Positiv Psykologi (.pdf, 7.15 MB)

17-03-14
Mennesker og bedrifter på sitt beste
Positiv psykologi
• 
• 
• 
Clarion Hotel Ernst,14.03.14
NRV: Mennesker og bedrifter på sitt beste
Lykke, helse, tanker og følelser
Motivasjon, yrkesstolthet
Selvledelse, personlig utvikling, forandring fryder?
Bedriftskultur og arbeidsmiljø
• 
• 
• 
Trivsel og jobbengasjement
God kollega, samspill og kommunikasjon
Kundeopplevelser, omdømmebygging
Rune Sagør
Daglig leder
Sinne - 8072
Glede – 851
Angst - 57800
Lykke – 2958
Depresjon - 70856
Tilfredshet - 5701
Negativ vs positiv 14:1
Tall, økonomi, prognoser, innovasjon,
vekst, utvikling…
BNP?
Måler alt, bortsett fra det som gjør livet verdt å leve
(Robert F. Kennedy, 1968)
1
17-03-14
Øvelse
•  Finn en partner. Ta med penn og papir
•  Tegn hverandre
•  Ikke lov til å se på arket mens du tegner
•  2 minutt, så kan du se på tegningen
•  Signer og gi til hverandre
5 enkle veier til mer lykke og velvære
(Nef / Nic Marks)
1.  ETABLER KONTAKT
2.  VÆR AKTIV
Effekten av lykke og positive følelser
(Lyubomirksy et al., 2005)
•  Får folk til å tenke og handle på måter som øker
sannsynlighet for suksess
•  Bedre selvtillit
3.  OBSERVER
•  Styrker sosiale relasjoner
4.  LÆR NOE NYTT
•  Bedre på konfliktløsning
5.  GI TIL ANDRE
•  Oppnår mål man har satt seg
•  Mer sjenerøs
•  Tåler motgang bedre
•  Kreativ, fleksibel, originale løsninger
•  Helsegevinst og levealder
Den store vane- og omstillingstesten
Økte krav og
forventninger
LUNGEMOS
EPLEMOS
POTETMOS
Vilje
Evne
TURTERMOS
2
17-03-14
Automatisering - hjernen som veinett
Alle er vi født med en intens higen etter å
lære…
Evolusjon
Fikserte tankesett (prestasjon)
•  Resultat og prestasjon
•  Bryr oss mye om hva andre
mener
•  Redd for ikke å lykkes, velger
bort utfordringer
MOTGANG?
•  Kilde til frustrasjon og bekymring
•  Manglende evner og dårligere
selvtillit
•  Mister motivasjon
Vekstorienterte tankesett (læring)
Tankesett i praksis
•  Prosess og læring
•  Tenker ikke på hva andre mener
om det de gjør
•  Oppsøker utfordringer og
muligheter for å lære
MOTGANG?
•  Kilde til inspirasjon, utholdenhet,
pågangsmot
•  Manglende ferdigheter (ikke evner)
•  Bedre selvtillit og bedre prestasjoner
3
17-03-14
Attraktive arbeidsplasser
Følelser påvirker våre handlinger
Hadde det ikke
vært for at …
… så hadde jeg …
TA ANSVAR
Du velger selv ditt eget perspektiv
Fight
Freeze
Flight
Tilfredshet
4
17-03-14
•  The happy worker as the productive worker?
Engasjement, interesse, nysgjerrighet
Diskusjonsoppgave – ARBEIDSMILJØ
HVA FREMMER GODE ARBEIDSMILJØ PREGET AV MOTIVERTE
MEDARBEIDERE MED ENGASJEMENT, TRIVSEL, SAMHOLD OG
STOLTHET?
Bedrifter på sitt beste
Det lille ekstra – opplevelsen
 Merkevarebygging og god kvalitet på tjenestene – eksternt
 Kulturbygging – internt
Hvor mye påvirker medarbeideren merkevaren?
UNIKE OPPLEVELSER
Selgende kunde
– SALGSØKNING
VISJON
100 %
Gjenkjøpskunde
OMDØMME
BEDRIFTSKULTUR
(EKSTERNT)
(INTERNT)
Kunde
STYRINGSTALL
Målinger Resultater
Potensiell kunde
5
17-03-14
Hva får mennesker til å prestere på sitt beste?
• 
Gjennom å bygge på menneskelige styrker og ressurser
• 
BEVISSTGJØRE ---- UTFORSKE --- ANVENDE
Styrker
Definisjon:
• Grunnleggende mønster av tanke, følelse og atferd som er ekte, skaper
energi og leder til beste prestasjon.
• Styrker uttrykkes og er synlig gjennom engasjement, entusiasme og
energi.
• Folk blir levende i mimikk og kroppsspråk og stemme når de snakker om
situasjoner hvor de har anvendt sine styrker
6
17-03-14
Organisasjoner på sitt beste
HJELP KUNDEN TIL Å NÅ SINE ØNSKER, BEHOV OG MÅL
- lederen
Hurra - penger i kassa
Hurra - stilig klokke
GODE KUNDEOPPLEVELSER.
BY PÅ DEG SELV.
GI DET LILLE EKSTRA.
Diskusjonsoppgave – OMDØMME
HVA KAN DERE GJØRE MER AV FOR Å SKAPE EKSTRA GODE
KUNDEOPPLEVELSER?
www.mind.no
Mind:
mind_mender
mind_mender
mail: [email protected] - mobil: 900 31 016
7