Tjenestebeskrivelse

Tjenestebeskrivelse
Grunnleggende maskinvaretjeneste
Introduksjon
Dell tilbyr med glede grunnleggende maskinvaretjeneste (“kalt tjenesten(e)”) i henhold til denne
tjenestebeskrivelsen (“Tjeneste-beskrivelse”). Ditt tilbud, bestillingsskjema eller inngåtte avtaler
i form av faktura eller kunnskap om bestilling (det som gjelder, kalt “bestillingsskjema”) vil bestå
av tjenesten(e)s navn samt hvilke tilgjengelige tjenester du har kjøpt. For hjelp utover dette eller for
å be om en kopi av din(e) servicekontrakt(er) kontakt Dells teknisk støtte eller din salgsrepresentant.
Anvendelsesområdet for tjenesteavtalen
Denne tjenesten tilbyr forskjellige valg innen tekniske støtte, servicedeler og relaterte arbeidstjenester
for å løse kvalifiserte hendelser (som beskrevet nedenfor). Det gjeldende tjenesteresponsnivået finnes
på kundens bestillingsskjema som gjelder det/de støttede produktet/produktene. Tilgjengelige
responsnivåer for tjenesten vil variere avhengig av hvor kunden holder til og kan bestå av følgende:
•
Retur for reparasjonstjenester: Postinnsendelsestjeneste (MIS), innleveringstjeneste (CIS),
hente og bringe-tjeneste
Kun deler
På stedet-tjeneste neste arbeidsdag (NBD)
Utvidet utskiftingstjeneste
•
•
•
For å finne flere detaljer om tjenesteresponsalternativene og -nivåene les gjennom vedlegg A.
Begrensninger i maskinvaredekningen:
Dells begrensede maskinvaregaranti gjelder det støttede produktet og kan leses på
www.Dell.com/Warranty for kunder i USA. og Canada. Utenfor USA og Canada kan betingelsene
og vilkårene som beskriver garantien og som gjelder for det støttede produktet, være tilgjengelig på
regionale Dell.com nettsteder for respektive geografiske plassering hvor det støttede produktet ble
kjøpt eller slik annen geografisk plassering hvor det støttede produktet ble flyttet til i samsvar med
avsnitt 4.F. eller 4.G. med flere betingelser og vilkår som gjelder delen Støtte og garantirelaterte
tjenester nedenfor. Begrensninger i dekningen av maskinvare kan gjelde og tjenestetilbud kan være
tilgjengelig for å utvide dekningen av maskinvare mot betaling. Disse begrensningene i dekningen
finnes i www.Dell.com/Warranty, og er relevante for støttede produkter på alle geografiske steder,
hvis ikke en bestemt begrensning er forbudt i henhold til lokal lov som gjelder hvor det støttede
produktet befinner seg på det tidspunktet hvor kunden ber om service, inklusive, men ikke begrenset
til, følgende begrensninger:
•
Batterier har en 1-års begrenset basisgaranti på maskinvaren når de inngår i en standard
bærbar konfigurasjon, uavhengig av lengden på garantien til det støttede produktet.
Dell kan tilby muligheten til å kjøpe batterier med 3 år begrenset maskinvaregaranti for
bestemte støttede produkter;
•
Batterier for Series 5, 6 eller 7 PowerEdge™ RAID Controller (PERC) kan sikre cacheminnet
i kontrolleren i opp til 72 timer når de er nye, men i henhold til den begrensede
maskinvaregarantien, garanterer Dell at batteriene vil gi minimum 24 timer backup det
første året som den begrensede maskinvaregarantien fra Dell gjelder;
1
Dell Basic Hardware Service
|
v.1.3
|
December __, 2013
•
alle støttede produkter som er utstyrt med Series 8 PERC kontrollerbatteri, leveres med en
3 års begrenset maskinvaregaranti og som ikke kan forlenges ut over 3 år.
•
SATA-harddisker i PowerEdge-, PowerEdge SC- og PowerVault™-systemer dekkes av det
korteste alternativet av begrenset maskinvareservice på ett år og lengden av den begrensede
maskinvareservicen for Dell-datamaskinen som SATA-harddisken ble levert med. Servicetilbud
som f.eks. Dell ProSupport™, som forlenger garantiperioden for SATA-harddisken på disse
systemene, kan være tilgjengelige mot en tilleggsavgift.
•
Alle varianter av PowerEdge Express Flash PCI Express (PCIe) SSD-enheter har den
begrensede dekningen av maskinvaren fra Dell-systemet som PowerEdge Express Flash
PCIe SSD-enheten leveres sammen med. PowerEdge Express Flash PCIe SSD-enheter er
ikke kvalifisert til kjøp av forlenget garantidekning utenom de 5 år med dekning fra den
opprinnelige forsendelsesdatoen. I tillegg bruker PowerEdge Express Flash PCIe
SSD-enhetene silikonteknologi som har et maksimalt antall fysiske bytes som kan skrives
til enheten (enhetens levetid). Den gjeldende begrensede maskinvaregarantien dekker svikt
som er forårsaket av defekt ved utførelsen og/eller materialene, men dekker ikke problemer
med at enheten har nådd enhetens maksimale levetid.
•
Alle varianter av harddisker i Intel® 320 SSD-serien har samme dekning som maskinvaren
til Dell-systemet som de ble levert sammen med. Hardisker i Intel® 320 SSD-sieren er
ikke kvalifisert til kjøp av forlenget garantidekning utenom de 5 år med dekning fra
den opprinnelige forsendelsesdatoen. Harddisker i Intel® 320 SSD-serien bruker
NAND-flashteknologi som har et maksimal antall bytes med data som kan skrives til
harddiskene før harddiskene blir utslitt og ikke gir respons. Maksimal antall bytes med
skrevne data varierer avhengig av kapasitet og arbeidsbelastningen til harddiskene (se arket
med enhetsdata). Den gjeldende begrensede maskinvaregarantien dekker svikt som er
forårsaket av defekt i utførelsen og materialene, men dekker ikke problemer som er relatert
til at harddisken overgår total antall bytes med skrevne data. Kunder anbefales å bruke dem
ved leseintensive applikasjoner for å sikre at harddiskene varer hele den forventede levetiden.
•
Alle varianter av harddisker i Samsung® SM843T- og Micron® P400m SSD-serien har
samme dekningen som maskinvaren til Dell-systemet som de ble levert sammen med.
