Årsmelding 2014.pdf - Stavanger Bueskyttere

Årsmøte Stavanger Bueskyttere
for medlemmer m/foresatte for
2014
Sted:
Tid:
Revheim Skole, treningslokaler
Tirsdag 24.02.2015 kl.19
Årsmelding 2014
Sakslisten :
1. Godkjenne de stemmeberettigede.
2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
3. Velge møteleder, referent samt 2 medlemmer til å
underskrive protokollen.
4. Behandle idrettslagets årsberetning
5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
6. Behandle forslag og saker.
7. Fastsette medlemskontingent.
8. Behandle og godkjenne idrettslagets handlingsplan
9. Foreta følgende valg:
a) Leder
b) 4 styremedlemmer (derav én ungdomsrepresentant) og 2
varamedlemmer
c) 2 revisorer
d) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd
idrettslaget har representasjonsrett.
e) Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1
varamedlem for neste årsmøte.
1. Godkjenne de stemmeberettigede.
§6-1: For å ha stemmerett og være valgbar må man være fylt 15 år, vært medlem
av idrettslaget i minst én måned og ha oppfylt medlems forpliktelsene. Ingen kan
møte eller avgi stemme ved fullmakt.
2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
3. Velge møteleder, referent samt 2 medlemmer til å underskrive
protokollen.
§14: Årsmøtet ledes av valgt(e) dirigent(er). Dirigenten eller referenten behøver
ikke å være medlem av idrettslaget.
4. Behandle idrettslagets årsberetning

Styret:
Vi har ved forrige årsmøte hatt
Leder:
Ungdomsrepresentant:
Kasserer/nettsideredaktør:
Styremedlemmer:
Varamedlemmer
valg og gjenvalg. Styret for 2014:
Siri B. Fleischmann
Dina Krabbe-Knudsen
Ole-Kristian Olufsen
Åse Linda Hillestad
Ørjan Hopland
Ken Henry Tesaker
Helge Salomonsen

Trenere: Ken Henry Tesaker, Helge Salomonsen og Siri Fleischmann

Medlemmer: Klubben har 86 medlemmer, derav 61 gutter/herrer og 25
jenter/damer.

Æresmedlemmer: Alf Olsen og Sverre Sliper.

Tillitsverv:
Ken Henry – styret Norges Bueskytterforbund
Paul Paulsen – Styret Bueskytterregion sør-vest
Ole-Kristian Olufsen – valgkomite NBF

Nybegynnerkurs: I 2014 har vi avholdt 2 nybegynnerkurs, vår og høst, med 12
respektive 23 deltakere. Vi rekrutterer nye skyttere utelukkende via
nybegynnerkurs. Kurset går over 4 torsdags-kvelder.

Ungdomsgruppe:I 2014 har alle i ungdomsgruppa (8-9) vært på to vellykkede
turer: NUM (nordisk ungdomsmesterskap) i Surnadal og ungdomsamlingen på
Gardermoen.

Treningsforhold: I vinterhalvåret skyter vi som alltid på Revheim skole og ellers
disponerer klubben hus og skytebane på Krossberg. Tirsdag er klubbdag.
I forhold til vår utendørsbane er det ønske om leskur. Vi har enda ikke levert inn
ny søknad for dette til kommunen etter forrige søknad i 2011 hvor vi ble bedt om
å tenke større og komme med mer utfyllende tegninger og kostnadsberegninger.

Klubbhuset: Klubbhuset er i grei stand. Vi har hatt dugnadsarbeid der i april.
Innendørs har vi frisket opp med maling på veggene og rommet kan brukes til
f.eks. utstyrslære. Se også pkt.6.

Materiell: Vi har brukt kr. 5256.- på utstyr til bueskyting og kr. 59 955.- til
forbruksmateriell/dugnadsutgifter.

