Meldingsblad for Hurdal Verk folkehøgskole VERKETJuni 2014

VERKET
Juni 2014
Meldingsblad for Hurdal Verk folkehøgskole
innhold
Spor i bygda
side 2-4
Jubilantstevnet
side 5 - 7
Peruprosjekt
side 8 - 9
Glimt fra våren
side 10 - 13
Minneord
side 12
Har du hørt...
side 14
Rektors hjørne
side 15
Hurdal Verk
folkehøgskole
Hurdal Verk 5A
2090 Hurdal
Spor i bygda
Verket
meldingsblad for
Hurdal Verk folkehøgskole
telefon: 63 92 06 00
telefaks: 63 92 06 01
Frivillig kontingent til dekning av
porto og trykkeutgifter mottas
gjerne til skolens konto.
Merk slike gaver “Verket”.
Hvis du ikke har behov for papirutgaven kan bladet leses i pdf.
format på www.hvf.no
e-post: [email protected]
nettside: www.hvf.no
Redaksjon:
Grete Olsen
kontonummer:
8220 02 92460
Grafisk utforming:
Ståle Hustoft
Gjennom mange år har Hurdal
Verk hatt flere åpne
arrangement med lokalt
samarbeid. For oss er det viktig
med en positiv og åpen
relasjon til bygd og kommune.
Spark VM Utfor
Andre lørdagen i februar var det
igjen klart for Spark VM Utfor i
Hurdal, et av samarbeidsprosjektene vi har. For elevene
betyr det at skoledagen flyttes ut til
løypeområdet, hvor de fordeles på
ulike funksjonærroller. Noen fikk
også muligheten til å delta i løpet.
Fjorårets VM-vinner, rektor John
Petter, stilte igjen til start, men
måtte finne seg i å havne litt lenger
ned på lista denne gangen.
Innsatsen var det likevel ikke noe å
si på.
Fredagen før konkurransen var det
åpen kulturkveld på Verket
med bl.a. løpertalentet
Sindre Buraas som
spesiell gjest.
3
Jubilantstevnet 2014
23. -25.mai, to uker etter at vi
hadde tatt farvel med årets elever,
fyltes Verket med tidligere elever.
Jubilantstevnet er en inspirerende
helg for oss som jobber her – slik
også denne gang. Alle kullene
fra de som gikk på Hurdal Verk i
årene 1948/49, 1953/54, 1958/59,
1963/64, 1973/74, 1983/84,
1993/94 og 2003/2004 var
representert. Særlig imponerende
var det at 65 årsjubilantene var til
stede med 8 spreke kullinger!
Grunnlovskor – kortkurs
I forbindelse med 200-årsjubileet
for Grunnloven planla Ordføreren
en markering av dette også lokalt i
Hurdal. Han kom til Verket for å få
innspill til et slikt arrangement, noe
som resulterte i Grunnlovskoret.
Dette ble gjennomført som kortkurs
for Hurdal Verk med det lokale
Hurdalskoret som base.
Musikklærerne Bodil I Lotterud og
Grete Olsen ledet øvelsene i
Hvitesalen. Rundt 50 sangere stilte
på øvelsene i mars og april, og
kurset ble avsluttet med to flotte
forestillinger 26.april på den nye
skolen i bygda.
Frode Nilsen har hatt et kortkurs
i foto i vår. Til sammen utgjør
kursene nesten to årselever for
skolen.
Verket nr 1/14
17.mai-buffèt
Etter en pause i fjor, åpnet Hurdal
Verk igjen dørene til «17.mai
restauranten». Kjøkkenpersonalet
med Marit Strand i spissen disket
opp med et meget innbydende og
delikat koldtbord satt sammen av
gode norske tradisjonsrike retter.
Flere i personalet stilte på dugnad.
Matsal og peisestue fyltes opp
med festkledde bygdefolk som nøt
måltidet. Det er flott når Verket kan
være arena for trivsel på flere plan
for alle!
