Ingen lysbildetittel

1
Tauverkskunst
ikke bare for råbarkede sjøfolk
Nils Kr. Rossing
Vitensenteret/Skolelaboratoriet ved NTNU
Matematikk som verktøy for konstruksjon og eksperimentering med tau-rosetter – Rossing 8. okt. 2013
2
Hva er taumatter og rosetter?
Ocean matte
Rotting rosett
Kringlerosett
Tyrkerrosett
Dobbel øyerosett
Utviklingsmatte
Kringlerosett
Matematikk som verktøy for konstruksjon og eksperimentering med tau-rosetter – Rossing 8. okt. 2013
4
Utviklingsmatter
3
7
Matematikk som verktøy for konstruksjon og eksperimentering med tau-rosetter – Rossing 8. okt. 2013
5
Tegning av utviklingsmatter
Matematikk som verktøy for konstruksjon og eksperimentering med tau-rosetter – Rossing 8. okt. 2013
6
Framstilling av mønster
(Utviklingsmatte)
Matematikk som verktøy for konstruksjon og eksperimentering med tau-rosetter – Rossing 8. okt. 2013
7
Troensematter
Utviklingsmatte
Troensematte
Matematikk som verktøy for konstruksjon og eksperimentering med tau-rosetter – Rossing 8. okt. 2013
8
Oceanmatter
Oceanmatte
Oceanmatte
Troensematte
Utviklingsmatte
Matematikk som verktøy for konstruksjon og eksperimentering med tau-rosetter – Rossing 8. okt. 2013
9
Sekskantmatte
Matematikk som verktøy for konstruksjon og eksperimentering med tau-rosetter – Rossing 8. okt. 2013
10
Rosetter
(Rotasjonssymmetriske)
Matematikk som verktøy for konstruksjon og eksperimentering med tau-rosetter – Rossing 8. okt. 2013
11
Tyrkerrosetter
(eksempler)
Matematikk som verktøy for konstruksjon og eksperimentering med tau-rosetter – Rossing 8. okt. 2013
12
3
5
4
Kringlerosett
(eksempler)
6
5
Matematikk som verktøy for konstruksjon og eksperimentering med tau-rosetter – Rossing 8. okt. 2013
13
Realisering av Kringle-rosett
Matematikk som verktøy for konstruksjon og eksperimentering med tau-rosetter – Rossing 8. okt. 2013
14
Rotting-rosetten
Matematikk som verktøy for konstruksjon og eksperimentering med tau-rosetter – Rossing 8. okt. 2013
15
Rotting-rosett
Matematikk som verktøy for konstruksjon og eksperimentering med tau-rosetter – Rossing 8. okt. 2013
16
Enkel øyerosett
Matematikk som verktøy for konstruksjon og eksperimentering med tau-rosetter – Rossing 8. okt. 2013
17
Enkle øyerosetter
Matematikk som verktøy for konstruksjon og eksperimentering med tau-rosetter – Rossing 8. okt. 2013
18
Enkle øyerosetter
Matematikk som verktøy for konstruksjon og eksperimentering med tau-rosetter – Rossing 8. okt. 2013
19
Hilton of Cadboll Stone
Funnet i 1811, men stammer sannsynligvis fra ca. 800 AD.
Er nå i Skottlands Nasjonale museum i Edinburgh
Matematikk som verktøy for konstruksjon og eksperimentering med tau-rosetter – Rossing 8. okt. 2013
20
Doble øyerosetter
Jens Kusk Jensens rosett
Matematikk som verktøy for konstruksjon og eksperimentering med tau-rosetter – Rossing 8. okt. 2013
21
Dobbel øyerosett
Matematikk som verktøy for konstruksjon og eksperimentering med tau-rosetter – Rossing 8. okt. 2013
22
Dobbel øyerosett
Matematikk som verktøy for konstruksjon og eksperimentering med tau-rosetter – Rossing 8. okt. 2013
23
Framstilling
Matematikk som verktøy for konstruksjon og eksperimentering med tau-rosetter – Rossing 8. okt. 2013
24
≈70 mm
Framstilling
1. Kopier opp mønsteret
2. Merk krysningspunktene
På tvers
Langsetter
Start hvor som helst
Matematikk som verktøy for konstruksjon og eksperimentering med tau-rosetter – Rossing 8. okt. 2013
25
Framstilling
3. Fest mønsteret til
en myk fiberplate
4. La tauet følge kurven i
mønsteret for å bestemme
lengden til tauet.
5. Doble taulengden
3 – 4 ganger.
Matematikk som verktøy for konstruksjon og eksperimentering med tau-rosetter – Rossing 8. okt. 2013
26
Gjør tauet mykt og føyelig
7. Så er du klar til å begynne
å legge rosetten.
6. Dra tauet fram og tilbake
over en skarp kant for å
gjøre det mykt og føyelig
Matematikk som verktøy for konstruksjon og eksperimentering med tau-rosetter – Rossing 8. okt. 2013
27
Start framstillingen av rosetten
•
Fest tauet til fiberplata
med kartnålene etter
behov.
Midtpunktet av tauet
Passer under
•
Finn midtpunktet av tauet.
Start leggingen av rosetten
fra dette punktet.
Matematikk som verktøy for konstruksjon og eksperimentering med tau-rosetter – Rossing 8. okt. 2013
28
Legging av rosetten
•
Det er viktig å
være nøye med å
følge markeringen
mht. over og
under.
Matematikk som verktøy for konstruksjon og eksperimentering med tau-rosetter – Rossing 8. okt. 2013
29
Kriterier for et egnet mønster
1. Unngå at mer enn to tau krysser
i samme punkt
2. Unngå kryssinger tett opptil hverandre
3. Unngå lange bukter langs ytterkanten
4. Unngå sløyfer uten låsing
5. Tilstreb rettvinklede tau-kryss, gjerne
fordelt jevnt ut over mønsteret
Matematikk som verktøy for konstruksjon og eksperimentering med tau-rosetter – Rossing 8. okt. 2013
30
Lag rosetten
Hamp kan bestilles fra ulike steder:
Hemp Basics USA: www.hempbasics.com
Amazon/Gepotex: www.amazon.co.uk
Matematikk som verktøy for konstruksjon og eksperimentering med tau-rosetter – Rossing 8. okt. 2013
31
Flere eksempler
(også i heftet)
Kan lastes ned fra:
www.ntnu.no/skolelab/sl-bla-bokserie
Matematikk som verktøy for konstruksjon og eksperimentering med tau-rosetter – Rossing 8. okt. 2013
32
Dersom dere ønsker å kjøpe
flere sett så koster de kr. 75,-,
Mange takk
Matematikk som verktøy for konstruksjon og eksperimentering med tau-rosetter – Rossing 8. okt. 2013