Per Moen (Båstad HK) med sin gode reportasje fra Grensenappet

GRENSENAPPET 25. MAI I 2013
Det er intimt og trivelig i Sponvika, og Fredrikshald Havfiskeklubb hadde som vanlig alt under kontroll
før utror i Grensenappet. Og det så også ut som om de har kontroll på været. Igjen var det varmt og
godt, nesten ikke vind og vakker blå himmel. Og de hadde meget fine råreker til salgs som agn ved
siden av makrellpakkene. Ni klubber var representert blant de 63 deltakerne. Med unntak av Hilde
Skiffard, var alle bosatt på Østlandet.
Det lå seks båter klare for utror. Fire av disse båtene var store, og var delt i en styrbord og en babord
side da det i år også var båtpoeng. Dette for i en viss grad å utjevne forskjeller mellom båter som
traff fisken og de som var mindre heldige. Poengsystemet virket greit.
Som vanlig spredte båtene seg på fjorden, i år stort sett fra området nær Sponvika og innover
Ringdalsfjorden til området ved broene. Og variasjonsbredden for gjennomsnittlige fiskepoeng for
deltakerne fra den uheldigste til den beste båten var ganske stor, hele 67 poeng. Det var som vi
forstår som vanlig viktig å ha flaks i båttrekningen.
Og på den desidert beste båten for dagen, båt nr. 10, Sjark fisket en av festivalvinnerne fra tidligere i
år, Tor Arne Rygg, Oslo HK i ren knuserstil. Han hadde med sine 170 fiskepoeng 38 poeng mer enn
nest beste fisker om bord, og 20 poeng mer enn nest beste fisker totalt i festivalen. Tor Arne
forteller: «Det var veldig hyggelig om bord. Jeg var fiskeskipper, men var litt slapp i dag. Men
heldigvis fulgte klubbkamerat Bjørn Bakkelid meget godt med på hvordan vi drev, hvor det beit best,
og når tid det kunne være lurt å flytte. Vi hørte på rådene hans, og fikk på den måten fisket mest
mulig effektivt. Noen av oss hadde til tider lyst til å flytte langt, men Bjørn fikk overbevist oss om at
den plassen vi lå på var god, og at det var liten vits i å flytte. Og resultatene vi fikk viste at han hadde
rett! Jeg fylte ikke så mange kvoter, faktisk bare for torsk, sandflyndre, og for bonusfisk. Men jeg
hadde i tillegg 7 ulker, 6 rødspetter, 6 skrubber, 2 bergnebb og en hvitting. Vi var innover i fjorden,
men passerte aldri den første brua. Vi forsøkte å ligge i strømmen, men det klarte ikke båten vår
særlig godt. Vi fisket fram og tilbake mellom svenskesida og norskesida, og svenskesida var best. Jeg
fisket med dobbeltslep nesten hele dagen. Og varierte med krok nr. 8 i enden og en veldig liten krok
nr. 14 lenger inne på sleperen. Som oppheng brukte jeg en 6-erkrok. Jeg prøvde en liten stund med
et pater nostertackel, men det fikk jeg ikke tak på. Ellers prøvde jeg en ny gulp for sesongen, en med
glitter i. Den er mykere enn de andre, og virket innimellom bra. Brukte ellers kombinasjonen råreke
og makrell. Mange av de andre brukte kokte reker. De synes jeg er «litt for harde i godset», og også
litt mer brysomme på bruke. Jeg bruker for øvrig store biter råreke, også på den lille 14-kroken, med
en liten kjerne av noe annet innerst. På hovedtackelet bruker jeg 0,38 fluorkarbonsnøre, og et
tynnere, 0,24 bak en svivel ytterst på sleperen, og ut fra den tvinnede løkka der jeg henger på 14kroken.
Om arrangementet vil jeg si at her er alt strømlinjeformet og greit, og det er relativt like forhold. Og i
år er det båtpoeng som gjør det enda mer utjevnende. Jeg syntes for øvrig ikke at jeg fisket spesielt
bra. Vi traff ikke på noen stimer. Men det beit ganske jevnt og trutt hele dagen.»
