Kjære skolestarter på Lura! - Sandnes kirkelige fellesråd

Kjære skolestarter
på Lura!
Det er spennende og kjekt at du nå skal begynne på skolen.
Vi i Lura kirke ønsker å være med å feire at du nå starter på skolen. Derfor inviterer vi deg til
familiegudstjenesten søndag 17. august kl. 11.
Den dagen kan du ta med deg skolesekken med pennal å komme til kirken kl. 10.45.
Da får vi hilse på deg og krysse deg av før gudstjenesten begynner.
Når gudstjenesten starter går alle skolestartere med sekk på ryggen i tog inn i kirken (ta
gjerne med en voksen i toget) sammen med dem som skal døpes. Dere som er skolestartere
skal få sitte fremst i kirken sammen med en voksen du kommer sammen med. Skolesekken
kan du legge under stolen. I gudstjenesten blir navnet ditt lest opp i slutten av
kunngjøringene. Da kommer du frem (med en voksen viss du vil) og får en liten gave av oss.
Samtidig blir det tent et lys for deg. Etter gudstjenesten er det mat og drikke til store og små.
Kanskje blir det da også anledning til å bruke gaven du har fått
Hjertelig velkommen!
Hilsen Marianne Kleppe-Chung, kateket Lura menighet
Lurer dere på noe eller vil informere om noe som kan være praktisk for oss å vite i forhold til
tilrettelegging, kontakt [email protected] eller på 48 99 71 17
«Sammen om bord» er navnet på trosopplæringen i Lura menighet.
Hvert år blir barn og unge som er døpt invitert til samlinger i kirken for sitt alderstrinn.
Som en del av vår trosopplæring inviteres alle skolestartere til
en markering i gudstjenesten i kirken. I januar kommer en invitasjon
til «Dåpsskolen» - 4 samlinger + 1 gang på søndagsskolen –
for de på 1. trinn.