Møt Magnhild på hundre år!

Høland
Menighetsblad
Nr. 3 – høsten 2012
Møt Magnhild på
hundre år!
oversikt
«Du skal reise deg for de grå hår
og vise de gamle ære.»
3. Mosebok 19,32a
Høland Menighetsblad:
E-post: [email protected]
Webside: www.holand.menighetsblad.no
Redaktør: Kristin Wennemo Malmin, tlf.: 474 89 099
Redaksjonskomité: Lisbeth Bergsjø, Bjørn Bergsjø,
Eiliv A. Larssen og Egil Westreng
Bankgiro konto: 1280 60 51371
Trykk og layout: 07 Gruppen AS.
Forsidefoto: Kristin Wennemo Malmin
Felles for alle sokn:
«Gud, fra jeg var ung, har du lært meg opp.
Jeg forteller fortsatt om dine under.
Gud, forlat meg ikke
selv når jeg blir gammel og grå,
la meg tale om din kraft
til hele den slekten som kommer.»
Salme 71,17-18
Kirkeverge: Kay Granli, tlf.: 672 05 307.
Sekretær kirkevergekontoret: Elisabeth Gresmo,
tlf.: 672 05 308
Sekretær menighetskontoret Løken: Lisbeth Bergsjø,
tlf.: 672 05 300. Fax: 67205306
E-post: [email protected]
Menighetspedagog: Grethe Granerud, tlf.: 482 91 985
Trosopplærer: Kjersti H. Sandsmark, tlf.: 672 05 302.
Åpningstider:
Kirkevergens kontor: Mandag – fredag 08:00 – 15:30
Menighetskontoret Løken: Tirsdag – fredag 09:00 – 15:00
Løken og Søndre Høland sokn:
«Styrke er en pryd for de unge,
grå hår en ære for de gamle.»
Ordspråkene 20,29
Sokneprest: Gunnar Øvstegård, tlf privat: 63 85 14 52
Organist: Richard Morgan, tlf privat 63 85 06 81,
tlf mobil 913 21 146
Kirketjener Løken kirke: Øystein Nadden, tlf 412 42 291
Kirketjener Søndre Høland kirke: Svein Tore Melnes,
tlf.: 942 55 925, tlf. privat: 63 85 14 25
Leder Løken menighetsråd: Arild Bergersen,
tlf.: 924 22 693.
Leder Søndre Høland menighetsråd: Rune Natrud,
tlf.: 991 61 014.
Bjørkelangen og Setskog sokn:
Sokneprest: Eiliv A. Larssen, tlf.: 480 35 117,
E-post: [email protected]
Organist: Wenche Aamodt, tlf.: 63 85 64 20
Kirketjener Bjørkelangen kirke: Ambulerende.
Kirketjener Setskog kirke: Ansgar Melnes, tlf.: 920 87 922,
tlf. privat: 63 85 87 33
Leder Bjørkelangen menighetsråd: Nils H. Holmedahl,
tlf.: 412 79 137.
Leder Setskog menighetsråd: Mari Kolstad, tlf.: 930 55 800
Fra meg til deg
Trenger hun sjåfør?
Å miste en kjær ektefelle etter mange års
ekteskap er smertefullt for de fleste. For da
må en inn i en prosess som er motsatt av den
gang man forlovet seg. Da skulle man venne
seg til å være to – om stort og smått. Men
når døden rammer, må man lære seg å være
alene – om stort og smått.
Det er godt og viktig å huske på at de
aller, aller fleste kommer gjennom dette med
helsa i behold. Noen er heldige og har slekt
og venner å støtte seg til, enten det gjelder
dokumenter som skal ordnes, noe ved
hjemmet som skal utbedres eller ensomme
stunder som skal overvinnes. Ingen av oss
liker å være til bry for andre, så det kan for
noen henge høyt å skulle be andre om hjelp.
Her må omgivelsene være våkne så de kan
være på tilbudssiden.
Jeg vil i så måte peke på en enkelt vennetjeneste som kanskje særlig eldre enker har
behov for: Transporthjelp. I dag har vel like
mange kvinner som menn sertifikat. Men i de
høyere aldersklasser er det ikke alltid slik. Der
er det helst mannen som sitter bak rattet. Og
når han faller bort, mister hun ikke bare sin
kjæreste, men også sin sjåfør. Når dette
bortfallet også i tid kan falle sammen med at
hennes egen evne til å gå er svekket, kan
situasjonen bli utfordrende. Hvordan skal
man komme seg til butikken, til apoteket og
til vennene? Og hvordan kan hun fortsette i
de ulike kulturelle sammenhenger hun står i,
inkludert gudstjenester og møter i kirke og
bedehus? Selvsagt har mange slektninger som
gjerne stiller opp. Men tenk så fint det ville
være om noen av oss andre også tilbød seg – til
avlastning for de nærmeste og til glede og
oppmuntring for den det gjelder.