Hardisker i Samsung® SM843T- og Micron® P400m SSD-sieren er ikke kvalifisert til
kjøp av forlenget garantidekning utenom de 3 år med dekning fra den opprinnelige
forsendelsesdatoen. Harddisker i Samsung® SM843T- og Micron® P400m SSD-serien
bruker NAND-flashteknologi som har et maksimal antall bytes med data som kan skrives
til harddiskene før harddiskene blir utslitt og ikke gir respons. Maksimal antall bytes med
skrevne data varierer avhengig av kapasiteten og arbeidsbelastningen til harddiskene
(se arket med enhetsdata). Den gjeldende begrensede maskinvaregarantien dekker svikt
som er forårsaket av defekt i utførelsen og materialene, men dekker ikke problemer som
er relatert til at harddisken overgår total antall bytes med skrevne data. Kunden anbefales
å kun bruke dem i applikasjonene som foreslås i de respektive dataarkene for å sikre at
harddiskene varer hele den forventede levetiden.
Dell utfører service på støttede produkter eller komponenter i støttede produkter som er dekket av
begrenset livstidsservice, i henhold til denne tjenestebeskrivelsen i hele Dell ProSupport-avtalens
gyldighetsperiode. Etter utløp av Dell ProSupport-serviceavtalen vil Dell håndtere kvalifiserte hendelser
som er knyttet til støttede produkter eller komponenter med begrenset livstidsservice, i henhold til
avtalen om grunnleggende maskinvareservice som er å finne på
www.Dell.com/ServiceContracts/global.
2
Dell Basic Hardware Service
|
v.1.3
|
December __, 2013
Hvordan kontakte Dell når du trenger service
Alle tilbud om grunnleggende maskinvaretjenester, unntatt kun deler-tjenesten, har krav på følgende
tekniske tjenester og støtte:
•
•
Telefonstøttetjenester som gir feilsøking av maskinvare i vanlig, lokal arbeidstid unntatt
nasjonale høytider.
Teknisk støtte gjennom online chat (hvor det er tilgjengelig) og e-post.
Merk: Tjenestetilbudene kan være forkjellige i forskjellige geografiske regioner. For støttede produkter
som er kjøpt gjennom en autorisert Dell-forhandler, kan kunden kontakte den autoriserte
Dell-forhandleren for å få bestemt det gjeldende tjensteresponsnivået for kundens støttede produkter.
Tekniske tjenesteløsninger av lav viktighet: For problemer som har lav viktighet og for selvhjelpløsninger, der hvor dette er tilgjengelig, vennligst vurder muligheten for å kontakte Dell teknisk
støtte gjennom online chat eller e-post som er tilgjengelig på www.support.dell.com.
Telefonbasertløsning: Grunnleggende maskinvaretjeneste-teknikere (“Dellteknikere”) er tilgjengelige
på telefon i vanlig arbeidstid, unntatt nasjonale fridager. Lokale støttetelefonnumre er tilgjengelige på
www.support.dell.com.
Før du kontakter en Dell-tekniker, sørg for å ha følgende for hånden:
•
•
•
•
Tjenesteetikett (som beskrevet nedenfor), ekspresstjenestekode samt modellnummer på
støttet produkt.
Beskrivelse av problemet samt alle feilsøkingsaktiviteter som er foretatt før opprigning til
Dell-tekniker.
Saksnummeret dersom dette allerede er tildelt ved tidligere kontakt med en Dell-tekniker.
Fysisk tilgang til det støttede produktet gjennom hele feilsøkingsprosessen.
Dell-teknikeren vil også sjekke tjenestenivået for det støttede produktet og bistå kunden med en rekke
feilsøkingstrinn for å hjelpe til med å diagnostisere problemet. Dell-teknikeren kan be kunden om å åpne
produktkabinettet, ta ut maskinvare, manipulere programvare eller utføre andre diagnoseaktiviteter.
Hvis det støttede produktet ikke lenger er innen gjeldende garantitid eller problemet er utenfor det
som omfattes av denne tjenesten, kan det fortsatt være mulig å få hjelp til diagnose og løsning,
men da mot et gebyr.
Reservedeler
Uavhengig av hvilket responsnivå som er kjøpt for tjenesten er enkelte komponenter spesielt beregnet
på at kunden selv enkelt kan fjerne og bytte dem ut. Slike deler klassifiseres som selvutskiftingsdeler
(“CSR”). Hvis Dell-teknikeren under diagnostiseringen finner at en reparasjon av en kvalifisert hendelse
kan utføres med en CSR-klassifisert del, vil Dell sende den CSR-klassifiserte delen direkte til kunden.
Fraktmetoden som benyttes til forsendelse av CSR-deler er basert det tjenestenivået kunden har kjøpt.
Servicedeler til kunder med tjenestenivå “levering neste arbeidsdag” blir sendt med kurer som kan
levere neste arbeidsdag. Servicedeler til kunder med tjenestenivå “innsendelse for reparasjon” blir
sendt med vanlig pakketransport.
Når Dell-teknikeren har avgjort om det er nødvendig å bytte ut en del eller å returnere systemet,
il kunden få informasjon om neste trinn i prosessen. Avhengig av tjenestenivået som kunden kjøpte,
vil tilsvarende alternativ som står oppført i vedlegg A, gjelde i forbindelse med kundens
tjenesteresponsnivået.
3
Dell Basic Hardware Service
|
v.1.3
|
December __, 2013
Grunnleggende produktstøtte utover garantien
Når kundens enhet ikke lenger er garantert, enten fordi garantiperioden har utløpt eller det påståtte
problemet med det støttede produktet eller defekten ikke er en kvalifisert hendelse, finnes det et
alternativet for å kjøpe støtte etter at garantiperioden har utløpt mot betaling. Produktstøtte utover
garantien består av teknisk telefonstøtte og/eller reparasjon av maskinvare.
En Dell-tekniker vil mot betaling diagnostisere problemet, og dersom det er en maskinvaredefekt,
vil Dell-teknikeren gi kunden et overslag over kostnaden for arbeid og deler i forbindelse med en
reparasjon utover garantien. Avhengig av utstyret og hvor kunden holder til, kan reparasjonsalternativer
eller på stedet-tjenester være tilgjengelige for å reparere den defekte enheten. Kunden må stå for
befraktningen dersom det velges å returnere produktet for reparasjon. Garantikostnadene våre vil
bli fastslått når den defekte enheten er undersøkt av en kvalifisert Dell-tekniker.
