Brosjyre - safetyweb.no

Safety Web
FOR DEG SOM
ØNSKER SYSTEM
FREMFOR ALT
BRANNDOKUMENTASJON
SPAR TID OG RESSURSER
MED DIGITAL ORDEN
Ta steget fra ringpermer, brannbok og løsark til et
komplett digitalt verktøy. COWI har utviklet Safety Web,
branndokumentasjon til alle digitale plattformer.
HVORFOR DIGITAL DOKUMENTASJON?
Safety Web er et komplett verktøy for brannforebyggende arbeid og
dokumentasjon. Systemet er alltid oppdatert i henhold til krav i lov og
forskrifter, og alltid tilgjengelig via PC, mobil eller nettbrett.
›› Automatisk oppfølging av oppgaver og rutiner (forebyggende
arbeid)
›› Registrer avvik direkte i systemet – avvik eskaleres om de ikke lukkes
›› Genererer rapporter direkte - tidsbesparende
›› Effektivt og kostnadsbesparende (daglig bruk og ved tilsyn)
›› Dokumentasjon for utført service og vedlikehold fra eksterne
serviceforetak
›› Fritt antall brukere pr lisens
Eksterne aktører, som brannvesen, servicepartnere og rådgivere kan
enkelt gis tilgang til systemet uten ekstra kostnad.
SPAR TID OG RESSURSER
MED DIGITAL ORDEN
FORDELER VED DIGITAL DOKUMENTASJON
Digital dokumentasjon sikrer at eier etterlever lovpålagte krav, som
kan fremvises påtalemyndigheter, brannvesen og forsikringsselskap
dersom brannulykker inntreffer. Målet er en enklere og tryggere
hverdag for både eier og brukere av bygget.
Systemet har en god forebyggende effekt og er alltid oppdatert i
henhold til gjeldende regelverk. Tilgang via PC, nettbrett og mobil,
samt en lav brukerterskel, sikrer en effektiv og kostnadsbesparende
løsning. Rutinemotoren genererer nye oppgaver og avvik eskaleres.
Om ønskelig kan også en løsning for lesing av strekkode benyttes.
En modul for kontroll av tekniske installasjoner (brannalarm, sprinkler,
manuelt slukkeutstyr, slukkeanlegg, ventilasjon) er tilgjengelig for
serviceaktører.
Safety Web kan også omfatte andre rutiner enn brann. Enhver
kontroll- og sjekkliste kan bygges inn i systemet etter ønske.
POTENSIELL ANSVARSFORDELING BYGNINGER
Rapporter –
TOTALOVERSIKT
Eier
Brannvernleder/
eiers representant
BRUKERS representant
›› OPPFølging av avvik, tiLtak etc.
›› eskalering av varsling
›› registrerer avvik
›› utfører oppgaver
›› varsles om oppgaver
3
LØSNINGER
SAFETY WEB
Komplett løsning for brannfore¬byggende arbeid og
branndo¬kumentasjon på nett. I tillegg får du fri tilgang til:
DOKUMENTARKIV (Integrert)
Sikkert og tilgjengelig dokumentarkiv for bygget. Kan inneholde
alle typer dokumenter som byggesak, tegninger, servicerapporter,
instrukser, sjekklister osv.
MOBIL
Løsning for mer kostnadseffektiv utførelse av det brannforebyggende arbeidet. Oppgaveliste og avviksregistrering utføres enkelt
på nettbrett eller mobil med synkronisering mot systemet.
RAPPORT
Rapportmodul for uttak av komplett dokumentasjon eller delrapporter i pdf-format.-Rapportene benyttes i forbindelse med tilsyn
og eiers behov for oversikt og dokumentasjon.
Tilleggsmoduler
SAFETY WEB ARKIV
Separat Web-arkiv for oppbevaring av alle typer dokumenter
relatert til bygget. Her kan du opprette egne mappestrukturer i
henhold til dine behov. Arkivet kan varsle deg om dokumenter
som krever oppfølging. F.eks. avtaler som skal reforhandles/
fornyes/sies opp eller som krever annen oppfølging.
