Skuddteknikker - Norges Håndballforbund

SoneUtviklingsMiljø 14 år
Økt 2 - Skuddteknikker
Tema:
- Skuddteknikker
Felles fokusområder i skuddtrening:
- Balanse og kroppskontroll i alle aksjoner.
- Troverdig skuddtrussel, slik at man også kan spille fri andre.
- Alltid fokus på egen skuddmulighet først.
Informasjon om
målvaktens
fokusområder på
denne økten finner
du på siste side i
øktplanen.
Fokus for linjespiller på denne økten:
- Høyde.
- Blikk opp.
- Høy arm.
- Kunne hoppe inn både på begge ben, venstre fot og høyre fot.
Fokus for kantspiller på denne økten:
- Høyde.
- Vinkel.
- Høy arm.
- Kunne satse på både venstre og høyre fot (lære først diagonal sats).
Fokus for bakspiller på denne økten:
- Stem.
- Høy arm som utgangspunkt.
- Beherske forskjellige skuddtyper.
- Kunne skyte både fra gulvet og fra luften.
Hvilke skuddtyper skal vi jobbe med:
Vi låser oss i liten grad på hvilke skudd utøverne skal
jobbe med på denne økten. Det er imidlertid viktig at
spillerne blir utfordret til å prøve forskjellige varianter
fra alle spilleposisjoner.
Forskjellen på skudd med sirkelkast og piskekast bør
demonstreres for utøverne.
NB! I rammeplanen finner du
illustasjoner av øvelsene som
ligger under kjerneaktivitet. Her
ligger det også linker til mer
materiell og videoklipp knyttet til
de ulike temaene vi jobber med.
Utviklingstrapp Norges Håndballforbund
Kjerneaktivitet: Styrketrening for overkropp og mage-rygg
Push up med rotasjon
Stå på føtter og hender med en strak fiksert kropp. Ha mer enn skulderbreddes avstand
mellom hendene. Senk kroppen ned mot gulvet og press tilbake, uten å knekke i hoften. I
sluttposisjonen roteres overkroppen ved at man legger vekten over på den ene armen og
svinger den andre armen opp mot taket. Roter til annenhver side. For å gjøre øvelsen letter
går det an å stå på knærne i stedet for føttene.
4 serier x 8-15 (tilpass) repetisjoner.
Mageliggende skulderløft
Ligg med armene ut til siden og ha 90 graders vinkel i albuene. Løft armene fra gulvet og
press skulderbladene sammen. Senk skuldrene rolig tilbak. Bruk gjerne en ball i hver hånd
for å øke belastningen.
4 serier x 20-30 (tilpass) repetisjoner.
Firfotstående skulderpress
Stå i bro med strake armer og bein. Senk overkroppen til hodet har kontakt med gulvet.
Press tilbake.
4 serier x 8-10 (tilpass) repetisjoner.
Sideliggende benløft
Ligg på siden med overkroppen støttende på den ene albuen. Løft benene så vidt fra gulvet
og videre i retning av overkroppen.
4 serier x 20-30 (tilpass) repetisjoner (2 serier til hver side).
Planken - rulle fra side til side
Støtt deg på albuer og tær. Løft bekkenet slik at kroppen er strak (som en planke). Stram
rygg- og magemuskulaturen og stabiliser kroppen i denne stillingen. Legg så vekten over
på den ene albuen og drei hele kroppensom en enhet. Rull tilbake og videre over på den
andre albuen. Hver stilling bør holdes i miniumum 5 sekunder.
4 serier x 15-25 (tilpass) repetisjoner.
Knestående skyve-trekke
Stå på knærne med god støtte på en tøybit, teppeflis eller lignende. Fikser mage- og
korsryggregionen og slipp overkroppen fremover, slik at du nærmest strekker deg
fremover. Pass på å i skyve lenger enn det du har styrke til. Dette er en vanskelig øvelse!
4 serier x 8-12 (tilpass) repetisjoner.
Platebasket
To lag, maks fem spillere på hvert lag. Får
poeng når man kaster via basketplaten og
en medspiller klarer å fange ballen før den
går i gulvet.
Varianter:
- Kun lov å kaste med to hender.
- Før hvert kast må man bøye seg og
berøre bakken med ballen.
- Etter hvert kast skal spilleren ta en
pushup før man er med igjen i spillet.
Kastformer:
- Støtkast (to hender, en hånd).
- Piskekast (kort vei og lang vei).
- Sirkelkast (liten og stor sirkel).
- (Skjulte kast).
Mottak med to hender forfra og fra siden!
1
1) Kaster to og to på langs av banen. Jobber
med de ulike kastformene. Som avslutning
øker vi avstanden og ender opp i maksimale
kast fra målgård til målgård.
