Åpne - Loctite

Anti-Seize
Monteringspasta for tøffe miljøer
2|
Pålitelig partner innen monteringsløsninger
Vi i Henkel er klar over hvilke utfordringer du møter med hensyn til vedlikehold og reparasjon av industriutstyr. For at virksomheten skal
gå på skinner trenger du de riktige folkene – og de riktige verktøyene. LOCTITE tilbyr løsninger innen vedlikehold, reparasjon og overhaling for alle oppgaver som krever liming, tetning, rengjøring og smøring.
Vår lange erfaring gjør at vi er klar over dine behov for høy produktivitet samtidig som du sparer tid og kostnader samt opprettholder
dine produksjonsmål. Enten det handler om motorer, pumper eller
smelteovner må de rette teknologier være på plass for effektiv reparasjon og overhaling slik at det blir utført service på utstyret under hele
levetiden.
For å vedlikeholde og reparere sofistikert og ekstra
kraftig utstyr har du behov for teknologi som:
•Er motstandsdyktig mot tøffe miljøer
•Oppfyller de viktigste industristandardene
Dra nytte av vår kompetanse og forbedre dine resultater ved vedlikehold og reparasjoner:
•Hindrer fastkjøring, gnaging og kaldsveising på en pålitelig
måte
•Øk påliteligheten og unngå nedetid
Finn ut hvordan LOCTITE Anti-Seize produkter kan støtte
dine aktiviteter, utføre ditt daglige vedlikehold, reparere og
overhale på en mer effektivt både tidsmessig, kostnadsmessig og innsatsmessig.
•Reduser tid og hyppighet av vedlikehold
•Forbedre sikkerheten
•Reduser kostnadene
|3
Avanserte løsninger
LOCTITE Anti-Seize produkter er produkter av topp kvalitet som er utviklet for å beskytte metalldeler fra korrosjon, gnaging og fastkjøring. På grunn av sin spesielle sammensetning er disse produktene meget godt egnet under tørre friksjonsforhold generert av en kombinasjon av lav hastighet og høyt trykk.
Hvert produkt inneholder en kombinasjon av faste smøremidler, noe
som gir ulike begrensninger ved høye temperaturer og smøreevne.
Dette er de to viktigste grunnene til å velge det riktige Anti-Seize produktet for din applikasjon.
Utvalget består av standard, metallfrie kategorier med høy temperatur pluss ulike alternativer spesielt utviklet for industrier, slik som
næringsmiddelproduksjon, marinesektoren og kjernekraft. Alle produktene har relevante godkjenninger.
Våre metallfrie produkter bruker ikke-metallisk fyllmasse som vanligvis gir en mye bedre temperaturbestandighet enn det som er mulig
med metalliske fyllmasser. På grunn av sin lavere slipeegenskaper kan
de også levere lavere K-verdi, noe som gir bedre smøreevne.
Friksjonnivå
Starter friksjon
Overgangshastighet til flytende friksjon
Hastighet (v)
Fastkjøring (tørr friksjon)
Fett (blandet friksjon)
Olje (flytende friksjon)
De viktigste fordelene med LOCTITE Anti-Seize
produkter
•Enkel montering og demontering
•Utstyret beskyttes under ekstreme temperaturforhold
•Rustbeskyttelse av sammenføyde metalldeler
•Lengre levetid av kostbare deler
•Redusert nedetid pga. fastkjøring
•Produktgodkjenninger for spesifikke industrier (kjernekraft, næringsmiddel, marine)
4|
Anti-Seize produkter i ditt miljø
Vår utfordring er dine oppgaver med daglig vedlikehold og reparasjon. Derfor har vi utviklet en portefølje som passer nesten alle applikasjoner.
Basert på langvarig erfaring med vedlikehold og reparasjoner av industrikomponenter kan vi vise deg hvordan anti-seize produktene kan brukes på
best mulig måte sammen med andre produkter for liming, tetning, rengjøring og smøring, f.eks. i industripumper.
