Last ned brosjyre her

Effektiv
og trygg
løsning
mot
hetetokter
humørsvingninger
nattesvette
redusert sexlyst
ubehag i muskler og ledd
tørr og sår skjede
Femarelle er dokumentert like effektiv
som østrogen mot hetetokter!
Mer livskvalitet i hverdagen!
Du er ikke
den eneste
Du
erhar
ikke
som
den
slikeeneste
plager.som
har
Duslike
er énplager.
av
Du
er
én
av
flere
flere millioner
millioner kvinner
kvinner som
som har ubehag i
har ubehag
forbindelse med
i forbindelse med
overgangsalderen.
overgangsalderen.
Stadig flere velger
Stadig
flere velger
den
effektive
og
den
effektive
og…
trygge løsningen
trygge løsningen…
Hva skjer i tiden før
overgangsalderen?
Kvinner i begynnelsen av 40-årene, har færre follikler igjen
i eggstokkene. Mange opplever en begynnende tendens til at
eggløsning og menstruasjon ikke skjer like regelmessig som før.
Siden folliklene produserer mye av østrogenet i kroppen,
fører dette til at østrogennivåene begynner å synke.
Tiden frem til du runder 51-52 år og menstruasjonen opphører
helt, kalles premenopause. Da varierer østrogennivåene i kroppen
mer enn tidligere, men trenden går hele tiden mot lavere nivåer.
Utviklingen går sjelden jevnt, og for mange er det vanskelig å
venne seg til at svingningene kan være så uforutsigbare.
Reduserte østrogennivåer i kroppen betyr at mange
opplever fysisk, mental og emosjonell ubalanse –
og dette blir en del av deres opplevelse av
overgangsalderen.
Menopausen er tiden etter siste menstruasjon. De fleste kaller
det overgangsalder eller klimakterium. Østrogennivåene er nå
så lave at livmorslimhinnen ikke bygges opp, menstruasjonen
opphører og menopausen er et faktum. De fleste møter de
første signalene om at en ny livsfase er underveis i alderen
mellom 45 og 55 år. Gjennomsnittsalderen for siste
menstruasjon er 51 år.
Hos enkelte skjer dette likevel så tidlig som i 30 års alderen,
mens det hos andre først skjer etter fylte 60. Noen kvinner må
fjerne eggstokkene og/eller livmoren kirurgisk og kommer i
overgangsalderen over natten.
På samme måte som puberteten, er også overgangsalder en
naturlig fase i livet og i kroppens utvikling. Det er ikke en sykdom.
Hvilke plager følger med
overgangsalderen?
Hvordan opplever
norske kvinner overgangen?
Siden kroppen produserer mindre østrogen når overgangsalderen nærmer seg, opplever de fleste kvinner (8 av 10)
forskjellige plager og besvær:
Overgangsalderen er en livsfase som ikke har et fast, felles
forløp for alle kvinner. Opplevelsen av de forandringene som
kommer vil være helt individuell. Det finnes også forskjeller fra
land til land og mellom kulturer. Gjennom forskjellige studier,
finner man likefullt en del fellesnevnere og typiske trekk.
Blant norske kvinner mellom 45 og 69 år er hetetokter og
nedsatt sexlyst de to vanligste plagene.
Plager som har sammenheng med blodomløpet:
Hetetokter, nattesvette og søvnforstyrrelser.
Psykologiske plager:
Humørsvingninger, irritabilitet, manglende energi, utslitthet,
tretthet, nedstemthet og hos enkelte til og med klinisk depresjon.
Fysiologiske plager:
Muskel- og leddplager, lokal østrogenmangel som gir tørr og
sår skjede, urinveisinfeksjoner, redusert sexlyst
og andre symptomer.
Symptomene kan vare
fra 6 måneder til 10 år
eller lenger, og har stor
betydning for livskvaliteten.
Til denne perioden av livet
hører også økt risiko for
hjerte-/karsykdommer og
at skjelettet svekkes (bentap),
noe som kan føre til
benskjørhet (osteopeni og
osteoporose).
I aldersgruppen fra 45 til 49 er det hetetoktene som dominerer.
