#02 2012 - Skanska

 Relasjon
#02 2012
Magasinet for Skanska-ansatte
Back in Black
Det begynner å bli noen måneder siden jeg flyttet over kjølen, og
jeg kan med hånden på hjertet si at så langt trives jeg veldig godt
både i mitt nye land og i min nye jobb. Jeg har de første månedene vært på en rundreise over hele landet; jeg har snakket med
mange og jeg begynner å få en oversikt over organisasjonen.
Med ønsker om en
riktig god sommer!
Anders Danielsson
Tittelen på denne lederen er hentet fra en av de mest kjente hit-sangene til den australske
rocke-gruppen AC / DC, som jeg må innrømme jeg er en svoren tilhenger av. Det at vi skal
komme «Back in Black» er mitt viktigste mål fremover. Med det mener jeg at de røde regnskapstallene for 2011 skal endre farge fra røde til sorte i 2012. Resultatet for første kvartal
var positivt, men bare så vidt. Vi skal ta med oss at vi er på rett vei, men det er ingen grunn til
å feire før vi har levert minst fem sammenhengende kvartaler med sorte tall.
Skal vi klare å komme «Back in Black» så er det tre områder som jeg mener er spesielt
viktige, og som jeg ønsker at vi konsentrere oss om fremover. Det er prosjektgjennom­
føring, lønnsomhet og utvikling av medarbeiderne i selskapet. De organisasjonsendringene
vi gjennomførte 1. juni, støtter opp under nettopp disse tre områdene. Hovedmålet med
endringen er å etablere tydelige forretningsområder, og vi har nå følgende fem forretnings­
områder i Skanska Norge: Anlegg; Bygg Sør / Øst; Bygg Nord / Vest, Boligutvikling og Spesial­
ister­. Hvert enkelt område ledes av en konserndirektør som har resultatansvar for sitt
område. Organisasjonen har nå krystallklare styringslinjer og jeg har tro på at endringene
også vil gi oss større tyngde i markedsarbeidet, bidra til å skape synergier og gjøre oss mer
kostnads­effektive, som i sum vil bidra til å øke vår konkurransekraft.
Det er prosjektene vi lever av i Skanska og jeg er opptatt av at de støttefunksjonene vi har
i selskapet skal ha fokus på prosjektenes behov. Dette er grunnen til at vi i forbindelse med
organisasjonsendringen nå samler en rekke støttefunksjoner i en ny paraplyorganisasjon
som vi har kalt virksomhetsutvikling. I denne organisasjonen bygger vi samtidig opp en
prosjekt­supportgruppe, som skal gi operativ støtte til prosjekter i mobiliseringsfasen.
Det er ikke tvil om at markedet for bygg og anlegg er godt i Norge. Vi kan derfor ikke skylde
på markedet når vi leter etter årsaken til de røde tallene vi har hatt. Vi har rett og slett hatt
for mange tapsprosjekter. Det er mange årsaker til at et prosjekt ender opp som et taps­
prosjekt, men den viktigste grunnen er at vi ikke har vært flinke nok til å estimere usikkerhet
vi står overfor i prosjektet. Dette gjelder både i fasen før tilbud er levert og under produksjonen. Dette må vi gjøre noe med, og løsningen er ikke økt kontroll. Løsningen er kompetansebygging innen usikkerhetsstyring, og i forbindelse med organisasjonsendringen etablerte
vi derfor støtteenheten Usikkerhetsstyring som vil ha hovedansvaret for å gjennomføre et
kompetanseløft i dette viktige kompetanseområdet.
Og apropos kompetanse. Vi lever av vår kompetanse, og våre ansatte er vårt viktigste konkurransefortrinn. Vår suksess avhenger i bunn og grunn av at våre ansatte har den kompetansen som skal til for å betjene behovene til våre kunder. Vi må ta konsekvensen av at vi
har gått fra å være en tradisjonell entreprenør, til å bli en kompetansebedrift. Den storstilte
satsningen på utdanningsprogrammet GNIST vil derfor være en bærebjelke i utviklingen av
Skanska Norge de neste årene. Selv om noen enheter kanskje for øyeblikket har nok med
å få kontroll på situasjonen, så kan vi ikke glemme å tenke fremover. Vi må kontinuerlig
rekruttere, utvikle og beholde talenter; vi må sørge for at vi har rett folk på rett plass og vi
må utvikle ledere for fremtiden.
Om vi evner å ha fokus på prosjektene, på lønnsomhet og på å utvikle medarbeiderne våre,
så er jeg rimelig sikker på at vi om fire kvartaler kan koste på oss en liten feiring, gjerne med
AC / DC og «Back in Black» på full guffe.
02
03
Rekrutteringskampanje
i Skanska
Vi har en stor rekrutteringsutfordring i Skanska, og HR
ønsker nå drahjelp fra alle ansatte i kampen om de
kloke hodene.
Skanska Norge på
YouTube
Skanska Norge har gjennomført en lang rekke
spektakulære prosjekter. Noen av disse er dokumentert på film og ligger nå på YouTube. Blant
annet kan du se hvordan Skanska tettet VEAStunnelen under Majorstua i Oslo og hvordan den
spektakulære Brandangersundet bru ble til.
Sjekk ut YouTube eller gå
via QR-koden! (QR-Kode til
http://www.youtube.com/
user/skanskanorge/videos)
Resultat for Skanska
i Norge 1. kvartal:
Back in black
Redaktørens hjørne
Vær et Powerhouse
Energi er avgjørende for å oppnå fremgang og gode resultater. Hvor hentes energien fra?
For oss mennesker finnes det mange energikilder; det kan være trening, avslapping, opplevelser med familie eller kolleger. Uansett, energi gir arbeidsglede, arbeidsglede gir resultater
og ikke minst pleier det å påvirke kolleger slik at også de får mer energi. Energi er smittsomt.
08
Skanska har rundet sine første
125 år. Les om grunnleggeren av
selskapet og om noen prosjekter.
– Skal vi lykkes med rekrutteringsutfordringen vår frem mot 2015 må vi ha
drahjelp fra alle ansatte i Skanska. Dette er grunnen til at vi nå lanserer en
intern rekrutteringskampanje hvor vi lokker med bonus for tips som fører
til ansettelse innen utvalgte kritiske kompetanseområder, forteller konsern­
direktør med ansvar for HR, Knut Olav Nyhus Olsen.
De mest arbeidsglade energiskaperne våre kan vi sammenligne med Powerhouse-­konseptet
– de skaper mer energi enn de forbruker. Mennesker som er energiskapere genererer motivasjon og motivasjon skaper ambassadører. Og som vi alle vet; motiverte ambassadører er
med på å skape en attraktiv arbeidsplass som andre vil være en del av. Et selskaps attraktivitet skapes innenfra.
Så la oss alle bli et levende powerhouse som gir mer energi enn vi tar. Når kollegaen
kommer med forslag, ikke svar «ja, men…». Det er så mye mer stimulerende om du sier
«ja, hvordan?» eller «dette vil jeg være med på».
Det er ikke så vanskelig, men vær bevisst og vær tilstede.
I henhold til vår strategi må vi ansette flere hundre personer hvert år frem
mot 2015. Flere steder i organisasjonen mangler vi kritisk kompetanse
allerede, noe som fører til at vi ikke klarer å levere det vi skal. Vi kjenner på
kroppen at det er underskudd på ingeniører i landet og utfordringen blir stadig større. Vi kjemper ikke bare mot andre selskaper innen bygg og anlegg,
også oljebransjen henter nå kompetanse fra vår næring.
Kampanjen fokuserer på de stillingene som er vanskeligst å finne kandidater
til; erfarne prosjektledere, produksjonsledere og prosjekteringsledere.
12
Telemark krisesenter er et
fremtidsrettet bygg på alle
måter. Les om de tekniske
løsningene som skal til for
å bygge et passivhus.
Ha en glad sommer!
Pål P. Syse
Dersom noen i Skanska kjenner noen som passer inn hos oss, og som kanskje er interessert i en ny utfordring, så håper vi at de kan fungere som HR
sin forlengede arm, forteller Knut Olav. Han har følgende klare oppfordring
til alle ansatte i Skanska: Ta en prat med den du kjenner, sørg for at de er
interessert i å bli kontaktet av noen fra HR, og ring inn tipset ditt. Dersom
tipset fører til ansettelse belønnes du med 20 000 kroner i rekrutterings­
bonus.
Ta kontakt med Aina Kendall; [email protected]
Tips oss om smått og stort fra hverdagen i Skanska
Sissel L. Carlsen tar imot ditt tips på:
Tlf 98 21 01 80 | E-post [email protected]
16
Skanska vet godt hvordan man
skal bo. Nå deler selskapet
denne kunnskapen med de
som ikke kjenner like godt til
dette, i samarbeid med Kirkens
bymisjon.
Relasjon 2 / 2012
04
Ansvarlig redaktør
Pål P. Syse
Redaksjon
Pål P. Syse, Arnt Olav Hønsvik, Sissel L. Carlsen, Kim Robert Lisø,
Christian Ekker Larsen, Geir N. Linge og Christopher Griffith
Redaksjonen avsluttet
18. Juni 2012
Design & layout Anunatak AS Trykk
Nr1 Trykk Lillestrøm
Utgiver Skanska Norge AS
Drammensveien 60, PB 1175 sentrum, 0107 Oslo
Tlf 40 00 64 00 | Faks 23 27 17 30
Forside
Telemark krisesenter, Skien
D Tove Lauluten
18
Skanska Norges nye sjef er ny i
Norge, men ikke i Skanska. Han
har klare meninger om hva som
skal til for å oppnå suksess. Bli
kjent med vår nye sjef!
Skanska kan igjen rapportere om positivt resultat.
Resultatet for Skanskas samlede virksomhet
i Norge i første kvartal endte på 49 millioner
kroner, mot -28 millioner kroner for tilsvarende
periode i 2011. Den samlede omsetningen
i selskapene endte på 3.2 milliarder kroner, som er
900 millioner høyere enn fjoråret.
- Vi er glad for at de tunge tapsprosjektene som
har preget de siste seks kvartalene nå synes å være
under kontroll og vi kan se tegn til lønnsom vekst
i vår bygg- og anleggsvirksomhet sier Anders
Danielsson, administrerende direktør i Skanska
Norge.
Antall fraværsskader pr. million arbeidstimer
(H1-verdi) endte på 2.8 for første kvartal 2011,
en betydelig reduksjon fra 7.0 for samme periode
i 2011, innføringen av obligatorisk øyevern og
hansker er en viktig forklaring på nedgangen.
Likeledes er sykefraværet gått ned fra 5.8 %
i 1.kvartal 2011 til 4.8 % i 1.kvartal i år.
Ny konkurranse for fagarbeidere
I forbindelse med e-posttjenesten for fagarbeidere
som ble lansert for noen måneder siden, har vi en
ny konkurranse som blir sendt ut på denne
e-postadressen. Sjekk din mail, besvar et kort
spørsmål og vær med i trekningen av flotte
premier!
Minner også om kontaktinfo til support på
e-posttjenesten Complit:
Tlf. 33 80 41 49 (man – fre 08.00 – 21.00,
lør – søn 10.00 – 18.00) E-post [email protected]
Skanska vil utfordre rådgiverne
Universums studentundersøkelse for 2012 viser at Skanska Norge befester sin posisjon som den mest populære
arbeidsgiveren blant entreprenørene, men den viser også at stadig flere bygg- og anleggsstudenter trekker mot
rådgiverne. Skanska er imidlertid beredt til å ta opp kampen.
– Vi er ikke fornøyd med å bare være best blant entreprenørene. Vi vil ta opp kampen
med rådgiverne. Dette vil vi gjøre ved å fortsette å fokusere på det som er viktigst for
oss i Skanska, nemlig etikk, miljø og sikkerhet. Innen disse områdene skal vi være
bransjeledende. Vårt aller sterkeste kort er imidlertid at vi kan tilby de mest spennende og komplekse totalentreprisene i Norge, forteller kommunikasjonsdirektør
Pål P. Syse.
– Skanska topper listen foran sine konkurrenter innen entreprenørbransjen, og
studentene som har valgt Skanska som sin drømmearbeidsgiver forbinder de med en
utfordrende arbeidshverdag og et kreativt og dynamisk arbeidsmiljø. Skanska scorer
også høyt på miljøbevissthet, over halvparten av studentene forbinder bedriften med
en god miljøpolitikk uttaler Jannicke Klock, prosjektleder i Universum.
– Vi er glad for at studentene fortsetter å se på oss som den mest attraktive arbeids­
giveren i bransjen. Vi lever av vår kompetanse og har behov for å fylle på med dyktige
hoder de kommende årene, og det er ingen tvil om at det da hjelper å ha et godt
rykte blant studentene, forteller Syse.
Universum studentundersøkelse 2012 er en stor undersøkelse hvor hele 8503 studenter har svart på en rekke spørsmål om sin drømmearbeidsgiver. Av disse 8503 studentene er 2644 teknologistudenter, og svarene til denne gruppen er grunnlaget for topp
50-listen for teknologiselskaper. Skanska kom på 12. plass på totallisten for teknologiselskaper. Av de 2644 studentene som studerer teknologi er 594 studenter innen
bygg og anlegg. Det er svarene til disse studentene som peker ut Skanska som den
mest attraktive arbeidsgiveren blant entreprenørbedriftene.
05
Gnist Bas:
Vellykket oppstart på viktig utdanning
Gnist Bas er utdanningen som skal gi basen i Skanska de beste forutsetningene for å fungere som arbeidsleder for sitt
lag. Utdanningen skal også føre til bedre samspill, gode relasjoner og en mer attraktiv hverdag for bas og produksjonslag gjennom større innsikt i forberedelse av og gjennomføring av vår egenproduksjon.
01
Bygges ut Dette er området som Tromsø
havn skal bygge ut og posisjoneres som et
sentrum for olje og gassvirksomhet i nord.
02
01 Foran f.v. (på kne): Geir Roger Muldbakken, Erik Larsen, Thomas Bråthen, Henry Bjølgerud, Niklas Aanstad Olsen, Thorbjørn Odden, Bak f.v. (stående): Kristian Hartveit, Frank
Olsen, Rune Aasen, Jarle Fleiner Bergland, Geir Helge Fredheim, Verner Evjen, Roar Aasen, Ole Morten Johansson, Eivind Jakobsen, John Walter Wold, Erik Jensen, Knut Dehle
Andresen, Håvard Naphaug og Thorbjørn Haugen 02 Som seg hør og bør ble det kåret en «vinner» etter prosjektsimulatoroppgaven. Best prosjektgjennomføring oppnådde
gruppen bestående av f.v. Jarle Fleiner Bergland, Erik Jensen, Thorbjørn Odden og Eivind Jakobsen.