Jeg var for dagen om bord i Svan, og sto på bakerst på styrbord side av båten, med en junior på hver
side av meg. Jeg velger å tolke det slik at de to juniorene, Eivind Stensrud, Oslo HK og Kristian
Brandsrud, Sarpsborg HK var spesielt dyktige, for de fisket begge skjorta av meg. Og de endte som
henholdsvis nr. en og tre i juniorklassen. Eivind ble nest beste fisker på sin båtside (babord), og var
bedre enn alle på styrbord side. Jeg hadde ikke møtt han før. Eivind forteller: «Det er andre gangen
jeg er på tur med Oslo Havfiskeklubb. Jeg fisker ganske mye forskjellig, alt fra fluefiske og meitefiske
til fiske i sjøen. Jeg kommer nå til å være med mye mer på havfiske. Jeg sitter på med folk fra
foreningen på de turer jeg har vært med på. Ellers er det støtte hjemmefra. I dag sto jeg ved siden av
en kar jeg har hørt er en meget dyktig fisker, Jon Anders Ihlen, Ski HK, og slo han, og er veldig fornøyd
med det. Jeg fikk i dag 7 ulker, 4 torsk, noen hvittinger og en god del sandflyndrer, samt en bergnebb,
og koste meg hele dagen. Jeg brukte et glidetackel med to kroker på sleperen, og krokstørrelser 6
(eller var det 4?). Jeg agnet med råreke og makrell. Det var en veldig morsom dag, og et bra
arrangement.»
Vinneren på babord side av Svan, og den eneste som slo Eivind Stensrud på båten var vinneren av
dameklassen, Hjørdis van Nes, Ski HK. Hun fisket meget godt. Hjørdis forteller: «Jeg har ikke vært
med og fisket på halvannet år. Jeg har et lite knøtt hjemme. Det var derfor ikke de store
forventningene. Jeg brukte fisketacklene jeg bant for to år siden i dag. Det viste seg å fungere veldig
godt. Det beit jevnt over godt hele dagen. Jeg hadde ellers flaks med sandflyndrene mine. De var
stort sett små, men tre av dem holdt akkurat målet, og ble bonusfisk. Og så fikk jeg en skrubbe som
også var stor nok. Etter at sandflyndrekvoten var fylt, fikk jeg to til over målet, og som dessverre
derved ikke fikk telle. Jeg var imidlertid litt heldig og fylte hvittingkvoten, og fikk sju torsk inne blant
hvittingene. Og så kom det opp en sei, en knurr og to ulker. Den siste ulka fikk jeg like før fisketida
var slutt. Det viste seg at den fisken ble utslagsgivende for å vinne dameklassen. Hilde Skiffard,
Karmøy HK vant sin båt med bare to fiskepoeng mindre enn meg. Jeg brukte mye småsild som agn,
og råreke. Strandsneglene var ikke spesielt gode. Krokstørrelsene varierte jeg. 1,0 på opphengeren,
og en dobbeltsleper der jeg vekslet mellom 4er og 8erkroker, med noen bitte små sirkelkroker i
perioder. Jeg fikk fiskene i ganske jevn fordeling på alle krokene.
Jeg vil si vi var kjempeheldige med været som vanlig her. I og med at jeg har vært borte så lenge, ble
jeg av mange møtt med at det var hyggelig at jeg var tilbake, og det varmet. Og som sluttord må jeg
si at det var veldig moro å slå Jon Anders.»
Store fisker er heller sjelden vare under Grensenappet. Slik var det også i år, men den største fisken
var en gigant i sitt slag. Du er enig med meg om at en makrell på 1,78 kg er et sjeldent syn, ikke sant?
Mannen som klarte å lande den fisken var Tor Haugen fra arrangørklubben. Tor forteller: «Vi hadde
vel omkring en time igjen av fisketida. Vi lå på svenskesida rett ovenfor Sponvika. Da makrellen gikk
på , trodde jeg det var en laks eller en sjøørret. Jeg brukte håven for å få makrellen om bord. Da
fisken kom på dekket, datt opphengeren av ved at snøret røk (30-sene). Så det var flaks at det giikk
bra. Jeg brukte et makrell/sildetackel med blankt glitter på, og agnet med makrell. Jeg fikk opp fisken
uten at jeg hektet borti andre snører. Dette er den største makrellen jeg har fått. Den tidligere
største var på 1,10 kg, så det var en stor rekordforbedring.»