Blant kvinner i alderen fra 50 til 64 år er redusert sexlyst det
vanligste, mens kvinnene fra 65 år og oppover har plager i
muskler og ledd.
Redusert sexlyst betyr redusert livskvalitet for mange. Hos de fleste har dette
sammenheng med at overgangsalderen også resulterer i tørre og såre slimhinner i skjeden som kan gi smerter,
irritasjon eller kløe.
Disse forandringene gjør det vanskelig å ha et
tilfredsstillende seksualliv.
Er det noe mer enn disse
plagene du bør tenke på?
Ja. Helt fra 30 års alderen svekkes skjelettet gradvis hos kvinner.
Skjelettet blir stadig svakere fremover mot overgangsalderen.
Første året etter at menstruasjonen har opphørt, går bentapet
ekstra raskt. Det er viktig å være klar over dette siden det skjer
helt umerkelig. De fleste oppdager det ikke før det er for sent,
dvs. etter at de har hatt et brudd som følges av smerter og
plager.
Norske kvinner bør være spesielt på vakt siden de ligger på
verdenstoppen når det gjelder brudd som skyldes bentap midt
i livet. Mange har hørt om benskjørhet (osteoporose), men de
fleste bruddene, over 80%, rammer kvinner mellom 50 og 60 år
som føler seg friske og raske, er svært aktive og som ikke har
fått noen diagnose.
Er det nødvendig å gjøre noe med
plagene og bentapet som følger i
denne perioden?
Ja. De fleste kvinner lever 1/3 av livet sitt etter at menstruasjonen
har opphørt. Å sørge for en effektiv egenpleie i disse årene gir
bedre helse og høyere livskvalitet.
Det er ingen grunn til å akseptere en lavere livskvalitet og plager.
Helsepersonell råder kvinner til å redusere plagene mest
mulig og så tidlig som mulig. Spesielt viktig er
det å dempe hetetokter og nattesvette
fordi dette, i tillegg til ubehaget,
gir en uheldig belastning på
hjernecellene da blodtilførselen
til hjernecellene kan stoppe opp
under hetetokter.
Hvilke behandlinger er tilgjengelige?
Hva er en ideell løsning?
Det finnes en lang rekke studier som påviser at kvinner som
velger å bruke medisin med hormoner utsetter seg for tildels stor
helserisiko og uønskede bivirkninger. Dette har ført til at mange
kvinner og leger ikke lenger ønsker å bruke østrogenmedisin.
Det er to viktige krav til en ideell behandling i overgangsalderen.
Det markedsføres også en lang rekke produkter (kosttilskudd)
som ikke er vitenskapelig utprøvd når det gjelder effekt eller
trygghet. Resultatet er at mange kvinner ikke finner en trygg
og sikker løsning som både letter plagene og som styrker
benbygningen.
Effekt: Løsningen må være vitenskapelig kontrollert slik at man
vet at den er effektiv i forhold til å lette plager samtidig som den
også må styrke benbygningen.
Sikkerhet: Løsningen må ikke påvirke uønskede vevstyper, slik
som bryst- og livmorvev. Dette kan føre til at det etter hvert
utvikler seg uønsket sykdom. Løsningen må altså være trygg
både på kort og lang sikt.
For å kunne styrke benbygningen samtidig med at plagene
dempes, må behandlingen rettes inn mot fysiologiske
mekanismer som påvirkes av østrogen. For at en slik behandling
skal være trygg, må den bare påvirke de vevstypene som trenger
stimulering; den må virke selektivt.
En type behandling som kan oppfylle disse kravene er en type
produkter som har fått betegnelsen SERM (Selective Estrogen
Reseptor Modulator/selektiv østrogenreseptormodulator).
SERM-produkter påvirker bare spesielle vevstyper; de som
trenger å stimuleres for å lette plager og forsterke benbygningen.
De påvirker ikke vev hvor endringer kan gi alvorlige bivirkninger –
slik som i bryst- og livmorvev.
Finnes det en slik behandling?
Hva med sex?