Gunn Hagen
Region Buskerud, Vestfold og Telemark (BVT) er første regionen som gjennomfører opplæringen. Programmet startet
tirsdag 17. januar og ble avsluttet onsdag 28. mars. Det er
gjennomført seks samlinger. Opplegget har vært intensivt
med samlinger ca hver 14 dag. Innholdet har vært fordelt
på seks moduler samt en hjemmeeksamen. Kursinnholdet
handlet om plattform for ledelse og utvikling av arbeids­
laget, praktisk arbeid, sikker og effektiv produksjon, byggeplassøkonomi, planlegging og fagmessig utførelse.
Prosjektleder Morten Sagvolden og Morten Nyhus står for
gjennomføringen av opplæringen.
– Det har vært hyggelig å komme til samlingene, med
stimulerende, engasjerte og innsatsvillige deltakere.
Vi har mye å lære av gutta ute i produksjonen, sier Morten
Sagvolden som vil bruke de gode tilbakemeldingene til
å finjustere opplæringsopplegget.
Den ferske basen Rune Aasen ser på utdanningen som et
nyttig verktøy for å gjøre basene tryggere i sine roller på
byggeplass.
– Opplæringen har vært myntet på konkrete oppgaver,
praktisk gjennomgang av modulene, mye snakking og lite
skriving. Veksling mellom teori og praktisk arbeid har fungert bra. Dette opplegget er godt tilpasset håndverkere.
Det er ofte en utakknemlig rolle å være bas. Gjennom
utdannelse og system klargjøres nå rollene, slik at basen vet
hva han skal gjøre og hva han skal kreve av laget sitt. Tidlig
involvering av basene vil gjøre hverdagen mye mer forutsigbar, forteller Aasen.
Ferdig utdannede fagskoleingeniører
Arnt Olav Hønsvik
Annett Aamodt
18 Skanska-ansatte kan nå kalle seg fagskoleingeniører etter
fire års opplæring. Opplæringen har gått i regi av Fagskolen
på Gjøvik som nettbasert deltidsstudium.
I Skanska skal alle ha muligheten til å utvikle seg. En av
mulighetene fagarbeidere har er nettopp via Fagskolen på
Gjøvik.
06
– Slagordet til Fagskolen på Gjøvik er «de beste lederne
kommer fra gulvet». Da er det bare å håpe at ordningen
med Skanska-stipendet vil fortsette også til neste år. Skanska
har en utfordring i å skaffe dyktige og erfarne produksjonsledere i årene fremover, og ett av tiltakene er å hente ut
noen av de dyktigste fagfolkene våre og gi dem påfyll med
ny kunnskap, sier Morten Nyhus som er ansvarlig for programmet i Skanska.
«Studentene» jobber 100 % i Skanska og studerer 50 % på
fritiden i en 4-årsperiode. Skolen er lagt opp med seks samlinger over to dager i året, resten av studiene går over nett
og gruppearbeid.
Skanska bygger kaianlegg i Tromsø
Arnt Olav Hønsvik
Tromsø Havn
Skanska har inngått avtale med Tromsø Havn om bygging av
kaianlegg på Grøtsund Industripark. Tromsø Havns satsning
på Grøtsund er et offensivt svar på myndighetenes intensjoner om at landsdelen selv må utvikle politikken og virkemidlene for å realisere mulighetene og håndtere utfordringene
for nordområdene.
Regjeringen har definert nordområdene som landets viktigste strategiske satsningsområde i årene framover. Grøtsund
Industripark ligger strategisk plassert i skipsleia utenfor
Tromsø. Målet er å etablere et sentrum for olje- og gass­
industrien i nord.
Skanskas avtale for første byggetrinn har en kontraktsverdi
på 114 mill NOK pluss en opsjon på cirka 117 mill NOK.
Til sammen utgjør denne avtalen den største maritime
kontrakten Skanska har inngått i Norge. Ferdigstillelse for
bygge­trinn 1 er 31. mai 2013.
Satser i tøft marked
Skanskas marine avdeling kontraherte for drøye NOK
150 mill i 2011, og hadde ved inngangen i 2012 en ordre­
reserve på NOK 200 mill. Det maritime infrastrukturmarkedet gir mange aktører i bransjen tøffe utfordringer.
Fagskoleingeniører Vidar Abrahamsen, Kjell Kristian Bergum, Arne Dokken, Kjetil Eskeland,
Trond Furuheim, Arne Gjerstad, Stein Grønvold, Malvin Helland, Leonard Hovden, Stig Olav Larsen, Ernst Ove Liljebakk, Lars Magnar Linga, Kjell Ove Lænd, Øivind Sivertsen, Henning Sæstad,
Sverre Kristian Ulvestad, Tormod Voreland, Jan Arve Ågård.
En av Skanskas fordeler er at selskapet har hånd om hele
verdikjeden fra planlegging og ide til gjennomføring. På
samme tid sitter Skanska på Norges størst privateide sjøredskapsflåte, noe som gir fleksibilitet i forhold til type oppdrag. For eksempel kan Skanska gjennomføre operasjoner
på dybder ingen andre kan tilby.
Avdelingen består i dag av drøye 50 ansatte over hele landet, men satsingen på marine arbeider innebærer at det er
behov for flere dyktige ansatte. Avdelingen har nå ansvar
for blant annet utbygging av maritim infrastruktur i og ved
sjø eller vann.
Miljø
Miljøaspektet av jobbene blir viktigere og viktigere. Veldig
ofte finner man mye forurenset masse i de store jobbene
i bystrøk, og derfor blir det satt stor fokus på håndtering og
innkapsling av slik masse. Skanska har vært med på å utvikle
metoder for å benytte forurenset masse i byggemassene.
I 2011 ble jobben med Prostneset kai i Tromsø avsluttet. Jobben var stor og komplisert, hvor man skulle etablere en helt
ny kai på utsiden av eksisterende kai. Kaien skulle bygges
opp av 25 spuntceller med en diameter fra 14 til 19 meter.
Cellene ble fylt med miljøfarlig masse som ble mudret opp
i området hvor den nye kaien skulle etablerers, og deretter
forseglet inne i kaien.
07
Rudolf Fredrik Berg
Vi er Skanska
Skanska har passert sine første 125 år. 125 år fylt av spennende erfaringer fra fantastiske prosjekter. I løpet av disse
årene har Skanska gitt sitt bidrag til samfunnsutviklingen
over hele verden. Her er noen av jobbene vi har gjort,
som du kanskje ikke visste om.
Sjekk ut filmen Vi er Skanska
på www.skanska.no
1891
1897
Opprinnelsen
Skanska i Egypt
Et av de mer spektakulære prosjektene i Skanskas historie var flyttingen av Abu Simbel-templene på 1960-tallet. Gjennom å sage templene
i store deler, finnes fortsatt uerstattelige kulturelle verdier vi kan fortsette å undre oss over.
Flyttemetoden, utviklet i Sverige, gikk ut på
å sage templene i 1042 biter. Disse steinblokkene som veide opp til 22 tonn hver, ble løftet
og satt sammen igjen på et platå 64 meter
høyere opp.
Den nye plasseringen av templene ble tilpasset sine opprinnelige posisjoner, slik at solen
fortsatt lyser inn på innerveggene på de største
templene, og de fire statuene som er plassert
der.
1965
1979 – 82
Veien som redder barneliv
Motorveien Autopista Central er 61 kilometer
lang og Skanskas største OPS-prosjekt
i Latin-Amerika til dags dato. Den har bedret
trafikken i Santiago drastisk, og er også en av
verdens mest moderne veier med for eksempel
et elektronisk bompengesystem (bompengeinnkreving uten stans i trafikken), kameraovervåking over hele strekningen, noe som gjør at
ulykker eller biler med problemer kan håndteres snarest mulig, lydbarrierer og trær langs
store deler av strekningen, og en betydelig
reduksjon i antall ulykker og dødsfall tross en
økning i trafikken.
1995
08
Manhattan har en tiltrekningskraft på de fleste
av oss – et sted som bringer frem minner fra
filmer, luksus og rike børshaier fra Wall Street.
Det er derimot under alt dette glamorøse at
Skanska har jobbet dag og natt i lengre tid
i undergrunnen, som er selve livsnerven i denne
verdensmetropolen.
For noen år siden bygde Skanska Times Square Subway Station, et av de mest trafikkerte
veikryssene i verden. Nå er vi i gang igjen for
samme kunde. No. 7 Line vil forbedre kapasiteten betraktelig på Manhattan, og så langt
ligger arbeidet godt foran skjema.
2012
125 – Gherkin og Londons
skyline
I 1891, da Skanska hadde eksistert som et
selskap i rundt fire år, var det ikke særlig
komplisert å lage en katalog over hva som ble
tilbudt av tjenester. Men, det var like viktig den
gang som nå – å ta vare på kunderelasjoner i de
forskjellige markedene.
Katalogen den gang hadde flotte illustrasjoner
over flere typer gulv, som betong og fliser
av marmor. Dette er typer av gulv som man
fremdeles kan finne i gamle, Svenske bygninger. Kunden kunne den gang velge eget design,
eller et av produktene som var standardisert.
Vi vet også at noen av de tidligste Skanskaproduktene besto av armerte betongrør
i forskjellige dimensjoner.
Presisjonsoppdrag
på Manhattan
2000 2003
Markedsføring i 1891
Skanskas grunnlegger var Rudolf Fredrik
Berg, som ble født i Stockholm, utdannet
seg til kjemiingeniør og flyttet til Limhamn
i Skåne i voksen alder. Han tok med seg en
brennende interesse for armert betong, teknisk utvikling, samfunnsutvikling og sosial
velferd for sine ansatte.
Hotellet ved Krigsfronten
Under brosteinen i Leeds
Skanska er gammelt nok til å kunne interessere
arkeologer. Graver de dypt under brosteinen
i gatene i britiske Leeds, Liverpool eller Bradford
vil de finne litt av hvert.
Greit, de vil ikke finne gull eller andre skatter
i tradisjonell forstand. Derimot kan de forvente
å finne betongblokker for telekabler. Dette
bildet er fra Leeds, hvor Skanska (den gang
Skånska Cementgjuteriet) i 1897 installerte
betongblokker for British National Telephone
Company. Ordren var på 100 km og var Skanskas første internasjonale suksess. Telefonselskapet kjøpte senere også produksjonsrettig­
hetene for Storbritannia fra Skanska.
Hotel Al Rasheed i Bagdad ble bygget av
Skanska mellom 1979 og 1982, og spilte en viktig rolle i begge Irak-krigene. Luksushotellet er
det eneste femstjerners-hotellet i den Grønne
Sonen – den tungt bevoktede delen av byen.
Det ble den dramatiske basen for internasjonal
presse.
Reportere var en viktig del av begge Irakkrigene. Men de trengte ikke bli med soldatene
ut i felten for å komme til krigsfronten – krigen
kom mye nærmere enn det. Under den første
krigen ble hotellet truffet av et missil, og på
direkte TV kunne vi se skadene noen få etasjer
under CNNs hovedkvarter. Etter den andre
krigen ble hotellet base for det amerikanske
militæret, men nå er det blitt renovert og
gjenåpnet som hotell.
En bru, to land
For lenge siden, da vanlige transportmidler
var oksekjerre eller apostlenes hester, forente
sjøveiene nasjoner, byer og kulturer fremfor
å splitte dem. Den gang var sjøveien i Øresund
en effektiv og viktig transportvei mellom Sverige og Danmark. Men for minst 150 år fantes
det en drøm om en raskere forbindelse. I dag
har vi en bro og Skanska spilte en viktig rolle
i å gjøre dette til virkelighet.
Det var utbredt skepsis i miljøsirkler om hvilken
effekt broen ville ha, men i dag kan vi konkludere med at disse ekspertenes bekymringer
var overdrevne. I stedet er det påvist positive
virkninger. For eksempel lever rundt 160 tonn
blåskjell på betongfundamentene og vann­
fugler, som ærfugler, trives i overfloden av mat.
Den menneskelagde øya, Pepparholm, har blitt
det nye tilholdsstedet for rundt 300 ulike planter og 13 ulike fuglearter, i tillegg til et antall
sjeldne insekter og grønne frosker.
Sta innovatør
På den tiden, 1880-tallet, ble sement nesten
utelukkende brukt som mørtel, men RF
Berg så større potensial i materialet.
På egen hånd – og tvert imot synet til
mange av hans rådgivere – utviklet han
oppskrift og metode for armert betong noe som kom til å danne grunnlaget for
etableringen av Skanska i 1887.
Engasjert samfunnsutvikler
Vi vet også at Rudolf Fredrik Berg hadde et
stort engasjement for sine ansatte og for
å forbedre samfunnet. Som aktiv i lokalpolitikken var han for eksempel blant de første
til å kjempe for etableringen av kollektivtransport og selveierboliger. Han innførte
frivillige pensjons- og livsforsikringer for
sine medarbeidere før dette var etablert
i det svenske samfunnet.
2012
I 2003 fikk London-ikonet Big Ben en konkurrent i byen – et 180 meter høyt bygg ved navn
The Gherkin. Signalbygget er et fremtidsrettet
bygg som huser Swiss Re, et ledende sveitsisk
forsikringsselskap.
Bygget var et av de første i byen som var høyere
enn Queen Anne’s Mansion, et bygg som markerte maksimum byggehøyde i byen i mange år.
Nå preger det lett gjenkjennbare Swiss Rebygget postkort og i reklamer, og det finnes
ikke et panoramabilde fra London uten bygget.
I tide til avspark
Fotball-EM i Polen og Ukraina er akkurat over
og mesterskapet engasjerte store mengder
publikum over hele Europa. Det ble satt store
krav til infrastrukturen som skulle frakte fans.
For eksempel mellom de ulike arenaene
i Warszawa, Gdansk, Poznan og Wroclaw
i Polen.
A1 motorveien som linker Gdansk til det
sentrale Polen var Skanskas bidrag.
Over 25 000 biler bruker veien daglig og A1
bidro til at ulykkestallene falt med 20 prosent.
09
Stjerna er tent ved
Trondheims­fjorden
Nordic Choice sitt nye stjernehotell i Trondheim skal sette Trondheim på konferanse­
kartet. Norges størst hotellsatsing på 25 år har åpnet dørene og går hardt ut.