De to neste fiskene på storfisklista var en torsker, en på 1,32 kg tatt av Gunnar Andersen,
Fredrikshald HK, og Henrik Valle, Oslo HK sin fisk på 1,18 kg.
Bak Tor Arne Rygg i herreklassen finner vi på sølvplass Robin Ødegård, Ski HK, og Espen Grønberg,
Oslo HK. Under premieringen ble for øvrig herreklassen og seniorklassen slått sammen. De to beste
seniorene, Gunnar Andersen, Fredrikshald HK og Bjørn Strand, Sarpsborg HK er inne blant de
premierte. På tredjeplass i dameklassen bak nevnte Hjørdis og Hilde finner vi Turid Strand, Sarpsborg
HK. Mellom de to tidligere nevnte juniorene på pallen, finner vi Håkon Nilsen, Botne HK på sølvplass.
Lagseieren gikk igjen til Team Gulp, Oslo HK med Tor Arne Rygg, Bjørn Bakkelid, Petter Skudal og Lars
Hellum. På andreplass fulgte Fredrikshald HK 1 med et mix lag Ski/Sarpsborg på 3. plass.
Viser ellers til resultater og bilder:
Resultater blant 44 herrer, 5 damer, 4 juniorer og 10 seniorer, 63 i alt
Nr. Navn og klubb
Fiskepoeng Båtpoeng
HERRER
1 Tor Arne Rygg, Oslo HK
170
100,00
2 Robin Ødegård, Ski HK
150
100,00
3 Espen Grønberg, Oslo HK
132
100,00
4 Petter Skudal, Oslo HK
126
100.00
5 Hans Martin Hofgaard, Fredrikshald HK
124
100,00
6 Bjørn B. Bakkelid, Oslo HK
136
80,00
7 Knut-Ole Haug, Båstad HK
112
100,00
Resultat
270,00
250,00
232,00
226,00
224,00
216,00
212,00
8 Jan Ekenes, Fredrikshald HK
9 Arne Reitan, Båstad HK
10 Meik Weidner, Båstad HK
11 André Martinsen, Båstad HK
12 Arne Bergstrøm, Sarpsborg HK
13 Jørn Strømdahl, Båstad HK
14 Martin Gundersen, Ski HK
15 Henrik Valle, Oslo HK
16 Tore Hermanseter, Båstad HK
17 Kjetil Langvatn, Båstad HK
18 Christian Sletmo, Båstad HK
19 Morten Hvam, Båstad HK
20 Thor Sletmo, Båstad HK
21 Lars Hellum, Oslo HK
22 John Anders Ihlen, Ski HK
23 Jarle Reitan, Båstad HK
24 Knut Arne Røyne, Trondheim HK
25 Frode Kagge, Oslo HK
26 Lars Kristian Johansen, Botne HK
27 Sven Solbakken, Oslo HK
28 Jan Bråten, Båstad HK
29 Hans Hofgaard, Fredrikshald HK
30 Glenn Engkvist, Båstad HK
31 Tor Haugen, Fredrikshald HK
32 Jostein Nybakke, Båstad HK
33 Thomas Løland, Ski HK
34 Heming Haug, Båstad HK
35 Steinar Kristiansen, Fredrikshald HK
36 Ole Løken, Fredrikshald HK
37 Henning Meyer, Båstad HK
38 Jørgen Gundersen, Botne HK
39 Roar Grønås, Fredrikshald HK
40 Aagne Espen Drevik, Oslo HK
41 Tormod Bjørnerud, Fredrikshald HK
42 George Halsey, Fredrikshald HK
43 Morten Østli, Aurskog-Høland HK
44 Erling Brandsrød, Sarpsborg HK
DAMER
1 Hjørdis van Nes, Ski HK
2 Hilde Skiffard, Karmøy HK
3 Turid Strand, Sarpsborg HK
4 Astrid Baardsen, Båstad HK
5 Ragnhild Grøttheim, Fredrikshald HK
JUNIORER
1 Eivind Stensrud, Oslo HK
2 Håkon Nilsen, Botne HK
