44456 17.mai-program 2013 04.14.indd

17. mai program for distriktet
BOLSØYA
08.00
11.00
12.00
Flaggheising på skolen
Bolsøya Hornmusikk spiller rundt på øya.
Folketog fra skolen. Leker på skoleplassen. Kiosksalg.
Underholdning v/elevene på Bolsøya skole. Leker og kiosksalg.
SEKKEN
12.00
KLEIVE
09.30
10.30
11.00
11.30
13.00
14.00
15.00
Barnetog fra Sekken oppvekstsenter – toget går vestover til Vestad-elva.
Toget returnerer til skolen der det blir korpskonsert, tale, leker, matservering
Oppmøte ved Kleive omsorgssenter, hornmusikk og andre aktiviteter
Tog fra omsorgssenteret via Kleive kirke til Kleivehallen
Gudstjeneste i Kleive kirke
Leker, kiosk m.m. i Kleivehallen
Middagsservering i regi av Lions Club
17.mai-tale
Slutt
HJELSET / SKJEVIK
10.00
11.00
17.mai-tog. Går fra Hjelset barnehage, via Storteigen over Opdølbrua og opp Langåsveien
til Skjevik skole (bygg 2)
Nasjonalsangen. Tale for dagen
Leiker for barn og voksne. Salg av is og brus.
SOLEMDAL
13.00
13.30
15.30
Oppstart med aktiviteter og leiker for små og store
Tog rundt byggefeltet. Bolsøya Hornmusikk spiller.
Tale for dagen v/Ole Ø. Kvalheim
Samling inne med leiker, årets avis, allsang og premieutdeling,
Åpen kiosk og kafe hele dagen
VÅGSETRA
08.00
10.00
11.30
13.15
15.30
Flaggheising Skåla omsorgssenter og Vågsetra skole.
Gudstjeneste i Røvik kirke
17.mai-tog fra Skålasenteret via Skåla omsorgssenter til Vågsetra skole.
Tale for dagen v/ Anna Grimsmo Øines
Vågane Ungdomslag underholder
Leker for store og små. Kiosk, sodd, kaffe og kaker.
Avslutning på Vågsetra
KORTGARDEN
10.00
11.15
12.00
17.mai-tog fra Skålheim mot Ulleland
Tale for dagen v/Sigrun Urdal Svingen
Salg av sodd, pølser,kaffe, kaker, is og brus. Leker og konkurranser for barn og voksne
FEDRELANDS SALMEN
Gud signe vårt dyre fedreland
Og lat det som hagen bløma!
Lat lysa din fred frå fjell til strand
Og vetter for vårsol røma!
Lat folket som brøder saman bu,
Som kristne det kan seg søma.
No er det i Noreg atter dag
Med vårsol og song i skogen.
Om sædet enn gror på ymist lag,
Det brydder då etter plogen.
Så signe då Gud det gode såd,
Til groren en gong vert mogen!
HOVEDKOMITEEN FOR
SMÅBARNAS
NASJONALSANG
Vi ere en nasjon vi med,
Vi små en alen lange.
Et fedreland vi frydes ved,
Og vi, vi ere mange.
Vårt Hjerte vet, vårt øye ser
Hvor godt og vakkert Norge er;
Vår tunge kan en sang blant flere
Av Norges æressange.
Mer grønt er gresset intetsteds,
Mer fullt av blomster vevet
Enn i det land hvor jeg tilfreds
Hos mor og far har levet.
Jeg vil det elske til min død,
Ei bytte det hvor jeg er fød`,
Om man et paradis meg bød
Av palmer oversvevet.
17.
MAI
2014
Eva Britt Mauseth, leder | Harald Valved | Artur Klauset | Anne-Lene Nerland
Ann Monica Haugland | Arvid Karlsen | Else Kosberg
Eva Marie Grimsmo |Andrea Skeid
Sekretariat: Frivilligsentralen, tlf: 71 11 13 80
Følgende banker støtter trykking av program:
17. mai program for sentrum
07.00
Salutt fra kanonene på Reknes v/ Molde Borgervæbning.
Langmyra skolemusikkorps deltar.
07.00
musikk gjennom byens gater
08.00
blomsternedleggelse ved nini roll ankers byste
09.40
bekransning av monumentet over krigens ofre
09.50
bekransning av bjørnsonmonumentet
Korpsene spiller i byens gater.
