S-Wax bruksanvisning

S-WAX SYSTEMET:
• ET MYKVOKSSYSTEM FOR ALLE
TYPER GULV
• ØKONOMISK OG MILJØVENNLIG
• GIR ENKLERE VEDLIKEHOLD
• SYSTEMET ER TILPASSET DAGLIG OG
PERIODISK VEDLIKEHOLD
•
T MILJØTILPASSET VOKSSYSTEM
E
FOR ET ENKLERE RENHOLD OG
VEDLIKEHOLD
S-WAX GULVPLEIESYSTEM
EN METODE FOR BEHANDLING
AV ALLE HARDE GULVBELEGG
S-WAX GULVPLEIESYSTEM
En forutsetning for en godt standard på gulvene er at grunnarbeidet gjøres grundig og riktig.
En grundig rengjøring og overflatebehandling er alltid det beste utgangspunktet for rene og
pene gulv.
BYGGRENGJØRING
POLISHFJERNING
En byggrengjøring utføres alltid før et nytt gulv tas i bruk.
En god byggrengjøring er den beste forutsetning for et
vakkert og lettstelt gulv.
Byggrengjøringen omfatter fjerning av løs smuss og skitt.
1.Støvsug eller fuktmopp bort all løs smuss
2.Skur gulvet med maskin og S-Super Clean. Bruk rød pad.
3.Sug opp skurevannet med en
vannsuger
4. La gulvet tørke godt.
Oppskuring og fjerning av gammel og nedslitt polish.
Fjerning av gammel polish er kun nødvendig dersom polishen
pudrer, er flekkvis helt nedslitt, eller på andre måter så dårlig
at den må fjernes helt.
1.Fjern polishen ved å påføre S-Remove, se anvisning på
etiketten.
2.Skur med maskin og svart eller brun pad.
3.Skyll godt. La gulvet tørke. Fjern ev. fiberreisning.
OVERFLATEBEHANDLING GULV
OVERFLATEBEHANDLING ETTER OPPSKURING
1. gangs behandling.
1.Påfør ett tynt strøk S-Wax eller en blanding 50/50 S-Wax og
vann
2.Dette gjelder også tidligere polishbehandlede gulv hvor
polishflaten er hel og fin og grundig rengjort med S-Super
Clean, skuremaskin og rød pad.
3.Samme behandling utføres på gummigulv, terazzo, skifer og
klinker.
Belegg som tidligere er skurt med polishfjerner
1.På gammel og uttørret linoleum påføres 1-2 strøk S-Base.
2. På Vinyl/PVC gulv utelates punkt 4
3.Når gulvet er tørt, påføres ett tynt strøk med S-Wax eller en
blanding 50/50 S-Wax og vann.
4.Legg ut S-Wax med polishmopp eller tilsvarende.
5.Når gulvet er tørt kan overflaten poleres for
å oppnå en høyere glans.
DAGLIG RENHOLD OG VEDLIKEHOLD
PERIODISK VEDLIKEHOLD
Det daglige renholdet med S-Wax er svært enkelt.
Velg metodene som er beskrevet nedenfor.
I moppevaskemaskin:
1.Fyll 25 ml S-Wax til 10 liter vann i kammeret for skyllemiddel
på maskinen.
2.Hver 4-5 gang byttes S-Wax ut med S-Super Clean.
Mopping:
3.Mopp gulvet 3-4 ganger med S-Wax impregnerte mopper
4.Hver 4-5 gang moppes gulvet med mopper som er
impregnert med S-Super Clean.
Våt rengjøring:
6.Våtvasking anbefales utført med gulvvaskemaskin.
Dette gir det absolutt beste rengjøringsresultatet.
Doser 25-50 ml til 10 liter vann.
Våt rengjøring:
1.Våt rengjøring anbefales utført med gulvvaskemaskin
2.Tilfør S-Wax alternativt S-Super Clean i rentvannstanken
eller i EDS tanken. Tilsett 25-50 ml til 10 liter vann.
Vedlikehold:
2.Ønskes en blankere overflate kan spraypolering utføres
med High Speed maskin eller enbørstemaskin (skuremaskin). Dersom man har områder med høy slitasje anbefales
spraypolering med S-Wax i en løsning på 50/50.
Metoden sikrer en jevn og silkematt
overflate og utføres etter behov.
TIPS OG RÅD
•Ved all gulvpleie er nøyaktighet ved nullstilling viktig.
•God tørketid ved grunnrengjøring av linoleum
• Fiberreising på linoleum skal fjernes
• Legg maks. 1 strøk S-Wax
•Unngå for våte metoder ved bruk av mopp
•Bruk gulvvaskemaskin i stedet for våtmopping
•Overskudd av voks på gulv fjernes enkelt ved bruk av
S-Super Clean
•Slitasjefelt utbedres enkelt ved å påføre S-Wax
•Med S-Wax metoden er oppskuring unødvendig
•Alle våre HMS datablad finnes på http://www.ecoonline.no
GRUNNUTRUSTNING KJEMI, REDSKAPER OG MASKINER
•
•
•
•
62575902 S-Remove - Polishfjerner
62575802 S-Base - Grundpolish
62575652 S-Wax - Voks
62575962 S-Super Clean - Grovrent
•
•
•
•
62531839 S-Mopp Allround 60 cm
62531506 Polishutlegger / S-Mopp Allround
62500157 Mopperamme
62532002 S2-teleskopskaft
Nilfisk-Advance AS
Bjørnerudveien 24
1266 Oslo
Tlf: 22 7717 80
Fax: 22 7517 71
• Støvsuger
• Skuremaskin/Poleringsmaskin,
Hvit, rød, brun eller sort pad
• Vannsuger
• Gulvvaskemaskin
N-A:2011.12