2) To og to står 4-5 m fra hverandre og kaster.
Når trener blåser i fløyte skal den som har
ballen prøve å skyte på den som ikke har
ballen. Den som «blir skutt på» prøver å
komme seg unna.
2
Den som skyter har kun lov å ta et skritt og
skyter fra gulvet.
Først er det kun lov å skyte med sirkelteknikk,
deretter kun med pisketeknikk - til slutt kan
man velge fritt.
Fokus på:
- Balanse.
- Stemfot.
- Tyngdepunkt fremover (ikke for mye).
- Lett bøy i knærne.
- Klar til mottak rett etter avlevering.
Målvaktstrening - distanseskudd
To rekker, avstand omtrent som mellom målene.
Førstemann i den ene rekken gjør pådrag, spiller
opp førstemann i motsatt rekke som skyter, den
som har gjort pådrag forflytter seg ut igjen og blir
spilt opp av nestemann i den andre rekken etc..
Skytterne deles opp i to farger.
1) Den ene fargen skyter opp til høyre, den andre
opp til venstre.
2) Samme, men skudd ned.
3) Samme, men fri høyde.
Fokus for utespillere:
- Kort tid med ballen før skudd (ett steg).
- Vær bevisst på om du skyter med pisk eller
sirkel og fra gulvet eller luften (varier gjerne).
Fokus på:
- Alltid tilbake i utgangsposisjon før neste skudd.
- Bearbeide informasjon om skytter raskt.
- Stående diagonalskyv oppe og nede.
- Redning med en hånd.
Målvaktstrening - skudd fra kant
Skuddene kommer i serier på to og to.
Et skudd fra «sumpen», et skudd «ovenfra» i
rask rekkefølge. Så kort pause, så neste par.
Kantspiller i «sumpen» hopper inn og skyter i
lengste.
Kantspiller «ovenfra» hopper inn og skyter i
korte.
Først kun oppe, så kun nede, så fri høyde.
Fokus for utespillere:
- Balanse og kroppskontroll.
- Kraft i opphoppet.
- Høy arm før skudd.
Fokus for målvakt:
- Plassering.
- Grunnstilling og armstilling.
- Kort opptrekk og sideskyv.
- «Invitere og lukke igjen.»
Målvaktstrening - skudd fra linje
To rekker. Bakspiller gjør pådrag, spiller
inn til «motsatt» linjespiller, løper så
overgang og blir ny linjespiller.
Linjespiller vender til en av siden. Skyter
til samme side som man vender (evt.
friere skyting etterhvert).
Fokus for utespillere:
- Høyde i innhoppet.
- Satse både på ett og to ben.
Målvaktstrening - kort og langt
opptrekk
En rekke midt på, kort avstand. Skudd
annenhver side i serie.
1) Målvakt trener kort opptrekk
stillestående, evt. med et lite hopp opp.
2) Målvakt trener langt opptrekk, evt. med
et lite hopp opp.
Fokus på:
- Balanse.
- Rytme og timing i øvelsen.
Kantskudd
Kantspiller spiller bakspiller som gjør en
satsing og spiller opp kantspiller.
Idet pasningen fra kantspilleren går jobber
forsvarsspilleren sidelengs og tar på
markøren, prøver så å gi kantspiller så liten
vinkel som mulig.
Fokus kantspiller:
- Satste maksimalt hver gang.
- Høy arm.
- Høyde i innhoppet.
- Satse både på venstre og høyre fot.
- Tørre å ta maksimal vinkel.
Fokus for målvakter:
- Utgangsstilling med høye armer.
- Avstand fra stolpe, spesielt i dybde.
- Små skritt i sidelengsarbeidet.
- Tren på å invitere og lukke.
Skudd bakspillere
2
1
Midtre bakspiller har to baller. Spiller en ball til
høyre bakspiller (evt. venstre) som kommer i
fart og avslutter med et skudd fra gulvet (1).
Tar så med seg den andre ballen og krysser
opp venstre bakspiller (evt. høyre) som går i
luften på så få skritt som mulig og skyter (1).
Uten forsvar først, så med forsvarsspress.
Kjøres begge veier.
Fokus for målvakter:
- Plassering i sidelengsarbeidet.
- Vær i balanse og utgangsstilling før skuddet.
- Trene på å vente så lenge som mulig.
- Se etter signaler hos skytter.
Fokus på:
- Maksimal kraft i hvert skudd.
- Troverdig satsing i krysset.
- Kort tid med ball før skuddavlevering.
Skudd bakspillere + samarbeid
bakspiller-linjespiller
1
2
Midtre bakspiller har to baller. Spiller en ball til
høyre bakspiller (evt. venstre) som kommer i
fart og avslutter med et skudd fra gulvet (1).