Det legges ned blomster ved minnesmerkene over Krigens Falne og Aleksander Kielland i
Reknesparken og Amtmann Krogh ved Nedre Gravlund
i Gotfred Lies-parken ved Molde Soroptimistklubb
Molde Janitsjar og speidernes flaggborg deltar
Kvam og Sellanrå skolekorps. Flaggborgen deltar.
ved Romsdalsmuseets Leikarring.
Langmyra skolemusikkorps og flaggborgen deltar.
samling til 17. mai-toget ved elvebakkenområdet
Oppstillingsplass og rekkefølge i toget er gjengitt på siste side i programheftet.
Barnehagene stiller opp kl 09.40
10.00
17. mai-tog (Barnetoget) etter følgende rute:
11.15
reknesparken
Fr. Nansensgt.- Øvre veg - Spolertbakken(Elvegt.)- Storgata-MyrabakkenSandvn.- Bj. Bjørnsonsveg- Sykehuset - Parkvn. - Reknesparken
Barnehagene og Molde juniorkorps svinger opp fra Bj. Bjørnsonsv.syd for
St. Carolus og fortsetter forbi Chateauet til Reknesparken.
NB! (Biler/busser med funksjonshemmede og eldre kan parkere i
Bj. Bjørnsonsv fra Reknes og vestover).
Molde Janitsjar: Moldesangen
Molde Janitsjar og Fuglset Mannskor: Jubileumsmarsj «Det går et festtog gjennom
landet» Barnas tale v/Anna Sylte Sporsheim og Henrik Szontheimer, Nordbyen skole
Molde Janitsjar: Vi ere en nasjon vi med
Premiering for tegnekonkurransen til forsidemotiv i 17. mai-programmet.
Molde Janitsjar: Ja, vi elsker dette landet.
Fuglset Mannskor og kor fra Molde kulturskole deltar som sangerstøtte
Salg av is og brus
Etter programmet i Reknesparken
blir det lokale arrangement med leiker o. l. etter følgende tidsskjema:
12.00
12.30
Sellanrå skole.
Kvam, Langmyra, Nordbyen og Kviltorp skoler
Ca.12.00
festgudstjeneste i reknesparken
14.00
mellom togene på plassen
14.30
blomsternedleggelse ved kongebjørka
15.45
samling til borgertog ved elvebakkenområdet
16.00
borgertog etter følgende rute:
17.15
Rådhusplassen
17.00
Feiring av nasjonaldagen
18.00
nasjonalfest på frelsesarmeen
18.00
nasjonalfest på bedehuset
18.00
17. mai-fest i domkirkekjelleren
18.30
festkonsert i bjørnsonhuset
19.30
gladdansen
(Værforbehold)
( Gudstjenesten flyttes til Molde Domkirke ved dårlig vær.)
v/Sokneprest Harald Sunde. Fuglset Mannskor deltar.
Romsdalsmuseets Leikarring danser i Fredslunden ved Glomstua
Oppstillingsplass og rekkefølge i toget er gjengitt på neste side i programheftet.
Fr. Nansens gt. - Øvre veg - Parkvn. - Sandvn. - Amtm. Krohgsgt. - Storgt. -Tollbugt. Hamnegt. - Amtm. Krohgsgt. – Storgata – Torget – Bussterminalen – Storgt. – Rådhusplassen
(Kjøretøy ledes ut av toget på bussterminalen)
Alle korpsene spiller: «Norge i rødt, hvitt og blått»
Molde Janitsjar: Gud signe vårt dyre fedreland.
Tale for dagen v/Biskop Ingeborg Midttømme
Molde Janitsjar: Ja, vi elsker dette landet.
Russens tale.
Premiering av beste innslag i Borgertoget.
Metodistkirken.
Dagens taler: Helge Berntzen. Variert program – offer – servering
Molde indremisjon. Variert program. Bevertning.
Molde KFUK/KFUM – «Middag på tvers
Grunnlovsjubileum.
Molde Brass Band med gjester: Halvard Djupvik og Fugleset Mannskor.
Dans på rådhuset
Eventuelle andre arrangement blir kunngjort i avisene
Oppstilling og rekkefølge for
borgertoget 2014
Samling kl. 15.45 - avmarsj kl. 16.00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Flaggborg/speiderne
17. mai-komiteen
Kommunestyret
Kvam og Sellanrå skolekorps
Molde Turnforening
Friskis og Svettis
Molde Svømme og Livredn.- klubb
Molde Hestesportsklubb
Bolsøya IL
Molde kulturskole Dans
Molde Fekteklubb
Kviltorp og Nordbyen skolekorps
Sp. kl. Rival
Molde Brass Band
Molde Golfklubb
Poppeloppeteateret
Molde Kulturskoles strykeorkester
MOI
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
Molde Drill
Høgskolen i Molde
Molde på skeiva
Molde Taekwondo klubb
Langmyra skolemusikkorps
Sp. kl. Træff
Molde Danseklubb
MFK
Romsdalsmuseets Leikarring
Molde Seilforening
Moldekameratenes bokseklubb
Molde Janitsjar
Molde Håndballklubb
Kleive KFUK/KFUM Trial
Molde swing og Rockeklubb
NMK Molde
Russen
For å unngå farlige situasjoner bes alle å unngå bilkjøring inn til oppstillingplassen.
