver med ryggsmerter:
I ”etterpåklokskapens” lys:
Kjernespørsmålet:
Hvorfor kommer du hit – nå ?
Gi rom for en evt. bekymringsmelding
Bilde-diagnostiske sannheter:
Vi får ikke bilder av ”vondtene”!
”Problem, kart & terreng, må stemme overens” –
hvis ikke: STOL PÅ KLINIKKEN !
Behov for nettverk synliggjort ved
plager i korsrygg/bekken:
Dette kan være:
Fysikalskmedisin/fysioterapi/MT/kiropraktikk
Osteopati/naprapati
Ortopedi
Revmatologi
Gastrologi
Urologi
Gynekologi
Karfysiologi
Angst/Psykologi
Onkologi
Behov for tverrfaglighet + spisskompetanse + ydmykhet
Alexander
Dale Oen
1985 - 2012
Hvordan kan jeg
tenke på Alex for at det ikke bare
skal forbli tragisk og
meningsløst?
Hva har jeg tenkt?
Hva har jeg lært?
Tanker JEG har gjort meg:
Selv når jeg arbeider med de
sprekeste av de spreke, - må jeg
ALLTID vurdere ”worst case”.
Sykehistorier kan bringe inn
villedende momenter.
Idrettsutøvere oppdager/opplever ofte sine
plager/skader første gang i forbindelse med
belastning i trening og konkurranser.
13
Tanker JEG har gjort meg:
”Som lemmen risikere vi å løpe sammen
med meningsfeller (og pasientene)
– utfor stupet.”
Flere behandlere, undersøkelser og
journaler kan styre oss mot og sementere
en gal diagnose.
Sammen kan vi ledes vi ut på en
”diagnostisk motorvei” som føles stadig
bredere og riktigere, men som kan gå i feil retning.
Tanker JEG har gjort meg:
Samarbeid med problemkasus:
Retningen er valgt ut fra tentativ diagnose
Kollegene blir valgt ut fra tentativ diagnose
Kraftig bias i situasjonen
SECOND OPINION:
Skjer best med blanke ark og en pasient
som gir sitt eget bilde av situasjonen,
og som stoppes ved alle henvisninger til
annet fagpersonell.
Hva har JEG lært?
Pasientens forklaring på plagene, kan
være svært villedende.
Spørsmål til pasienten om å forklare sin
subjektive opplevelse av plagene, bør
gjentas, gjentas, gjentas og gjentas.
Pasienters og spesielt unge
idrettsutøveres kunnskap om
familiesykdommer, er svært dårlig.
Krever ”familie-råd”
Tanker JEG har gjort meg:
Grunnen til at pasienten er hos deg for
second opinion er:
A: Du har spesiell fagkunnskap som man
ønsker at du skal forsøke.
B: Det man har gjort til nå - VIRKER IKKE!
Feil diagnose?
Dårlig/feil behandling?
Hva har JEG lært?
Også idrettsutøvere (de friskeste av
de friske) kan ha markører for
sykdomsdisposisjon, selv om prøvene
er innenfor normalvarianten.
Hvordan vurderer vi for eksempel
Høy, men normal kolesterol eller
Høyt, men normalt blodsukker
hos pasienter som gjør ”alt riktig” og
som ikke har noen negative livsstilsbelastninger?
14
Hva er viktig for utøvere som
ønsker å bli GODE?
Hvor kan helseapparatet bidra for
utøvere som ønsker å bli GODE?
1. Mye og smart trening
2. Begrens sykdom og skader
3. Utnytt alle uønskede pauser
4. Generell god kontroll og trivsel i hverdagene
5. Kosthold
6. Hvile og søvn
7. Klær etter vær og temperatur
8. Generell og personlig hygiene
9. Aktiv restitusjon og skadeforebygging
10.Mental trening
11.Positiv tankegang
1. Mye og smart trening
2. Begrens sykdom og skader
3. Utnytt alle uønskede pauser
4. Generell god kontroll og trivsel i hverdagene
5. Kosthold
6. Hvile og søvn
7. Klær etter vær og temperatur
8. Generell og personlig hygiene
9. Aktiv restitusjon og skadeforebygging
10.Mental trening
11.Positiv tankegang
Nå – noe helt annet
PRESSEN
Skiskytter-VM i det omvendte
”Big Brother Huset”
Fred og ro inne.
Medisinsk støtteapparat og
pressen
”Story-hunt” ute.
Medisinsk støtteapparat blir sjelden
bedt om å uttale seg om seg selv, men om sine pasienter.
Utøver kan si akkurat hva de vil,om seg selv.
15
Medisinsk støtteapparat og pressen
Med vår medisinske taushetsplikt:
Kan vi uttale oss om utøverne?
NEI – det er våre pasienter!
Medisinsk støtteapparat og pressen
Med vår medisinske taushetsplikt:
Kan vi uttale oss om utøverne?
NEI – det er våre pasienter!
Kan vi uttale oss på generelt grunnlag?
Ja, men behandlers uttalelser
knyttes alltid til pasienten, så NEI!
Med tillatelse eller ønske fra utøver/pasient:
BØR VI UTTALE OSS?
Ortoped Erik Rosenlund
Volvat Medisinske Senter + VIF fotball
”Jeg kan ikke
uttale meg om
vedkommende –
det er jo min
pasient.”
Fylkesmannen i Oslo & Akershus om:
Vukicevic-saken og ”fastlegen”:
”Det presiseres
at besøk hos
helsepersonell,
tidspunktet for
dette og
resultater av
medisinske
prøver, - er
taushetsbelagt”
Medisinsk støtteapparat og pressen
Vet vi ALT?
Utøvere har rett til et privatliv.
Vet vi mer enn vi kan/ønsker å si?
Hvordan svarer vi på spørsmål som
berører mer enn vi har avtale om å
omtale?
Kan vi bli ”brukt” av presse/utøver?
”Fe-vennen” 9.1-13
Psykolog Tom Henning Øvrebø:
Jeg kan bekrefte
at jeg jobber i OLT
med forskjellige
utøvere.
Utover det har jeg
ingen kommentar.
16
Fengselsprest på Ila:
Odd Cato Kristiansen
(Jo Nesbø-prisen: ”En alright fyr”)
”Fortrolighetens rom”:
Dag Cato
Lettest for ALLE med en klar holdning der
taushetsplikten veier tyngst.
Da unngår vi ALLE ”snubletråder”.
Da agerer vi i tråd med retningslinjer for
helsearbeid.
Vi må aldri lyve,
Vi kan la vær å si alt –
men gjør det enklest om vi ikke sier noe!
17