Bibelen taler om at vi er gitt nådegaver. En
nådegave er egentlig ikke noe som er gitt til den
enkelte person, men til et fellesskap gjennom
en som bærer den fram. Et sertifikat og en bil
kan være en slik nådegave. For det kan være
noe du har, som kan bli til hjelp for noen.
La oss derfor i det nye arbeidsåret se oss
omkring når vi samles: Er det noen vi savner?
Er det noen vi kan tilby skyss? Men husk:
Det er ofte vanskelig for oss alle å be om
hjelp. Så her må den som har muligheten,
være den som tilbyr.
Kirkelig ansatte ønsker deg en riktig
god høst! Fra venstre: Kirkeverge
Kay Granli, sokneprest Gunnar
Øvstegård, organist Richard Morgan,
kontorsekretær Lisbeth Bergsjø,
trosopplærer Grethe Granerud, kirke­tjener Øystein Nadden, trosopplærer
Kjersti Sandsmark og sokneprest Eiliv
A. Larssen.
3
– Det er trist at foreldre i dag mister så mye tid med
barna sine når de er små, mener Magnhild Melleby. Selv
tenker hun med glede tilbake på tiden som småbarnsmor.
Hundre år og fortsatt lys til sinns
– Det er fælt å høre på når folk klager på de
unge, sier Magnhild Kaspara Melleby.
Tekst og foto: Kristin W. Malmin
– Om én av hundre ikke oppfører seg bra, er
det sørgelig når folk sier «sånn er ungdommen». De unge er veldig flinke og enestående
fine, mener Magnhild.
Et rom på sykehjemmet på Hemnes er
hjemmet hennes nå. Vinduskarmen er fylt
med koselige potteplanter, og på bordet ved
sengen står en bukett friske roser. For et halvt
4
år siden fylte hun hundre år og fikk gratulasjon fra selveste Kongen. Den henger på
veggen.
– Det var veldig fint å fylle hundre. Alle i
familien, samt venner og naboer var samlet,
forteller Magnhild. Fram til hun var 99 år
gammel bodde hun hjemme. Datteren Liv på
Momoen hjalp godt til de siste årene.
– Det var en overgang å komme på sykehjem, for jeg har ikke vært på sykehus før,
bortsett fra da kneskåla ble operert da jeg var
90 år, forteller Magnhild.
Selskaps-syken
– Hvordan er det å være hundre år?
– Jeg føler meg bra, men jeg har vondt for å
huske navn. Klart jeg kan kjenne at noen
dager er tunge når jeg sitter her alene, men så
hjelper det når jeg får besøk. Jeg har det veldig
fint her på sykehjemmet på Hemnes, legger
Magnhild til. Hun har tre barn, fem barnebarn
og tretten oldebarn.
Datteren Solveig Moe er med når jeg møter
Magnhild. Hun synes personalet ved sykehjemmet er helt enestående.
– Magnhild har hatt én syke i hele sitt liv,
og det er selskaps-syken, smiler Solveig.
– Hvordan vil du beskrive din mor?
– Hun er snill, god, hjelpsom, gjestfri, og
hun har alltid hatt omtanke for andre mer enn
seg selv. Hun har vært opptatt av at andre
hadde det bra. Hun er takknemlig, og har aldri
jamra seg. «Alle er snille,» ifølge henne.
– Det var da voldsomt, tusen takk, kommenterer Magnhild når datteren serverer de
fine ordene.
– Har du gjort noe spesielt for å bli så voksen?
– Nei, kommer det stille fra Magnhild.
– Det går i alle fall fint an å spise sjokolade,
meierismør og fløte, legger Solveig til og ler.
Ble omvendt på 40-tallet
Hundreåringen har bodd det meste av livet på
Momoen, nærmere bestemt Nordby ved
Elverhøy. I sin ungdom arbeidet hun i butikk
og som hushjelp, men da hun giftet seg og fikk
egne barn, var det familie, hus og hjem som
betydde mest for henne.
