To av tre ferskinger uten børssuksess

24
Mandag 28. juli 2014
IT-FERSKINGENE TO AKSJER NED OVER 10 prosent
To av tre ferskinger
BØRS: Zalaris er den eneste av IT-ferskingene som så langt
har suksess på Oslo Børs. Cxense og Next Biometrics har
begge tosifret kursnedgang mens børsen har stått i ro.
Henrik Charlesen
[email protected]
Forsommeren bød på tre nye ITselskaper fordelt på Oslo Børs og
Oslo Axess; Zalaris, Next Biometrics og Cxense.
Hittil er det kun Zalaris som
har gitt eierne positiv avkastning
etter at de debuterte på børs.
Store, trofaste kunde
Zalaris hentet inn 50 millioner
kroner til kurs 23 kroner, og 20.
juni startet handelen i aksjen.
Selskapet, som selger lønns- og
personalsystemer, spratt opp i
25 kroner samme dag det ble notert, og har siden holdt seg på det
nivået.
I dag får 150.000 ansatte i Norden lønnen sin gjennom Zalaris’
systemer, deriblant alle som jobber
i Nordea, Telenor, TeliaSonera, Hydro og Finnair.
Zalaris lover kundene 20-30
prosent i besparelser til dem som
setter outsorcer til teknologiselskapet, noe som vil gi en estimert
omsetning på 315-325 millioner
kroner i 2014 og en margin som
trolig ligger et sted mellom 9 og
10 prosent.
Lite drahjelp fra nyheter
Fem dager etter Zalaris gikk Next
Biometrics på Oslo Axess, og siden den gang har aksjekursen falt
nesten 14 prosent til 69 kroner.
Hovedindeksen har i samme periode beveget seg sidelengs.
Det hjalp ikke at selskapet dagen etter børsdebuten meldte om
deres første volumordre fra det
amerikanske markedet. En strategisk samarbeidsavtale med Fulcrum Biometrics ga en bestilling
på 10.000 fingeravtrykkssensorer
i første omgang.
Alt i alt leverte Next Biometrics
17.300 sensorer i juni mot et tidligere anslag på 20.000 enheter.
I juli kunne selskapet dessuten
meddele markedet at de hadde
inngått en avtale med en asiatisk
produsent av bærbare PC-er skal
bruke Next Biometrics` teknologi
i toppmodellen når den når markedet i januar neste år.
Penger på kundeforståelse
Cxense er det foreløpig siste ITselskapet som er blitt tilgjengelig
for alminnelige investorer.
Men heller ikke denne noteringen har kastet av seg så langt. Fasiten viser en nedgang på 12 prosent siden selskapet ble notert på
Oslo Axess 1. juli, til sammenligning er hovedindeksen i samme
periode opp 0,7 prosent.
Cxense er den egenutviklede
UNNTAKET: Zalaris-partnerne og -gründerne Narve Reiten (t.v.) og Hans-Petter
Mellerud har sett aksjeverdiene stige siden børsintroduksjonen. Foto: Iván Kverme
NED: Next Biometrics og gründer Ngoc Minh Dinh har falt på børs selv om selskapet meldte om sin første volumordre dagen etter børsnoteringen. datamotoren med navnet Extraordinary Insight Engine. Den kan
analysere innhold, brukerkontekst og brukeratferd i sanntid,
og kort fortalt er det teknologi
med markedsforståelse som skal
gi bedrifter avansert innsikt om
deres kunder.
Så langt har Cxense konsentrert seg om å selge programvare
til mediehusene, men selskapet har
også fått napp hos et par selskaper
innenfor e-handel. E-handel er det
neste industrisegmentet IT-selskapet skal prioritere, men også nettbaserte banker og forsikringsselskaper, samt offentlig sektor, står
høyt oppe på ønskelisten.
Foto: Iván Kverme
Zalaris
27
26,50
26
25,50
25
24,50
24
20 jun 27 jun
4 jul
11 jul
18 jul
Next Biometrics
77
75
73
Fikk to nye kunder
71
To avtaler er meldt via børsens
meldingssystem siden noteringen.
Først ut var Stadsporten Citygate,
et selskap som leverer nettbaserte
annonsetjenester til 50 ulike svenske innenfor media.
I begynnelsen av juli kunne
Cxense melde at Canadas eldste
avishus, Winnipeg Free Press vil ta
i bruk norsk teknologi for å forstå
kundene bedre.
Avtalene Cxense inngår med
sine kunder strekker seg normalt
over ett år, med automatisk fornyelse, og det er vanlig at selskapet
får betalt for konsulentoppdrag når
programvaren installeres.
69
67
65
25-07-14
25-06-14
Cxense
130
125
120
115
110
105
1 jul
4 jul
9 jul
14 jul
17 jul
„„Zalaris eneste i pluss