Skolebevis - PocketID AS

Skolebevis
på mobiltelefonen
www.pocketid.no
Vi gir elevene ved den vidaregående skolen tilgang til
ID-kort på mobiltelefonen. Dette er et supplement til de
ordinære ID-kortene som elevene ellers bruker.
Tilbakemeldingene vi har fått på denne nye tjenesten er:
– Endelig! Det er lett å glemme ID-kortet,
men mobilen blir (nesten)
aldri glemt..
Gjennom et omfattende prosjekt med
god støtte fra Innovasjon Norge, er vi
klar til å tilby ID-kort på mobiltelefonen.
Dette er bare starten på en videre
utvikling av denne applikasjonen. Vi vil
etter hvert samle flere funksjoner som
elevene vil ha behov for i sammenheng
med skolen.
Tjenesten er utviklet slik at
administrasjonen på skolen kan logge
seg inn på PocketID og gjøre endringer
som f.eks. å bytte bilde på eleven om
det er behov for det. Dette skal være en
tjeneste som gjør hverdagen enklere og
mer oversiktlig også for de
ansatte på skolene.
”Vi har lagt
skolebeviset inn på
mobilen - genialt
ikke sant?”
Slik virker PocketID
Elevene laster ned applikasjonen via Google Play eller App Store.
Deretter bruker de sin vanlige FEIDE-innlogging for å hente sitt mobile
ID-kort. På denne måten vil ID-kortet alltid være oppdatert.
Om en elev bytter skole og det blir endret i FEIDE, blir ID-kortet
automatisk endret med m.a. ny logo på den nye skolen. Om en elev
slutter og ikke lenger er aktiv på FEIDE, vil det mobile ID-kortet også
bli deaktivert. Våre utviklere har bygd løsninger i appen som gjør
det (nesten) umulig å forfalske eller gjøre
endringer som ikke ligger inne i FEIDE.
Tjenesten er utviklet av et av de
fremste utviklermiljøene innen mobile
applikasjonar i landet. Forprosjektet
og utviklingsarbeidet har vært
gjennomført i nært samarbeid med
dyktige folk på FEIDE, med IT avdelinger
i fylkeskommuner, og ikke minst med
skoleadministrasjoner og skoleelever
som har vært testgrupper. Vi føler oss
derfor trygge på at dette vil være en
attraktiv løsning og «morgondagens»
ID-løsning/skolebevis.