– Hus, hjem og unger – det var det jeg
levde for, ja. Og misjonen. Magnhild forteller:
– Mannen min og jeg ble omvendt på
40-tallet. På den tiden gikk det vekkelser på
Moe. Jeg blei med i misjonen, og har vært
med i kvinneforening i alle år siden den tiden.
Det har vært veldig fint. De som reiste og
preika bodde mye hos oss. En predikant bodde
opp til tre uker, for det hendte jo det ble
vekkelser. Og når det var møteuker, var det
møter hver kveld, enten på bedehuset eller i
hjemmene.
«Vi vet ikke
hvordan det blir
når vi dør»
– Alt dette savner jeg, legger Magnhild til.
Men hun setter pris på at det er andakt hver
14. dag på sykehjemmet.
– Hva betyr den kristne troen for deg?
– Den betyr alt.
Møte igjen sine
Magnhild tenker ikke så mye på hva som skjer
når dette livet en gang er over, men hun tror
på at det finnes en himmel, og et liv etter
døden. Og så håper hun at alle hun kjenner,
blir frelst.
– Vi vet ikke hvordan det blir når vi dør,
men jeg ser fram til å møte Jesus. Og så kan
jeg tenke på at jeg da skal møte igjen alle
mine.
– Men du lever i mange år ennå?
– Jeg kan tenke at nå er det snart slutt, men
det vet jeg jo ikke noe om. Jeg har hatt et langt
og veldig fint liv.
– Hva har vært de største gledene?
– Så mye … det jeg hadde å leve for – det
var unga, hus, hjem og misjonen.
– Men dette vil jeg si: Det er synd at
foreldre i dag mister tid med barna sine når de
er små. Alle de fine småtingene med unga …
Den tiden får de aldri igjen, framhever
Magnhild til slutt.
5
Nytt fra Setskog
Temakvelder om kristne trossamfunn
Høstens temakvelder skal handle om de ulike
kristne trossamfunn. Som tidligere er det
sokneprest Larssen som vil holde populærforedragene, som også i høst er på Heggedal
bedehus. Målet er å bli kjent med noen av de
viktigste kristne tradisjoner, fra de ortodokse
til høyre til pinsevennene til venstre. Hva er
det som skiller oss, og hva forener? Hvilken
historie ligger bak som gjorde at det er blitt
slik det er i dag? Kanskje vi også kan dra på
ekskursjon og besøke to–tre samlinger i andre
samfunn? Kanskje kunne en katolsk messe
eller et besøk på Oslo Kristne Senter friste?
Temakveldene er åpne for alle uansett forkunnskaper. De er også helt gratis. Men har
du anledning, må du gjerne ta med mat på fat
til felles servering.
Programmet for høsten ser slik ut, med
oppstart hver kveld kl. 19.00:
Torsd. 30. august: Den ortodokse kirke.
Torsd. 27. september: Den katolske kirke.
Torsd. 25. oktober: Den lutherske kirke.
Torsd. 6. desember: De ulike organisasjoner
i Statskirken
Nytt tårn på kirken
I høst legges det nytt kobber på tårnet på
Setskog kirke. Og deretter skal selve kirketaket
fornyes: Gammel stein og lekter skal ned, nytt
tak legges på det gamle, så nye lekter og til
slutt ny takstein. I tillegg skal nye takrenner og
snøfangere monteres, og kanskje blir det også
nye luker i kirketårnet.
6
Lørdagskaféer på Heggedal bedehus
Lørdagskaféene er uhøytidelige treffsted for
alle som liker sang, musikk og en prat rundt
kaffekoppen. De starter kl. 11.00 og varer
fram til ca kl. 13.00. 13. oktober kommer
Kristin Lotterud og John-Ivar Udnesseter, og
24. november Bjørkelangen kirkekor, hvor det
for øvrig også er mange «setskauinger» med.
Barn og unge:
Daggry S-klubb møtes følgende fredager
på Heggedal bedehus kl 18.00:
21. sept., 2. nov., 16. nov. og 7. des.
4–åringer får bok på Setskog:
I kirken 25.11 kl. 18.00
www.hsbank.no
Bjørkelangen Setskog Hemnes Løken
Nytt kirkegårdsfelt
Kirkegården på Bjørkelangen har gjennomgått
en markant fornyelse. Ikke bare er selve arealet
kraftig utvidet, med en egen avdeling for
muslimer; kirkegården fremstår jo nå også som
en vakker park. En stund så det ikke så bra ut.