Frisbeegolfbanen
23.mai ble Frisbeegolfbanen offisielt
åpnet med klipping av snor og
åpningsrunde med personalet.
Banen er i likhet med sandvolleyballbanen åpen til bruk også for
bygda. Den er blitt meget populær
og er en svært god investering for
skolen.
«Nå er vi 19 år igjen», hørte vi sagt,
og stemningen gjenspeilte akkurat
det. Stor gjensynsglede, latter,
mye trivsel og gode opplevelser
kom sterkt til uttrykk disse dagene.
Samtidig rommet gjensynet alvor
og mer dype samtaler, og noen
«nyoppdaget» medelever denne
helgen og pratet mer sammen nå
enn de hadde gjort året de gikk
her. Kullsamlingene både fredag og
lørdag kveld gav rikelig mulighet til
mimring og var en svært viktig del
av helgen.
Det var også både sterkt og
meningsfullt å være tilstede på
fellessamlinger og høre flere dele litt
av hva tiden på Verket har betydd
for dem både for livet nå og for
troen.
Lørdag formiddag var det lagt opp
til ulike aktiviteter. Noen prøvde
den nye frisbeegolfbanen, andre
fikk Hurdal Verk-historie med rektor
John Petter, eller benyttet tiden til
samtaler. Over 20 stk, deriblant en
sprek 55-årsjubilant, gikk til
Rognstadkollen.
Det meste av programmet under
festen lørdag kveld sto kullingene
selv for; sang, diktlesning, hilsener
med spesielle opplevelser fra året og
video både fra «gamle dager» og til
slutt en helt fersk fra dagens
personale. Sistnevnte til stor
jubel særlig fra 10-årsjubilantene.
30-årsjubilantene var den største
gruppen i år, og de satte et godt
preg på stevnet. De stilte med korsang, solosang og duett både lørdag
og søndag til stor glede for oss som
var til stede. Duettsangen fra to
tidligere ansatte, Oddvar Pederstad
og Harald Myklebust, ble også særlig
godt mottatt.
Takk til dere som prioriterte
jubilantstevnet på Hurdal Verk
denne helgen og for det dere delte
til stor inspirasjon for oss som er
her i det daglige. Og sannsynligvis
ble vennskap fornyet dere i mellom.
Hjertelig takk for gaven på til
sammen kr. 22.843 som ble gitt i
løpet av helgen!
Velkommen tilbake!
10 års jubilanter
5
20 års jubilanter
55 års jubilanter
30 års jubilanter
60 års jubilanter
40 års jubilanter
50 års jubilanter
Verket nr 1/14
65 års jubilanter
7
1.mai var det klart for
Peruløpet. I løpet av
en formiddagstime ble
det samlet inn over
kr.100.000 til prosjektet,
totalt for året rundt kr.
210.000. Det at NORAD
støtter prosjektet med 9
kroner for hver vi samler
inn, gjør at beløpet øker
tilsvarende.
Takk for giverviljen til alle
som har bidratt!
Innsamlingen gjennom året har
foregått gjennom en felles
arbeidsdag, stor givervilje under
Åpen skole, flaskeinnsamling og
Perukafèer.
Stor
deltakelse
på årets
Peruløp
Peruprosjekt
Hurdal Verk har dette året samlet
inn penger til bl.a undervisning for
vanskeligstilte barn i Peru. Elever og
lærere på «Explore- Sør-Amerika»,
til sammen mer enn 30 stk, besøkte
prosjektet under studieturen til Peru
og Miami i mars. Utdanning er viktig
satsingsområde for kirken i
området. Gjennom sine fire barneskoler og tre barnehager treffer
Verket nr 1/14
man daglig over 2 000 barn og
ungdommer. Skolene Diego
Thomsom i Arequipa, Siervo de Dios
i Crucero, og Martin Lutero og Jesus
Maestro i Juliaca er viktige kontaktpunkt med barn og ungdom, og de
trenger støtte til drift og lønninger.