Andre tjenestevilkår som gjelder visse støttede produkter:
Dell PowerConnect grunntjenester. Grunnleggende maskinvaretjeneste for Dell PowerConnectprodukter inkluderer feilsøking av maskinvare, gjenoppretting samt inntil 90 dagers programvarestøtte.
Tjenestestøtter er tilgjengelig i vanlig arbeidstid og responsnivå for tjenesten er basert på grunnleggende
tjenestekontrakt og består av følgende punkter:
•
•
•
•
•
•
Power On (Strøm på)
Porttilkobling
SFP/GBIC-er
Vifter/Strømforsyning
Fjernfeilsøking via CLI/GUI
Teknisk hjelp fra Dell i forbindelse med programfeil eller defekter i maskinvarefunksjoner
90-dagers oppstartsstøtte for programvare: Dell garanterer at programvaren i en periode på nitti
(90) dager fra kjøpsdato vil være fri for defekter i materialet og fabrikasjonen og i betydelig grad
samsvare med spesifikasjonene ved normal autorisert bruk med det støttede produktet.
Dell Equallogic-programvareoppdateringer. Grunnleggende maskinvaretjeneste for utvalgte og
støttede Dell EqualLogic-produkter, inkludert Dell EqualLogic PS-serien, består av både vedlikehold av
programvare og introduksjon av nye egenskaper i firmware og kjerneprogrammer som SAN HQ,
Auto Snapshot Manager samt Host Integration Toolkit (for tjenesteperioden beskrevet i kundens faktura).
Patcher og feilrettinger. Dell vil med jevne mellomrom slippe nye korreksjonsrutiner og reparasjoner
av programfeil som gjelder EqualLogic Enterprise Storage-programvare i den hensikt å vedlikeholde
systemkompatibiliteten og/eller databasekompatibiliteten, samt enhver feilretting, problemløsning
og/eller korreksjonsrutine som behøves for å vedlikeholde samsvar det støttede produktets
dokumentasjon.
Nye versjoner. Nye versjoner eller utgivelser av den aktuelle EqualLogic-virksomhetslagringsprogramvaren
gjøres generelt tilgjengelig av Dell uten ekstra kostnad for lisensinnehavere for
virksomhetslagringsprogramvare som er installert på et støttet produkt som er dekket av begrenset
Dell-service eller en årlig service- eller vedlikeholdsavtale. Nye versjoner består generelt av utgivelser
som inneholder korreksjonsrutiner og reparasjoner av programfeil som gjelder utvidelse eller
forlengelse av eksisterende funksjoner samt endringer som består av betydelig nye egenskaper,
funksjoner eller kapasiteter.
Kostnader for fornyelse av Dell EqualLogic-støtte: www.Dell.com/ProSupport/EQLpricelist
4
Dell Basic Hardware Service
|
v.1.3
|
December __, 2013
Utelukkede tjenester ved alle støttede produkter
For at det ikke skal være tvil er følgende aktiviteter ikke inkludert i omfanget til denne
tjenestebeskrivelsen:
•
Andre tjenester, oppgaver eller aktiviteter enn de som uttrykkelig er angitt i denne
tjenestebeskrivelsen.
•
Hjelp til bruk av operativsystem-programvare.
•
Hjelp med database.
•
Utskifting av media for programvare som ikke er Dell-merket (for eksempel Microsoft® Office)
eller programvare som Dell ikke lenger leverer med sine nye støtteprodukter.
•
hjelp med konfigurering, optimalisering, installering, flytting eller oppgradering.
•
Virksomhetskritisk overvåkning fra Globalt kommandosenter.
•
Øyeblikkelig respons eller kundebestemt alvorlighetsvurdering av hendelser.
•
Saksbehandling eller opptrapping.
•
Garanti, reparasjon eller enhver annen from for tjenesteforsepørsler for ikke-Dell produkter
(med mindre annet er avtalt).
•
Tilbehør, driftsforsyninger, periferiutstyr eller deler som f.eks. batterier, rammer og som dekker
enhver form for gjenoppbygging eller overføring av data.
•
Reparasjon av skade eller defekt på støttede produkter som kun er kosmetiske eller som ikke
påvirker funksjonaliteten.
•
Service av utstyr som er skadet av feilbruk, uhell eller misbruk av støttet produkt og komponenter
(som f.eks., men ikke begrenset til, bruk av feil nettspenning, bruk av feil sikringer, bruk av
inkompatible enheter eller inkompatibelt utstyr, mangelfull eller manglende ventilasjon eller
anglende etterfølgelse av bruksanvisninger), modifikasjoner, uegnet fysisk miljø eller driftsmiljø,
feil vedlikehold fra kundens side (eller kundens representant).
•
Reparasjoner som er nødvendige som følge av programvareproblemer eller som et resultat
av endringer, justeringer eller reparasjoner som er utført av andre enn Dell, Dells autoriserte
forhandler eller tjenesteleverandør eller av kunder som benytter Customer Self Replaceable
(CSR) deler.
•
Hjelp til ytelse og administrasjon.
•
Aktiviteter som installasjon, avinstallasjon, flytting, forebyggende vedlikehold, opplæringshjelp,
ekstern administrasjon eller andre aktiviteter og tjenester som ikke uttrykkelig er beskrevet
i denne tjenestebeskrivelsen.
•
Forbruksvarer, medieerstatning, driftsforsyninger, eksterne enheter eller deler som batterier,
rammer og deksler samt støtte for disse.
•
Direkte kundestøtte for tredjepartsprodukter eller samarbeidsstøtte for versjoner som for
øyeblikket ikke støttes av produsenten, leverandøren eller partneren.
5
Dell Basic Hardware Service
|
v.1.3
|
December __, 2013
•
Støtte til utstyr som har blitt skadet på grunn av naturkatastrofer (f.eks., men ikke begrenset til
lynnedslag, oversvømmelser, tornadoer, jordskjelv og orkaner), feilaktig bruk, uhell, misbruk av
støttede produkter eller komponenter (f.eks., men ikke begrenset til bruk av feil spenning, bruk
av feil sikringer, bruk av inkompatible enheter eller inkompatibelt tilbehør, feil eller utilstrekkelig
ventilasjon eller bruk som ikke samsvarer med driftsinstruksjonene), modifisering, uegnet fysisk
miljø eller driftsmiljø, feil vedlikehold utført av kunden (eller kundens representant), flytting av
det støttede produktet, fjerning eller endring av ID-merker på utstyr eller deler, eller feil som
skyldes produkter som Dell ikke er ansvarlig for.