De gamle bjørketrærne ble saget ned, og
gjerdene mot sør og vest ble fjernet. Tunge
anleggsmaskiner ble satt i sving, og noen dager
så det ikke pent ut. Nei, det var de som mente
at det mer lignet en krigsskueplass enn et
fredelig landsens hvilested for de hensovede.
Reaksjoner lot ikke vente på seg: «Hva er det
de tenker på, de som har med dette å gjøre?»
Men svar har vi sannelig fått: Terrenget ble
raskt planert, nytt gjerde satt opp, og ny hekk i
tilknytning til dette – en hekk som skal vokse
inn i gjerdet og kamuflere det helt. Nye
blomsterbed, nye grusveier med tilhørende
kantstein, nye, vakre vannposter er montert,
og ikke minst: Ferdigplen er rullet ut, slik at
store arealer ble forvandlet fra den ene dagen
til den andre! Og foran kirken er de gamle og
falleferdige bjørkene erstattet av nye, slanke
trær som i løpet av de neste tiårene skal få
vokse seg både fete og fine.
Det er kirkevergen – både han som sluttet i
fjor og den nye som kom – som har hatt
ansvaret for arbeidet, mens Hans Martin
Løhren og hans folk har gjort selve jobben. All
honnør til dem alle for rask og vel utført jobb.
Vi tror at slik det nå er blitt, er kirkegården
blitt et godt sted å være for både sørgende og
glade.
EAL
Foto: Kristin W. Malmin
Nytt fra Bjørkelangen
Barn og unge:
Søndag 23. sept. kl. 11: Konfirmant­
presentasjon.
Søndag 30. sept. kl. 11: Høsttakkefest.
5-åringer er spesielt invitert. Møt opp
ca. 10.30. Overraskelse?
Søndag 25. nov. kl. 16.00: 4-åringer
er invitert. Utdeling av 4-årsbok.
Vi samarbeider med Normisjon
og KRIK:
Onsdag 26. sept. kl 17.30: Barneklubben
Wongel. Kl 19.00: Aktivitet Med Mening
(AMM) fra 5. klasse. Begge grupper møtes
annenhver onsdag fram til 5. desember.
Sted: Bjørkelangen bedehus.
Lørdag 15. sept. kl. 19.00: KRIK/Kafé
Input. Annenhver lørdag fram til
24. november.
Sted: Bjørkelangen Sportshall + kjeller’n
på bedehuset.
Spørsmål kan rettes til:
Kjersti H. Sandsmark på mail:
[email protected]
eller telefon: 474 73 054
7
Scher’a?
Oppslagstavle for fellesarrangementer for barn og unge
i de ulike kirkene i bygda.
Velkommen
til babysang
bysang i
Også i år er det ba
e en lørdag
Bjørkelangen kirk
Bønsnæs, som
i måneden. Eila
kole­lærer, leder
er utdannet førs
minste og
samlingene for de
ller beste­
deres foreldre (e
10.00 til 11.00
foreldre). Fra kl
der ett år, og fra
er det for dem un
­
er det småbarns
11.00 til 12.00
lom ett og tre
trall for dem mel
er er satt opp
år. Følgende dato
okt., 3.nov. og
i høst: 1.sept., 6.
lkomne, uansett
1.des. Alle er ve
ilhørighet.
bosted og kirket
Fredag 21. til sø
ndag 23. sept.:
Loved-leir på Fo
ssheim
(alder 16 +). Se
nettsiden
til Normisjon,
region Øst!
Fredag 9. nov.:
KRIK nattcup
i Hølandshallen
(Alder 13 +).
Fredag 23.–søn
dag 25. nov.:
Alle 7-åringer er
spesielt invitert
til å være med på
juleverksted
på Fossheim. «F
ørst til mølla...».
Meld deg på til
Acta Region Øst
.
8
Ungdomsgudstjenes
ter:
Bjørkelangen 30
.9 kl. 19.00
Setskog 28.10 kl
. 19.00
Bjørkelangen 18
.11 kl.19.00
Sjetteklassinger:
Velkommen til Lys Våken
1. desember i alle kirkene.
Lys Våken er et tilbud fra
menighetene i Den norske
kirke til alle sjetteklassinger
(11–12 åringer) om å få
komme til kirken og ligge over
på flatseng en natt. Dette skjer
natt til første søndag i advent.
I kirken synger vi, leker, driver
med litt hobby, klatrer i tårnet
og blir kjent med bygget, før
vi legger oss utover på gulvet
og sover litt. Dette arrangeres
i alle kirkene i bygda.
Invitasjon kommer!