Arnt Olav Hønsvik
Tove Lauluten
Når Petter Stordalen i Nordic Choice åpner
nye hotell går det ikke upåaktet hen. Ei
heller denne gangen. Åpningen var som
vanlig spektakulær, og det som omkranser
festivitasen er et fremtidsrettet kvalitetsbygg som er et eksempel til etterfølgelse.
Denne gangen gjøres 32 000 kvadratmeter
spektakulært byggverk tilgjengelig for
hotellgjester og konferansearrangører.
Nordic Choice-konsernet har tatt betydelig
ekstrakostnader for å gjøre hotellet til et
miljøflaggskip – og som alt annet Petter
Stordalen foretar seg, miljø­­satsingen er ikke tilfeldig.
– Transport- og reiselivssektoren står for
20 % av verdens totale klimagassutslipp.
Nordic Choice ønsker å være en del av løsningen. Derfor er miljø- og samfunns­ansvar
en sentral del av hotelldriften i Nordic
Choice. Allerede i 2009 miljøsertifiserte vi
170 Nordic Choice hoteller, og vi fortsetter
å sette oss hårete mål, sier Stordalen.
Miljøsatsing god økonomi
Nordic Choice har satt seg høye miljømål.
De skal overholde og der det er mulig ligge
foran alle lovbestemte miljøkrav og forskrifter, de skal blant annet drive forebyggende
arbeid for å minimere miljøbelastning, redusere bruk av ikke-fornybare materialer, kjemikalier, vann
og energi. En
slik
satsning koster, men det bekymrer ikke
Stordalen.
– I mai, da vi åpnet Clarion Hotel & Congress Trondheim som er ett av svært få bygg
av denne størrelsen i Norge i energiklasse A,
bevilget Nordic Choice et ekstra utbyggingstilskudd på 20 millioner kroner for å heve
bygget fra energiklasse C til A. Det kostet,
men slike investeringer gir oss et langsiktig
konkurransefortrinn. Vi er markedsleder
i 2012, og vi vil være markedsleder i 2020.
Nye produksjonsteknikker ble tatt i bruk
under byggingen for å realisere de ambisiøse planene i designet. Fasadene på hotellet
er laget med silketrykket glass. Det gjør at
bygget speiler himmelen og endrer karakter
i takt med været og det skiftende lyset på
Brattøra.
01
01 Energigjerrig: Hotellet er energigjerrig og kvalifiserer til den høyeste energimerkingen man kan oppnå – Energiklasse A. Sertifikatet ble overlevert Nordic Choice ved Petter Stordalen, fra Skanskas
prosjektleder for hotellet, Frode Berg. 02 Stordalen-show: Petter Stordalen har som vane å ta i når han åpner nye hoteller. Han gjorde ingen unntak denne gang heller. Men bak alt showet finner vi en
fremtidsrettet forretningsmann som tar sitt samfunnsansvar på alvor.
Silketrykket er en del av byggets design for
miljø, og fungerer også som solskjerming.
Vinduene på hotellet består av tre lag glass,
med et silketrykk med hvit keramisk farge
bestående av millioner av små prikker, som
øker isolasjonstrykket og reduserer energiforbruket. Hotellet har også verdens mest
miljøvennlige heiser, de produserer energien selv.
Trondheims andre katedral
Choice leier og driver hotellet som eies
av Realinvest AS og E.C. Dahls Eiendom
(Reitan-gruppen). Hans Hoff er konsern­
leder i Realinvest AS og er stolt av å sitte
som eier av det flotte hotellet. Han be­­
rømmer Skanska som samarbeidspartner
i prosjektet.
10
Stjernebygg: Clarion Hotel & Congress er
bokstavelig talt et stjernebygg. Det nye hotellet
ruver i Trondheim, og har som mål å sette
Trondheim på konferansekartet også internasjonalt.
02
– Realinvest AS og EC Dahls Eiendom AS,
fikk i 2006 et tilbud fra Skanska om å bygge
Clarion-hotellet på Brattøra for 815 millioner. Gjennom en samspillsprosess fikk vi
redusert dette til 525 millioner uten
å redusere antall rom og hotellets funksjoner. I byggeprosessens gang har vi klart
målsettingen om å bygge Skandinavias
mest spektakulære konferansehotell innenfor budsjett til fastsatt tid! Vi er imponert
og svært takknemlig for jobben Skanska
har utført i byggingen av Trondheims andre
katedral, sier Hans Hoff.
Petter Stordalen: – Kona mitt store miljø­forbilde
Hva er ditt generelle inntrykk av viljen til
å investere i grønn teknologi / grønne bygg?
Næringslivets fokus på miljø- og klima­
utfordringer har uten tvil økt voldsomt
de siste årene. Handlekraften derimot, er
sprikende. Dessverre er det slik at næringslivet i stor grad omfavner kortsiktighet.
Mange aktører tror fortsatt at det å drive
bærekraftig er et «trade-off» med profittmaksimering. Denne tankegangen
bremser også investeringsgraden i grønn
teknologi og grønne bygg. Når det er sagt
er jeg over­bevist om at viljen til å investere
i grønn teknologi og grønne bygg vil øke i
tiden fremover. Fordi teknologien aldri har
vært bedre, og fordi vi aldri har visst mer om
fremtiden enn vi gjør i dag.
Hvordan ser din drømmeverden ut, når
det kommer til miljø og miljøløsninger?
Utviklingen av et mer bærekraftig samfunn avhenger av kollektiv handlekraft.
Først når myndighetene, næringslivet og
folk bidrar på hver sin kant, vil vi oppnå
resultater.
I min drømmeverden ser bedriftsledere
overgangen til et bærekraftig samfunn som
en mulighet til å ta en posisjon. De ned­
prioriterer neste kvartalsresultat til fordel
for en investering i grønn energi eller ett
energieffektivt bygg. I min drømmeverden
forstår næringslivet at det som er bra for
samfunnet er bra for business.
Hvem er ditt store miljøforbilde?
Mitt miljøforbilde er uten tvil kona mi,
Gunhild. Hun har hatt et brennende engasjement for miljøsaken hele livet. Det var
i møtet med henne jeg fikk min store oppvåkning. Hun stilte meg spørsmålet; skal
Nordic Choice bare være et hotellselskap
eller skal dere ha en dimensjon til? Hun fikk
meg til å forstå at samfunnsansvar handler om å mobilisere hele selskapet. Da ble
«Business as usual» ikke lenger et alternativ.
Hvilke tanker har du om Skanskas rolle
som «grønn entreprenør»?
Nordic Choice ønsker å være med på
energieffektiviseringen av Norge. Da er vi
avhengig av å samarbeide med entreprenører som har samme målsetning. Skanska
er en entreprenør som tar miljøansvar. Og
med et langsiktig mål om null miljøpåvirkning, utfordrer Skanska sine leverandører,
kunder og konkurrenter til å tenke nytt. Det
er slike målsetninger som gir resultater. Og
det er slike aktører Nordic Choice vil samarbeide med, avslutter Petter Stordalen.
11
Fremtidsrettet
krisesenter
Nye Telemark krisesenter legger lista for andre offentlige nybygg i Norge. Det er bygd
med passivhusstandard og et bærekraftig bygningsdesign. Det betyr at bygget har
ekstra isolasjon og tetting, og bygges med tanke på reduksjon i CO2-utslipp både
i byggefasen og gjennom byggets levetid. Prosjektet er pilotprosjekt i Fremtidens byer.
Arnt Olav Hønsvik
Tove Lauluten
Det nye krisesenteret overleveres 3. juli og
står da klart til å ta i mot kvinner og menn
som blir mishandlet eller står i fare for
å bli mishandlet – og deres barn. Senteret
tar også imot mennesker som utsettes for
andre former for mishandling som ikke er
fysiske, men som kan oppleves som like
smerte­fullt. Senteret er på alle måter fremtidsrettet, med moderne design og tekniske
løsninger som gjør dette bygget til det mest
energigjerrige i sitt slag.
– Det har vært en utfordring å kombinere
alle ønskene innenfor de ulike grenene som
materialbruk, vedlikeholdskostnader og
klima­gassregnskap. Tegl som er ypperlig når
det gjelder vedlikeholdskostnader trekker
ned i et klimagassregnskap. Gulvover­flater
som er ønskelig i forhold til klimagass er
ikke ønskelig for renholdspersonell, som
to eksempler, sier prosjektleder i Skanska,
Gunnvor B. Svartdal.
Innovative løsninger
tilhørende fellesrom og kontor. Mot nord
har bygget mye teglfasade og lite glassareal. Mot sør ligger hovedoppholdsrommet
og store glassfasader med innvendig sol­
avskjerming og utvendig solavskjerming
mot øst, syd og vest. Bygget har vannbåren
varme basert på radiatorvarme / konvektorvarme med luft/vann varmepumpe som
primærenergikilde, med el. som spisslast.
I tilegg er det solfangere i fasade for å hente
inn maksimalt av solvarme til forvarming av
varmt tappevann, og varmeanlegget.
I tillegg har prosjektet gjort en lang rekke
tiltak som har lave klimagassutslipp.
l
l
l
Lavkarbon hulldekker – som et av de
første byggene i Norge.
Tre i fasade (Kebony) – lavt klimagass­
utslipp, og kortreist.
Vinduer med treramme.
l
Sedum på taket – Sedum er viltvoksende
i Norge, har lav egenvekt, beskytter takmembranen og minsker takoppvarming.
I tillegg reduserer Sedumtaket avrenning
pga stor absorbsjonsevne.
Redusert bruk av gips, som har høyt klimagassutslipp. Fra 2-lags plater til 1-lags hvor
det ikke kommer i konflikt med brann- og
lydkrav. Erstattet gulv + vindsperre med en
litt tykkere UV-bestandig vindsperre.
Prosjektet har benyttet klimaregnskap, som
har dannet grunnlag for å finne tiltak som
reduserer det totale utslippet. Skanska (ved
Skanska Teknikk energi) sin medvirkning til
utarbeidelese av det nye klimagassregnskapet
som verktøy har vært en meget positiv
opplevelse. Kravet om klimagassregnskap
henger sammen med at Telemark krisesenter er et pilotprosjekt i Fremtidens byer,
som blant annet setter krav om 50 prosent
reduksjon i klimagassutslippet sammenlignet med dagens praksis innenfor materialbruk, energi og transport i drift. Derfor er
det på Telemark krisesenter et begrenset
antall parkeringsplasser, de har etablert
parkeringsplasser for el-biler og også investert i El-bil.
Grønn byggeplass
Skanska benytter også sitt egenutviklede
konsept for Grønn byggeplass. Dette innebærer blant annet:
l
Bruk av keramikk-krus og ikke papp
l
CO2-regnskap for byggefasen
l
Sortering av avfall i kontorrigg og
spisebrakke
l
Propan eller naturgass til byggopp­
varming
l
Minimering av avfall for å redusere svinn
l
Digital prosjektplass reduserer
papir­forbruket
– Jeg har aldri vært med på dette med
Grønn byggeplass før, men det har vært en
positiv overraskelse, som har vært relativt
enkelt og morsomt å gjennomføre, sier
Svartdal.
Prosjektet har også lagt vekt på å benytte
kortreiste byggematerialer.
– Tegl får vi fra Lunde, og kledningen
kommer fra Kebony i Skien. Bruk av lokale
leverandører og lokale entreprenører reduserer transportbehovet i byggeperioden.
Det er sparepærer over alt, og vi benytter
byggtørker som ikke bruker mye energi,
men er effektiv likevel. Fokus på ressursbruk
og utslipp er viktig, ikke minst for å skape
holdninger som tas med til større prosjekter,
sier prosjektleder for Telemark Krisesenter, Nina Haugland
i Skien.
Billigere på sikt
Er det dyrere å bygge et passivhus enn
et konvensjonelt bygg?
– Materialkostnadene blir noe høyere
siden det brukes mer isolasjon. Det er også
dyrere å bygge tykkere vegger enn tynne.
I tillegg er det større forskjell på bruttoog netto­areal i et passivhus på grunn av
tykkelsen på ytterveggene. Men gjennom
husets levetid blir regnestykket positivt. I
et passivhus er energiforbruket til oppvarming halvert. Hvor lang tid en bruker på å
tjene inn merkostnadene under bygging,
avhenger av prisutviklingen på energi, men
det tar maksimalt ti år, forteller Haugland.
Krisesenteret har en levetid på minst 40 år,
så totalregnskapet er positivt for byggeier,
sier Haugland til skien.kommune.no.
Fakta
Nytt krisesenter er et samarbeidsprosjekt for alle kommunene i Telemark,
hvor Skien kommune er byggherre.
Bygget er på ca 1 640 m2 over to plan.
11 boenheter i størrelse fra familieleilighet til små hotellrom.
Administrasjon og fellesarealer.
Bygget er lukket og har lite glassareal
mot nord. Fasadematerial er tegl.
Hovedoppholdsrom er plassert mot
syd. Her har fasadene også mer glass.
Ferdigstilles i juli 2012.
Krisesenteret i Skien inneholder 12 bo­enheter
med
12
13
1 0 steg til
bedre tillit
Basert på analysene har Hagerupsen
og Pettersen utarbeidet en liste
med ti momenter som kan være til
hjelp for prosjektledere på begge
sider av bordet i byggebransjen.
Masteroppgave om tillitsforhold på byggeplass:
– For lite fokus på tillit mellom entreprenør og kunde
1. Ha fokus på relasjonsbygging gjen
nom hele prosjektet
2. Ansikt til ansikt-kommunikasjon skaper færre misforståelser
3. Søk å løse konflikter muntlig
– brevskriving skaper mistillit
4. Unngå å være forutinntatt
– forholdsregler skaper mistillit
Teknologisk
kompetanse
i toppklasse
6. Ha respekt for hverandres kompe-
tanse
8. Vær bevisst det førsteinntrykket du selv skaper
9. Ikke la et dårlig førsteinntrykk av din kontraktspart legge føringer
for relasjonen
10. Vær pålitelig – spill med åpne kort
Arnt Olav Hønsvik
Privat
Et byggeprosjekts suksess avhenger av et
godt tillitsforhold mellom prosjektledere
for kunde og entreprenør. Dette er langt
i fra en selvfølgelighet rundt omkring på
prosjektene. Nå har to prosjektledere fra
henholdsvis kunde- og entreprenørsiden
samarbeidet om en masteroppgave for
å finne ut hva som skal til for å bedre tilliten
og samarbeidsklimaet.
Resultatene fra den ferske masteroppgaven
tyder på at bransjen er for dårlig på å fokusere på tillit mellom partene og at man
forventer at det skal være et spill mellom
prosjektledelsen hos kunde og entreprenør,
knyttet til økonomiske forhold og uklar­
heter i kontrakter.