Ja. Femarelle er et produkt som er utviklet på grunnlag av disse
prinsippene. Studier har vist at Femarelle virker selektivt, som
en SERM som bare stimulerer enkelte vevstyper slik at plagene
lettes og benbygningen styrkes. Samtidig har ikke Femarelle
negative og uønskede virkninger på livmor- og brystvev.
For kvinner i overgangsalderen og deres leger er det viktig å vite
at en studie ved Universitetet i Athen dokumenterer at Femarelle
har like god effekt mot hetetokter som legemidler med østrogen,
samtidig som Femarelle er trygg å bruke.
Forskere og gynekologer ved New York Universitet har i
samarbeid med en gruppe kvinner i overgangsalderen, som
hadde alvorlige plager forbundet med sex og samleie, testet ut
om Femarelle også kan hjelpe på dette området. Resultatene
imponerte forskerne og overrasket og gledet brukerne.
På side 19 i dette heftet finner du en oversikt med denne og
andre vitenskapelige studier som er publisert om Femarelle.
Etter 12 ukers bruk av Femarelle opplevde alle deltagerne
betydelige forbedringer. Overflatevevet i skjeden hadde bygd
seg opp igjen, samtidig som skjedesekretet igjen var “normalt”,
som hos kvinner i fruktbar alder. Ved hjelp av en indeks, gav disse
kvinnene uttrykk for at den seksuelle livskvaliteten var forbedret
med over 60% på disse 12 ukene.
Femarelle – det sikre valget
Hvorfor kan
Femarelle være
riktig for meg?
Kliniske studier viser at Femarelle virker raskt og lindrer plager
du kan oppleve i forbindelse med overgangsalderen, som
nattesvette, hetetokter og lett hodepine samt ledd- og
muskelplager. De kliniske studiene viser også at Femarelle
styrker benbygningen på en effektiv måte og fører til at det
dannes nytt, sterkt benvev. Femarelle forebygger altså at
skjelettet svekkes gradvis og umerkelig og bidrar til god
benhelse.
I tillegg til at de forskjellige effektene er godt dokumentert,
viser studiene som er gjennomført at det er trygt å bruke
Femarelle over tid. Siden Femarelle virker selektivt,
påvirkes bare de vevstypene som er nødvendige
for å lette plagene og styrke benbygningen –
ikke bryst- og livmorvev. Femarelle påvirker
heller ikke blodets koagulerende egenskaper
og gir derfor ikke økt risiko for blodpropp.
Femarelle har vært på markedet siden 2000,
og selges i mange land. Det er ikke rapportert
om alvorlige bivirkninger ved bruk av Femarelle,
og produktet er laget for egenpleie.
Hva opplever de som prøver
Femarelle for første gang?
Hvilke erfaringer har leger og gynekologer?
Gjennom et par år har vi systematisk samlet inn data blant nye
brukere av Femarelle. 180 gynekologer og leger bidro med data
fra pasienter som prøvde Femarelle, i tillegg til at et mindre antall
helsekostbutikker. Dette har gitt oss et omfattende erfaringsmateriale fra forskjellige land og kulturer. Ca 2.000 kvinner i
Norge, Sverige, Spania, Litauen og India var engasjert og førte
dagbøker med sine erfaringer og besvarte spørsmål.
Flere andre viktige effekter
I tillegg til hetetokter ble deltagerne spurt om en del andre
plager som hører til overgangsalderen. Disse plagene er ikke like
utbredt som hetetokter, men like fullt ganske vanlige og selvsagt
plagsomme for dem det gjelder. Over halvparten hadde f.eks.
dårlig eller svært dårlig søvnkvalitet før de begynte med
Femarelle. Det viser seg at Femarelle gir gunstige virkninger
for svært mange også i forhold til alle disse plagene.
Femarelle gir effekt raskt!
Utprøvingen varte i bare 5 uker. Først en uke uten behandling for
å fastslå en ”startstatus”, deretter brukte deltagerne Femarelle i
4 uker. De førte daglig regnskap med antall hetetokter og andre
plager. Nesten 9 av 10 kvinner, 86%, fikk redusert antallet
hetetokter når de brukte Femarelle. Dessuten ble intensiteten i
hetetoktene kraftig redusert. Dette er et svært godt resultat på
bare én måned.