Konsert med Compass
Velkommen til konsert med bandet Compass
på Låven ved Løken kirke. Tidspunkt: Fredag
26. oktober kl 21.00. Inngang: kr 50,–.
Fra 8. klasse og oppover.
E.P, som har solgt over 1500 eksemplarer. Nå
er de i gang med ny innspilling, og lover låter
som både får frem smilet i munnvika di, og
kanskje også løfter litt på høyre rockefot.
Bandet Compass består av fire kjekke karer
– tre med hår på armene og én uten. De
startet å spille og lage musikk sammen sommeren 2005, og har siden den gang spilt over
200 konserter rundt omkring i Norges land, i
tillegg til at de har fått prøvd seg i Irland og
Spania. Høsten 2009 gav de ut Life of love
Konfirmantleir på Sauevika, Hvaler
Konfirmantene fra Løken og Søndre
Høland, pluss mange ledere, hoppet inn
i busser og biler søndag 5. august og var
straks på vei til Hvaler og leirstedet
Sauevika. Noen var sikkert litt spente, og
andre bare gledet seg til ei uke ute ved havet.
Tekst og foto: Grethe Granerud
Vi hadde noen flotte dager med mye regn og
mye sol. Dagene blei fylt med undervisning på
formiddag og ettermiddag, med temaer om
blant annet skapelsen, bønn, de ti bud, Jesus,
nattverd, dåp og Hvem er du?
Ellers hadde vi mye fritid med mange
forskjellige aktiviteter, som å lage kors, male,
origami, sang og musikk, kanopadling, bading,
ballspill, kjøre ring etter båt, eller ballongkurs.
Noen var til og med tidlig oppe for å trene
eller fiske.
Onsdag var den store annerledes dagen,
hvor vi hadde en form for triatlon for både
sportsinteresserte, for dem som liker tenkeoppgaver, og for dem som liker det praktiske.
Samme dag hadde vi også jente- og gutte­
seminar, hvor vi tok opp det som kan være
vanskelig eller flott med kropp og følelser.
Kveldene ble avsluttet med lek og alvor og
«Kjære Gud, jeg har det godt».
Fredag den 10. og hjemreise kom fortere for
noen enn de hadde lyst til. Vi avsluttet leiren
med gudstjeneste med nattverd og høytidelig
overrekkelse av kors.
Emma Bjørkeng var en av lederne. Hun hadde ansvar
for malergruppa. Foto: Nora Bratli.
Tusen takk til ledere og konfirmanter for en
flott leir!
9
Nytt fra Løken
Familiearbeid på Låven
Da er vi i gang med familiearbeid på Låven
ved Løken kirke. Alle er hjertelig velkommen
til samlinger følgende datoer: 12. sept.,
26. sept., 10. okt., 24. okt., 7. nov., 11. nov.,
21. nov. og 5. des. (juleavslutning).
Tidspunkt: kl 17.30-19.30.
Barneklubben, Onsdagsklubben og Normisjon starter kveldene med felles varmt måltid,
andakt og sang. Så går klubbene til sine
aktiviteter, mens de voksne rusler inn på
Aspehaug til en kaffe/te-kopp med noe attåt.
Klubbene jobber blant annet med en
utstilling til kirken med tema Skapelsen.
For de eldste barna er det også tilbud om
KRIK, her går vi ut i naturen eller sparker
fotball o.l.
Familiearbeidet er et tilbud for alle aldre,
også de som ikke har barn i klubbene. Vi
håper at dette kan være et hyggelig alternativ i
en ellers travel hverdag.
Spørsmål kan rettes til Grethe Granerud på
telefon 482 91 985.
Høstmesse på Låven
Velkommen til høstmesse på Låven
ved kirken på Løken lørdag 20. oktober.
Åpning kl. 15.00. Åresalg, lynlotteri,
barne­bok, hovedbok og salg av mat.
I løpet av ettermiddagen og kvelden
blir det sang av Chili, Taddeus, m.fl.
Gunnar Øvstegård holder andakt.
Program kommer i Indre.
10
Barn og unge:
Nytt på ungdomsfronten
Kafé-kveldene for 8. kl + på Låven ved
Løken kirke er litt annerledes i høst enn
de pleier å være. Ungdommene selv
ønsket et litt annet opplegg med litt mer
innhold. Ungdomssamlingene er fylt med
diverse besøk av kor, band, lovsangsteam,
andakt og diverse leker og aktiviteter.
Kveldene avsluttes med kafé og salg av
varm mat. Samlingene starter klokken
21.00, oppe i salen. Det vil si at det ikke
bare er en åpen kafé, men en ungdomssamling hvor man forventer at de som er
der, vil være med på det som skjer.