– Det vi ser er at aktørene i byggebransjen
har lite fokus på å skape tillit. Det er et overraskende resultat at i en del av prosjektene,
hvor samarbeidet mellom prosjektleder hos
kunde og entreprenør ble trukket frem som
meget godt, ble kontraktsparten oppfattet
som upålitelig. Dette tyder på at et visst spill
er akseptert når relasjonen likevel er god,
mens i krevende relasjoner forsterker dette
mistilliten, sier Sissel Olga Pettersen som er
anleggsleder i Skanska Norge.
14
Vil bli bedre: Gro Hagerupsen (t.v) og Sissel Olga Pettersen ville undersøke hvordan tillit påvirker forholdet mellom kunde og
entreprenør, for å kunne gjøre en enda bedre jobb.
Hun har sammen med prosjektleder Gro
Hagerupsen i Nordland Fylkeskommune,
skrevet oppgaven gjennom MBA studiet ved
Universitetet i Nordland. De ønsket å undersøke hvordan man kan skape tillit mellom
prosjektledere hos kunde og entreprenør
og hvilken betydning tillitsforholdet har for
prosjektene.
Større takhøyde
Ett av de mest overraskende resultatene er
altså at bransjen ser ut til å forvente diskusjoner og forhandlinger rundt kontraktsforhold og økonomi. Det
er ikke umulig å drive
et prosjekt selv om det
er en dårlig relasjon
mellom partene, selv
om det blir vesentlig
mer krevende.
– I prosjekter med ulik oppfatning av hva
som må dokumenteres skriftlig, og hva
som kan avklares muntlig, kan dette skape
usikkerhet. Men, om det er et sterkt tillitsforhold trenger ikke kommunikasjonsform
å ha noen betydning for prosjektet, sier
hun.
Et annet overraskende funn er at i de gode
samarbeidsprosjektene hadde prosjektlederne lik utdannelse og arbeidserfaring.
Dette er i strid med all teori som sier at ved
lik kompetanse vil det ofte oppstå en konkurranse mellom partene.
Selv om funnene ikke kan knytte
tillit direkte til resultat, viser analysene
at tillit har betydning både for kvalitet,
fremdrift, økonomi og ikke minst trivsel.
– Alle var enige om at det er viktig å ha en
god relasjon, men veldig få gjorde bevisste
grep for å skape og ikke minst vedlikeholde
relasjonen. Når det oppstod en tvist reagerte partene ofte med mer formaliteter og
dokumentasjon, i stedet for å pleie relasjonen. I motsatt ende, der vi så gode relasjoner, var det større takhøyde for uoverensstemmelser og de ble løst i fellesskap, sier
Pettersen.
Lik kompetanse
= godt samarbeid
Prosjekter med godt samarbeidsklima var
i stor grad preget av en uformell og muntlig
kommunikasjonsform mellom prosjektlederne. På samme tid er muntlig kommunikasjon bare en suksessfaktor såfremt
forholdet mellom partene er preget av tillit,
påpeker Pettersen.
– I prosjektene med krevende samarbeid ble
nettopp ulik erfaring trukket frem som en
av de viktigste årsakene til manglende tillit.
De refererte til at den andre parten benyttet
den ulike kompetansen som maktmiddel
for å få gjennomslag for sine synspunkter,
forteller Pettersen.
Selv om funnene ikke kan knytte tillit
direkte til resultat, viser analysene at tillit
har betydning både for kvalitet, fremdrift,
økonomi og ikke minst trivsel. Like viktig er
det at mangel på tillit i krevende samarbeid,
virker negativt inn på resultatet.
– Det ideelle for oss hadde vært å kunne
rekruttere de smarteste hodene som samtidig også er mest praktisk anlagt. I den
daglige hverdagen er det snakk om å tilpasse oppgaven litt etter medarbeiderens
interesser. Noen er mer praktisk anlagt som
gjør dem egnet til å jobbe ute i prosjektene,
mens andre har en mer teoretisk tilnærming for ny kunnskapsproduksjon, forteller
Lisø.
Han opplyser at folk både plukkes ut og
søker seg til enheten, og rekrutteringen
skjer både internt og utenfra. – Mange
muligheter for medarbeiderne til forflytting
internt i selskapet både i Norge, Norden og
internasjonalt er en av fordelene ved å være
en del av et globalt selskap, kommenterer
Lisø.
5. Synliggjør hverandres forventning for prosessen og prosjektet
7. Gjør mot andre det du vil at andre skal gjøre mot deg
Design, bygningsinformasjonsmodellering
ved bruk av BIM samt prosjekteringsledelse.
I enheten inngår også Skanska Survey med
55 ingeniører som er store innen stikningsog oppmålingskompetanse.
Prosjekterfaring
Selv om Skanska Teknikk er den delen av
Skanska som deltar mest i FoU-prosjekter,
påpeker Lisø at virksomheten ikke er en
forskningsenhet.
Skanska Teknikk innehar unik kompetanse innen en rekke
fagfelt, her er representanter fra noen av dem, f.v.: Kim Robert
Lisø (Direktør Skanska Teknikk), Anders Avlesen (Skanska
Survey), Mette Heiberg (Miljøavdelingen), Torbjørn Kjoberg
(Konstruksjonsavdelingen), Ekaterina Neyman (Konstruksjonsavdelingen).
Jan-Gunnar Fjeldstad / Byggeindustrien
Arnt Olav Hønsvik
– Vi er entreprenørbransjens største og
sterkeste teknologisk fagmiljø. Skanska har
som strategi å anvende egen kompetanse
på store og kompliserte prosjekter. Denne
samlede kompetansen forvalter vi. Den ferske sjefen for Skanska Teknikk, Kim Robert
Lisø, bruker store ord om sin teknologiske
elitegruppe overfor interne kunder, byggherrer og utbyggere.
Intern rådgivningsvirksomhet
120 skarpskodde fagspesialister har han til
disposisjon. De fleste jobber ved Skanska
Norges hovedkontor i Oslo, men det sitter
også medarbeidere i Stavanger, Bergen og
Trondheim. De fleste er nordmenn, men
gjennom Skanska-konsernets internasjonale
orientering er det også rekruttert utenlandske medarbeidere.
– Virksomheten har utviklet seg fra en
stabs- og støttefunksjon til å bli en intern
spesialrådgivningsvirksomhet, etter om­­
organiseringen en del av forretningsområdet Spesialister. Folkene hos oss utvikler
spesialkompetanse som er interessant for
Skanska-konsernet, mens andre jobber
direkte i de krevende prosjektene, forteller
Lisø som videre opplyser at enheten er konsernovergripende ved å være en betydelig
bidragsyter i Skanskas globale nettverk.
– Det sitter sikkert mange dyktige folk rundt
omkring hos våre konkurrenter. Men ingen
av dem har gjort noe tilsvarende som oss og
i hvert fall ikke i samme omfang. Hos oss er
det ikke bare snakk om en kunnskapsbank,
men en sentralisert kunnskapsenhet som
følger opp at Skanska som aktør ønsker
å være en kunnskapsbasert entreprenør
helt ut i prosjektene, fremholder han.
Vidtspennende kompetanse
Skanska Teknikks virksomhet spenner vidt.
Medarbeiderne sitter på kompetanse innen
miljøriktig bygging, konstruksjonsteknikk,
betongteknologi, byggeteknikk og bygningsfysikk gjennom Skanska Produkt
– En del av kompetanseoppbyggingen
skjer gjennom deltagelse på internasjonale
konferanser. Skal vi sikre at vi ligger i forkant
teknologisk, er det viktig at vi utvikler oss
gjennom å lære av hvordan man jobber
i andre land og ved å holde oss orientert om
hva som skjer i nasjonal og internasjonal
forskning. Men det viktigste kompetansebidraget får vi nok gjennom deltagelse og
læring i egne prosjekter særlig der hvor det
jobbes multidisiplinært på tvers av faggrenser, fremholder Lisø.
Og Jørgen Fjelstad i den nye enheten
Eiendoms- og Prosjektutvikling, følger opp.
– Fagmiljøet har sprunget ut av Skanska sin
virksomhet. Med etter hvert mer oppmerksomhet rettet mot kompleksiteten i prosjektene, har vi fått en spørrekultur innad
i Skanska om å oppsøke de interne fag­
miljøene. Starten er oftest at et prosjekt har
behov for spesialkompetanse som videre
har ført til en erkjennelse av at den bør
gjenbrukes og utfylles. Kunnskapen utvikles
og samles ett sted, sier han.
– Vår primærkunde er Skanska-konsernet.
Men har vi kapasitet, kan vi også selge vår
kompetanse til eksterne kunder. Dette
gjelder særlig for Skanska Survey som her
til lands er desidert best på avansert geomatikk, og i markedet er viden kjent for
sin stiknings- og oppmålingskompetanse,
avslutter Lisø.
15
Green Week
Hvordan Skanska møter klimautfordringene
Skanska Bolig inviterte 4. juni til internt halvdagsseminar, hvor tema var hvordan
Skanska møter myndighetenes krav om at alle boliger skal bli passivhus i 2015 og ha
energibruk nær nullnivå i 2020.
Salgsansvarlig for region Østlandet i Skanska Bolig,
Laila Tugay, sammen med en av deltagerne på kurset.
Kurset omfatter alt fra hvordan man utfører vedlikehold
på boligen til en innføring i det særnorske begrepet
«Dugnad».
Boligkurs for Kirkens
Bymisjon – Skanska Bolig
sin måte å gi noe tilbake
Skanska Bolig har siden 2009 sponset Kirkens Bymisjon. For en stund siden var det noen
som mente vi burde gi noe mer enn bare penger – nemlig av vår kunnskap.
&DChristian Ekker Larsen
16
Hvordan vi skal bo er noe vi vet godt
i Skanska Bolig. Det er tross alt jobben vår
å utvikle gode hjem for mennesker i alle
aldre og livssituasjoner. Den kunnskapen vi
tar som en selvfølge – om boligmarkedet,
hvordan vi skal bo trygt og sikkert i en bolig,
hvordan vi er en god nabo m.m. – er det
lett å glemme at ikke er like selvsagt hos
alle i samfunnet. Skanska Bolig og Kirkens
Bymisjon fant sammen ut at dette var et
område vi kunne bidra med kunnskap til
Kirkens Bymisjons brukere. Organisasjonens
boligsosiale arbeid, ByBo, ble en naturlig
samarbeidspartner. Slagordet «Rom for
alle» sier noe om den raushet og inkludering By­­misjonen jobber for.
I det boligsosiale arbeidet handler «Rom
for alle» om at alle må ha en bolig for å bli
rehabilitert, ikke være rehabilitert for å få
et sted å bo! Vi kan bidra med å hjelpe folk
som av ulike årsaker har problemer med
å komme seg inn på boligmarkedet. Dermed
ble spiren til det første boligkurset sådd.
Det første kurset ble gjennomført i slutten
av april, og de åtte første deltakerne fikk
sine kursbevis. Så langt er det gjennomført
to kurs, og flere er planlagt til høsten.
Tema for kurset er alt fra rettigheter og
plikter som leietaker, hvordan man skal
gå frem på visning, hvordan man utfører
normalt vedlikehold i en leilighet, godt
naboskap, m.m. Temaer som vi ofte ser på
som en selvfølge at vi kan, men som ikke er
like selvfølgelig for alle.
Selv om vi tar det for gitt at vi kan det meste
om å bo, skal du ikke se bort i fra at de fleste
har ett og annet tips å lære selv også. Det er
en del basisinformasjon i det lille kursheftet
vi har laget som ikke alle i prosjektgruppen
var klar over. Ikke minst ser vi at det er mye
nyttig kunnskap om hvordan man bruker en
Administrerende direktør Tore H. Mjaavatn
i Skanska Bolig innledet seminaret med å se
på dagens utfordringer for boligutvikling og
startet med å påpeke at vi er foroverlente,
men samtidig ydmyke overfor de utfordringene som vi står foran.
er en ytterligere skjerping av kravene til
byggenæringen. Han påpekte også at det
foreløpig ikke er noen stor etterspørsel og
betalingsvilje for miljøriktige boliger, men
mente at dette var noe som kom til å endre
seg i årene fremover.
Mjaavatn tegnet en situasjon med stadig
økende krav til lavere kostnader, bedre
resultat, effektivisering av byggeprosessen, tekniske forskrifter med stadig nye og
strengere krav til energieffektivisering og
universell utforming. Regjeringens klimamelding med krav om passivhus innen
2015 og energibruk nær nullnivå i 2020
– Det er summen av kravene som er utfordrende, sa Mjaavatn, og det er summen av
kunnskap, tiltak og vilje i Skanska som gjør
at vi har forutsetninger for å møte myndighetenes krav i 2015. For å få til dette må vi
samarbeide og dele kunnskap enda bedre
enn tidligere, la Mjaavatn til.
bolig riktig som vi har «glemt» å lære videre
til egne barn.
hos NAV om å delta, og de ansatte fra NAV
signaliserte at de også fremover kommer til
å tipse om kurset til sine klienter.
Latter og gode historier
Det er mye latter og mange gode historier på kursene, særlig om søppel og det
særnorske fenomenet dugnad. Deltakerne
deler egne erfaringer og kommer med
nyttige tips som vi på forhånd ikke hadde
tenkt på.
Cecile Campos, avdelingsleder i Kirkens
Bymisjon, uttaler at det er et stort behov for
både praktisk kunnskap og strategier for
å komme seg inn på boligmarkedet.
– Vi er spesielt fornøyd med den uformelle
formen der vi deler erfaringer rundt et bord,
sier Campos, og legger til at
Kirkens Bymisjon ser frem til
å utvikle samarbeidet med
Skanska Bolig videre.
Dette gjør jobben ekstra
menings­fylt, og bidrar til at positive
holdninger blir en del av vår interne
kultur, sier Friis.
På det siste kurset i mai var det i tillegg en
del ansatte fra lokale NAV-kontor i Oslo
som deltok for å lære mer om kurset.
Tilbakemeldingen derfra var god.
– Dette kurset er midt i blinken for hva våre
klienter trenger, sier prosjektleder i NAV
Bjerke, Asma Chaudhry. Kurset tar opp
mange av de områdene vi erfaringsmessig
ser at det er et behov for mer kunnskap om,
legger hun til.
Flere av deltakerne på det siste kurset
hadde blitt oppfordret av sin kontaktperson
Alle deltagerne får kurs­
bevis, som kan være til hjelp
i prosessen med å finne seg
en bolig.
