Svenska Narkotikapolisföreningens årskonferans 2013

02-2013
støtter kampen mot narkotika
GRILLMAT
TAPAS
CATERING
OVERTIDSMAT
SVEINS GRILL
Solheimsgaten 37 - 5054 Bergen - Tlf 55 29 52 43
www.sveinsgrill.no
innhold
12
Nesten all heroin som produseres i Afghanistan og selges
på gata i Europa har passert Kapitan Andreevo,
den største grenseovergangen mellom Tyrkia og Bulgaria.
Dette er starten på Balkanruten.
5
Å stå på den andre siden.
På den riktige siden.
Om så bare for en liten stund.
20
En av de som har reist seg er Arnt
Birger. Han er ikke anonym og har
valgt å stå fram både som veggpryd i
Oslos rådhus og i dette intervjuet,
uten forbehold.
6
Sandefjord tollsted er ikke et sted der
du slapper av i skinnsofaen. Med flere
fergeanløp og en rekke flyankomster
daglig må det en konstant prioritering
til for å få til en best mulig kontroll.
16
Siden 1984 har toll og politi i de
nordiske landene samarbeidet om å
bekjempe organisert kriminalitet.
Samarbeidet blir kalt PTN (Politi Toll
Norden)
23
26
Ringsaker kommune er tildelt
Regjeringens kriminalitetsforebyggende pris for sitt gode arbeid med kriminalitetsforebyggende tiltak gjennom
flere år.
Målet var og avdekke miljøet slik at
skolen ikke lenger ville bli en arena for
kjøp, salg og bruk av narkotika.
Neste nummer kommer i september. Frist for innspill er 3. august
MOTGIFT 2-2013
3
Nr. 02-2013. Årgang: 22
Informasjonsmagasin fra
Norsk Narkotikapolitiforening
ISSN 1502-0045
Utgiver:
Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF)
Ansvarlig redaktør:
Mette Rooth
Generalsekretær:
Lars Holmen
Redaktør:
Jørgen Steen
([email protected])
Redaksjon:
Ole Martin Berg, Lars Kostveit
Grethe Larssen, Roar Sellevoll
Kjetil Vilkensen, Jan Erik Bresil
Olav Kleiveland, Erik Onsager Stordal
André Stormorken,
Postadresse (ikke besøksadresse):
Norsk Narkotikapolitiforening,
OrgKrim,
Oslo Politidistrikt,
Postboks 8101 Dep.
0032 Oslo
Annonser:
Mediahuset Oslo A/S
Frydenbergveien 48
0575 Oslo
Telefon: 23 89 68 78
Epost: [email protected]
Design:
Per Frederiksen - vinceweb.no
Trykk:
Zoom Grafisk, Drammen
URL:
www.nnpf.no
facebook.com/nnpfno
Lysere tider
Det jobbes godt med narkotikasaker mange steder i landet, og enda mer gledelig er det at våre lokallag holder BRY DEG foredrag og lokale fagdager over
hele landet. Det utgjør en svært viktig del av arbeidet vårt. Vi er stolte av at
NNPF både sentralt og lokalt i stor grad medvirker til kunnskapsutvikling både
internt og eksternt.
Dette engasjementet viser seg også ved at vi blir brukt som kunnskapsbank
både for våre egne og for media.
Samtidig kan det til tider føles som om vi jobber i motvind, spesielt kan legaliseringsdebatten virke endeløs. Men løfter vi blikket og ser til andre land og
verdensdeler, blir vi bare sikrere og sikrere på at løsningen ikke finnes i å la
befolkningen få enda flere lovlige rusmidler og heller ikke lettere tilgjengelighet.
I denne utgaven kan dere lese om tollstedenes utfordringer, den viktige jobben tollerne gjør og se at de til stadighet sitter på den ypperste narkotikakunnskapen. Hvor kommer de ulike stoffene fra, hvem er mottakere og ikke
minst hvordan og hvem bringer det med seg til Norge.
Til tross for at vi ikke har kommet til sommeren enda, er det faktisk slik at solen
snart snur og vi nærmer oss Utdanningskonferansen 2013 på Fornebu. Det er
lagt ned mye arbeid i å forberede en ny opplevelsesrik helg for NNPFs medlemmer. Vi skal gi dere den beste konferansen noen sinne, igjen !