Ungdomssamlingene er på følgende
datoer fra klokken 21.00 til 24.00:
28. sept., 12. okt., 26 okt.: Konsert
(se side 9), samt 9. nov. og 23. nov.
30. September: Høsttakkefest i Løken
kirke kl 11.00 med barneklubben og
onsdagsklubben. Alle fem-åringer er
spesielt velkommen.
2. desember: Lysvåkengudstjeneste kl. 11.00.
JULEBALL
8. desember er det juleball på Låven for 9.
klasse +. Påmelding til Madeleine Stigen
på telefon 913 04 891.
Nytt fra Søndre Høland
Menigheten deltok på Bygdetunet
I sommer har Søndre Høland menighet deltatt
ved to arrangementer på Bygdetunet. Som
innslag i programmet for Opplev Søndre
Høland-dagene var det sanggudstjeneste
søndag 3. juni. Dessuten hadde menigheten
og den lokale Normisjonsforeningen felles
stand på utstillings-området. Der var det
lynlotteri og «kirkequiz», og sist – men ikke
minst – var det populært med svampekasting
søndag ettermiddag. Sokneprest (Gunnar Ø.)
og menighetsrådsleder (Rune Natrud) var
sporty og stilte sine ansikter til disposisjon for
våte svamper. Avgiften på 10 kr for tre kast
bidro til en viss styrking av menighetskassa!
Høstmarkedet i Søndre Høland menighet blir
i år arrangert på Klubbhuset lørdag
29. september. Som vanlig blir det salg av
«markens grøde» og stor basar.
Vi nevner allerede nå at NMS-foreningene
i området arrangerer den årlige julemessa på
Klubbhuset, Hemnes lørdag 1. desember.
Barn og unge:
Velkommen til Fredagsklubben
høsten 2012
Fredagsklubben er en kristen ungdomsklubb
som vanligvis møtes på Menighetshuset.
5.–7. klasse er velkommen fra kl 18.00–
20.00. Fra kl 20.30–23.30 er det klubb for
de som går i 8. klasse og oppover. Datoer:
Annenhver fredag fra og med 7. september
til og med 14. desember for begge gruppene.
Velkommen til Solsikkene høsten 2012
Solsikkene er et barnekor for barn fra
fire år og oppover. De møtes annenhver
torsdag på Menighetshuset,
kl 18.00–19.30. Første samling er
30. august, siste er 6. desember.
Foto: Lill Hesthaug
Søndag 5. august hadde Gunnar Øvstegård og
Richard Morgan den årlige friluftsguds­tjenesten på Bygdetunet. Det var uvanlig godt
frammøte – på en av sommerens godværs­
søndager.
14. oktober: Høsttakkefest i S. Høland
kirke kl. 11.00 med Skullerud barneklubb
og Solsikkene. Femåringer er spesielt
invitert.
11. november: Familiegudstjeneste med
utdeling av 4-års kirkebok.
11
Annonser
Leikvin
– en
i mat og
Leikvin
– opplevelse
en opplevelse
i mat og
tradisjoner.
tradisjoner.
• lunsj og middag serveres hver dag i kafeteriaen
• fruktlevering til arbeidsplassen
• catering
• minnesamvær
• selskapslokaler
• møte/konferanselokaler
• projektor
• trådløst
nettverk
tråløst nettverk
Lokalene har plass til 80 – 90 personer.
Åpent mandag – fredag kl. 09.00 – 15.00
Telefon: 63 85 50 70 - Faks: 63 85 50 71
e-post: [email protected]
KORNTØRKER • MASKINER FOR JORD OG SKOGBRUK
1940 Bjørkelangen • Tlf. 63 85 42 00
KORNTØRKER • MASKINER FOR JORD OG SKOGBRUK
NTØRKER1940
• MASKINER
FOR JORD OG SKOGBRUK
Bjørkelangen • Tlf. 63 85 42 00
Bjørkelangen • Tlf. 63 85 42 00
Høland Bygg
www.wepe.no – [email protected]
1960 Løken – 63 85 10 03
Låven er et godt sted å arrangere møter.
Ja, du kan feire store dager å.
For leie, kontakt Høland menighetskontor
Tlf.: 67 20 53 00
Raskt og rimelig
Løken • 7-23 (8-21)
Tlf. 63 85 10 05
Annonser
Skulleruds Begravelsesbyrå
Besøksadresser:
Løken: Løkengården
Bjørkelangen: Glendegården
****
Mandag–fredag 09.00–15.30
Telefon hele døgnet: 63 85 00 95
Om ønskes kommer vi til konferanse.