Sammen får vi gjort mye mer
Ragnhild Østmo, næringslivsansvarlig hos
Kirkens Bymisjon, sier at samarbeidet med
Skanska Bolig og andre næringslivsaktører
er viktig for Kirkens Bymisjon.
– Sammen får vi gjort mye mer for flere
mennesker når vi samarbeider med
næringslivet. Skanska Bolig er en av våre
viktigste samarbeidspartnere, og dere bidrar
med penger og kompetanse som dekker et
behov hos oss, sier Østmo.
Resten av dagen fikk de cirka 60 deltakerne
høre Ole Mangor-Jensens oppklarende foredrag om energiberegning, Marit Thyholts
presentasjon av de banebrytende prosjektetene Skarpnes i Arendal og Power House
i Trondheim, Alexander Lystads utdypning
om karbonavtrykk, «Smart drifting» av
Bjørn Mosskull fra Coor, og til slutt passivhus-piloten til Skanska Bolig på Finstad i Ski
av Jan-Helge Friling.
Seminaret ble arrangert i samarbeid med
Skanskas miljø­avdeling og Coor.
– Samarbeidet om kursene fungerer så bra,
ikke bare på grunn av den kompetansen
dere har, men også fordi dere viser respekt
for andre mennesker og ikke har en ovenfra
og ned-holdning. Dere hjelper folk videre
i livet på en fin og viktig måte, og det er
hyggelig å erfare at opplegget er så godt
tilrettelagt for deltakerne, legger Østmo til.
Engasjement smitter
De i Skanska Bolig som har vært involvert
i dette så langt har hatt mye glede av arbeidet. Engasjement, positive holdninger og
fellesskap er stikkord Eline Rølles Friis
i Skanska Bolig trekker frem når hun forteller om arbeidet.
– Dette gjør jobben ekstra meningsfylt, og
bidrar til at positive holdninger blir en del av
vår interne kultur, sier Friis.
Dette er et lite tiltak for Skanska Bolig, men
de som var der var veldig takknemlige.
Vår visjon er som kjent «vi forbedrer menneskers liv», også de som ikke har anledning
til å bli våre kunder i dag.
– Vi gleder oss til å fortsette vårt samarbeid
med Kirkens Bymisjon for å gi mennesker et
bedre liv, legger Friis til.
17
Skanska Norges nye toppsjef:
– Vi må spore opp talentene
og utvikle dem
To uker fikk han på seg til å forberede seg for stillingen som
toppsjef i Skanska Norge. Tiden brukte han til å lese seg opp
og legge en plan. Og så begynte Anders Danielsson å reise.
Ann-Mari Langsrud
Arnt Olav Hønsvik / Skanska Sverige
Hvor mange prosjekter han har besøkt i de
første to månedene, vet han ikke. Planen
gikk ut på å besøke så mange virksomheter
og møte så mange mennesker som mulig
den første tiden. Først og fremst alle regionene, men også store og små prosjekter.
– Å møte mennesker gir meg energi! Det er
fascinerende å komme ut på de prosjekt­
ene og treffe menneskene som jobber
der. Besøket er også et viktig signal til de
ansatte. Dette er kjernevirksomheten vår,
og det vi lever av. For meg er det også viktig
å bli kjent med medarbeiderne i selskapet.
Å møte dem gir mulighet for dialog. De får
anledning til å stille meg spørsmål, og jeg
får gi dem mitt budskap.
Ujevne prestasjoner
Og budskapet fra Anders Danielsson er
enkelt: Skanska Norge må snarest mulig
begynne å tjene penger! Prestasjonene på
anleggene og byggeplassene rundt om
i landet er for ujevne.
Han forteller at han straks fornemmer om
et prosjekt er i god driv, om det er godt
planlagt og har engasjerte medarbeidere.
Om det er «välskött», som han uttrykker
det.
– Det er fantastisk når jeg møter engasjerte
medarbeidere som er stolte av sitt prosjekt.
Da blir jeg glad! Jeg har selv mye energi og
engasjement og håper selvsagt alltid at jeg
skal bidra til å høyne energien hos dem jeg
møter.
Skanska Norges nye toppsjef er blitt glad i Oslo og er
allerede i gang med å bygge nettverk og møte kunder.
18
Portrett
Anders Danielsson
Danielsson har allerede registrert at tonen
rundt om på prosjektene er røffere og mer
direkte i Norge enn i Sverige, men det synes
han er bra. – Jeg trenger å få vite sannheten!
Kortsiktig og langsiktig plan
Skanska Norges nye toppsjef forteller at han
både har en kortsiktig og en langsiktig plan
med Skanska Norge. På kort sikt er han opptatt av å ha prosjektfokus og gjøre selskapet
lønnsomt.
– Lønnsomhet er en forutsetning for å ha
et fundament og kunne drive og utvikle selskapet, sier Danielsson. – Vi må også sikre
at vi går inn i de riktige prosjektene og har
de rette menneskene og den rette kompetansen til å drive det helt fram. Og så må
vi øke supporten fra våre støttefunksjoner
i den tidlige fasen av prosjektene. Mye av
suksessen i et prosjekt avgjøres i den tidlige
planleggingsfasen, mener han.
Han advarer også mot å ta ut for mye fortjeneste i starten av prosjektet. – Vi må ha
reserver i bakhånd hvis det går dårlig mot
slutten!
Back in black
Mens han forklarer hvordan Skanska Norge
skal bli lønnsom igjen, blir han så entusiastisk og veltalende på sin sjarmerende
stockholmsdialekt at vi har vanskelig for
å henge med. Ledere på seminar har det
litt lettere. For dem spiller han låten Back in
black som oppmuntring når han ser svarte
tall i bunnlinjen. Det er nemlig svarte tall
det handler om. Og det skal det bli igjen,
gjennom økt standardisering og spesialisering og fokus på rammeavtaler og innkjøpsordninger.
Derfor ønsker den nye toppsjefen seg transparente regnskap. Og med det mener han
regnskap som er så synlige og gjennomskinnlige at han lett kan lese seg til den økonomiske situasjonen i prosjektet. – Ellers vet
jo ikke jeg hvor vi står i selskapet, sier han.
Men selv for en energisk nybakt leder på 45
kan det være mye å ta tak i, og han innser at
han selv har et stort ansvar når det gjelder
lønnsomheten. Det skremmer ikke.
– Høy lønnsomhet begynner med godt
lederskap. Det igjen gir engasjerte medarbeidere og vel gjennomførte prosjekter,
som igjen gir fornøyde kunder og høy forutsigbar lønnsomhet. Dette fungerer. Det vet
jeg av erfaring!
Vi må finne talentene
Den langsiktige planen handler om å jobbe
med kjerneverdiene og utvikle medarbeidere. Det første mener han er godt ivaretatt
av Skanska Norge. På det andre området
kan det gjøres mer.
– Menneskene er jo de viktigste verdiene
i selskapet! Derfor må vi finne talentene og
utvikle dem. Dette har vi jobbet mye mer
strukturert med i Sverige. Vi må få frem
flere lederkandidater i Skanska Norge! Det
bør på sikt finnes interne kandidater til alle
lederstillinger, sier Danielsson, som er sikker
på at potensialet finnes i selskapet. De må
bare spores opp og bli gitt de rette utfordringene og de rette oppgavene.
– De ansatte må se muligheter for å gjøre
karriere i selskapet. Det er bra for dem, og
det er bra for selskapet.
Danielsson brenner for å utvikle medarbeidere. – Ja, det gjør jeg virkelig, sier han. Det
må man som sjef! Det er en viktig del av
lederjobben. Å bidra til å utvikle medarbeidere har vært den mest spennende delen av
jobben min uansett hvilket nivå jeg har vært
på. Jeg har fulgt mennesker som jeg ansatte
i min først sjefsjobb i Skanska i 1999, og
har sett dem utvikle seg i selskapet. Det er
veldig stimulerende.
Det ryktes ellers i Skanska at den nye toppsjefen etterlater seg et godt inntrykk på
prosjektene som han har besøkt. Kanskje
skyldes det nettopp denne synlige energien
og engasjementet. For selv synes han at
han har en fantastisk jobb.
anders
danielsson
Anders Danielsson (45), adm. direktør
i Skanska Norge
Kommer fra stillingen som adm.
direktør i Skanska Sverige.
Singel, to sønner, Jakob (18) og
Martin (20).
Hobbies: Trening og sport, golf og ski,
se på fotball- og ishockeykamper.
Har selv vært aktiv ishockeyspiller
under oppveksten.
Leser helst skjønnlitteratur, gjerne
krim. Akkurat nå leser han boken
Brobyggerne av Jan Guillou.
Ser helst nyheter og dokumentarprogram på tv. Liker Skavlan.
Ferierer gjerne på hytta i Dalarna.
Egne kvantesprang
Anders har selv gjort karrieremessige kvantesprang i Skanska og takker i stor grad sine
ledere for at han ble sett og fikk utvikle seg.
Fra han kom som ung ingeniør i selskapet
for 21 år siden, har han gått gradene og
blitt forfremmet til prosjektleder, distriktssjef, regionssjef, konserndirektør og nå sist
til administrerende direktør i Skanska Sverige­­, før han ble bedt om å ta over stillingen
som toppsjef i Norge.
– Hvert nytt ansvarsområde har egentlig virket ganske overveldende på meg, innrømmer han. Når han likevel har lykkes, tror han
at noe av forklaringen kan være at han har
vært ydmyk i sine nye roller. Feedback som
han har fått opp gjennom årene forteller
også om et utpreget konkurranseinstinkt.
– Og så har jeg hatt personer rundt meg
som kompletterer meg. Gode rådgivere er
viktig. Mennesker som du kan stole på og
som forteller deg hva de egentlig mener.
Jeg er jo helt avhengig av menneskene
rundt meg. Alene får jeg jo ikke til noe.
Jeg vil jo være helt sjanseløs her i Skanska
Norge om ikke medarbeiderne drar i samme
retning!
Forandre og forbedre
For Anders Danielsson betyr det lite at han
kommer fra en større enhet til en mindre.
– Det som driver meg er å forandre og
forbedre og bidra, sammen med andre, til
at Skanska Norge igjen blir den lønnsomme
virksomheten som det har vært. Å forsøke
å gjøre saker litt bedre hver dag, det er det
som tiltrekker meg.
Og så synes han det er fantastisk å komme
til et nytt land og et nytt miljø. Hans synlige
begeistring for Oslo gleder, og han overrasker litt når han synes Oslo minner mye om
Stockholm. Den samme nærheten til vannet, den samme type bygninger i sentrum.
Anders er også skientusiast, og gleder seg
til å bruke marka. Litt stolt forteller han at
han allerede har vært to ganger i Holmenkollen, og at han også har besøkt Bygdøy
og vært på Operataket.
Ikke rart han går hjem i Norge! For han sier
det selv: Måten jeg er blitt tatt imot på
i Skanska Norge har vært over all forventning.
Har flyttet hit
To måneder etter ankomst leier han fortsatt
en møblert leilighet, men han er ikke fremmed for å kjøpe. – Jeg har jo flyttet hit! Og
kanskje kommer mine to sønner etter når
jeg blir mer etablert, for å jobbe eller studere. Det er jo mange svensker her fra før,
smiler han.
Men foreløpig dreier det meste seg om
å jobbe og trene for Anders Danielsson.
Litt løping og gym etter arbeidstid for
å holde seg i form. – Og så liker jeg å se
på fotballkamper og ishockeykamper.
– På tv?
– Nei, live!
Mannen i grå dress overrasker igjen. Lagspill
tenner nemlig Anders Danielsson. Skanska
Norge har fått en administrerende som liker
å være der ting skjer, oppleve spenningen
og se resultatet raskt.
– Jeg har vært ishockeydommer også, sier
han. – I femten år. Jeg kan gamet!
Akkurat det overrasker ikke.
19
Byggprosjekter
Prosjektene med stjerne (*) er prosjekter hvor flere av
entreprenørenhetene er inne.
01
Askim nye ungdomsskole
Ny ungdomsskole til erstatning for to gamle. Skolen er
dimensjonert for over 700 elever og ca 90 ansatte
Kunde: Askim kommune
Kontraktsverdi:
Kr 713 mill
Beregnet ferdigstilt: 2013
Borregaard Diverse
Diverse arbeider. Har hatt pågånde arbeid ved
fabrikken de siste 100 år.
Kunde:Borregaard
02
Skullerud Torg
Tre blokker med til sammen 78 leiligheter med balansert ventilasjon med varmegjenvinning. Takterrasser og
parkeringsareal i kjeller.
Kunde:
Stor-Oslo Prosjekt AS
Kontraktssum: 135 mill
Beregnet ferdigstilt: 2014
Statoil Fornebu (*)
Kontorbygg i ni etasjer på Fornebu, med Statoil som
leietaker.
Kunde: Kontraktssum: Ferdigstillelse: IT Fornebu
1135 mill
1. sept 2012
Senter for Husdyrforsøk (SHF)
Norge rundt
Her presenteres prosjekter i de ulike delene av
landet vi har virksomhet i. Formålet med dette
er å vise bredden i aktiviteten Skanska til en
hver tid har i Norge. Aktivitetene er delt inn
etter byggregionene, og anleggsvirksomhetene innen de samme områdene blir
tatt med her.
Tidligere har vi presentert Bergen (Vest), Rogaland, Nord og Oslo.
Nå er det Øst-området som står for tur.
Øst-regionen
Her er noen utvalgte, pågående prosjekter i området,
nylig igangsatte eller prosjekter som vil bli igangsatt
i løpet av kort tid. Listen er ikke uttømmende og de
minste prosjektene i de ulike virksomhetene er ikke
tatt med. Bygg- og anleggsaktivitetene i Øst-regionen
vil preges av blant annet stort behov for boliger og
infrastruktur i årene fremover.
Samspillkontrakt med Statsbygg om bygging av nytt
Senter for husdyrforsøk (SHF) i Ås. Prosjektet er første
ledd i Campus Ås- utbyggingen, som er et resultat av at
Veterinærhøyskolen og Veterinærinstituttet samlokaliseres med Universitetet for miljø og biovitenskap på
Ås. Området som skal utvikles er på cirka 17 000 kvm,
og oppstart av byggearbeidene er i 2013 med beregnet
ferdigstillelse i 2014.
Berg studentby
Norges første LEED-sertifiserte boligprosjekt
Arnt Olav Hønsvik
Ståle Eriksen
Etter en lang og krevende prosess har Berg studentby
endelig mottatt beviset på at prosjektet har tilfredsstilt de
strenge kravene til LEED-sertifisering. Som det første boligprosjektet i Norge.