OBS! OBS! Fr. Nansensgt. er stengt for innkjøring fra Moldelivn. Fra kl. 09.00 - 11.00 og 15.00 - 17.00.
A. Kiellandsv. og Henrik Ibsens veg er stengt for gjennomkjøring hele dagen. Publikum bes å ta hensyn til
togets deltakere ved å stå godt til siden/på fortauet mens toget passerer.
MOLDESANGEN
Hvor Atlanterhavet slår mot Romsdals kyst,
fjorden det har gravet dypt i klippens bryst.
Der hvor fjelle golde står mot stormens gny,
:/:blomsterkranset Molde ligger trygt i ly:/:
Vennlig staden smiler mot det blanke speil,
hvorpå skibe iler frem med hvite seil.
Grønn sig hever stranden frem av vannets glans.
:/:Rundt om billedranden går en sølverkrans:/:
Spillende med stråler snor sig fjorden inn.
Romsdalshorn sig måler hist med Vengetind.
Når mitt øye skue all den skjønnhet kan
:/:må vel hjertet lue for mitt fødeland:/:
JA VI ELSKER DETTE LANDET
Ja, vi elsker dette landet som det stiger frem,
furet, værbitt over vannet, med de tusen hjem,
elsker, elsker det og tenker på vår far og mor,
:/:og den saganatt som senker drømme på vår jord:/:
Norske mann i hus og hytte, takk din store Gud!
Landet ville han beskytte, skjønt det mørkt så ut.
Alt hva fedrene har kjempet, mødrene har grett,
:/:har den Herre stille lempet, så vi vant vår rett:/:
Ja, vi elsker dette landet som det stiger frem,
furet, værbitt over vannet, med de tusen hjem.
Og som fedres kamp har hevet det av nød til seir,
:/:også vi, når det blir krevet, for dets fred slår leir!
TEGNEKONKURRANSE TIL FORSIDE 17. MAI-PROGRAMMET 2014
Forslagene til forside av årets 17. mai-program er tegnet av elever ved skolenes 2. klasser. Årets forsidetegning er tegnet av Nikolai Nordaune Holte, Skjevik barne- og ungdomsskole.
De øvrige premievinnere ble: Sofie Lange Wold, Kvam skole | Daniella Solheim, Bolsøya skole |
Haifa Ibrahima Abdulla, Sellanrå Skole | Tony Angvik Lorentzen, Skjevik Barne og Ungdomsskole
Det kom inn i alt 251 tegninger. Tegningene blir utstilt hos Ark-Dahl i uke 20 og 21.
Oppstilling og rekkefølge for
17. mai toget (Barnetoget) 2014
Samling kl. 09.50 - Avmarsj kl. 10.00 (presis). Barnehagene stiller opp kl. 09.40
01
02
03
04
05
06
07
08
09
Flaggborg
17.mai-komiteen
Molde Juniorkorps
Barnehagene
Langmyra skolemusikkorps
Barnehagene
Langmyra skole
Sellanrå skole
Kvam og Sellanrå skolekorps
10
11
12
13
14
15
16
17
Kvam skole
Kviltorp skole
Kviltorp og Nordbyen skolekorps
Nordbyen skole
Molde Friskole
Molde Janitsjar
Bekkevoll Ungdomskole
Bergmo Ungdomsskole
Barnehagene vil bli tilvist plass. Barnehagene og Molde juniorkorps svinger opp fra Bj. Bjørnsonsv.
syd for St. Carolus og fortsetter forbi Kulturhuset til Reknesparken.
Unngå bilkjøring inn til oppstillingsplassen.
OBS! Fr. Nansensgt. er stengt for innkjøring fra Moldelivn. Fra kl. 0900 - 1100 og 1500 - 1700.
A.Kiellandsv. og Henrik Ibsens veg er stengt for gjennomkjøring hele dagen
EKH.no
miljømerket trykksak 241 690