Øystein Skullerud, Mia Wallerud
og Kjersti Eng.
Tlf. 63 85 39 50 – Industriveien 3, 1960 Løken
– En god hjelp i en tung stund –
Bøker, leker, papir- og kontorvarer
Landskapsplanlegger - Anleggsgartner
1940 Bjørkelangen
Tlf:: 63 85 69 16 - Mob.: 900 88 159
Landskapsplanlegger - Anleggsgartner
1940 Bjørkelangen
Tlf:: 63 85 69 16 - Mob.: 900 88 159
GODE PRISER
på mer enn byggevarer.
Rask levering!
Følg med på
www.hemnesbygg.no
Graving, sprenging, transport og mobilknusing
tlf.:
950 00 500 web: www.bergquist-maskin.no.
Søndre Høland
menighetshus
leies ut til små og større
arrangementer.
Kontakt Høland
menighetskontor
Tlf. 67 20 53 00.
Besøk oss her:
Hemnes Butikksenter
1970 Hemnes
Tlf. 63 85 81 77
Mandag – fredag: 07–17
Torsdag:
07–19
Lørdag:
09–15
1970 Hemnes
Salg av kraftfôr og tilskuddsfôr.
Leierensing av såkorn.
Forhandler av kunstgjødsel,
såkorn og plantevernmiddel.
Tlf. 63 85 46 60
Wenche – tlf: 40 40 33 24
Slekters gang
Bjørkelangen
Døpte
Leon Nymo Varildengen
Milla Josefine Sveen
Kornelia Johansen
Thale Annea Furunes
Oda Ihlemyren
Alexander Strøm-Gjeitsund
Mathias Iversen Jensen
Brynjel Kongtorp
Døde
Ingjerd Langsæter Aarnes
Gerd Anne-Lise Knutsen
Inger Hanssen
Else Margrethe Henriksen
Løken
Døpte
Aksel Holtet-Hornås
Jørgen Skedsmo
Benjamin Stokkebæk
Kaja Sletnes Lognsli
Christian Alexander Svendsen
Isabell Maudal Veum
Selma Maudal Veum
Marie Synnøve Sørhaug
Emilie Ringstad
Vigde
Charlotte Olsen og Arild Egelund
Daisy Mirriam Anyango Gwalia
og Morten Hølland
Maren Marie Nymo og Vegard Jensen
Vibeke Eng Finden og Ole Jørgen Bernhus
14
Døde
Halvor Kåre Olsen
Kolbjørn O. Krogstad
Mary Alvilde Hagen
Ingvald Bruheim
John Martin Furulund
Else Johanne Kongtorp
Ole Østreng
Sonja Arnhild Grorud
Setskog
Døpte
Emma Kristin Heggedal
Inga Isabella Westby
Eskil Fossneset Lybekk
Døde
Ove Fredrik Gedde
Søndre Høland
Døpte
Ole Kristian Daltorp
Emma Johansen
David Fossum Engamo
Vigde
Anita Ødegård og Henrik Peder Lund
Anita Nordberg og Jøran Andersson
Marthe Haugen Kragtorp og Morten Svarthol
Nystuen
Døde
Gudrun Marie Grepperud
Nils-August Grepperud-Basnes
Spør presten
Alt det nye i kirken
Jeg liker ikke mye av det nye som nå skal inn i
kirken: Det nye Fader Vår, salmer, bibeloversettelsen. Jeg vil ha det som det var før, for mye av
det nye gir meg ingen følelse av høytid lenger.
Irritert olding
Kjære irritert olding!
Jeg smiler litt når jeg leser ditt spørsmål. Ikke
av deg og dine meninger, men fordi jeg
kjenner mye av dette igjen i meg selv, og fordi
jeg tror at dilemmaet mellom å bevare og
fornye har fulgt menneskene til alle (?) tider.
Hvorfor skal vi ha så mye nytt inn i kirken
nå? Standardsvaret har vært at vi må ha et
språk (i ord, toner og skikker) som folk i dag
forstår. Og fordi det faktisk skrives mange nye
flotte tekster, bønner og melodier det er dumt
å ikke ta i bruk.
Kirkens ønske er jo ikke bare å berøre
følelsene våre, men også forstanden og viljen.