Loctite 5188
Tetningsmiddel
Loctite 577
Loctite 572
Gjengetetningsmiddel
Loctite 641
Loctite 648
Fastholdingsmasser
Loctite 2701
Gjengelåsingslim
Våre omfattende enhetsprogrammer for pumper, akslinger, sentrifuger eller girkasser tilbyr
spesifikke applikasjons- og produktløsninger for dine reparasjonsoppgaver. Få mer informasjon
om disse programmene online og/eller ta kontakt med din Henkel-tekniker. www.loctite.no/
vedlikehold
LOCTITE LB 8023 Anti-Seize til innen marinesektoren som hindrer rust og fastkjøring av koblingsmutre, løpehjul på akslinger, drivende skruer,
styrepinner på lagerinnfatningen, osv.
LOCTITE Anti-Seize produkter er monteringspasta
som brukes til å beskytte utstyret ditt mot pasningskorrosjon, fastkjøring
og rust.
|5
Vanlige industrier og applikasjoner
De vanligste vedlikeholds- og reparasjonsutfordringene i din industri dekkes av våre industriprogrammer. De inkluderer en rekke brukseksempler,
referanser og case-studier. Les hvordan din spesifikke reparasjonsoppgave blir løst i en sammenlignbar situasjon.
Kraftverk
Viktige utfordringer:
Applikasjonstilfeller:
•Høye temperaturer
•Koblingsbolter fra reaktortopp (kjernekraft)
•Damp
•Pakningsbeskyttelse på damprør
•Spesifikke godkjennelser for kjernekraftverk
•Varmegjenvinningskjeler, dampturbiner
Transport
Viktige utfordringer:
Applikasjonstilfeller:
•Høye temperaturer
•Turbomonteringer
•Utendørsmiljøer
•Ankerbolt mellom boogie og jernbanevogn
•Behov for total overhaling av tog og andre nyttekjøretøy
•Eksosrør
Gruvedrift
Viktige utfordringer:
Applikasjonstilfeller:
•Slitasje
•Ring- og trommelkoblinger
•Store belastninger
•Sliteplater på pukkverk
•Utendørsmiljøer og tøffe miljøer
•Borehammere
Mat og drikke
Viktige utfordringer:
Applikasjonstilfeller:
•Spesifikke normer og sikkerhetsforpliktelser
•Komponenter for saktegående samlebånd
•Korrosive og syreholdige miljøer
•Kritiske pumper og girkasser
•Fuktighet
6|
Produktvelger
Egenskaper
Produkt
Pakningsstørrelse
Generelle karakteristikker
Spesialfunksjoner
Faste smøremidler
Farge
Temperaturbestandighet
K-verdi
NLGIklassifisert
Universalbruk
LOCTITE LB 8150
500 g
LOCTITE LB 8151
400 ml aerosol
ALUMINIUM
Universal aluminium
monteringspasta
Reparasjon av utstyr og
generelt vedlikehold for
langvarige monteringer
Aluminium,
grafitt,
EP-tilsetningsstoffer
Sølv
-30 til +900 ℃
0,18
1
KOBBER
Universal kobber monteringspasta
Tillater applikasjon på
deler i kaldt vær for
vedlikehold året rundt
Kobber, grafitt
Kobber
-30 til +980 ℃
0,16
0
LOCTITE LB 8060
LOCTITE LB 8007
400 ml aerosol
LOCTITE LB 8008
113 g, 454 g
boks med integrert børste
LOCTITE LB 8065
20 g stick
Høy ytelse
LOCTITE LB 8009
454 g boks med EKSTRA KRAFTIG
integrert børste For applikasjoner som
krever et kobber- og nikkelfritt produkt
Overlegen beskyttelse
for rustfritt stål og titanium
Grafitt, kalsiumfluorid
Svart
-30 til +1315 ℃
0,16
1
LOCTITE LB 8023
454 g boks med MARINE
integrert børste Beskyttelse mot ferskvann og saltvann,
fremragende motstandsdyktighet mot utvasking
av vann
Usedvanlig god smøreevne, fungerer godt