•
Fjerning av spionprogrammer/virus.
•
Sikkerhetskopieringstjenester for data.
•
Avansert trådløs eller ekstern installasjon eller nettverksinstallasjon, oppsett, konfigurering og
optimalisering av andre programmer enn dem som er beskrevet i denne tjenestebeskrivelsen.
•
Skripting, programmering, utforming og implementering av databaser, webutvikling og
rekompilerte kjerner.
•
Reparasjon av skader eller defekter i støttede produkter som utelukkende er kosmetiske og
som ikke påvirker enhetens funksjonalitet.
•
Reparasjoner som er nødvendige som følge av programvareproblemer eller som et resultat
av endringer, justeringer eller reparasjoner som er utført av andre enn Dell, Dells autoriserte
forhandler eller tjenesteleverandør eller av kunder som benytter Customer Self Replaceable
(CSR) deler.
Denne tjenestebeskrivelsen gir ikke kunden noen garantier i tillegg til de garantiene som finnes
i hovedavtalen eller avtalen.
Generelt kundeansvar
Fullmakt til å gi tilgang. Kunden står for og garanterer at det er innhentet tillatelse for både kunden
og Dell for tilgang til og bruk av det støttede produktet, data på dette produktet og alle maskinvareog programvarekomponenter i produktet, med det formål å kunne yte disse tjenestene. Hvis kunden
ikke allerede har denne tillatelsen, er det kundens ansvar å innhente denne tillatelsen, på kundens
kostnad, før kunden ber Dell om å utføre disse tjenestene.
Samarbeid med telefonanalytiker og tekniker på stedet. Kunden må samarbeide med og følge
instruksjoner som blir gitt av telefonanalytikere eller teknikere fra Dell. Erfaring viser at de fleste
systemproblemer og -feil kan rettes opp over telefon gjennom tett samarbeid mellom bruker og
analytiker eller tekniker.
Forpliktelser på stedet. Der tjenestene krever levering på stedet, skal kunden sørge for
(uten kostnader for Dell) gratis, sikker og tilstrekkelig tilgang til kundens fasiliteter og de støttede
produktene, inkludert tilstrekkelig arbeidsplass, elektrisitet og en lokal telefonlinje. Skjerm,
mus (eller styreenhet) og tastatur må også være tilgjengelig (uten kostnad for Dell), hvis systemet
ikke allerede omfatter slike enheter.
6
Dell Basic Hardware Service
|
v.1.3
|
December __, 2013
Vedlikehold av programvare og støttede versjoner. Kunden skal opprettholde programvare og
støttede produkter på et minimumsnivå spesifisert av Dell, eller med konfigureringer i henhold til
spesifikasjonene på PowerLink for Dell | EMC Storage eller EqualLogic™, eller som spesifisert på
www.support.dell.com når det gjelder støttede tilleggsprodukter. Kunden må også sørge for at det
er installert forebyggende erstatningsdeler, patcher, programvareoppdateringer eller påfølgende
utgivelser av disse i henhold til instruksjoner fra Dell for at de støttede produktene skal ha rett til
denne tjenesten.
Sikkerhetskopiering. Fjerne konfidensielle data. Kunden må ta sikkerhetskopi av alle eksisterende
data, programvare og programmer på alle aktuelle systemer før og under leveringen av denne
tjenesten. Kunden bør ta jevnlige sikkerhetskopier av alle data som er lagret på alle aktuelle systemer,
som en forholdsregel i tilfelle feil, endringer eller tap av data. I tillegg er kunden ansvarlig for
å fjerne konfidensiell, proprietær og personlig informasjon, og alle flyttbare media som SIM-kort,
CD-plater eller PC-kort uavhengig av om en tekniker på stedet også gir assistanse. DELL SKAL IKKE
HA NOE ANSVAR FOR:
•
NOE AV DIN KONFIDENSIELLE, PROPRIETÆRE ELLER PERSONLIGE INFORMASJON,
•
TAPTE ELLER ØDELAGTE DATA, PROGRAMMER ELLER PROGRAMVARE,
•
SKADEDE ELLER TAPTE FLYTTBARE MEDIER,
•
KOSTNADER FORBUNDET MED DATATRAFIKK ELLER SAMTALER SOM SKYLDES AV AT
SIM-KORT ELLER ANDRE FLYTTBARE MEDIER IKKE ER FJERNET FRA STØTTEDE
PRODUKTER SOM RETURNERES TIL DELL,
•
TAP AV BRUK AV ET SYSTEM ELLER NETTVERK,
•
OG/ELLER FOR NOEN HANDLINGER ELLER UTELATELSER, INKLUDERT UAKTSOMHET,
GJORT AV DELL ELLER EN TJENESTELEVERANDØR FRA TREDJEPART.
Dell skal ikke være ansvarlig for gjenoppretting eller reinstallering av noen programmer eller data.
Når du returnerer et støttet produkt, eller en del av dette, må kunden bare returnere det støttede
produktet eller delen av dette som er angitt av teknikeren på telefonen.
Garantier fra tredjepart. Disse tjenestene kan kreve at Dell må få tilgang til maskinvare eller
programvare som ikke er produsert av Dell. Noen produsenters garantier kan bli gjort ugyldige hvis
Dell eller andre enn produsenten selv arbeider på maskinvaren eller programvaren. Det er kundens
ansvar å sikre at Dells tjenestelevering ikke påvirker slike garantier, eller hvis garantiene påvirkes,
at konsekvensene er akseptable for kunden. Dell tar ikke ansvar for garantier fra tredjepart eller for
en eventuell innvirkning Dells tjenester kan ha på disse garantiene.