SAFETY WEB KONTROLL
Løsning rettet mot foretak som driver service- og kontrollvirksomhet av tekniske installasjoner som sprinkleranlegg, slokkeutstyr,
alarm og elkontroll etc. Avviksregistrering og rapporter integrert
mot kundens Safety Web.
SPAR TID OG RESSURSER
MED DIGITAL ORDEN
TJENESTER
Ved oppstart bistår vi blant annet med:
›› organisering av brannvernarbeidet
›› rollefordeling og ansvarsområder
›› etablering av rutiner og oppfølging
›› gjennomgang og revisjon av eksisterende branndokumentasjon
›› aktuelle dokumenter legges inn for lagring i arkivet
›› skreddersydde instrukser og rutiner ved behov
OPPLÆRING OG SUPPORT
Alle brukere får tilbud om nødvendig opplæring i bruk av Safety
Web. COWI tilbyr brannrelaterte kurs tilpasset din organisasjon.
Vi yter god og direkte support ved telefonhenvendelse eller e-post
vedrørende alle aspekter ved bruk av Safety Web.
5
NOEN KUNDER
”Som en av Oslos største eiendomsforvaltere er vi avhengig av
gode systemer. Safety Web ble valgt til å ivareta brannvernet fordi
dette er et svært enkelt og fremtidsrettet system”
Eiendomsspar AS v/Marius Jensen
”Brannvernarbeidet er blitt adskillig enklere å følge opp, og mer
oversiktlig, etter at vi tok i bruk Safety Web på byggene våre”
Statoil ASA v/Stein Malmberg
OFFENTLIG SEKTOR
PRIVAT SEKTOR
Akershus fylkeskommune
Rema 1000
Troms fylkeskommune
COOP
Nordlandssykehuset
NorgesGruppen ASA
Hornindal kommune
Eiendomsspar AS
Stryn kommune
Nordic Choice Hotels
Eid kommune
First Hotels
Gol kommune
Radisson Blue Hotels
Fosnes kommune
Kongsberg Gruppen ASA
Røst kommune
Statoil ASA
Nordkapp kommune
Hydro ASA
Roan kommune
Norges Røde Kors
Ål kommune
Store Norske (Svalbard)
Åfjord kommune
Akvariet i Bergen
Safety Web benyttes som et dokumentasjonssystem uavhengig av byggets
størrelse. Fra grendehus til sykehus og andre store komplekse bygg.
SPAR TID OG RESSURSER
MED DIGITAL ORDEN
FAKTA
›› Safety Web benyttes som et dokumentasjonssystem
uavhengig av byggets størrelse. Fra grendehus til sykehus og
andre store komplekse bygg.
›› Safety Web har siden 2000 vært en plattform for utvikling og
salg av elektronisk branndokumentasjon.
›› Safety Web har et landsdekkende forhandlernett.
›› Ca 750 lisenser / kunder / brukere
›› Utviklingen skjer i samarbeid med kunder og ingeniører innen
brannteknisk rådgiving og prosjektering.
›› COWI har Skandinavias største brannfaglige rådgivermiljø og
leverer hele tjenestespekteret fra brannvernlederrolle på bygg
med oppfølging og revisjon av dokumentasjon til prosjektering og rådgiving i forbindelse med rehabilitering, tilbygg eller
nybygg.
Tåler brannboken din et branntilsyn?
Få orden på det brannforebyggende arbeidet i dag.
Benytt vårt kontakt- eller bestillingsskjema på safetyweb.no
7
ADRESSE
Grenseveien 88
P.O. Box 6412 Etterstad
0605 Oslo
Norway
TELEFONe
E-POST
WWW
KUNNSKAPEN BAK VÅRE 360◦ LØSNINGER
COWI er et av Norges ledende rådgivende ingeniørselskap med ca 1100 medarbeidere.
Vi har kompetanse i verdensklasse innen teknikk, miljø og samfunnsplanlegging, basert på
markedsområdene bygninger, industri og energi, miljø og samfunn, samferdsel og vann. Som
en del av COWIgruppen, med 80 års erfaring og ca 6200 medarbeidere, har vi kompetanse og
kapasitet til å sette sammen optimale team tilpasset det enkelte prosjekt.
+47 02694
[email protected]
cowi.no