Økonomisk støtte: Det er for det meste ungdommene i klubben som har fått
økonomisk støtte i 2014:
- NUM Kr. 1500,- pr deltaker + kr. 500,- fra kretsen
- Startkontigenter Akkerhaugen ca. kr. 400,- pr person
- Startkontigenter Kristiansand Open kr. 400,- pr person
- Startkontigenter under NM (gjelder alle) ca. kr. 550 pr person.

Grasrotandelen: Grasrotandelen er en ordning fra Norsk Tipping, hvor du som
registrert spiller kan velge ett lag eller forening som du ønsker å støtte. Vi
oppfordrer medlemmene til å registrere seg for å støtte Stavanger Bueskyttere.
Se link på vår nettside.
Vi har 11 registreringer fra 9 i fjor og 7 i forfjor, men bør få flere.

Arrangerte stevner:
Innendørs approberte:
Innendørs ikke-approberte:
Utendørs approberte:
Utendørs ikke-approberte:

Idrettslige prestasjoner:









5
1 (Krystallstevnet)
4
-
KM innendørs Farsund – alle som deltok fra Stavanger Bueskyttere fikk medalje!
Recurve Rekrutt Jenter
1. Katrine Hillestad
Recurve Kadett Jenter
2. Anne Bryn
3. Dina Krabbe-Knudsen
Recurve Rekrutt Gutter
1. Anders Faugstad
2. Elias R. Våge
Recurve Kadett Gutter
3. Sindre L. Olufsen
Compound Herrer 50
Recurve Herrer
1. Ole-Kristian Olufsen
NM Innendørs Elverum
Recurve Rekrutt Jenter
2. Katrine Hillestad
Recurve Kadett Jenter
2. Dina Krabbe-Knudsen
4. Helene F. Svensen
6. Anne Bryn
Recurve Rekrutt Gutter















4. Anders Faugstad
10. Elias R. Våge
Recurve Kadett Gutter
4. Sindre L. Olufsen
1. plass for lag Recurve Rekrutt med Anders, Katrine og Elias
15. plass lag Recurve med Dina, Sindre og Helene
KM utendørs Stavanger
1. plass for lag Recurve 4 med Anders, Katrine og Elias
1. plass for lag Recurve 2 med Dina, Helene og Anne
Recurve Rekrutt Jenter
1. Katrine Hillestad
Recurve Kadett Jenter
1. Dina Krabbe-Knudsen
2. Helene F. Svensen
4. Anne Bryn
Recurve Rekrutt Gutter
1. Anders Faugstad
2. Elias R. Våge
Recurve Kadett Gutter
1. Sindre L. Olufsen
Compound Herrer 50
2. Alf Olsen
Recurve Herrer
1. Ken Henry Tesaker
2. Ole-Kristian Olufsen
NM utendørs Sandefjord
Recurve Rekrutt Jenter
2. Katrine Hillestad
Recurve Kadett Jenter'
2. Dina Krabbe-Knudsen
4. Lotte Albertsen
6. Helene F. Svensen
Recurve Rekrutt Gutter
3. Anders Faugstad
Recurve Kadett Gutter
3. Sindre L. Olufsen
Recurve Herrer
10. Ken Henry Tesaker
12. Ole-Kristian Olufsen
37. Paul Inge Albertsen
2. plass for lag Recurve 2 med Sindre, Dina og Helene
7. plass for lag Recurve med Hen Henry, Ole-Kristian og Paul Inge



