7
Dell Basic Hardware Service
|
v.1.3
|
December __, 2013
Dell Services vilkår og betingelser
Denne tjenestebeskrivelsen inngås mellom deg som kunde (“deg” eller “kunden”) og det Dell-foretaket som er
angitt på fakturaen for kjøp av denne tjenesten. Denne tjenesten leveres i henhold til, og styres av, kundens separat
signerte hovedtjenesteavtale med Dell, som uttrykkelig autoriserer salget av denne tjenesten. Dersom det ikke
finnes en slik avtale, avhengig av hvor kunden befinner seg, er tjenesten som leveres, underlagt Dells kommersielle
salgsbetingelser eller avtalen det henvises til i tabellen nedenfor (det som gjelder “avtalen”). Se tabellen nedenfor
som viser URL-en for ditt kundested, der du kan finne din avtale. Partene bekrefter at de har lest og godtar å være
bundet av vilkårene i elektronisk form.
Vilkår og betingelser som gjelder for ditt kjøp av tjenester fra Dell
Kundens
tilholdssted
Kunder som kjøper Dell-tjenester
direkte fra Dell
Kunder som kjøper Dell-tjenester
gjennom en autorisert Dell-forhandler
USA
www.dell.com/CTS
www.dell.com/CTS
Canada
www.dell.ca/terms (engelsk)
www.dell.ca/conditions (kanadisk fransk)
www.dell.ca/terms (engelsk)
www.dell.ca/conditions (kanadisk fransk)
Latin-Amerika
og Karibia
Lokale versjoner av www.dell.com,
nasjonale varianter eller
www.dell.com/servicedescriptions/global .*
Lokale versjoner av www.dell.com, nasjonale varianter eller
www.dell.com/servicedescriptions/global .*
AsiaStillehavsområdetJapan
Lokale versjoner av www.dell.com,
nasjonale varianter eller
www.dell.com/servicedescriptions/global .*
Tjenestebeskrivelser og andre dokumenter om Dell-tjenesten
som du kan få fra selgeren, utgjør ikke noen avtale mellom
deg og Dell, men skal kun beskrive innholdet i tjenesten du
kjøper fra selgeren, dine forpliktelser som mottaker av tjenesten,
og grensene og begrensningene for en slik tjeneste. Som en
konsekvens av dette vil alle henvisninger til “kunde” i denne
tjenestebeskrivelsen og i alle andre Dell-tjenestedokumenter,
forstås som en henvisning til deg, mens alle henvisninger
til Dell skal kun forstås som en henvisning til Dell som
tjenesteleverandør som leverer tjenesten på vegne av selgeren.
Du vil ikke ha et direkte kontraktsmessig forhold til Dell med
hensyn til tjenesten som er beskrevet her. For å unngå all tvil
skal alle betalingsvilkår eller andre kontraktsmessige vilkår
som av natur kun er relevante mellom en kjøper og en selger
direkte, ikke gjelde for deg, og vil være som avtalt mellom
deg og selgeren.
Europa, Midtøsten
og Afrika
Lokale versjoner av www.dell.com,
nasjonale varianter eller
www.dell.com/servicedescriptions/global .*
Tjenestebeskrivelser og andre dokumenter om Dell-tjenesten
som du kan få fra selgeren, utgjør ikke noen avtale mellom
deg og Dell, men skal kun beskrive innholdet i tjenesten du
kjøper fra selgeren, dine forpliktelser som mottaker av tjenesten,
og grensene og begrensningene for en slik tjeneste. Som en
konsekvens av dette vil alle henvisninger til “kunde” i denne
tjenestebeskrivelsen og i alle andre Dell-tjenestedokumenter,
forstås som en henvisning til deg, mens alle henvisninger
til Dell skal kun forstås som en henvisning til Dell som
tjenesteleverandør som leverer tjenesten på vegne av selgeren.
Du vil ikke ha et direkte kontraktsmessig forhold til Dell med
hensyn til tjenesten som er beskrevet her. For å unngå all tvil
skal alle betalingsvilkår eller andre kontraktsmessige vilkår
som av natur kun er relevante mellom en kjøper og en selger
direkte, ikke gjelde for deg, og vil være som avtalt mellom
deg og selgeren.
I tillegg kan kunder som befinner seg
i Frankrike, Tyskland og Storbritannia
velge aktuell nettadresse nedenfor:
Frankrike:
www.dell.fr/ConditionsGeneralesdeVente
Tyskland:
www.dell.de/Geschaeftsbedingungen
Storbritannia: www.dell.co.uk/terms
* Kunder får tilgang til sitt lokale www.dell.com-nettsted ved å gå til www.dell.com fra en datamaskin som er koblet til
Internett innenfor deres lokalitet eller ved å velge fra alternativene på Dells “Velg region/land”-nettsted på
http://www.dell.com/content/public/choosecountry.aspx?c=us&l=en&s=gen.
8
Dell Basic Hardware Service
|
v.1.3
|
December __, 2013
Kunden aksepterer videre at ved å fornye, endre, forlenge eller fortsette å bruke tjenesten utover den opprinnelige
tjenesteperioden, er tjenesten underlagt den på det tidspunktet gjeldende tjenestebeskrivelsen, som er tilgjengelig
på www.dell.com/servicedescriptions/global.
I den grad noen av vilkårene i denne tjenestebeskrivelsen strider mot noen av vilkårene i avtalen, er det vilkårene
i tjenestebeskrivelsen som vil være gjeldende, men kun når det gjelder den spesifikke uoverensstemmelsen og skal
leses eller forstås som å erstatte noen andre vilkår i avtalen som ikke spesifikt er i strid med tjenestebeskrivelsen.
Ved å bestille tjenestene, motta levering av tjenestene, bruke tjenestene eller tilknyttet programvare eller ved
å klikke på / merke av for Jeg godtar-knappen eller -boksen på Dell.com-nettstedet i forbindelse med kjøpet
eller innenfor et Dell-programvare- eller Internett-grensesnitt, godtar du å være bundet av denne tjenestebeskrivelsen
og avtalene som er innlemmet her via henvisning. Hvis du inngår denne tjenestebeskrivelsen på vegne av en
virksomhet eller annen juridisk person, framholder du at du har autorisasjon til å binde enheten til denne
tjenestebeskrivelsen, og i så fall henviser “du” eller “kunden” til denne enheten. I tillegg til å motta denne
tjenestebeskrivelsen, kan kunder i visse land også være nødt til å signere et bestillingsskjema.
9
Dell Basic Hardware Service
|
v.1.3
|
December __, 2013
Ytterligere vilkår og betingelser som gjelder for støtte- og garanti-relaterte tjenester
1.