3 Kristian Brandsrød, Sarpsborg HK
4 Oskar Bjørnerud, Fredrikshald HK
SENIORER
1 Gunnar Andersen, Fredrikshald HK
2 Bjørn Strand, Sarpsborg HK
3 Tor Barm, Fredrikshald HK
4 Birger Johansen, Båstad HK
5 Lyder Lefstad, Sarpsborg HK
6 Per Moen, Båstad HK
119
104
103
97
94
77
93
110
96
95
90
105
102
95
84
79
65
88
78
72
57
73
60
59
61
59
53
56
56
50
50
44
33
36
33
33
18
90,15
83,87
81,75
86,61
83,19
100,00
83,04
64,71
77,42
75,40
79,65
61,75
60,00
63,33
73,04
70,54
84,42
58,67
62,90
67,29
74,03
55,30
56,07
52,68
48,41
46,83
49,53
45,16
42.42
39,68
37,88
38,26
29,20
24,00
26,19
22,00
23,36
209,15
187,87
184,75
183,61
177,19
177,00
176,04
174,71
173,42
170,40
169,65
166,76
162,00
158,33
157,04
149,54
149,42
146,67
140,90
139,29
131,03
128,30
116,07
111,68
109,41
105,83
102,53
101,16
98,42
89,68
87,88
82,26
62,20
60,00
59,19
55,00
41,38
115
113
84
65
25
100,00
100,00
75,00
52,42
21,74
215,00
213,00
159,00
117,42
46,74
88
72
51
41
76,52
67,29
66,23
27,33
164,52
139,29
117,23
68,33
107
99
78
90
79
43
100,00
92,52
72,92
52,94
59,85
55,84
207,00
191,52
150,90
143,94
138,85
98,84
7
8
9
10
Frode Lerstein, Oslo HK
Stein Kareliussen, Oslo HK
Johan Winge, Oslo HK
Bjørn Larssen, Sarpsborg HK
46
41
38
28
30,67
33,06
33,63
24,78
76,67
74,06
71,63
52,78
Slik gikk det på de ulike båtene:
(Jeg har valgt å rangere båtene etter gjennomsnittlig antall fiskepoeng per deltaker.)
1) Båt nr. 10, Sjark
Gjennomsnittlig fiskepoeng per deltaker: 118,8
Nr. Navn og klubb
Fiskepoeng
1
Tor Arne Rygg, Oslo
170
2
Bjørn B. Bakkelid, Oslo
136
3
Henrik Valle, Oslo
110
4
Morten Hvam, Båstad
105
5
Thor Sletmo, Båstad
102
6
Birger Johansen, Båstad
90
2) Båt nr. 4, Bjørg, babord
Gjennomsnittlig fiskepoeng per deltaker: 88,6
Nr. Navn og klubb
Fiskepoeng
1
Knut-Ole Haug, Båstad
112
2
André Martinsen, Båstad
97
3
Martin Gundersen, Ski
93
4
Turid Strand, Sarpsborg
84
5
Jarle Reitan, Båstad
79
6
Tor Haugen, Fredrikshald
59
3) Båt nr. 9, Neptun
Gjennomsnittlig fiskepoeng per deltaker: 84,7
Nr. Navn og klubb
Fiskepoeng
1
Espen Grønberg, Oslo
132
2
Jan Ekenes, Fredrikshald
119
3
Lyder Lefstad, Sarpsborg
78
4
Hans Hofsgaard, Fredrikshald
73
5
Ole Løken, Fredrikshald
56
6
Jørgen Gundersen, Botne
50
4) Båt nr. 5, Gråmosen, styrbord
Gjennomsnittlig fiskepoeng per deltaker: 80,6
Nr. Navn og klubb
Fiskepoeng
1
Hans Martin Hofsgaard, Fredrikshald
124
2
Arne Reitan, Båstad
104
3
Tore Hermanseter, Båstad
96
4
Lars Kristian Johansen, Botne
78
5
Astrid Baardsen, Baastad
65
6
Steinar Karlsen, Fredrikshald
56
7
Stein Kareliussen, Oslo
41
5) Båt nr. 6, Gråmåsen, babord
Gjennomsnittlig fiskepoeng per deltaker: 79,5
Nr. Navn og klubb
Fiskepoeng
1
Petter Skudal, Oslo
126
2