Bedre livskvalitet
Utprøvingen viser at de aller fleste kvinnene som prøver
Femarelle oppnår forskjellige forbedringer på kort tid.
De opplever selvsagt dette som positivt, og det uttrykkes på
forskjellige måter. Noen sier at de får fred i sinnet, andre at de
føler seg lykkelige og noen sier at de har fått tilbake vitaliteten.
De fleste, langt over 60%, oppsummerer med at de har fått
betydelig bedre livskvalitet. Hele 9 av 10 kvinner opplevde
én eller flere positive effekter ved å bruke Femarelle i denne
utprøvingen.
Det er også interessant at de kvinnene som hadde flest og mest
plagsomme hetetokter (ca 25%) også var de som oppnådde
størst forbedring. Hele 93% av disse fikk en reduksjon. Dette
viser at Femarelle også er et aktuelt alternativ for den gruppen
som ofte får resepter på østrogenmedisin uten videre.
På få uker har også nesten 200 gynekologer og leger fått
bekreftet at Femarelle gir svært god effekt og hele 95% vurderte resultatene som tilfredsstillende eller svært tilfredsstillende.
Spørsmål og svar om Femarelle
Femarelle kalles en SERM.
Hva betyr det?
SERM betyr Selective Estrogen Reseptor Modulator.
SERM-produkter påvirker bare spesielle vevstyper.
Østrogenet i legemidler påvirker reseptor alfa (brystvev og
livmorvev), Femarelle påvirker reseptor beta (hjerne og benvev).
Femarelle påvirker ikke vev hvor endringer kan gi alvorlige
bivirkninger, slik som cellevekst i bryst- og livmorvev,
TSH-verdier, FSH-verdier (høyt og lavt stoffskifte), blodets @
hormonprofil eller gi risiko for blodpropp.
Er Femarelle vitenskapelig dokumentert?
Femarelle er dokumentert trygg i bruk og er dokumentert trygg i
forhold til brystkreft, livmorkreft, blodpropp, for høyt og for lavt
stoffskifte (TSH og FSH). Femarelle er dokumentert like effektivt
som østrogen mot hetetokter. Det er dokumentert at Femarelle
styrker benbygningen. Det er ikke rapportert om noen alvorlige
bivirkninger eller kontraindikasjoner i forbindelse med bruk av
Femarelle.
Hva brukes Femarelle for?
Femarelle kan redusere en lang rekke plager som er vanlige i
forbindelse med overgangsalderen, styrke skjelettet og sikre
sunn benbygning. Reduserte plager betyr bedre livskvalitet.
3 av 4 kvinner får god effekt av Femarelle.
Hvem gjelder dette?
De fleste kvinner opplever en rekke forskjellige av de nevnte
plagene i forbindelse med overgangsalderen. Dette er kvinner i
alderen fra 45-50 år og oppover. Også yngre kvinner opplever
begynnende, diffuse plager, som det kan være vanskelig å
forbinde med begynnende overgangsalder, men også disse
kvinnene kan ha god nytte av å bruke Femarelle.
Hvordan skal Femarelle brukes riktig?
En kapsel Femarelle inntas to ganger daglig, med eller uten mat.
Kvinner som har store plager om natten, kan ha nytte av å øke
doseringen til to kapsler om kvelden. Er plagene størst på dagtid,
kan de ta to kapsler om morgenen, over en periode på 1-2 mnd.
Kvinner som bytter fra østrogen til Femarelle vil
i noen tilfeller oppleve at det kan ta 2-3 uker før de
får full effekt av Femarelle. Dette har sammenheng
med at reseptorene i kroppen trenger tid på å
omstille seg fra østrogenstimulering til Femarelle.
Hvor lenge bør jeg bruke Femarelle?
Fordi Femarelle både demper plager forbundet med overgangsalder og bidrar til å sikre en sunn benbygning, kan Femarelle
brukes helt fra du registrerer ubehag og plager og fremover så
lenge behovet er der. Hetetokter kan være plagsomme i fra
6 måneder til 10 års tid - hos enkelte varer de livet ut.
Langtidsbruk av Femarelle styrker benbygningen.