For elevene gjorde det særlig
inntrykk å få møte flere av disse
unge elevene.
9
Flere sprengte grenser under årets CD-innspilling
Glimt fra våren
CD-innspilling
I løpet av et skoleår har elevene
hatt et fag på timeplanen der alle
er sammen - Skolekor. Skepsisen
kan være ganske stor i starten, men
vi ser at trivselen i timene stiger
i tråd med gode opplevelser fra
konsertene. CD-innspillingen var en
intens happening over to dager med
både kor, musikere og solister.
Gjennom året har vi sett mange
sprenge grenser så det virkelig
synger, bokstavelig talt! Herlig å se.
Rognstadkollen
Rognstadkollen er et yndet mål og
ikke bare for de som elsker raskeste
vei i motbakkeløpet. Det går sport i
å telle antall ganger man når toppen
i løpet av et skoleår. Den gamle
rekorden til Sondre Didriksen på 48
ble slått nå i mai av Andrea Hågård
med 50 bestigninger!! Mon tro hvor
lenge rekorden til Andreas van
Riesen på 8 ganger i løpet av en dag
vil stå??
Gamle Peisestua
Mens de andre var på studieturer,
satte det hjemmeværende
personalet i gang med etterlengtet
oppussing av gamle peisestua. Et
svært vellykket prosjekt og vi har
fått en «ny», lys og fin stue!
To nyansatte
Berte Ingeborgrud og Ann Kristin
Øverli er nye i staben fra nyttår. Ann
Kristin er ansatt som kokk, mens
Berte deler arbeidet sitt mellom
kjøkken og renhold. Vi er glade for
å ha de med oss – et svært positivt
tilskudd til personalet.
Bildet øverst:
Alle mann i
arbeid.
Bildet t.v: Birte
og Ann Kristin
Spreke gutter på
Rognstadkollen
Verket nr 1/14
11
Fredagskveldens internfest ble
avsluttet med «takk for i år» i
Hvitesalen. Det gir mening og
inspirasjon å lytte til hva den
enkelte deler av opplevelser
gjennom året.
Det som dro mange hit til Hurdal
Verk, gjerne fristende og attraktive
reisemål – er likevel ikke det som
først og fremst sitter igjen som det
mest verdifulle og beste fra året.
Det gjør derimot fellesskapet og
vennskapet med menneskene som
er utviklet gjennom hverdagene.
Avslutningsdager
De siste dagene var det
flere som «oppdaget»
frisbeegolfbanen for første
gang og diskene fløy jevnt
den siste tiden. Sandvolleyballbanen var også flittig i bruk i varm vårsol.
Det var fantastisk å oppleve siste nattverdmøtet.
De aller fleste elevene
valgte å komme til
Hvitesalen denne kvelden
der det var mye lovsang.
Flere delte sterkt om hva
året og menneskene har
betydd for det åndelige
livet og forholdet til Gud.
Bildet øverst: sosial aktivitet i parken
Nederst: hard kamp på glattisen
Verket nr 1/14
13
Minneord om
Øyvind Jansen
Har du hørt at..
- at Idrett-ball lærer Frode og
familien har kjøpt seg hus i
Hurdal og flytter tilbake igjen
- at SKS lærer Peter og Kirsti ble
foreldre første påskedag og har
flyttet til Råholt
- at reisekurset til Kina høsten
2014 er full-booket
- at Anne Marit har fått Norges
Vels fortjenestemedalje for lang
og tro tjeneste
27.februar ble den siste dagen i
Øyvinds liv. Helt plutselig ble han
revet bort, bare 39 år gammel.
Øyvind var ansatt som vaktmester
på Hurdal Verk fra 2001 til 2012.
Han var mer enn vaktmester for
oss. Vi husker han som
bassgitarist, lydmann, Holy Ridersgutten med den lune humoren og
en god samtalepartner for elever,
personalet og barna på tunet.