under forhold med høy
fuktighet
Grafitt kalsium,
bornitrid, rusthemmende
Svart
-30 til
+1315 °C
0,18
1
LOCTITE LB 8012
454 g boks med STOR BELASTNING
integrert børste Beskyttelse av monteringer under innkjøringstid
For monteringer under
høy statisk belastning
og vibrasjoner, tillater
maksimal klemming fra
tilgjengelig moment
MoS2,
rusthemmende
Svart
-30 til +400 ℃
0,11
2
LOCTITE LB 8013
454 g boks med HØY RENHET
integrert børste Svært høy renhet og
usedvanlig god smøreevne
Spesielt utviklet for
klasse 1, 2 og 3 maskinvare for kraftverk
Grafitt, kalsiumoksid
Grå
-30 til +1315 ℃
0,16
0
LOCTITE LB 8014
907 g boks
Hindrer fastkjøring,
gnaging og friksjon
i rustfritt stål og på
andre deler
Hvitolje,
EP-tilsetningsstoffer
Hvit
-30 til +400 ℃
0,13
0
Spesialitet
NÆRINGSMIDDELKATEGORI
Imøtekommer NSF™
kode H1-standardene
for tilfeldig kontakt med
næringsmidler
|7
Påføring
Svært høy
temperaturbestandighet
Svært høy
kjemisk
motstandsdyktighet
Lave hastigheter,
store
belastninger
Elektrisk
ledende
Metallfri
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Vanlige industrier/applikasjoner
For industrier, slik som f.eks. transport og kraftgenerering, petrokjemiske anlegg og raffinerier. Inkludert
varmevekslere, dampledninger, deler på olje- og
gassbrennere og alle standardmonteringer.
•
For industrier, slik som f.eks. transport og kraftgenerering. Inkludert turbomonteringer, eksosbolter,
varmevekslere, dampledninger, bremsesko og bremsekammer, hjulbolter/-mutre og andre standardmonteringer.
•
For industrier, slik som f.eks. petrokjemiske anlegg
og raffinerier og for vannrenseanlegg. Inkludert katalysatorlag, girkasser, styrepinner og gjenger, passpinner på sentrifuger.
•
•
•
Rustfritt
stål
•
•
•
Aluminium/
bløte metaller
•
•
•
•
•
For industrier, slik som f.eks. vannrenseanlegg,
gruvedrift og marine; for pumpehus, turbininnløp,
knusere, kilespor, gjennomføringer, tannhjul, kjeder,
låsepinner. ABS-godkjent
For industrier, slik som f.eks. gruvedrift og transport.
Inkludert montering av tunge tog og applikasjoner på
sentrifuger og rustfritt stål, som konstant eksponeres
for høy belastning.
•
For kjernekraftverk og fossilfyrte varmekraftverk med
behov for et minimum av klorider og svovel. Inkludert reaktortanker, dampgeneratorer, dampturbiner
og dampkjeler PMUC-godkjent
•
For næringsmiddelproduksjon, pakkeanlegg, bryggerier og vannrenseanlegg. Inkludert komponenter
for samlebånd, kritiske pumper og girkasser. NSF
H1-godkjent
• Foretrukket valg
• Godt valg
IDH 1935484
Henkel Norden AB
C/O REGUS Business Centre Sköyen AS
Karenslyst Alle 8B
NO-0278 Oslo
Tlf.: 23 37 15 20
www.loctite.no
www.henkel.no
Dataene i denne brosjyren er kun angitt som referanse. Ta kontakt med Henkels lokale Tekniske Service for assistanse og anbefalinger med tanke på spesifikasjoner for disse produktene.
Except as otherwise noted, all marks used above in this printed material are trademarks and/or registered trademarks of Henkel and/or its affiliates in the US, Germany, and elsewhere. © Henkel AG & Co. KGaA, 2014