Hva hvis jeg glemmer å ta en kapsel?
Hvis du glemmer å ta en dose kan denne tas så snart som mulig
senere, det er best å ta kapslene regelmessig. Men det er ingen
grunn til å doble dosen om du har gått glipp av en dose.
Hva inneholder Femarelle?
Hver kapsel inneholder 322 mg fermentert/varmebehandlet
konsentrat (DT56a) av en spesielt stor soyabønne som ikke er
genmodifisert. Soyabønnene som brukes er økologisk dyrket i
Canada. Hver kapsel inneholder dessuten 108 mg linfrø som
forbedrer opptaket og forsterker effekten.
Kapselen er laget av gelatin (og er halal).
Hvor kan jeg kjøpe Femarelle?
Femarelle får du kjøpt over hele landet der det selges helsekost,
i Boots Apotek eller direkte fra www.arcon-norway.no
Hvordan bør Femarelle oppbevares?
Femarelle bør lagres tørt, kjølig og utenfor barns rekkevidde.
Hvem kan gi svar på spørsmål?
Hos leger, terapeuter eller der du kjøper Femarelle kan du få
mer informasjon. Du kan også finne nyttig informasjon på
www.femarelle.no eller www.arcon-norway.no
Du kan også få svar på spørsmål hos Arcon Norway as
per telefon: 37 00 35 35 eller e-post: [email protected]
Publiserte studier, artikler og sammendrag:
1 Yoles I, Yogev Y, Frenkel Y, Hirsch M, Nahum R, Kaplan B, Efficacy and safety of standard
versus low-dose Femarelle (DT56a) for the treatment of menopausal symptoms.
Clin Exp Obstet Gynecol 2004, 31:123-6
2 Yoles I. Femarelle for the management of Menopause: from Cell Receptors to the Patient.
J. of Gynecological Endocrinology 2008
3 Yoles I, Yogev Y, Frenkel Y, Nahum R, Hirsch M, Kaplan B. Femarelle (DT56a): a new phytoselective
estrogen receptor modulator-like substance for the treatment of postmenopausal bone loss.
Menopause 2003:10(6):522-525
4 Somjen D., Katzburg S. Lieberherr M., Hendel D., Yoles I. DT56a Stimulates Gender-Specific
Human Cultured Bone Cells In Vitro. J. of Steroid Biochemistry & Molecular Biology 2006;
98(1):90-96.
5 Yoles I., and Lilling G. Pharmacological Doses of the Natural phyto-SERM DT56a (Femarelle)
Have no Effect on MCF-7 Breast Cancer Cell-Line. European J. of Obstetrics & Gynecology &
Reproductive Biology 2006;130(1):140-141.
6 Nachtigall L., et al. “Clot Formation Assay in Postmenopausal Women Receiving Femarelle
DT56a), Oral or Transdermal Estrogens” European Society of Gynecology 2007; book of abstracts
p. 79
7 Somjen D, Yoles I. DT56a (Femarelle) selectively stimulates creatine kinase specific activity in
skeletal tissues of rats but not in the uterus. J Steroid Biochem Mol Biol. 2003 Jul;86(1):93-8.
8 Somjen D, Katzburg S, Livne E, Yoles I. DT56a (Femarelle) stimulates bone formation in female
rats. BJOG. 2005 Jul;112(7):981-5.
9 Oropeza MV, Orozco S, Ponce H, Campos MG. Femarelle lacks peripheral estrogen-like actionsin
the rat reproductive tract. Reprod Toxicol. 2005 Jul-Aug;20(2):261-6.
10 Somjen D, Katzburg S, Knoll E, Hendel D, Stern N, Kaye AM, Yoles I. DT56a (Femarelle):
A natural selective estrogen receptor modulator (SERM). J Steroid Biochem Mol Biol.
2007 May;104(3-5):252-8.
11 Yoles I, Lilling G. Pharmacological doses of the natural phyto-SERM DT56a (Femarelle)
have no effect on MCF-7 human breast cancer cell-line. Eur J. Obstet Gynecol Reprod Biol.
