Teknologi for økt boreeffektivitet

Teknologi for økt boreeffektivitet
Global Outlook 2014 - NODE/ Norsk Olje og Gass sesjonen
Arendal, 14.8.2014
Roy Ruså, Direktør Teknologi, Petoro
Stort potensial, men det som brakte oss hit
bringer oss ikke dit vi vil
Prognose for petroleumsproduksjonen - norsk sokkel
Produserende felt
2
Teknologi for økt boreeffektivitet
Flere faktorer påvirker hvordan vi evner å utvikle og ta
teknologimuligheter i bruk
Forretningsdriv
Maksimere
Ledelsestrykk
lønnsom
utvinning
Endringsledelse
3
Teknologi
for økt boreeffektivitet
”Sourcing”
av teknologi
Forretningsdriv
Ledelsestrykk
Maksimere
lønnsom
utvinning
Endringsledelse
4
Teknologi
for økt boreeffektivitet
”Sourcing”
av teknologi
Skremmende utvikling i brønnkostnader
• Brønnkostnader
på faste installasjoner er firedoblet på ti år
• Brønnkostnader
på mobile
installasjoner er
tredoblet på ti år
Kilde: RNB/ Petoro
5
Teknologi for økt boreeffektivitet
Antall brønner fra faste anlegg fortsatt ned –
optimismen vedvarer
Antall ferdigstilte brønner per år
(Seks viktige felt i SDØE-porteføljen)
Kilde: RNB, Petoro
6
Teknologi for økt boreeffektivitet
Lav boretakt – en av de viktigste årsakene til at vi
trenger lenger tid
Installasjonenes levealder øker
Alder ved nedstengning
70
60
Utvalgte felt i SDØE porteføljen
50
40
30
Typisk designlevetid er om
Typiisk designlevetid 25- 30 år
lag 25 år
20
10
0
2010
2020
2030
Forventet nedstengning
7
Teknologi for økt boreeffektivitet
2040
2050
Størrelse og antall boremål ift. lønnsomhet
Felt X, Utvinnbare reserver i gjenværende brønnmål (Sm3)
3
2,5
mill. sm3
2
1,5
Kostnader
1
Havbunnsbrønner
Kostnader
0,5
Platform brønner
0
1
11
21
31
41
51
61
Remaining wells
Teknologi for økt boreeffektivitet
71
81
91
101
Source: Petoro
Framtidens felt domineres av mindre reserver
– Brønnkostnader avgjørende for lønnsomhet
Eksempel: Felt X
(olje, èn brønnramme m/ 4 brønner)
(per februar 2014) i tillegg til:
Medianfunn: 4.3 mill Sm3 oe
Kilde: OD/ Strategikonferansen 2014
9
Teknologi for økt boreeffektivitet
Ca. 3 mill Sm3 olje: Minste
lønnsomme utbygging med
4 brønnsramme
Mye riggtid går med til annet enn boring
10
Teknologi for økt boreeffektivitet
Brønnkost må halveres på faste og flytende
installasjoner - boretakt må dobles på faste
•
«Kostnadseffektiv teknologi» - ikke alltid det siste samt standardisering
•
Underbrukt eksisterende teknologimuligheter for økt effektivitet
•
Utvikle ny teknologi for økt effektivitet
Teknologi
Arbeidsprosesser
11
Teknologi for økt boreeffektivitet
Organisering
Forretningsdriv
Ledelsestrykk
Maksimere
lønnsom
utvinning
Endringsledelse
12 Teknologi for økt boreeffektivitet
”Sourcing”
av teknologi
Global industri og globalt teknologidriv av økende
betydning for norsk sokkel
Globalt teknologidriv
Betydelig industrisatsing på teknologi
R&D in Oil & Gas vs Oil Service 2005/6
• Geografiske områder
• Saudi Arabia, China: IOR
• Brasil: Dypt vann
• …
• Andre industrier
•
•
•
•
•
•
Smart world
Trådløs teknologi
Petaflops computere
Nano teknologi
Materialer
…
£m
0
100
200
300
400
500
TOTAL, France
Exxon Mobil, USA
Royal Dutch Shell, UK
BP, UK
Petroleo Brasiliero, Brazil
PetroChina, China
Chevron, USA
China Petroleum &
ENI, Italy
Statoil, Norway
ConocoPhillips, USA
Norsk Hydro, Norway
Nippon Oil, Japan
Repsol YPF, Spain