Støttede produkter
Denne tjenesten er tilgjengelig for støttede produkter som omfatter utvalgte systemer fra Dell som
OptiPlex™, Latitude™, Inspiron™, Precision™, Vostro™, PowerEdge™, PowerEdge SC™, PowerVault™,
PowerConnect™, Dell EqualLogic™, Dell | EMC Storage Systems™ samt skrivere, skjermer,
og smertelefoner fra Dell som er kjøpt med standardkonfigurasjonen (“Støttede produkter”). Støttede
produkter legges jevnlig til, så ta kontakt med din salgsrepresentant for en oppdatert oversikt over
tjenester som er tilgjengelige for ditt Dell- eller ikke-Dell-produkt. Hvert av de støttede produktene er
merket med et serienummer (“service-ID-en”). Kunden må kjøpe en separat tjenesteavtale for hvert
støttede produkt. En skriver som er kjøpt sammen med en bærbar PC, dekkes for eksempel ikke av
tjenesteavtalen for den bærbare datamaskinen: Skriveren og den bærbare datamaskinen må ha
separate tjenesteavtaler. Oppgi service-ID-en for det støttede produktet når du tar kontakt med
Dell angående denne tjenesten.
2.
Kundestøttetjenester
A. Begrenset maskinvaregaranti: Begrensninger i dekningen av maskinvare. Støtterelaterte tjenester
kan omfatte tekniske støttefunksjoner (telefon, Internett osv) og utskifting av deler og tilhørende
arbeidstjenester i forbindelse med reparasjon eller bytte som følge av fabrikasjonsfeil i samsvar
med og som oppstår i garantiperioden som gjelder for kundens støttede produkt(er) (en “kvalifisert
hendelse”). Som beskrevet i delen på side 1 og 2, kan begrensninger i dekningen av maskinvare
gjelde og tjenestetilbud kan være tilgjengelig for å utvide dekningen av maskinvare mot betaling.
Les gjennom garantierklæringen som gjelder kunder i USA og Canada på: www.Dell.com/Warranty
for å se slike begrensninger i dekningen av maskinvare som gjelder alle kunder rundt om i verden
og som er underlagt gjeldene lokale lover. Se ditt regionale Dell.com-nettsted for annen informasjon
om garanti, eller kontakt Dells tekniske støtte-analytiker for flere detaljer.
B. Erstatning av hele enheten. Manglende retur. Dersom Dell finner at en komponent i det defekte
støttede produktet er en som enkelt kan frakobles og tilkobles (som f.eks. et tastatur eller en
skjerm), eller dersom analytikeren finner at det støttede produktet er et som bør erstattes av et
nytt produkt, forbeholder Dell seg retten til å sende kunden et komplett erstatningsprodukt.
Dersom Dell leverer et erstatningsprodukt til kunden, må kunden overdra det defekte systemet
eller komponentene i det til Dell, med mindre kunden har kjøpt “Behold harddisken” for det aktuelle
systemet, og da kan kunden beholde den/de berørte harddisk(er). Dersom kunden ikke overdrar
det defekte systemet eller komponentene til Dell som beskrevet over, eller dersom den defekte
enheten ikke returneres innen ti (10) dager i henhold til skriftlige instruksjoner som følger med
erstatningsproduktet (dersom erstatningsproduktet ikke ble levert personlig av en Dell-tekniker),
samtykker kunden i å betale Dell for erstatningsproduktet ved mottak av faktura. Hvis kunden
ikke betaler denne fakturaen innen ti (10) dager etter mottak, kan Dell i tillegg til å benytte seg
av eventuelle andre juridiske rettigheter og rettsmidler, si opp denne tjenestebeskrivelsen ved
å melde fra til kunden.
10
Dell Basic Hardware Service
|
v.1.3
|
December __, 2013
C. Lagerførte deler. Driftskritiske deler. Dell lagerfører deler flere steder rundt om i verden. Valgte deler
er ikke nødvendigvis lagerførte på det lagerstedet som er nærmest kunden. Dersom en del det er
behov for til reparasjon av det støttede produktet ikke er tilgjengelig fra et Dell-anlegg i nærheten
av kundens tilholdssted og må overføres fra et annet anlegg, vil det sendes med over natten-frakt.
Lagersteder i en avstand 2 eller 4 timer lagerfører virksomhetskritiske deler for støttede produkter
som definert av Dell. En virksomhetskritisk del er en del som når den svikter, kan hindre det støttede
produktet å utføre sine grunnleggende funksjoner. Deler som anses som ikke-kritiske, kan omfatte,
men er ikke begrenset til programvare, diskettstasjoner, mediestasjoner, modemer, høyttalere,
lydkort, ZIP-stasjoner, skjermer, tastaturer og mus. For å få 2-timers- eller 4-timers-deler må
kunden ha kjøpt en tilsvarende tjenestekontrakt som støtter leveranse av virksomhetskritiske
deler og det støttede produktet må befinne seg inne dekningsområde som definert av Dell.
D. Reservedeler og eierskap. Alle reservedeler fra Dell som fjernes fra det støttede produktet og
returneres til Dell, regnes som Dells eiendom. Kunden kan betale Dell gjeldende utsalgspris på
gjeldende tidspunkt for enhver del som er tatt ut av det støttede produktet og som beholdes
av kunden (unntatt harddisker fra det støttede produktet som er dekket av “Behold harddisken”tjenesten) dersom kunden har mottatt erstatningsdel fra Dell. Dell benytter og kunden godkjenner
uttrykkelig bruken av nye og reparerte deler fra forskjellige produsenter i utførelsen av
garantireparasjoner.
3.
Tjenesteperiode
Denne tjenestebeskrivelsen gjelder fra den datoen som er oppgitt i ditt bestillingsskjema og gjelder
i hele perioden (“perioden”) angitt i bestillingsskjemaet. For det som er gjeldende av antall systemer,
lisenser, installasjoner, grupperinger, administrerte sluttpunkter eller sluttbrukere som kunden har kjøpt
en eller flere tjenester, vil pris eller kostnad samt gjeldende vilkår for hver av tjenestene våre beskrevet
i kundens bestillingsskjema. Med mindre annet er avtalt mellom Dell og kunden, skal kjøp av tjenester
under denne tjenestebeskrivelsen utelukkende være til kundens egne interne bruk og ikke for videresalg
eller videreformidling.