2007 Jan;130(1):140-1.
12 Somjen D, Katzburg S, Lieberherr M, Hendel D, Yoles I. DT56a stimulates gender-specific
human cultured bone cells in vitro. J Steroid Biochem Mol Biol. 2006 Jan;98(1):90-6.
13 Somjen D, Yoles I. DT56a stimulates creatine kinase specific activity in vascular tissues of rats.
J. Endocrinol Invest. 2003 Oct;26(10):966-71.
14 Yoles I. Femarelle for the Management of Menopause: From Cell Receptors to the Patient.
J. of Gynecological Endocrinology 2008; 24(1):312
15 Nachtigall L. Femarelle, the First Line Treatment for the Management of Menopause.
J. of Gynecological Endocrinology 2008; 24(1):77-78
16 Genazzani A.R. Menopause in the 21st Century: The Search for the Ideal SERM.
J. of Gynecological Endocrinology 2008; 24(1):77
17 Yoles I. The Research on Femarelle: Past, Present and Future. J. of Gynecological Endocrinology
2008; 24(1):76
18 Genazzani A-R. et al. Brain-region responsiveness to DT56a (Femarelle) administration on
allopregnanolone and opioid content in ovariectomized rats. Menopause: The Journal of The North
American Menopause Society Vol. 16, No. 5, pp. 1037/1043
19 Nachtigall MJ, Jessel RH, Flaumenhaft R, Nachtigall R, Yoles I, Naftolin F, Nachtigall LE.
The selective estrogen receptor modulator DT56a (Femarelle) does not affect platelet reactivity in
normal or thrombophilic postmenopausal women. Menopause. 2011 Mar;18(3):285-8
20 Lila Nachtigall, Margaret Nachtigall, Frederick Naftolin, Richard Nachtigall. DT56a for the
Treatment of Vaginal Atrophy. Climacteric 2011;Volume 14 Supplement 1:30
21 Margaret Nachtigall, Frederick Naftolin, Richard Nachtigall, Israel Yoles, Lila E. Nachtigall
A Prospective Study of DT56a (Femarelle) for the Treatment of Postmenopausal Vaginal Atrophy,
Poster presentation, NAMS Congress, Sept 2011
22 Labos G PM & al: Efficacy and safety of DT56a compared to hormone therapy in Greek
post-menopausal women, J Endocrinol Invest. 2013 Jul-Aug;36(7):521-6, publisert på internett,
8. april 2013
Sammendrag av de fleste studiene finnes på www.pubmed.com, søk på Femarelle
Hjelp
oss med
å bli bedre
Løsningen
er Z SKIN
REPAIR
Vi er svært opptatt av at du som kunde skal bli fornøyd med våre produkter.
Derfor arbeider vi kontinuerlig med hvordan vi skal utvikle våre produkter og
informasjonen vår til deg som er bruker. Der er derfor viktig for oss om du
deler dine erfaringer med Femarelle med oss. Vi er takknemlige om du vil
sende oss svar på spørsmålene under:
1. Hvorfor valgte du Femarelle?
2. Hvor lenge har du brukt Femarelle?
3. Hvordan opplever du at Femarelle har fungert for deg?
4. Hvor kjøpte du Femarelle?
5. Hvor fikk du kjennskap til Femarelle?
Arcon Norway AS
VERDENSPATENTERT LØSNING FOR VANSKELIG HUD
Grafisk produksjon: Bjorvand & co, Kristiansand
Send svar på ett eller flere av spørsmålene i epost til [email protected]
eller i brev til Arcon Norway as, postboks 6, 4801 Arendal.
Vi vil kvittere med hyggelige produktpakker til alle som gir oss respons.
Postboks 6, 4801 Arendal
Arcon Norway AS
Postboks 6, 4801 Arendal
Tlf 37 00 35 35
Fax 37 02 65 34
Arcon Norway AS, Postboks 6, 4801 Arendal
[email protected]
Telefon
37 00 35 35 Faks 37 02 65 34
Epost [email protected]
www.arcon-norway.no
www.arcon-norway.no
Tlf 37 00 35 35
Fax 37 02 65 34
[email protected]
www.arcon-norway.no
7 049445 191563