CNOOC, China
Nexen, Canada
Sasol, South Africa
Oil and Gas
Oil equipment, services &
Schlumberger, USA
Halliburton, USA
Baker Hughes, USA
Weatherford International,
Smith International, USA
BJ Services, USA
FMC Technologies, USA
Compagnie Generale de
Tenaris, Luxembourg
Technip, France
Kilde: DTI
13
Teknologi for økt boreeffektivitet
Forretningsdriv
Ledelsestrykk
Maksimere
lønnsom
utvinning
Endringsledelse
14
Teknologi for økt boreeffektivitet
”Sourcing”
av teknologi
Prosentvis økning i tid fra 1992-95 til 2008-13
Vi var mer effektive før – Rutine boreoppgaver ble
gjort på halve tiden for 20 år siden
Analyse:
Samme felt – samme typer brønner
1992-95 versus 2008- 13
Boring fra overflaten til topp reservoar
Utvalgte, representative rutineoperasjoner
Kilde: Petoro
15
Teknologi for økt boreeffektivitet
Snikende ineffektivitet
• For stor oppmerksomhet om å skape feilfrie prosesser
• Alt fremstår som like viktig
• Selvforsterkende prosess
• Leverandørene har for svake insentiver gjennom
kontraktene
• Kompetansetynning forsterker effekten
• Gode tider og høy oljepris har dekket over
den snikende ineffektiviteten
16
Teknologi for økt boreeffektivitet
Teknologi for økt boreeffektivitet - sentralt område i
OG21s Teknologistrategi for petroleumsnæringen
Tildelingsbrev
PETROMAKS2
Forskning og
utvikling
Grunnforskning og
anvendt forskning
SIDE 17
TEKNOLOGI FOR ØKT BOREEFFEKTIVITET
DEMO2000
Demonstrering og
pilotering
Piloter og tekdemonstrering
Marked
Forretningsdriv
Ledelsestrykk
Maksimere
lønnsom
utvinning
Endringsledelse
18
Teknologi for økt boreeffektivitet
”Sourcing”
av teknologi
Boreeffektivitet har hatt stor ledelsesoppmerksomhet og tallrike
forbedringsinitiativ de siste 20 år – har ikke levert varig endring
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
19
Teknologi for økt boreeffektivitet
Bom fast
Halv tid i 99
Vinn 99
Nedihulls forståelse
Robust brønndesign – Økt utvinning
La 100 brønner strømme
TQM
CRM
TaTo
Norsok
Smartere sammen
IO i boring & brønn
Work smart
Teknisk grense
Boost
Pronova
Ofte er ikke teknologien problemet, men business caset
er ikke overbevisende
• Ofte manglende tillit til
gjenværende
reservegrunnlag
• Ikke historietilpasset
reservoarmodell
• For få gjenværende
boremål modnet
tilstrekkelig
• Modellverktøyet klarer
ikke å demonstrere
positiv effekt
20 Teknologi for økt boreeffektivitet
Evnen til rask og effektiv bruk av ny brønnrelatert
teknologi er svekket på norsk sokkel
Leverandør X: Omsetning av produkter mindre enn 5 år gammel i % av total omsetning
2005
2013
Nr. 40: Norge
21
Teknologi for økt boreeffektivitet
Kilde: Schlumberger
KUN FOR INTERNT BRUK I PETORO
Flere faktorer påvirker hvordan vi evner å utvikle og ta
teknologimuligheter i bruk
Forretningsdriv
Maksimere
Ledelsestrykk
lønnsom
utvinning
Endringsledelse
22 Teknologi for økt boreeffektivitet
”Sourcing”
av teknologi
Teknologi ett av flere virkemidler økt effektivitet
• Brønnkost må halveres på faste
og flytende installasjoner boretakt må dobles på faste
• Ny teknologi er kun ett av
virkemidlene
• Trenger teknologi som øker
effektivitet
–
–
–
–
Alternativ til riggen
Enklere brønnløsninger
«Drilling analytics»
…
• Leverandører må gis anledning
til å bidra - Riktige insentiver
gjennom kontrakt
23
Teknologi for økt boreeffektivitet