Tar så med seg den andre ballen og krysser
opp venstre bakspiller (evt. høyre).
Bakspillerne vurderer skudd-gjennombruddinnspill i spill tre mot to.
Fokus for målvakter:
- Plassering i forhold til forsvarsspiller og skytter.
- Plassering og timing i forhold til distanseskudd /
nærskudd (plassering i dybden).
- Være i utgangsstilling før nærskuddet.
Fokus på:
- Maksimal kraft i hvert skudd.
- Troverdig satsing i krysset.
- Kort tid med ball før skuddavlevering.
- Gjøre rett valg.
Skudd i ulike posisjoner og situasjoner
2
4
1
3
Bakspiller spiller kantspiller og får ballen igjen
i fart, gjør satsing innover i banen og går i
lufte. Velger: Skudd (1). / Innspill til
linjespiller (2). / Utspill til kantspiller motsatt
side (3). / Utspill til kantspiller samme side
(4).
Motsatt bakspiller starter med en gang
skuddet går etc...
Fokus for målvakter:
- Hurtig i sidelengsarbeidet slik at målvakt er
i balanse, posisjon og utgangsstilling FØR
skuddet kommer.
Fokus på:
- Timing.
- Troverdig skuddsatsing, uavhengig av valg.
- Satse maksimalt hver gang.
- Linjespiller sperrer eller rykker i rom.
Målvaktsøvelser uten skudd
Det er viktig at vi skolerer målvaktene til å bli flinke til å jobbe selvstending og bruke
treningstiden til målvaktsrelatert arbeid, også når de ikke står i mål.
På denne samlingen er det fornuftig at målvaktene deltar både på kjerneaktiviteten og på
kastøvelsene (viktig at også målvaktene utvikler en stabil og god kastteknikk, både på korte
og lengre kast). Når vi har spilløvelser ønsker vi at målvaktene jobber med egne øvelser når
de ikke står i mål.
Øvelser:
Sitteteknikk
- Målvakt står midt i målet eller på gulvet i utgangsstilling. Målvakt skyver fra med høyre
fot, kroppen flyttes mot venstre. Målvakt strekker venstre ben rett ut langs gulvet. Innsiden
av foten vender fremover. Armen strekkes parallelt med benet.
- Se videoklipp for riktig bilde av teknikk!
1) Utfør teknikk som beskrevet. Etter utfallet kommer målvakt seg hurtig opp og arbeider
sidelengs tilbake til utgangspunktet. Så kommer et nytt utfall til motsatt side etc. Gjentas
flere ganger i serie.
2) Samme øvelser som 1), men nå serverer makker en ball mot hjørnet som målvakten
«redder» med utfallet. Hastigheten på ballen økes etterhvert.
3) Målvakt utfører teknikken med motstand. Enten ved hjelp av strikk eller ved at makker
holder fast i buksen fra siden. Gjenta utfallet til en side flere ganger før man skifter side på
utfallet.
«Bikkja»
- Målvakt står på alle fire (hender og føtter) med ansiktet mot makker. Øvelsen er krevende
for stabiliseringen. Det er viktig å unngå svai i ryggen. Er utgangsstillingen for vanskelig kan
man stå på knærne.
1) Partner kaster lave pasninger vekselsvis til målvaktens høyre og venstre hånd (styrt).
Målvakten tar imot og returnerer med hånden på samme side som pasningen kommer fra.
2) Samme som 1), men pasningene sendes tilfeldig og målvakt returnerer med den hånden
baller kommer til (altså: man skal ikke krysse armene).
3) Samme utgangsstilling som 1), men partner triller pasninger langs gulvet og målvakten
returnerer med innsiden av foten.
«Blindebukk»
- Målvakt står i utgangsstilling i målet. Blikket holdes fremover og man føler/tar på stangen
for å vite hvor den er.
1) Målvakt jobber sidelengs fra stolpe til stolpe.
2) Som 1), men med ett eller flere rytmebrudd til begge sider.
3) Målvakt jobber sidelengs i mønster fra stople til midten og tilbake til samme stolpe, helt
over til motsatt stolpe, til midten og tilbake til stolpe på samme side etc.
4) Som 1), 2) og 3), men kombiner med ulike skyv mot hjørnene. Alternativt kan makker
kaste baller mot hjørnene.
5) Som 1), 2) og 3), men med lukkede øyne.
Sjonglering
1) Målvakt står med høyre side til en vegg. Med høyre hånd kastes en ball i veggen samtidig
som målvakt stusser en ball med venstre hånd (bytt side etter en stund).
2) Målvakt har to baller (håndballer eller tennisballer). Den ene kastes opp i luften og tas i
mot med samme hånd, samtidig som man stusser den andre ballen med motsatt hånd. Prøv
å skifte retning på ballene uten å ta dem i fast grep.