– Sertifiseringen har vært en spennende og positiv prosess
hvor jeg spesielt vil trekke frem betydningen av den læringen vi har hentet ut av den. Det er jobbet med dette i lang
tid og det har vært krevende, men det er noe av prisen man
må betale for å være først ute med noe og vi har høstet
mange gode erfaringer, sier Brynjar Finstad som ledet byggeprosjektet for Skanska.
LEED (Leadership in Energy and Environmental Design)
består av et sett av rangeringsverdier for design, konstruksjon og drift for grønne bygg. Systemet er utviklet av U.S
Green Building Council (USGBC) og sertifisert over 7 000
prosjekter i USA og 30 andre land. LEED er et miljøsertifiseringssystem som systematisk måler miljøgevinsten i byggeprosjekter, og omfatter – i motsetning til flere andre sertifiseringsordninger – alle typer bygninger, og har tilpassede
poenglister til disse (eksempelvis skoler, sykehus, næringsbygg og boliger).
Ett av disse er nå Berg studentby i Trondheim som har oppnådd LEED Silver. Dette er det første boligprosjektet som
sertifiseres etter LEED-standarden i Norge.
En LEED-sertifisering av et bygg kan sammenlignes med
hvordan vi merker matvarer:
l
Hva består den av?
l
Hvordan ble den laget?
l
Er den bra for oss i det lange løp?
Elisabeth Hersoug har fulgt opp sertifiseringsarbeidet av
Berg studentby for Skanska, og har tatt de tyngste takene
for å få på plass LEED-sertifiseringen.
– Det har vært nyttig å lære mer om hvordan sertifiseringsprosessen fungerer, men det som er mest positivt er det
økte fokuset på miljøløsninger i og rundt slike prosjekter,
sier Hersoug.
Asko Brummundal
To byggetrinn bestående av ett tørrvarelager med miljøstasjon for Asko sitt lager samt tilbygg og ombygging
for Bama, som skal flytte inn sammen med Asko.
01
Kunde: Stor-Oslo Prosjekt AS
Kontraktssum: 65 mill
Beregnet ferdigstilt: 2012
03
Lillehammer Panorama
Kunde: Lillehammer Panorama 1 AS
Kontraktssum: 93 mill
Ferdigstilles:2012
For å oppnå langsiktig akseptabel lønnsomhet i boligutviklingsvirksomheten har det vært gjennomført en
omfattende analyse av virksomhetens marked, strategi
og organisasjon de seneste månedene. Som resultat
av analysen gjennomføres nå en gjennomgripende
omstrukturering av virksomheten.
Anleggsprosjekter
Rv. 2 Fulu-Gulli
Ny 4-felts motorvei over 1500 meter.
Kunde: Kontraktssum: Ferdigstillelse: 04
Statens vegvesen region Øst
ca 337 mill
2014
Skanska Asfalt AS
I øst-området har Skanska Asfalt to asfaltverk med full
produksjon av høykvalitetsasfalt både for eksterne
kunder og til eget bruk. Disse to befinner seg i «Svingen» i Halden og på Filipstadkaia i Oslo.
20
Av større prosjekter legges 100 000 tonn asfalt på
Gardermoen i 2012 samt en del asfalt i forbindelse
med prosjektet Dronning Eufemias gate i Oslo. Det
skal også utføres asfaltarbeider i forbindelse med nytt
Fylkessykehus i Østfold i tillegg til flere mindre arbeider
i Asker, Bærum, Romerike, Oslo og Østfold.
04
Region Nord
Region Midt-Norge
Region Øst
Region Oslo og Akershus
Region BVT
Region Agder
Region Rogaland
Region Bergen
Bygg Nord/Vest
Omstrukturering og
nedbemanning av boligutviklingsenhetene i Norden
Boligutviklingsvirksomheten har, fremfor alt i Sverige,
i lengre tid hatt svake resultater. Årsaken er først og
fremst høyere kostnader enn beregnet i produksjon og
at organisasjonen har vært tilpasset et høyere volum
enn hva vi har vært i stand til å realisere.
To terrasseblokker med 54 leiligheter inkl. garasje
over to plan.
03
02
For å tilpasse kostnadene til de forventede volum og
bedre å få utnyttet synergiene med byggvirksomheten,
integreres nå all boligutvikling i Norden i byggvirksomheten i Norge, Sverige og Finland, under ledelse av de
respektive nasjonale lederne i de tre landene. Boligutvikling Norden opphører som en egen forretningsenhet og ledere er på plass for å ivareta virksomheten
i de ulike entreprenørenhetene. Omorganiseringen
innebærer at antall medarbeidere reduseres med
ca 150, hvorav 110 i Sverige.
– Vi ser en langsiktig god etterspørsel på boliger
i Norden. Boligutvikling er en viktig del av Skanskas
kjernevirksomhet og vi har uutnyttede synergier mellom bygg- og boligutviklingsvirksomhetene. Hensikten
med omstruktureringen er å opprettholde og styrke vår
markedsposisjon i de nordiske storby-regionene, sier
Johan Karlstrøm, VD og konsernsjef for Skanska AB.
Vil omfatte regionene Rogaland, Vest, Midt-Norge og
Nord.
Region Vest er en navneendring for den tidligere enheten Region Bergen
Boligutvikling
Ny organisasjonsstruktur i Skanska Norge AS
Anders Danielsson har helt siden han tiltrådte som
leder 2.april jobbet med å etablere en ny overordnet
organisasjonsstruktur som skal styrke strategien mot
2015. Organisasjonsstrukturen skal bygge opp under
3 områder:
I Norge vil boligvirksomheten bli ledet av Tore Hulberg
Mjaavatn, som trer inn som konserndirektør (EVP)
i ledergruppen til adm. direktør Anders Danielsson
i Skanska Norge. Også de nåværende boligvirksomhetene i Kristiansand og Trondheim vil rapportere til Tore.
Spesialister
vil nå også inkludere Entreprenørservice og Skanska
Asfalt.
omfatter spesialselskaper og enheter som ikke har
direkte tilknytning til bygg eller anlegg, og hvor de
gjerne betjener også et eksternt marked. Det gjelder
UCO, Acusto inklusive Team Innredning, Husfabrikken,
Stålfabrikken, Skanska Tekniske Entrepriser (STE) og
Skanska Teknikk. Skanska Teknikk vil bli en resultatenhet fra 2013. STE opprettes som en selvstendig region,
samtidig som at Region Tekniske fag avvikles. Vi mener
det gir et bedre utgangspunkt for vekst å bygge videre
på kun en av enhetene, og at STE som er den største
av disse gir de beste forutsetningene for å lykkes.
Husfabrikken og Stålfabrikken skilles ut fra Region
Midt-Norge og blir selvstendige enheter.
Bygg Sør/Øst
Tre støtteenheter
som er nyetablert, vil omfatte regionene Oslo, Øst,
BVT, Agder og Skanska Eiendoms- og Prosjektutvikling
(tidligere SEU). Sistnevnte enhet skal betjene markedene i begge byggenheter. Region Spesialprosjekt blir
en integrert del av Skanska Eiendoms- og prosjektutvikling.
Den nye organiseringen medfører et tydelig skille
mellom enheter med lønnsomhetskrav og støtteenhetene. Det vil kun være 3 støtteenheter i Ledergruppen:
Økonomi/Finans, HR og Virksomhetsutvikling. Dette
medfører at det blir totalt åtte enheter som rapporterer direkte til administrerende direktør.
lProsjektfokus
l
Lønnsomhet
lMedarbeidere
Gjennom vår justerte struktur har vi etablert fire tydelige forretningsområder.
Anlegg
21
Hydro og Skanska
i skarp duell under
Eivind bidro til
gigantprosjekt i USA
01
01
Arnt Olav Hønsvik
Elizabeth River Crossings (ERC)
Norske studenter på
Skanska-besøk i USA
Ian Jogole / Arnt Olav Hønsvik
Ian Jogole
Tredjeklassen for byggingeniør ved Høyskolen i Bergen slo på stortrommen da de
skulle ut på studietur. De 45 unge studentene valgte å reise til noen av de mest spektakulære delene av Skanskas virksomhet i USA. Regien hadde prosjektingeniør i DK
Bergen og student, Ian Jogole, som fikk vist fram en del av Skanskas globale virksomhet til sine medstudenter.
02
01 Midtown tunnel prosjektet i Virginia er det første OPS-prosjektet i USA 02 Eivind
Nome Dueland (nr 3 f.v.) og resten av prosjektteamet i USA.
Alt er større i USA, sies det. Det kan nok stemme. Skanskas nye
tunnelprosjekt i Virginia, USA, innebærer en byggekontrakt for
Skanska på pene SEK 4,4 milliarder. Midtown Tunnel-prosjektet er
på samme tid den første OPS-kontrakten i USA. Midt oppi dette
står Eivind Nome Dueland (27) fra lille Norge.
Det ble close race, men Brandtzæg klokket inn et lite
sekund foran sin svenske samarbeidspartner. Etterpå var de
enige om at miljøbilene har utviklet seg veldig raskt de siste
årene.
– Dagens miljøbiler har gode kjøreegenskaper, akselererer
raskt og har et tiltalende design. Dessuten inneholder de
ofte mye aluminium. Det betyr lavere vekt, mindre energiforbruk og lengre rekkevidde, sa Brandtzæg.
Juni
1 2
Mai
1 2
3
3
3
4
4
4
5
5
5
5
6
6
6
6
7
7
7
7
8
8
8
8
9
9
9
9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Send slippen til
Dina Bråthen
innen første
uka i oktober
2
4
Jeg er aktiv til jobben!
Juli
1
3
Aksjonen varer fra 1. mai til og med 30. september
August
1 2
Fyll ut vedlagte deltakerliste for å registrere deg.
Innsending og spørsmål til Dina Bråthen:
[email protected]
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Du må ha minimum 20 kryss for å være med på loddtrekningen
9
Du kan registrere aktive dager, også lørdager og søndager
når turen går til / fra jobb
8
Registrer antall ganger du er aktiv til og / eller fra jobb
7
Alle kan delta
6
N oen regler
5
Fyll ut vedlagte deltakerliste for å registrere deg. Innsending
og spørsmål til Dina Bråthen: [email protected]
4
Aksjonen er arrangert av Skanska Aktiv, som også sponser
premier. Hovedpremien er et gavekort på 5000 kroner fra
G-Sport.
September
1 2 3
Du som deltar kan sykle / gå / jogge / bruke rulleskøyter /staver eller sparkesykkel til og fra jobb.
Deltakerliste
01 Ian Jogole (nummer tre f.h.) kom med forslaget om å dra til USA og besøke heftige Skanska-prosjekter.
Gjennom å benytte det internasjonale nettverket i Skanska organiserte han en unik klassetur til The Big
Apple.
Aksjonen startet 1. mai og varer til og med 30. september,
alle kan delta, og målet med aksjonen er å ha fokus på
helse – og miljøgevinsten ved å komme seg til og fra jobb
for egenmaskin.
Sum antall ganger ........................................................................................................
Og fortsetter: – Vi er takknemlige for ressursene som ble lagt ned av Skanska USA og
for at de ønsket oss velkommen. Det å invitere i underkant av 50 personer på et slikt
besøk er ikke gjort uten videre, men det at vi fikk gjennomført dette viser hvor verdifullt nettverket i Skanska kan være. Vi i Skanska kan si oss fornøyde med at vi har fått
48 nye ambassadører etter et slikt flott og lærerikt besøk.
Close race
Aktiv til jobben!
Sum kilometer.......................................................................................................................
– Brooklyn Bridge var et rehabiliteringsprosjekt, United Nations var rehabilitering og
ombygging av eksisterende bygningsmasse. 7th line Subway var videre­føring av den
eksisterende linjen. Prosjektlederen ved 7th Line fortalte oss at de hadde hentet inn
norsk Skanska-kompetanse på boring av tunneler tidligere i byggeprosessen, de kalte
disse for «The Drill Doctors». Vi har tre fordypninger ved Høyskolen i Bergen: Teknisk
samfunnsplanlegging, Konstruksjonsteknikk og Anleggsteknikk. Alle prosjektene var
svært spennende prosjekter som ga oss et godt faglig tilskudd, forteller Jogole.
– Jeg setter pris på både samarbeid og konkurranse. Begge
deler er viktig for å utvikle løsninger som sparer energi og
reduserer utslipp. Det er noe både Skanska og Hydro er opp-
Telefon/mobil: ......................................................................................................................
22
Skanska investerer drøye 900 millioner svenske kroner som samarbeidspartner i Elizabeth River Crossings (ERC), som er navnet på
utbyggingsselskapet.
Studentene ble deretter delt inn i tre grupper for å besøke byggeplassene ved
Brooklyn Bridge, FNs hovedkvarter og 7th Line undergrunnen i New York.
På Brattørkaia i Trondheim samarbeider de om å bygge
Norges første bygg som produserer mer energi enn det
bruker, men da de to bedriftslederne møttes til svensk-norsk
kappestrid på Lånkebanen noen mil unna, var det vinner­
innstinktet som var mest framtredende.
Dato:...........................................................................................................................................................
– Det som er uvanlig i forhold til OPS-prosjekter i Europa, er at
i USA er det marked for utstedelse av obligasjoner i prosjektfinansiering. Det gjør at man har mulighet til å ha konkurranser mellom
investeringsbanker om å gi billigst finansiering. Kort sagt er prosjektfinansiering en av det mest komplekse finansieringsformene
man kan holde på med, og derfor er det så utrolig gøy og utfordrende, sier Nome Dueland.
– Mark Zangrandro, Daniel Shay og resten av kollegaene deres i Skanska USA var
veldig behjelpelige tross vårt store antall. De ønsket oss velkommen til en presentasjon på deres hovedkontor i Empire State Building og byggeplassbefaringer. Uttrykket «Billion Dollar Projects» ble brukt som om det var hverdagskost. Videre kom det
spørsmål om blant annet etikk og om hvordan Skanska konsernet klarte å holde den
klare og strenge linjen over hele virksomheten, sier Jogole.
Danielsson var også i konkurransehumør. – Jeg liker å konkurrere i alle sammenhenger, spesielt når jeg møter de
beste. Hydro er en av våre beste samarbeidspartnere, men
i dag vil jeg nyte å slå dem, sa han før løpet.
Hydro-sjef Svein Richard Brandtzæg og Skanska Norge-sjef
Anders Danielsson samarbeider om å realisere Norges
første energipositive bygg, men på fredag 15. juni ble samarbeidsånden byttet ut med knivskarp konkurranse, da de
møttes til kappkjøring i miljøbilløpet ZERO Rally.
Navn:..........................................................................................................................................................
