Kultur Kultur - Finnmark internasjonale litteraturfestival


kultur
tirsdag 11.november 2014
Avholder joikekonkurranse
Samisk Musikkfestival
arrangerer delfinale for
joik i Karasjok.
Kultur
Kultur
[email protected]
[email protected]
Vinneren av delfinalen, som går
av stabelen i Karasjok 22. november, går direkte til finalen i
Sami Grand Prix som arrangeres påskeaften 2015 i Kautokeino.
– Til delfinalen behøver ikke
deltakere presentere en ny joik.
Deltakerene kan joike hvilken
som helst joik, og denne fremføringen vil bli vurdert av en
jury i form av poenggivning.
Deltakeren med flest poeng
vinner delfinalen og tilbys plass
i finalen i Sami Grand prix. Vinneren må da komponere en ny
joik som presenteres i finalen i
Sami Grand Prix, opplyser produsent for Samisk Musikkfestival, Nils Johan Vars.
JOIKER FOR FINALEPLASS: Samisk
Musikkfestival arrangerer joikekonkurranse i Karasjok. (Illustrasjonsfoto)
Gir ut ukjente
Haldde-historier
En bok om nordlysobservatoriet
på
Haldde-toppen lanseres under Finnmark internasjonale
litteraturfestival.
Av Reiulf Grønnevik
[email protected]
Festivalen går av stabelen 19-22
november i Alta. Forfatterne
bak boken har begge tilknytning til Haldde-toppen, Kåfjord
og Alta.
Mette Bunting, som er en av
forfatterne, er barnebarn av
Dagny og Ole Andreas Krogness. Sistnevnte ble i 1912 ansatt
som direktør for observatoriet
på Haldde. Familien til Bunting
bodde seks år på Haldde.
Syv år med research
– Boken heter «Nordlysfront
Hverdagsliv og vitenskap 1898–
KOMMER TIL ALTA: Mette Bunting (bildet) og Toril Jenssen, har brukt syv år på
å ferdigstille boken som skal presenteres
under Finnmark internasjonale litteraturfestival. (Pressefoto)
1928» og er laget sammen med
Toril Jenssen som har familie
som kommer fra Kåfjord. Toril
tilbragte mye av barndommen
på Haldde og vi møttes på Alta
museum for mange år siden.
Jeg var da i Alta og holdt et kurs.
Det var i den forbindelsen at vi
to møttes og da ble ideen til en
bok om Haldde født, sier Bunting, som til daglig jobber med
forskning innen pedagogikk
ved Høgskolen i Telemark.
Boken bygger på unikt brevma-
teriale, som tydelig viser hvordan en tid med store forandringer var på Haldde-toppen
fra 1898 til 1928. Dette var en tid
hvor blant annet kvinner fikk
stemmerett, det var revolusjon
i nabolandet Russland, første
verdenskrig raste i Europa og
spanskesyken herjet. Dette var
verdensbegivenheter som berørte forskerne og deres familier på ulikt vis.
– Jeg har gitt ut flere fagbøker i
pedagogikk, men dette er min
første «historiebok» som handler om hverdagslivet på Haldde fra 1912 og oppover. Vi har
brukt over syv år på å ferdigstille boken. Det har tatt langt tid
ettersom vi begge jobber 100
prosent i andre yrker og mye av
tiden har gått med på finne informasjon som bilder, private
og offentlige brev, samt notater
i ulike arkiv i over hele landet.
Alle bildene som er med i boken
er originale bilder som er tatt
på Haldde fra 1912 og senere,
sier Bunting.
Presenterer ukjente historier
Boken trykkes i første omgang
med et opplag på 1.500 eksemplarer. Den skal forfatterne
presentere under Finnmark internasjonale litteraturfestival
lørdag 22. november.
– Det blir min fjerde tur til
Alta og vi gleder oss stort til å
presentere boken. Sist jeg var i
Alta var i 2007 og da hadde vi
et slektsstreff på Haldde. Den
gangen overnattet jeg også å
Haldde–toppen hvor jeg vært