4.
Viktig tilleggsinformasjon
A. Omberamming. Når denne tjenesten er planlagt, må enhver endring av avtalen skje minst åtte
(8) kalenderdager før den avtalte datoen. Dersom kunden endrer denne serviceavtale innen sju
(7) dager eller mindre før den avtalte datoen, vil det påløpe et endringsgebyr som ikke skal overskride
25 % av prisen for tjenesten. Enhver endring av en serviceavtale blir bekreftet av kunden minst åtte
(8) dager før tjenesten trer i kraft.
B. Kommersielt forsvarlige grenser for tjenestens omfang. Dell kan avstå fra å levere tjenesten dersom
det etter din oppfatning, det å levere tjenesten utsetter Dell eller Dells tjenesteleverandører for en
urimelig risiko eller dersom noen av de ønskede tjenestene er utenfor tjenesten omfang. Dell kan
ikke holdes ansvarlig for noen feil eller forsinkelser i ytelser grunnet årsaker utenfor sin kontroll,
inkludert kundens mangel på å innfri sine forpliktelser i denne tjenestebeskrivelsen. Tjenesten
gjelder kun for bruken som det støttede produktet ble laget for.
C. Tilleggstjenester. Tilleggstjenester (inkludert behovsprøvet kundestøtte, installasjon, konsultasjon,
administrert og profesjonell kundestøtte eller opplæringstjenester) kan kjøpes fra Dell og vil variere,
avhengig av kundens plassering. Tilleggstjenester kan forutsette en separat avtale med Dell. I mangel
av en slik avtale tilbys tilleggstjenester underlagt denne tjenestebeskrivelsen.
D. Overdragelse. Dell kan sette ut denne tjenesten og/eller tjenestebeskrivelsen til kvalifiserte tredjeparts
tjenesteleverandører.
11
Dell Basic Hardware Service
|
v.1.3
|
December __, 2013
E. Kansellering. Dell kan når som helst kansellere denne tjenesten i løpet av avtalt tjenestetid som
følge av en av disse årsakene:
• Kunden har ikke betalt det fullstendige beløpet for denne tjenesten i henhold til betingelsene
på fakturaen.
• Kunden opptrer krenkende eller truende eller nekter å samarbeide med kundestøtteanalytikeren
eller teknikeren på stedet.
• Kunden overholder ikke vilkårene og betingelsene som er framsatt i denne tjenestebeskrivelsen.
Hvis Dell avbryter denne tjenesten, vil Dell sende kunden skriftlig melding om opphør til adressen
som er angitt på kundens faktura. Meddelelsen skal angi årsaken til kanselleringen og fra når den
blir gjeldende, som ikke skal være mindre enn ti (10) dager fra den datoen Dell sendte meddelelsen
om kansellering til kunden, med mindre lovene i det aktuelle landet krever andre kanselleringsmetoder
som ikke omfattes av denne avtalen. Hvis Dell kansellerer denne tjenesten i overensstemmelse med
denne paragrafen, har ikke kunden rett til å få refundert eventuelle gebyrer eller innbetalinger til Dell.
F. Geografiske begrensninger og flytting. Denne tjenesten leveres til stedet eller stedene som er angitt
på kundens faktura. Denne tjenesten er ikke tilgjengelig overalt. Tjenestealternativer, inkludert
tjenestenivåer, åpningstider for teknisk kundestøtte og svartider på stedet, kan variere avhengig av
geografien, og det kan være at visse alternativer ikke kan kjøpes der kunden er, så ta kontakt med
din salgsrepresentant for mer informasjon. Dells forpliktelse til å levere tjenesten til produkter som
er flyttet, er avhengig av flere faktorer inkludert, men ikke begrenset til, den lokale tjenestetilgangen,
tilleggsgebyrer og inspeksjon og ny sertifisering av det flyttede støttede produktet i samsvar med
Dells aktuelle priser for tid og materiell.
G. Overføring av tjeneste. I henhold til begrensningene i denne tjenestebeskrivelsen, kan kunden
overføre denne tjenesten til en tredjepart som kjøper kundens hele støttede produkt før utløpet
av den da aktuelle tjenestekontraktsperioden, forutsatt at kunden er den opprinnelige kjøperen
av det støttede produktet og denne tjenesten, eller at kunden har kjøpt det støttede produktet og
denne tjenesten fra den opprinnelige eieren (eller en tidligere mottaker) og i samsvar med alle
overføringsprosedyrer som er tilgjengelige fra www.support.dell.com. Overføringsgebyr kan
påløpe. Legg merke til at hvis kunden eller kundens kjøper flytter det støttede produktet til et sted
hvor denne tjenesten ikke er tilgjengelig (eller ikke er tilgjengelig til samme pris), kan det hende
at kunden ikke har dekning eller kan pådra seg et tilleggsgebyr for å opprettholde samme
dekningsgrad for støtten på det nye stedet. Hvis kunden velger å ikke betale et slikt tilleggsgebyr,
vil kundens tjenester automatisk bli endret til en støttekategori som er tilgjengelig til den prisen
eller en lavere pris på et slikt nytt sted, uten refusjon.
© 2013 Dell Inc. Med enerett. Varemerker og varenavn kan være brukt i dette dokumentet for å referere enten
til enhetene som innehar rettighetene til merkene og navnene eller til produktene deres. En utskrevet papirkopi
av Dells vilkår og betingelser for salg er tilgjengelig på forespørsel.
12
Dell Basic Hardware Service
|
v.1.3
|
December __, 2013
Vedlegg A
Alternativer for tjenesterespons
Tjenestens
responsnivå
Tjenestevalg for
innsendelse til
reparasjon
Ytterligere valg
(hvis aktuelt)
Detaljer
Innsendingstjeneste (MIS)
Innsendingstjenesten aktiveres ved å ringe Dell-tekninkeren som beskrevet
ovenfor. Under diagnostiseringen avgjør Dell-teknikeren om problemet krever
at det støttede produktet må sendes til et reparasjonssenter oppnevnt av Dell for
å gi støtte til en kvalifisert hendelse. Normal syklustid, inkludert frakt til og fra
reparasjonssenteret, er 10 arbeidsdager fra datoen kunden sender det støttede
produktet til Dell.