Den unge nordmannen har hatt ansvaret for mye av dokumentasjonen som må til i finansieringsprosessen, og bidro i jobben med
utstedelser av obligasjoner i forbindelse med prosjektfinansieringen.
Både Empire State Building og Brooklyn Bridge er landemerker i USA og verdenskjente byggverk. Skanska i USA har hovedkontor i 32. etasje i Empire State Building
og har jobben med å renovere Brooklyn Bridge. I tillegg er Skanska sterkt inne
i jobben med å bygge opp igjen Ground Zero etter terroranslagene, og vi har et av de
mest komplekse undergrunnsprosjektene i New York. Dette var noe av det som trakk
byggstudentene mot New York.
tatt av, sa Brandtzæg før han satte seg inn i Hydro-lagets bil,
en Mercedes Benz B-klasse med hydrogendrevet motor.
Lars Nermoen / Hydro
Arbeidsplass:.............................................................................................................................
– Gjennom min rolle som prosjektkoordinator i Skanska ID har jeg
vært med i det kommersielle forhandlingsteamet som har hatt
som oppgave å forhandle konsesjonsavtalen med Virginia Department og Transport, som er bestiller. Parallelt med dette hadde
teamet ansvaret for utvikling og forhandling av totalentreprisen
og bompengesystemet, sier Nome Dueland.
Empire State og Brooklyn Bridge
Signatur:.............................................................................................................................................
Gigantprosjektet på østkysten av USA innebærer bygging av
1 700 meter tofelts undersjøisk tunnel, vedlikehold og utbedringer av den eksisterende Midtown Tunnel og forlengelse av
MLK-­motorvei, i tillegg til drift- og vedlikeholdsansvar i prosjektområdet. I nesten fire år har Skanska Infrastructure Development
(ID) jobbet målrettet for å få dette prosjektet i havn. Eivind Nome
Dueland har vært en viktig brikke i dette arbeidet. Han dro til USA
for å få utfordringer i en litt annen bedriftskultur enn i Norge.
– Litt av grunnen til at vi fikk gjennomført et besøk med Skanska USA, er min bakgrunn i Skanska Norge. Jeg hadde sommerjobb i Skanska DK Bergen etter både
første og andre året i studiet. Dette dannet et godt grunnlag for et videre samarbeid,
og i januar i 2012 begynte jeg i en fast stilling på Statoil Sandsli som formann på
betong. Takket være gode kollegaer og en ledelse som har tilrettelagt hverdagen
min, har jeg klart å kombinere dette med studiet og skriving av bacheloroppgaven
min, sier Jogole.
ZERO Rally
Gemyttlig: Hydros konsernsjef Svein Richard Brandtzæg
(til venstre) og Skanskas norgessjef Anders Danielsson
møttes til konkurranse på Lånkebanen under et baneløp
som ledd i årets ZERO Rally for nullutslippsbiler.
23
50 år
runder 50 år
Arnt Olav Hønsvik
Ann Karin Thoresen / Entreprenørservice
Skanskas spesialistselskap, Entreprenørservice, har i løpet
av sine 50 leveår utviklet seg til å bli et stabilt og lønnsomt
selskap, med kompetanse som overgår de aller fleste på
sitt felt. Mannen som fikk i oppgave å bygge opp selskapet,
Arne Wabakken (83), følger fortsatt med på sitt hjertebarn.
– Jeg var den første lederen i Entreprenørservice og fikk
i oppgave og bygge opp selskapet fra grunnen av. Jeg var
direktør og medlem av styret fra 1963 til 1984, fortsatte
i styret frem til 1992 og fortsatte som styremedlem i Skanska Norge AS. Jeg har vært med på mye og det er vanskelig
å plukke ut enkeltepisoder som har skilt seg ut. Men jeg er
stolt over alle de eksperimentelle nybrottsprosjektene våre,
sier Arne Wabakken.
Arne nyter dagene og sammen med kona, som er kunsthistoriker, er han tungt inne i norsk og internasjonalt kunstmiljø. Han har også jevnlig kontakt med en rekke pensjonister fra Selmer, Furuholmen og Skanska. 16. juni trommet
Entreprenørservice sammen til jubileumsfest for pensjonister, ansatte og ledsagere på Holmen fjordhotell.
Her er Arne Wabakkens jubileumstale
entreprenørservice
Sikkerhetsuka 2012
24
Sikkerhetsuka 2012 arrangeres 22. – 28. oktober.
Harald Kolbeinsen
11 / 7
Inge Tistel
26 / 7
Jon Asbjørn Augdal
27 / 7
Stein Thorvik
4 / 8
Brynjulf Hansen
19 / 8
Terje Fossnes
8 / 9
Tore Otnæs
17 / 9
Frank Fornes
30-års jubilanter
19 / 9
Steinar Otto Knutsen
21 / 9
Leidulf Johannessen
24 / 9
Ove Midtskog
27 / 9
Eugeniusz Grochowski
1 / 10
Jørgen Skjæveland
6 / 10
Erling Haugland
Danielsen, Karsten
Dragland, Torbjørg
Eikrem, Jan Terje
Eriksen, Svein
Fjellstad, Kjell Harald
Gjerde, Anne-Lise
Graham, Lars William
Hagen, Jan Oluf
Hareland, Odd Jan
Haukedal, Gunnar Henning, Egil
Johansen, Gunvald
Johnsen, Jon Andreas
Kihlstrøm, Dagfinn
Knudsen, Finn
Lødøen, Inge
Løvstrand, Hans
Myhren, Nils Arvid
Møgster, Arild
Nikolaisen, Kjell Ragnar
Nybø, Oddvar
Olsen, Oddmund
Rosseland, Ove
Ruud, Jan Christian
Rørstad, Tor-Egil
Sandal, Jørgen Martin
Seland, Kate Helen
Siljehaug, Olav
Skage, Ståle
Skarsbø, Edvin
Solheim, Sigrunn
Storsve, Jan Henry
Steinar Olsen
8 / 7
Stein Erik Myhr
10 / 7
Ole Tommy Velten
11 / 7
Ole-Reidar Fauske
12 / 7
Tore Løvdal
13 / 7
Kjetil Landsverk
27 / 7
Jan Billing
27 / 7
Kjell Kvifte
27 / 7
Per Michael Skott
31 / 7
Dag Inge Kosmo
2 / 8
Janne Kristin Johansen
6 / 8
Roy Magne Dahlen
6 / 8
Egil Roos
8 / 8
Arve Olav Sande
Arne Wabakken har fortsatt god kontakt med de ansatte i Entreprenørservice, og
stiller opp i ulike sammenhenger. Her sammen med dagens administrerende direktør,
Hallvard Sindre.
11 / 8
Per Andersen
23 / 8
Trond Lindtveit
30 / 8
Svenn Aage Bråtene
Ærede jubilanter, gjester,
gamle og nye kollegaer!
1/ 9
Roy Ove Olsen
3 / 9
Lasse Haugen
5 / 9
Arnt Helge Mathiesen
9 / 9
Birger Johan Blindheim
11 / 9
Espen Hallbjørn Hanssen
Ved firmaets tidligere jubileer har jeg benyttet meg av en metafor hvor jeg
har beskrevet Entreprenørservice som et ektefødt barn av den uskyldige,
men solide mor Selmer, og faren, – den noe eldre og mer erfarne Skanska.
18 / 9
Dag Tore Fleischer
18 / 9
Didrik N. Herlofson
19 / 9
Rune Kommedal
Ved 30 års- jubileet var foreldrene midt oppe i en skilsmissesituasjon, og jeg
uttrykte min bekymring for barnet. Som dere vet, er det oftest barna som
må ta den tyngste støyten, selv når gamle foreldre begynner å rote etter
30 års ekteskap!
21 / 9
Frode Øystein Hansen
25 / 9
Bjørnar Bilstad
30 / 9
Michael Jan-Evert Eliasson
30 / 9
Rune Gudbrandsen
Nå var det likevel ikke så stor grunn til bekymring: det ble en «moderne»
skilsmisse under ordnede forhold med både foreldrerett og besøksrett.
«Barnet» selv var også vokst opp til å bli en solid, fremgangsrik og selvsikker 30 åring med penger på bok, men fortsatt med begge beina på jorda!
Jeg tillot meg derfor å spå om en fortsatt positiv framtid både for
30-åringen og for familien. Nå, etter ytterligere 20 framgangsrike år feirer
vi i dag 50 års dagen for en spenstig mann i sin beste alder!
30 / 9
Tom Krossli
1 / 10
Stein Håvard Overvik
Som «fadder», for ikke å si «jordmor» til «Barnet», har jeg i alle år etter at
jeg selv slapp tømmene fulgt med i firmaets utvikling. Jeg er glad for
å kunne konstatere at man har gjennomført et generasjonsskifte og samtidig har klart å opprettholde den spirit og samhold som i alle år har vært en
av grunn-pilarene og basis for firmaets utvikling.
Selv om det tynnes ut i min generasjon, og vi har opplevd store endringer
i en spennende bransje, er jeg stolt over å kunne gjøre oppmerksom på at
Entreprenørservice er et av de ytterst få firmaene i bransjen som kan feire
et 50 års jubileum, og som i tillegg representerer et 50 års positivt norsk /
svensk industri-samarbeid!
Dette er det sannelig grunn til å feire!
Ble etablert i 1962 som et resultat av et norsk–svensk
samarbeid mellom daværende Ing. F. Selmer AS og Skånska Cementgjuteriet AB (Skanska). Ideen bak etableringen
av selskapet var et resultat av det gode samarbeid mellom
det som den gang var de to største entreprenørselskaper i
Norge og Sverige. I Sverige hadde Skånska på 60-tallet en
stor spesialavdeling som hadde utviklet en rekke avanserte
spesialmetoder innenfor boring og betongteknologi.
Dette ble raskt et konkurransefortrinn for det nye spesialfirmaet som var 50/50-eid av Selmer og Skånska.
Selskapet har hatt hovedkontor, verksted og lager på
Rud i Bærum siden 1983. Entreprenørservice har en sterk
posisjon i det norske bygg- og anleggsmarkedet, og utfører i dag oppdrag for en rekke entreprenørselskaper og
offentlige utbyggere. Entreprenørservice er i dag et heleid
datterselskap i Skanska Norge AS.
4 / 7
Bagley, Kari
Bakken, Ole Henning
Berg, Frode
Berg, Leif Gunnar
Bjørklund, Jan Egil
Bjørkås, Tor Fridtjof
Broch, Bjørn Thore
Brukveen, Erik
Bråttvik, Tore
Bustrak, Bjørn Erik
Byrløkken, Rune Johan
Dahl, Terje Mentzoni
Dale, Steinar
Dyrstad, Kjell
Ensrud, Iren
Finnesand, Bjarte
Fjellestad, Odd
Flatekvål, Per
Forsell, Ranfrid Solem
Framnes, Paal Martin
Fredriksen, Freddy
Gareid, Eva Hjelm
Gjerde, Tom-Arne
Grøtan, Jomar
Gudbrandsen, Rune
Hagen, Geir
Hagenes, Gro
Hansen, Henning
Hasselquist, Sigmund
Hiis, Reidar
Hole, Gunnar
Høklingen, Bjørn
Haaversen, Frode
Indal, Terje
Jonassen, Sveinung
Julnes, Gjermund Olav
Kalseth, Jan Erik
Kvåle, Jon Olav
Lilleland, Eilev
Lænd, Kjell Ove
Løkken, Jens Kristian
Løkken, Wiggo
Løvdal, Tore
Løvås, Øyvind
Mentzoni, Tor Erik
Nergård, Hans Petter
Nestvold, Odd Arne
Nilsen, Sveinung
Nordgård, Stig Ove
Nordgaard, Ulrik
Nykvist, Runar
Pettersen, Ted
Rusdal, Sigve
Sand, Jon
Sandvik, Nils Petter
Skjerve, Stig Olav
Skjolden, Jo Asgeir
Skog, Kåre Sigurd
Stegali, Gunnar
Steien, Finn
Stjern, Roald
Strand, Odd-Helge
Sveberg, Morten
Sømme, Jon
Ulsletten, Magne Ove
Witnes, Nils Kristian
Aass, Erna Merete
7 / 7
Entreprenørservice
10 / 10 Vidar Liahagen
15 / 10 Roger Ulset
60 år
10 / 10 Tore Svendsen
11 / 10 Kurt Elling Vedal
13 / 10 Werner Lutz
13 / 10 Magne Espedal
Prosjektglimt
Turistbåten Astor legger til kai ved Storneset fiskerikai i Ålesund som Skanska bygger. Dette er et
samarbeid mellom DK Møre og Romsdal og Region
industri, Bro og Marine.
25-års jubilanter
15 / 10 Egil Kåre Henden
Jubilanter 2012
Jubilantfeiringen for årets jubilanter
vil finne sted på SAS-hotellet ved
Holbergs plass i Oslo, fredag 16.
februar 2013. Det vil bli sendt ut
informasjon sammen med invitasjon
til jubilantene i månedsskiftet oktober / november.
Vet du om flere jubilanter, vennligst ta
kontakt med HR ved Mette Solhaug­,
mobil 982 10 673.
12.10.1987
10.08.1987
01.01.1987
17.11.1987
25.05.1987
Til sammen
16.03.1987
23.11.1987
Til sammen
19.10.1987
Til sammen
03.08.1987
22.06.1987
22.06.1987
Til sammen
15.06.1987
29.07.1987
22.06.1987
01.02.1987
Til sammen
03.07.1987
01.10.1987
01.03.1987
Til sammen
10.08.1987
Til sammen
15.06.1987
27.07.1987
22.04.1987
02.07.1987
Til sammen
01.09.1987
20.05.1987
18.05.1987
31.08.1987
15.06.1987
23.02.1987
17.08.1987
15.06.1987
15.06.1987
05.01.1987
09.06.1987
02.07.1987
27.07.1987
21.09.1987
21.04.1987
Til sammen
Til sammen
11.11.1987
26.03.1987
01.09.1987
21.04.1987
Til sammen
Til sammen
15.08.1987
12.01.1987
10.08.1987
Til sammen
22.06.1987
Til sammen
12.10.1987
Til sammen
Til sammen
Til sammen
Til sammen
14.09.1987
01.12.1987
Til sammen
02.02.1982
23.08.1982
01.12.1982
Til sammen
01.08.1982
01.03.1982
Til sammen
06.12.1982
Til sammen
15.03.1982
Til sammen
Til sammen
14.09.1982
Til sammen
Til sammen
14.07.1982
18.01.1982
18.06.1982
26.04.1982
28.06.1982
13.10.1982
15.11.1982
01.11.1982
04.10.1982
Til sammen
08.03.1982
06.12.1982
Til sammen
Til sammen
03.05.1982
23.08.1982
Fokus på mennesker
Ny leder for Survey
Trond Petter Eide (32) er sivilingeniør (MSc) fra NTNU, innen
fagområdet geomatikk og har vært ansatt i Skanska siden
han ble uteksaminert i 2005. Trond Petter har gjort en solid
jobb i Skanska innen mange områder, først som stiknings­
ingeniør, deretter som stikningsleder, og de siste tre årene
som avdelingsleder for Survey, avdeling Oslo.