Og da må innholdet være begripelig for folk
flest. Men at dette er en krevende prosess, er
sikkert. Vi må derfor ile langsomt. Samtidig
har vi to utfordringer: Alle må være villige til å
bli kjent også med det de ikke umiddelbart
liker. Og at alle går ofte i kirken, så de blir vant
med det nye, og på sikt også glad i det.
«Vet myndighetene om dette?»
For noen år siden var en mann fra Etiopia på
besøk i Sverige. En venn tok mannen med til
et aldershjem og viste ham rundt. Forskrekket
over det han så, spurte etiopieren sin svenske
venn: Vet myndighetene om dette?
Hans forskrekkelse handlet ikke om standarden på aldershjemmet de besøkte. Han var rett
og slett overrumplet over at gamle mennesker var
samlet i en institusjon på den måten. For ham
handlet verdig alderdom om å bli tatt vare på av
sine egne. I hans hjemland blir de eldste høyt
respektert. For den etiopiske mannen var det å bo
på institusjon ikke en måte å bli respektert på.
Jeg er glad for at vi har aldershjem i Norge.
Selv om det for noen kan være vanskelig å ta
steget fra eget hjem til institusjon, er det
mange som både har behov for og glede av å
bo på alders- eller sykehjem de siste årene av
livet. Her kan de oppleve pleie og fellesskap.
Og er de heldige, er de ansatte opptatt av å se
den enkelte og den enkeltes behov, og behandle
hver enkelt med respekt. Dessuten kan det
være belastende for voksne barn å bruke mye
tid på stell av egne foreldre.
Likevel har vi noe å lære av mannen fra
Etiopia. Jeg er redd for at vi i vårt effektive
produksjons-samfunn står i fare for å miste litt av
respekten for de eldste, de som ikke produserer så
mye synlig lenger. Blir de som gruppe sett på som
et problem for samfunnet, kan det føre til at det
enkelte individ kjenner seg som en belastning.
Vi har alle behov for å kjenne oss elsket og
betydningsfulle. Menneskeverdet bør gjelde
hele livet – fra livets begynnelse i mors mage til
du er gammel og trenger hjelp med det meste.
Hver enkelt av oss er helt unik, elsket av Gud
og uendelig verdifull – uansett alder.
Kristin Wennemo Malmin
Redaktør
[email protected]
15
Informasjon
23.09.
30.09.
30.09.
07.10.
21.10.
04.11.
18.11.
25.11.
Gudstjeneste kl. 11.00 v/Sandsmark. Søndagsskole
Høsttakkefest kl. 11.00 v/Larssen/Sandsmark
Ungdomsgudstjeneste kl. 19.00 v/Sandsmark
Gudstjeneste kl. 11.00 v/Larssen. Søndagsskole
Gudstjeneste kl. 11.00 v/vikar. Søndagsskole
Allehelgensgudstjeneste kl. 17.00 v/Larssen
Ungdomsgudstjeneste kl. 19.00 v/Sandsmark/Granerud
Familiegudstjeneste kl. 16.00 v/Sandsmark
Løken sokn
30.09.
21.10.
04.11.
25.11.
02.12.
Høsttakkefest kl. 11.00 v/Øvstegård
Gudstjeneste kl. 11.00 v/Øvstegård
Allehelgensgudstjeneste kl. 11.00 v/Øvstegård
Gudstjeneste kl. 19.00 v/Øvstegård
Familiegudstjeneste kl. 11.00 v/Øvstegård
Setskog sokn
14.10.
28.10.
04.11.
11.11.
25.11.
02.12.
Gudstjeneste kl. 11.00 v/Larssen
Barne- og ungdomsgudstjeneste kl. 19.00 v/Larssen/Sandsmark
Allehelgensgudstjeneste kl. 19.00 v/Larssen
Gudstjeneste kl. 11.00 v/Larssen
Familiegudstjeneste kl. 18.00 v/Sandsmark
Lysmesse kl. 17.00 v/Larssen
Søndre Høland sokn
23.09.
14.10.
28.10.
04.11.
11.11.
09.12.
Gudstjeneste kl. 11.00 v/Øvstegård
Høsttakkefest kl. 11.00 v/Øvstegård
Gudstjeneste kl. 11.00 v/Øvstegård
Allehelgensgudstjeneste kl. 19.00 v/Øvstegård
Familiegudstjeneste kl. 11.00 v/Øvstegård
Lysmesse kl. 19.00 v/Øvstegård
Det tas forbehold om endringer. Følg med i Indre Akershus Blad!
Gudstjenester
Bjørkelangen sokn