Han var et tydelig Jesusvitne,
og han var klar på at han ville til
himmelen. Vi forstår ikke hvorfor
han ble hentet hjem så tidlig og at
han ikke kunne få mange flere år
her sammen med sin kjære Kristin
(tidligere elev, elevstipendiat og
lærer på Hurdal Verk) og oss andre
som satte stor pris på fellesskapet
med Øyvind.
Mange i personalet fikk være
med på en sterk begravelse i
Leksvik kirke der han arbeidet som
kirketjener. Øyvind etterlater seg
et stort tomrom. Vi lyser fred over
Øyvinds minne.
Anne Marit Høsteland
Verket nr 1/14
- at Ingeborg Frøyland og Sondre
Didriksen fra 2010-2012 gifter
seg i august
- at motbakkeløpet til
Rognstadkollen blir 20.september
- at Volleyballhelga blir 10.-12.
oktober
Rektors hjørne
Å bli den beste utgave av seg selv.
Muhammed Ali, verdens beste
bokser på 60 og 70 tallet, ble en
gang spurt om hva han trodde han
ville blitt dersom han ikke var blitt
bokser. Han svarte at han mest
sannsynlig ville blitt søppeltømmer i
hjembyen. «Men da skulle jeg blitt
verdens beste søppeltømmer, jeg
skulle tatt 4 spann på hver tur
mellom husene og søppelbilen».
Dette minner oss om at selv om vi
ikke blir olympisk mester i en
eller annen idrett, så er det viktig å
sette seg mål om å bli en best mulig
utgave av seg selv. Det kommer ikke
av seg selv. Det krever jobbing hver
eneste dag, men det er en utrolig
god tilfredstillelse å bli sitt beste jeg!
Hvis du fortsetter med å være den
samme som du er i dag. Hvor er du,
og hvem er du om ti år?
Be for..
- vaktmester Oddbjørn som
har kreft
- personalet med familier ved
Hurdal Verk
- en god løsning på
vaktmestersituasjonen
Takk for..
- at så mange har takket ja til
skoleplass for neste år
- mulighetene vi har til å formidle
Jesus til elevene
Gerd Fagerøi, 60 årsjubilant prøver
rullebrett med elevstipendiat
Sindre Leithe
I disse dager har vi tatt farvel med
mange tidligere elever. 23.-25. mai
hadde vi jubilantstevne der 10, 20,
30, 40, 50, 55, 60, og 65 årsjubilanter var samlet. Det var en
fantastisk opplevelse. Å få lytte til
alle de som fortalte hva året på
Hurdal Verk hadde betydd for dem
videre i livet, viser hva skoleslaget
betyr for enkeltmennesker.
Glede og takknemlighet var
gjennomgangstonen fra 10 og opp til
65 års jubilantene. Dette er en stor
gave å få ta del i for oss som har
vår arbeidsplass her på Hurdal Verk
i dag. Det viser at det arbeidet vi
legger ned i løpet av et skoleår har
betydning.
Så er det fantastisk å registrere
at selv 60 årsjubilanter ønsker å
sprenge nye grenser. Her er Gerd
Fagerøi et glimrende eksempel. For
flere av de unge i dag er
«Longboard» et naturlig og effektivt
fremkomstmiddel. Gerd hadde ikke
sett noe sånt før, og ville gjerne
prøve. En av årets elevstipendiater,
Sindre Leithe tok utfordringen og tok
med Gerd på rullebrettet.
Det er aldri for sent å sprenge
grenser!
15
Ettersendes ikke ved varig adresseendring, men sendes tilbake
til sender med opplysninger om den nye adressen.
Returadresse:
Hurdal Verk folkehøgskole
Hurdal Verk 5A, 2090 Hurdal
Spor i et hjerte
til
å tenne
stjerner
lage
varme
skape
bilder
en håndfull
sekunder
til
å sette
spor
i et hjerte
Tove Houck
ettertanken
En håndfull
sekunder
av evigheten
har livet
gitt oss