Norske Rekorder
01.05.2014 Recurve Kadett Jenter 720-runde (60 meter) Dina - 553 poeng
22.05.2014 Recurve Kadett Jenter 720-runde (60 meter) Dina - 574 poeng
31.05.2014 Recurve Jenter Kadett, 60 meter - 1440-runde - Dina – 279 poeng
31.05.2014 Recurve Jenter Kadett, 50 meter - 1440-runde - Dina – 303 poeng
31.05.2014 Recurve Jenter Kadett, 40 meter - 1440-runde - Dina – 294 poeng
31.05.2014 Recurve Jenter Kadett - 1440-runde - Dina – 1193 poeng
01.06.2014 Recurve Kadett Jenter 720-runde (60 meter) Dina - 593 poeng
07.06.2014 Recurve Jenter Kadett, 60 meter - 1440-runde - Dina – 308 poeng
07.06.2014 Recurve Jenter Kadett, 50 meter - 1440-runde - Dina – 316 poeng
07.06.2014 Recurve Jenter Kadett, 40 meter - 1440-runde - Dina – 305 poeng
07.06.2014 Recurve Jenter Kadett - 1440-runde - Dina – 1249 poeng
07.06.2014 Recurve Rekrutt Gutter, 40 meter - 1440-runde - Anders – 336 poeng
07.06.2014 Recurve Rekrutt Gutter, 1440-runde - Anders – 1297 poeng (Tangering)
07.06.2014 Lag Recurve Damer Kadett, 1440-runde Dina, Helene, Lotte - 3295 poeng
(Norsk bestenotering)
08.06.2014 Recurve Rekrutt Gutter, 720-runde (40 meter) - Anders – 664 poeng
12.06.2014 Recurve Kadett Jenter 720-runde (60 meter) Dina - 613 poeng
12.06.2014 Lag Recurve Damer Kadett, 720-runde Dina, Anne, Lotte – 1346 poeng
28.06.2014 Lag Recurve Damer Kadett, 720-runde Dina, Anne, Helene – 1439 poeng
04.07.2014 Lag Recurve Damer Kadett, 720-runde Dina, Helene, Lotte – 1539 poeng
01.08.2014 Lag Recurve Damer Kadett, 720-runde Dina, Helene, Lotte – 1499 poeng
10.08.2014 Recurve Rekrutt Gutter, 720-runde (40 meter) - Anders – 673 poeng
(Tangering)
16.10.2014 Recurve Rekrutt Gutter, 18 m 60 piler, Anders 580 poeng
23.10.2014 Recurve Rekrutt Gutter, 18 m 60 piler, Anders 584 poeng
09.11.2014 Lag Recurve Damer Kadett, 25 m 60 piler, Dina, Lotte, Anne 1487 poeng
09.11.2014 Recurve Rekrutt Gutter, 25 m 60 piler, Anders 568 poeng
11.11.2014 Recurve Rekrutt Gutter, 18 m 30 piler, Anders 290 poeng
Sosiale medier: Informasjon legges jevnlig ut på vår Facebook- og hjemmeside.
221 personer «like» vår Fb-side mot 129 personer i fjor.
5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand
se vedlegg 1
6. Behandle forslag og saker
1. Dugnad klubbhuset april 15 (18.04.15)
2. Flere som tar dommerkurs
3.
7. Fastsette medlemskontingent (2015)
På forrige årsmøte ble det enstemmig vedtak om generell økning på kr. 200.- på
medlemskontingent og nybegynnerkurs. Nye priser fra 2015 blir som følgende:
 Nybegynnerkurs voksen: kr. 2000.-; ungdom kr. 1700.-; familiemedlem nr.2 kr.
600.- i rabatt.
 Medlemskontingent voksen: kr. 1200.-; ungdom/barn kr. 800.-; familiemedlemskap
kr. 1400.-.
 Støttemedlemkontingent kr. 250.-
8. Behandle og godkjenne idrettslagets handlingsplan
se vedlegg 2
9. Foreta følgende valg:
a) Leder
b) 4 styremedlemmer (derav 1 ungdomsrepresentant) og 2
varamedlemmer
c) Øvrige valg i henhold til årsmøte vedtatt
d) 2 revisorer
e) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd
idrettslaget har representasjonsrett.
f) Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for
neste årsmøte.
Referanse: Lovnorm for idrettslag (www.idrett.no)