Innleveringstjeneste (CIS)
Innleveringstjenesten er en “drop-off”-tjeneste som aktiveres ved å ringe
Dell-tekninkeren som beskrevet ovenfor. I løpet av den telefonbaserte
feilsøkingsprosessen vil Dell-teknikeren diagnostisere om maskinvarefeil
er problemet: Hvis det er tilfelle, vil kunden bli bedt om å levere det støttede
produktet til et reparasjonssenter oppnevnt av Dell eller til et annet bestemmelsessted
(for kundens regning). Standard tjenestetid er vanlig arbeidstid, tilgjengelig 5 dager
i uken, unntatt nasjonale fridager. Når det støttede produktet er ferdig reparert
vil Dell kontakte kunden for å avtale at kunden kommer å henter produktet.
Tjenestenivået for reparasjoner kan variere fra land til land.
Partnerbasert
innleveringstjeneste (CIS)
(tilgjengelige i enkelte nye
markeder i Europa,
Midtøsten og Afrika)
Innleveringstjenesten er en “drop-off”-tjeneste som aktiveres ved enten å ringe til
eller bringe det støttede produktet til et reparasjonssenter oppnevnt av Dell eller
til et bestemmelsessted (for kundens regning). Standard tjenestetid er vanlig
arbeidstid, tilgjengelig 5 dager i uken, unntatt nasjonale fridager. Reparasjoner av
kvalifiserte hendelser vil bli utført i henhold til den responstiden som er beskrevet
i kundens bestillingsskjema. Når det støttede produktet er ferdig reparert vil Dells
autoriserte forhandler kontakte kunden for å avtale at kunden kommer å henter
produktet. Tjenestenivået for reparasjoner kan variere fra land til land. Linken viser
en oversikt over partnerbasert innleveringstjeneste i de forskjellige land. (legg til
URL etter oversettelse)
Hente og bringe-tjeneste
Hente og bringe-tjenesten aktiveres ved å ringe Dell-tekninkeren som beskrevet
ovenfor. Dersom en kvalifisert hendelse i det støttede produktet diagnostiseres
og ikke kan løses ved hjelp av telefonbasert feilsøking med Dell-teknikeren,
vil en Dell-representant hente det støttede produktet ditt og bringe det til et
reparasjonssenter oppnevnt av Dell.ditt Denne tjenestemetoden omfatter arbeid
samt reparasjon eller utskifting av deler i hovedsystemenheten, inkludert skjerm,
tastatur og mus såfremt dette ikke er adskilt.
Alle vilkår og
bestemmelser som
gjelder for hente og
bringe-tjenester er
beskrevet nedenfor.
Reparasjoner av kvalifiserte hendelser utføres i henhold til den responstiden som
er beskrevet i kundens bestillingsskjema. Når det støttede produktet er ferdig
reparert vil det bli sendt tilbake til kunden.
Forsendelsesprosedyrer: Under diagnostiseringen vil Dell-teknikere gi instruksjoner
om hvordan produktet skal returneres til reparasjonssenteret oppnevnt av Dell.
Det støttede produktet må sendes til den adressen som oppgis av Dell-teknikeren
og merkes tydelig med “Returautorisasjonsnummer”. Returautorisasjonsnummeret
vil bli oppgitt av Dell-teknikeren. For å få utført reparasjon eller utskifting legg ved
en kort skriftlig beskrivelse av problemet. Send produktet i dets originalemballasje.
Dersom originalemballasjen ikke kan fremskaffes, kan Dell-teknikeren hjelpe med
å skaffe egnet innpakking, men det kan påløpe et gebyr for denne tjenesten.
Forholdsregler for forsendelse: Kunder bør ikke sende håndbøker, konfidensielle,
brukerspesifikke eller personlige opplysninger, eller løse medier som disketter,
DVD-er, PC-kort osv. Dell er ikke ansvarlig for data eller media som blir borte eller
ødelagt, eller kundens konfidensielle, brukerspesifikke eller personlige opplysninger.
13
Dell Basic Hardware Service
|
v.1.3
|
December __, 2013
Tjenestens
responsnivå
Ytterligere valg
(hvis aktuelt)
Detaljer
Kun deletjeneste
N/A
For kunder som kun har deletjeneste, vil Dell legge til rette for at kunden kan be
om deler for utskiftning for kvalifisert(e) hendelse(r). Dell kan tilby utskifting av
hele enheter i stedet for utskifting av enkeltdeler, og i slike tilfeller inkluderer Dell
en forhåndsbetalt returinnpakning som kunden kan benytte til å returnere defekte
originaldeler til Dell. Kun deletjeneste inkluderer begrenset telefonstøtte kun for
å kvalifisere og opprette kontakt - telefonstøtten inkluderer ikke telefonbasert
feilsøking eller annen type fjernhjelp.
På stedet-tjeneste
neste arbeidsdag
N/A
For kunder med på stedet-tjeneste neste arbeidsdag vil Dell-teknikeren i løpet
av den telefonbaserte feilsøkingen avgjøre om det må sendes en på stedetservicetekniker for å gi støtte i forbindelse med en kvalifisert hendelse. For på
stedet-tjeneste neste arbeidsdag vil en tekniker normalt komme til stedet neste
arbeidsdag. Det er enkelte begrensninger og vilkår som gjelder for denne tjenesten:
•
•
•
Teknikere er tilgjengelige fra mandag til fredag mellom kl. 8.00 og kl.
18.00 lokal tid, unntatt offentlige fridager.
Generelt vil telefoninnringninger før kl 17.00 kvalifisere for tjeneste enste
arbeidsdag, men det kan forekomme regionale forskjeller. Ta kontakt med
en Dell-tekniker for å få opplyst gjeldende tidsfrister for ditt område.
Dersom teknikeren på stedet finner behov for ytterligere deler/resurser,
kan arbeidet stoppes midlertidig inntil ytterligere deler/resurser ankommer.
Tapt tjenestebesøk: Dersom kunden eller kundens autoriserte representant ikke
er tilstede når på stedet-teknikeren ankommer, kan ikke teknikeren utføre den
nødvendige tjenesten. Om mulig vil på stedet-teknikere legge igen et kort som
forteller kunden at de har vært der. Dersom dette skjer, kan kunden bli belastet et
gebyr for et oppfølgingsbesøk.
14
Dell Basic Hardware Service
|
v.1.3
|
December __, 2013