Dialysen Ahus

Roy Windjusveen
Seksjonssykepleier
Dialysen Ahus
Dialysen Ahus
 22 behandlingsplasser
 12 skift
 Har i dag ca 80 stk i hemodialyse
 Utførte i 2009 11000 dialyser
 Utvider i 2011 til 40 behandlingsplasser
 Åpnet i 1998 og har hvert år hatt ca 10% økning i
antall dialyser
Pasientgrupper
 ”Alle” alders grupper (25-89 år)
 Mange forskjellige grunnsykdommer
 Diabetes/Høyt BT
Behandlingsmetoder
 Alle må ha en blodtilgang
 Dialysekateter eller AV-fistel (Arterie og vene blir
koblet sammen)
 Dialysekateret kan benyttes umidelbart, AV-fistelen
må ”modnes” i ca 8 uker
 Vi streber alltid etter få anlagt en AV-fistel
 60% AV-fistel 40% dialysekateter
 Mål 70/30
Blodtilgang
A/V Fistel
Graft
Kateter
- Akutte
- Permanente
Scan-Med a/s
5
Behandlingsmetoder
 Blir koblet til en dialysemaskin ved hjelp av
blodtilgangen
 Maskinen overvåker behandling etter våre innstillinger
 Blodet blir ført igjennom ”nyra” hvor blodet blir renset
for avfallsstoffer
 3 ganger pr. uke 4t-5t dvs ca 156 ganger pr år
 Alle har faste oppmøte tidspunkt
Behandlingsmetoder
Utfordring
 Væsketrekk Mange er plaget med BT fall og legg
kramper pga store væsketrekk
 HD behandlingen skal utføre det samme på 12 timer i
uka, som våre egne nyrer bruker 168 timer på
Selvdialyse
 Vi har 3 stk som dialyserer seg selv i avdelingen
 5 stk som gjør dette delevis
Hjemme HD
 Ingen tradisjon for dette i Norge
 Svært vanskelig å få til, da det ikke er avklart hvem som
skal finansiere dette
 Vi har en som starter med hjemme dialyse i løpet av
høsten
 Mange ad hoc løsninger måtte til
Fremtiden
 Håper og tror hjemme HD vil ”tvinge” seg frem
 Gir bedre dialyse
 Ønsker det selv, økt antall i dialyse
 Gunstig økonomisk
Fremtiden
 Hyppigere, kortere behandlinger
 Eks. 6 ganger pr uke à 2 timer
 Har det bedre mellom behandlingene
 Vi vil satse mer på hjemme HD
 Økonomi biten må falle på plass