Meik Weidner, Båstad
103
3
Kjetil Langvatn, Båstad
95
4
Jostein Nybakke, Båstad
61
5
Thomas Løland, Ski
59
6
George Halsey, Fredrikshald
33
6) Båt nr. 8, Johanne, babord
Gjennomsnittlig fiskepoeng per deltaker: 77,3
Nr. Navn og klubb
Fiskepoeng
1
Gunnar Andersen, Fredrikshald
107
2
Bjørn Strand, Sarpsborg
99
3
Tor Barm, Fredrikshald
78
4
Håkon Nilsen, Botne
72
4
Sven Solbakken, Oslo
72
6
Glenn Engkvist, Båstad
60
7
Heming Haug, Båstad
53
7) Båt nr. 7, Johanne, styrbord
Gjennomsnittlig fiskepoeng per deltaker: 74,7
Nr. Navn og klubb
Fiskepoeng
1
Robin Ødegård, Ski
150
2
Lars Hellum, Oslo
95
3
Frode Kagge, Oslo
88
4
Frode Lerstein, Oslo
46
5
Tormod Bjørnerud, Fredrikshald
36
6
Morten Østli, Aurskog-Høland
33
8) Båt nr. 2, Svan, babord
Gjennomsnittlig fiskepoeng per deltaker: 71,2
Nr. Navn og klubb
Fiskepoeng
1
Hjørdis van Nes, Ski
115
2
Eivind Stensrud, Oslo
88
3
Jon Anders Ihlen, Ski
84
4
Roar Grønås, Fredrikshald
44
5
Ragnhild Grøttheim, Fredrikshald
25
9) Båt nr. 3, Bjørg, styrbord
Gjennomsnittlig fiskepoeng per deltaker: 66,0
Nr. Navn og klubb
Fiskepoeng
1
HIlde Skiffard, Karmøy
113
2
Arne Bergstrøm, Sarpsborg
94
3
Christian Sletmo, Båstad
90
4
Johan Winge, Oslo
38
5
Aagne Espen Drevik, Oslo
33
6
Bjørn Larssen, Sarpsborg
28
10) Båt nr. 1, Svan, styrbord
Gjennomsnittlig fiskepoeng per deltaker: 51,8
Nr. Navn og klubb
Fiskepoeng
1
Jørn Strømdahl, Båstad
77
2
Knut Arne Røyne, Trondheim
65
3
Jan Bråten, Båstad
57
4
Kristian Brandsrød, Sarpsborg
51
5
Per Moen, Båstad
43
6
Erling Brandsrød, Sarpsborg
18
Lag blant i alt 16
Nr
1
Navn
Team Gulp, Oslo
2
Fredrikshald 1
3
Mix lag 1
Ski/Sarpsborg
Navn
Tor Arne Rygg
Petter Skudal
Bjørn B. Bakkelid
Lars Hellum
Hans Martin Hofsgaard
Jan Ekenes
Gunnar Andersen
Ole Løken
Hjørdis van Nes
Bjørn Strand
Turid Strand
Poeng
270,00
226,00
216,00
158,33
224,00
209,15
207,00
98,42
215,00
191,52
159,00
Totale poeng
870,33
738,58
704,37
4
Oslo 1
5
Ski 1
6
Team Shimano, Båstad
7
Båstad 1
8
Båstad 2
9
Mix lag 3
Trondheim/Botne
10
Mix lag 4
Båstad/Fredrikshald
11
Båstad 3
12
Fredrikshald 2
13
Sarpsborg 1
14
Oslo 2
15
Fredrikshald 3
16
Mix lag 2
Karmøy/Aurskog-Høland/
Oslo
Lyder Lefstad
Espen Grønberg
Henrik Valle
Frode Kagge
Sven Solbakken
Robin Ødegård
Martin Gundersen
Jon Anders Ihlen
Thomas Løland
Arne Reitan
Morten Hvam
Thor Sletmo
Jarle Reitan
André Martinsen
Jørn Strømdahl
Christian Sletmo
Jostein Nybakke
Knut-Ole Haug
Kjetil Langvatn
Birger Johansen
Heming Haug
Knut Arne Røyne
Lars Kristian Johansen
Håkon Nilsen
Jørgen Gundersen
Meik Weidner
Jan Bråten
Astrid Baardsen
George Halsey
Tore Hermanseter
Glenn Engkvist
Per Moen
Henning Meyer
Tor Barm
Tor Haugen
Roar Grønås
Ragnhild Grøttheim