– Jeg er svært glad for at Trond Petter har takket ja til
stillingen, og ser fram til å videreutvikle Skanska Teknikk og
Survey sammen med ham og de andre, sier direktør
i Skanska Teknikk, Kim Robert Lisø.
Ny leder i Acusto
Ole Andre Garnvik (44 år) overtok som administrerende
direktør i Acusto 1. mai.
Garnvik kom fra stillingen som distriktssjef for Acusto i Oslo.
Garnvik har lang fartstid både fra Skanska entreprenørvirksomhet og Husfabrikken.
Tidligere leder for Acusto, Per Grøtte, har gått inn i stillingen
som distriktssjef for Acusto i Trondheim fra samme dato. – Vi
håper med denne endringen å få til et enda mer verdiskapende samarbeid mellom Skanska og Acusto. I tillegg har
vi en ambisjon om at Acustos virksomhet i Trondheim skal
utvikles til et nivå som tilsvarer posisjonen vi har i Bergen og
Oslo, sier konserndirektør Hanna Rachel Broch
Ny leder i Team Innredning AS
Ulf Ertsås (53 år) er ny daglig leder ved Team Innredning
AS på Stange. Team Innredning er et heleid datterselskap
av Acusto AS. Ulf er utdannet næringsmiddelteknolog fra
Statens næringsmiddeltekniske Høgskole i Trondheim
i 1983. Han arbeidet i næringsmiddelindustrien i perioden
1983-1998; Tine Østlandsmeieriet, Black-Boy Krydder og AS
Nopal. I 1999 ble Ulf daglig leder i H-Profil AS, før han i 2004
startet som fabrikksjef ved Jordan AS på Flisa. Han kom fra
denne stillingen til Team ved nyttårsskiftet.
De to siste årene har vært vanskelige for Team, der 2010
spesielt var preget av svak omsetning, og trolig noen innkjøringsproblemer med nye fabrikklokaler på Stange. – Vi har
investert i et malingsanlegg som skal være i gang i juni, og
ellers arbeider vi mye med å få en striktere og bedre gjennomføring av prosjektene våre og med den interne logistikken. Jeg ser frem til, sammen med øvrige ansatte, å bidra til
å gi Team et løft de kommende årene, sier Ulf.
Leder av Husfabrikken
og Stålfabrikken
Terje Mjøen (46), leder for Stålfabrikken er også ansatt som
adm. direktør for Skanska Husfabrikken i Steinkjer. Han vil
fortsette med å ha ansvaret for Stålfabrikken på Øysand
i tillegg til Skanska Husfabrikken.
Sørensen, Einar
Sørgård, Arne
Vik, Jan Åge
Husfabrikken har lang erfaring med element- og modulbygg
og har med modulproduksjon gått et langt skritt i å industrialisere husbygging. - Dette arbeidet skal nå videreføres gjennom økt systematisering og industrialiseringsgrad. Dette vil
gi redusert byggetid, lavere byggekostnader
og økt kvalitet, sier Mjøen. Modulene
01.09.1982
benyttes i boliger, skoler og barnehager,
06.12.1982
prefabrikkerte elementer leveres til alle
Til sammen
typer bygg.
40-års jubilanter
Granås, Sven Erik
Hansen, Kjell
Ourom, Ivar
Sørberg, Olaf
Sørebø, Gunnar
Øygarden, Alf
18.12.1972
12.09.1972
02.05.1972
19.11.1972
04.09.1972
02.09.1972
50-års jubilant
Didriksen, Kjell
02.04.1962
25
Nye prosjekter Nye prosjekter Nye prosjekter Nye prosjekter Nye prosjekter Nye prosjekter Nye prosjekter Nye prosjekter Nye prosjekter Nye prosjekter Nye prosjekter Nye prosjekter Nye prosjekter Nye prosjekter Nye prosjekter Nye prosjekter Nye prosjekter Nye prosjekter Nye prosjekter Nye prosjekter
Lyngbakken bo- og behandlingssenter, Skien
Kontrakten er for de bygningsmessige arbeidene
i forbindelse med bygging av et sykehjem med 64
døgnplasser. Prosjektet omfatter også anlegning av
parkeringsplasser, overdekket område med plass til
fellesarrangementer samt en sansehage som utformes
med tanke på både aldersdemente og rullestolbrukere.
Byggherre er Skien kommune. Kontraktssum ca 80 mill
og er beregnet ferdigstilt i november 2013. Totalt areal
ca 6800 kvm. Arkitekt er Ottar ark.
Søreide skole OPS Bergen
Skanska Eiendomsutvikling har utviklet OPS-prosjektet nye Søreide skole. Bygget er fordelt
på tre etasjer inkl. underetasje samt en flerbrukshall. Skolen skal huse 600 elever fra 1. til 7.
trinn fordelt på tre hoveddeler, med et fellesområde mellom hver del. I tillegg til flerbrukshall og baser til de ulike klassetrinnene, skal bygget inneholde kjøkken, bibliotek, verksted,
musikk- og formingsrom.
OPS (Offentlig-Privat-Samarbeid) betyr at Skanska skal, i tillegg til å bygge bygget, eie og
drifte det i 25 år, mens Bergen kommune er leietaker og overtar bygget etter denne perioden.
Prosjektet er med i «Tid for Tre», et delprogram under Framtidens byer, som stiller krav til
50 % reduksjon av klimagassutslipp fra energibruk, materialbruk og transport i drift
sammenlignet med dagens praksis. I «Tid for Tre» er det fokus på bruk av tre som hovedmateriale, derfor er det i skisseprosjektet for skolen lagt inn mye tre i bæring, dekker og
vegger. Bygget skal være energieffektivt, hvor man i tillegg til passivhusdesign, skal dekke
oppvarmingsbehovet ved hjelpe av luft-vann-varmepumpe og solfangeranlegg. Bygget
vil på denne måten få et energibehov som oppfyller passivhusstandarden. Når det gjelder
transport i drift, vil færre p-plasser, økt sykkelparkering og mindre bruk av fossilt drivstoff til
fordel for EL-bil, gi en reduksjon i klimagassutslippet. Prosjektleder for Skanska Eiendoms­
utvikling Jorunn Grøntveit. Kontraktssum ca 200 mill og beregnet ferdigstilt i slutten av
2013. Totalt areal ca 6 500 kvm. Arkitekt er Asplan Viak.
26
Lade Allé Omsorg, Trondheim
For Trondheim kommune skal det oppføres et nytt
Helse- og velferdssenter samt barnehage. Tiltaket
omfatter riving av deler av eksisterende bygningsmasse
(ca 900 kvm), rehabilitering av eksisterende bygningsmasse (ca 5 000 kvm), oppføring av nytt sykehjem med
64 plasser, oppføring av 20 omsorgsboliger (hvorav 12
i eksisterende bygning), etablering av lokaler for hjemmetjeneste, dagrehabilitering, dagtilbud, dagsenter,
aktivitetssenter med bydelskafe samt en fem-avdelings
barnehage. Kontraktssum ca 215 mill med en bygge-/
produksjonstid fra april 2012 til januar 2014. Totalt
areal ca 14 000 kvm BTA og arkitekt er HUS-arkitekter.
KLP Eiendom velger å legge miljølista høyt for fremtidens kjøpesenter. «Verdens mest miljøvennlige kjøpesenter» klinger bra. Det er nettopp dette Skanska nå skal i gang med å bygge
på Fornebu i Oslo. Totalentreprisen har en verdi på 920 mill. NOK.
Central Atrium, Bodø
For Central Eiendomsinvest AS skal det oppføres et
kontorbygg i Bodø sentrum bestående av to etasjer
under bakken for parkering samt seks etasjer over bakken. Første etasje med fellesfasiliteter som kantine og
møterom samt butikklokale mot gaten. De resterende
deler av bygget består av kontorlokaler for forskjellige
bedrifter. Et atrium i midten av bygget sikrer lys til alle
etasjer. Bygget er tenkt BREEAM-sertifisert og det er
høy fokus på energi og miljø helt fra tidlig prosjekteringsfase. Kontraktssum ca 125 mill og med en byggetid beregnet til 15 måneder. Totalt areal ca 8 000 kvm.
Arkitekt er Boarch.
Lerkendal Studentby, Trondheim
Kuvågen BoKlok, Os v / Bergen
CCB Kai, Ågotnes v / Bergen
Studentbyen blir Europas største passivhus-studentby
med 612 hybelenheter fordelt på seks blokker på et
område nært til Lerkendal stadion. Førsteetasje i alle
blokkene vil bestå av en par-leilighet og to bokollektiv for seks studenter. Resterende etasjer vil bestå
av to par-leiligheter og to bokollektiv. Prosjektet får
en utpreget miljøprofil ved at det skal bygges etter
passivhusstandarden. Totalt areal ca 18 200 kvm.
Byggherre er Studentsamskipnaden i Trondheim (SiT).
Kontraktssum ca 288 mill og beregnet ferdigstil i juli
2014. Arkitekt er Svein Skibnes akritektkontor.
Det skal bygges 22 leiligheter fordelt på tre rekker.
Leilighetene er i to størrelser, 50 og 68 kvadratmeter.
BoKlok er en avtale mellom IKEA og Skanska Bolig
om å bygge billigst mulig. Dette betyr at det ikke er
noe tilvalg for kundene, alle er like og det blir høyere
effektivitet i byggeperioden. Leilighetene preges av
åpne løsninger, høyt under taket og store vinduer.
Eikeparkett i oppholdsrom og varmekabler på badet.
Garderobeskap, kjøkken- og baderomsinnredning
leveres av IKEA. Kontraktssum ca 13 mill og med en
byggetid beregnet til 20 måneder. Totalt areal ca 1 350
kvm. Arkitekt er TAG-arkitekter.
Kai 11 er en enhetspriskontrakt, en ordinær kai med en
rekke pilarer, har en front på ca 70 meter og skal knytte
sammen to eksisterende kaier.
Kai 3 og 4 er en totalentreprise og har en kaifrontlengde på ca 142 meter med en seilingsdybde på -21
meter. Kaien bygges opp som en frontvegg til bunn
som forankres i kraftige stolper som spennes fast
i bunn med forankring i land for nødvendig stabilitet.
På kontinuerlig toppbjelke i front skal det være pullerter på henholdsvis 200 og 100 tonn størrelse. Bak
veggen fylles det opp med sprengstein som grunnlag
for kaiplate på ca kote 2 meter. Byggherre er KS Coast
Center Base. Kontraktssum ca 80 mill med beregnet
overlevering i november 2012.
Verdens mest miljøvennlige
kjøpesenter – på Fornebu!
Bygget er det første i sitt slag som skal miljøsertifiseres til BREEAM NORs høyeste nivå,
Outstanding og vil stå som eksempel til etterfølgelse for andre lignende prosjekt.
Rema 1000, Fauske
For Stadssalg Eiendom AS skal det oppføres et
næringsbygg / forretningsbygg i to etasjer. Leietakere
er Rema 1000 og Posten Norge. Det bygges en selvbærende betongplate på grunn, fundamentert på RD-pæler, med bruk av stål-søyler, hulldekker, gitterdragere av
stål med stålplatetak og Paroc yttervegg. Totalt areal
ca 4 200 kvm. Kontraktssum ca 36,7 mill og beregnet
ferdigstilt i nov 2012. Arkitekt er Unikus AS.
Prosjektet inkluderer i tillegg til kjøpesenteret byggingen av 36 000 kvm garasjekjeller, 2 500
kvm kontor og fire boligblokker med 78 leiligheter på toppen. Kjøpesenteret og kontordelen
skal også tilfredsstille energiklasse A og passivhusstandarden. Det finnes bare elleve andre
bygg i verden som tilfredsstiller Outstanding-nivået, deriblant et fengsel i Storbritannia som
også Skanska har bygd. Boligene skal tilfredsstille TEK10 og energiklasse C. Et av de største
og viktigste miljøtiltakene på dette prosjektet er byggingen av 2 000 kvm solcellepanel på
taket.
Planlagt byggestart er september 2012 og overlevering av kjøpesenteret er september 2014.
Boligene overleveres i mars 2015.
Sædalstunet, Bergen
Dvergnesknatten 2, Kristiansand
Prosjektet består av totalt 24 familieboliger, fordelt
mellom 16 rekkehus á 132 kvm BRA, 4 eneboliger
á 135 kvm BRA og 4 eneboliger á 143 kvm BRA.
I regi av Skanska Eiendomsutvikling skal det oppføres
to blokker med totalt 22 leiligheter over allerede
ferdigstilt p-kjeller. Leilighetene leveres med balansert
ventilasjon og vannbåren gulvvarme. Alle leilighetene
har livsløpsstandard med innendørs parkering i kjeller.
Vedlikeholdsfrie materialer på fasade og terrasse.
Kontraktssum ca 30 mill og en beregnet produksjonstid
på 9 måneder. Totalt areal ca 2200 kvm BTA. Arkitekt
erTrollvegg Arkitektstudio AS.
Kontraktssum ca 38,1 mill og beregnet byggetid er
16 måneder med byggestart i august 2012 og ferdig­
stillelse i perioden juli til november 2013. Totalt areal
ca 4 350 kvm BRA. Arkitekt er TAG Arkitekter AS.
Dvergnes B11 – rekkehus,
Kristiansand
Syv rekkehus fordelt på to rekker. En rekke med fire
boenheter - hver enhet på 135 kvm. Den andre rekka,
som er plassert over parkeringskjelleren, består av tre
boenheter - hver enhet på 120 kvm. For beboerne
i rekkehusene er det 12 biloppstillingsplasser, hvorav
ni er innendørs i parkeringskjeller. Beboerne har også
store fine sportsboder i parkeringskjelleren. Kort vei
til barnehage, barneskole og offentlig transport.
Kontraktssum ca 14 mill med en produksjonstid på
ca 7 måneder. Totalt areal 1000 kvm BTA. Arkitekt er
Rambøll.
27
Returadresse:
Skanska Norge AS
Postboks 1175 Sentrum
0107 Oslo
www.skanska.no