Referat FAU 04.04.2011.pdf

Oslo kommune
Utdanningsetaten
Skjønnhaug skole
Møtereferat
Møtegruppe:
Møtested:
Møtetid:
Deltakere:
Referent:
Telefon:
Neste møte:
FAU
Skjønnhaug skoles personalrom
4. april 2011 kl. 19:00
Shamaila H. Saleemi (Hare), Benthe Lill Krigerød (Skogmus), Randi T. Aamelfot
(Skogmus) Hayat Bouhmedi (Piggsvin), Chetna Shukla (Piggsvin), Knut Kjærvik
(Hauk), Nancy Vibeke Olsen (Mår), Kristin Vigdal (Mår), Tetik Gülser (Bjørn),
Kathrine Bjune (Bjørn), Marit Skaugset Olderkjær (Gaupe).
Kristin Vigdal (Mår)
23 17 51 00
FAU-leder innkaller til neste møte.
Referat fra FAU-møte 28. februar-11 ble godkjent.
Sak 7/11: Temakveld 4. mai om barn og nettsikkerhet
Praktiske avklaringer:
Sted: Skjønnhaug skole, samlingssalen.
Kl: 1800-ca 2100
Samlingssalen tar maks 110 deltakere.
Vi ber om påmelding i invitasjonen – greit med oversikt over hvor mange som kommer.
Alle lærerne er også invitert.
Bevertning:
I invitasjonen åpner vi opp for at de som har lyst og anledning kan ta med en enkel matrett,
eventuelt frukt, kjeks, kake osv. til et felles bord
FAU kjøper inn tallerkener, bestikk, krus osv, samt kaffe og te. Ansvar: Nancy
Alle i FAU møter senest 17.30, noen bør også møte kl 1700.
Mikrofon, lydanlegg etc – må sjekkes ut med skolen på forhånd.
Informasjon om arrangementet: Nancy ber om at informasjon legges på skolens nettside samt at
informasjon om å holde av datoen kommer med på ukeplanen så fort som mulig. Eget skriv ut som
ranselpost ca 1 uke i forveien.
Sak 8/2011: 17. mai
Mår hadde foreldremøte 31. mars hvor bla. 17. mai var tema så planleggingen har startet opp.
1
2
Sak 9/2011: Evaluering Akekvelden
Litt hardt i bakken, men flere enn 80 møtte opp – så vi er godt fornøyd med arrangementet.
Pølsesalget gikk greit og mer enn 9 liter solbærtoddy gikk med. Neste år MÅ vi selge kaffe også.
FAU tjente kr 1135 på salget.
Sak 10/2011: Økonomisk bidrag til skoletur for 7. klasse
Kristin Vigdal foreslo at FAU hvert år bidrar økonomisk i forbindelse med avslutningstur for 7.
klasse. FAU går inn for dette, og beløpet settes i første omgang til 3000 kroner.
Neste møte: Temamøte 4. mai.