Arne Bergstrøm
Kristian Brandsrød
Bjørn Larssen
Erling Brandsrød
Eivind Stensrud
Frode Lerstein
Johan Winge
Aagne Espen Drevik
Hans Hofgaard
Steinar Kristiansen
Oskar Bjørnerud
Tormod Bjørnerud
Hilde Skifffard
Stein Kareliussen
Morten Østli
-
138,85
232,00
174,71
146,67
139,29
250,00
176,04
157,04
105,83
187,87
166,76
162,00
149,54
183,61
177,00
169,65
109,41
212,00
170,40
142,94
102,53
149,42
140,90
139,29
87,88
184,75
131,03
117,42
59,19
173,42
116,07
98,84
89,68
150,90
111,68
82,26
46,84
177,19
117,23
52,78
41,38
164,52
76,67
71,63
62,20
128,30
101,16
68,33
60,00
213,00
74,06
55,00
-
692,66
688,90
666,17
639,67
627,87
517,49
492,38
478,02
391,58
388,57
375,02
357,80
342,06
Største innveide fisker
(Flere hadde fisker rundt 1 kg som ikke ble veid inn.)
Nr. Navn
Fiskeslag
1
Tor Haugen, Fredrikshald
Makrell
2
Gunnar Andersen, Fredrikshald Torsk
3
Henrik Valle, Oslo
Torsk
4
Lars Kristian Johansen, Botne
Torsk
5
Morten Hvam, Båstad
Torsk
6
Espen Grønberg, Oslo
Torsk
7
Petter Skudal, Oslo
Ulke
8
Jan Ekenes, Fredrikshald
Ulke
9
Bjørn Larssen, Sarpsborg
Ulke
10
Espen Grønberg, Oslo
Ulke
11
Bjørn B. Bakkelid, Oslo
Skrubbe
12
Frode Kagge, Oslo
Fløyfisk
13
Jan Ekenes, Fredrikshald
Bergnebb
Kg
1,780
1,320
1,180
1,140
1,080
1,060
0,619
0,500
0,465
0,338
0,260
0,107
0,056
Tor Arne Rygg, Oslo HK var desidert beste fisker i Grensenappet 2013.
Eivind Stensrud, Oslo HK er relativt ny i havfiskesporten, men vant juniorklassen
Hjørdis van Nes, Ski HK var beste fisker på babord side av båten Svan, og også for hele båten. Hun vant
dameklassen. Vent med ryggen mot ser vi Jørn Strømdahl, Båstad HK som vant styrbord side av båten.
Foto: Fredrikshald Havfiskeklubb
Gunnar Andersen, Fredrikshald HK var beste fisker i seniorklassen.
Foto: Fredrikshald Havfiskeklubb
Makrellen til Tor Haugen, Fredrikshald HK var en gigant i sitt slag, og største fisk i årets Grensenapp.
Foto: Fredrikshald Havfiskeklubb
Suverene lagvinnere, Team Gulp, Oslo HK med fra venstre Bjørn B. Bakkelid, Petter Skudahl, Tor Arne Rygg og
Lars Hellum.
Klassevinnerne i de premierte individuelle klassene fra venstre, Hjørdis van Nes, Ski HK (dameklassen), Tor
Haugen, Fredrikshald HK (største fisk), Eivind Stensrud, Oslo HK (juniorklassen) og Tor Arne Rygg, Oslo HK
(herre/seniorklassen)
Mens jeg intervjuet Hjørdis van Nes, satt det to glade herrer over bordet og lurte på om jeg ikke også skulle ha
taperbilde, eller gjerne hva de kalte bilde av gjennomsnittsfiskerne. Og her er de glade guttene fra venstre
Thomas Løland og Martin Gundersen, begge fra Ski HK som hygget seg veldig under festivalen selv om de ikke
nådde helt opp til premiebordet denne gangen.