Det faglige innholdet er på plass og det ser meget lovende ut. Med litt ny vri og
iherdig innsats fra Asker og Bærums lokallag er det mange grunner til å melde
seg på når den tid kommer.
Utdanningskonferansen er våre etaters største og beste mulighet til å få faglig påfyll og treffe gode kolleger i godt sosialt lag.
God sommer alle sammen J
Mette
Epost: [email protected]
Bankkonto:
1607.55.71775
4280.14.27817 (Gavekonto)
Artikler og innlegg uttrykker ikke
nødvendigvis NNPFs eller redaksjonens
holdning. Kopiering eller ettertrykk med
kildehenvisning kun etter avtale med
redaksjonen.
4
Vi takker våre annonsører for velvillig støtte!
Hilsen annonseavdelingen,
Tore, Erik, Jan Ove, Magne og Hanne.
MOTGIFT 2-2013
TOLL
TEKST OG FOTO: GRETHE LARSEN OG JØRGEN STEEN
Toller for én dag
Å stå på den andre siden. På den riktige
siden. Om så bare for en liten stund.
Det er fredag ettermiddag. På Torp flyplass. I
kontrollrommet på grønn sone. Rommet er
fullt. Av tollere. Ivrige tollere, kvinnelige tollere, mannlige tollere, tollstudenter, store tollere, mindre tollere og en tollhund på prøve. Alle
i kjeledress. Klare til å ta i bruk det velkjente
”tollerblikket”, stille spørsmål og oppfølgingsspørsmål, scanne og brette ut. Litt av hvert.
NEST STØRSTE FLYPLASS
Torp er Norges nest største flyplass. På Norges
nest største flyplass finnes det ett eneste
bagasjebånd. Da blir det fort trangt i kontrollsonen når tre fly ankommer i løpet av 15 minutter. Fra Amsterdam, Warzawa og Kanariøyene.
En av tollerne går ikke i uniform, men slentrer
rundt ved bagasjebåndet i påvente av passasjerene fra de nylig ankomne flyene. Kanskje for å
se etter noen som er ekstra nervøse, eller er
uenige om hvem som skal ta bagasjen forbi
kontrollsonen eller noen som plutselig må på
toalettet.
Så starter showet. Bagasjen nærmest sloss om
plass på båndet, og det er fullt rundt båndet.
Stemningen i kontrollrommet har endret seg.
Bryteren er definitivt på. Åpningen mellom
rommet og gangen er tettpakket av de kjeledresskledde. Så starter strømmen. Strømmen
inn i kontrollrommet.
SPØRRETIMEN
– Is this all You have? Med usikkert blikk
responderer polakken omsider med ett nikk.
Om det er mangelfull engelskkunnskap, eller
fortvilelse over å stå i tollerens fokus rekker
ingen å tenke på før neste spørsmål kommer; –
Are You travelling alone?
Neste mann er norsk, ubarbert og med rødsprengte øyne – og formelig ber om å bli kontrollert. Ikke langt ut i samtalen kommer svaret
før det uunngåelige kontrollspørsmålet; – Det
er bare alkohol. Jeg har vært på guttetur i
Warzawa – og det er bare alkohol. Toller’n har
nok hørt dette før, så da blir det en ”full sjekk”
inne på ett av avlukkene.
Et av de mange avlukkene er ikke like lukrativt.
Der er det kun en sitteplass. Formet som en
ring. Sitteplassen er forbeholdt de reisende
tollerne mistenker for å ha innvendig bagasje
som må ut. Og installasjonen er moderne, da
det innvendige som etterhvert kommer ut blir
separert fra det naturlige i en maskin.
Hanskebekledde hender i andres avføring er
historie.
Etter en drøy halvtime har passasjerene fra de
tre flyene forduftet. Denne gangen ble det ikke
store fangsten. Men det stod ikke på innsatsen.
For innsatsen av ivrige, engasjerte og høflige
tollere var det ikke noe å si på. Tvert imot. Og
strømmen av passasjer er økende fremover.
Flyplassen er i ferd med å bygges ut, og tollerne må henge tett på for følge med i utviklingen.
På landets nest mest trafikkerte flyplass.
MOTGIFT 2-2013
5
TOLL
6
MOTGIFT 2-2013
TEKST OG FOTO: GRETHE LARSEN OG JØRGEN STEEN
Sandefjord tollsted:
Potensial
for mer.
Mye mer.
Sandefjord tollsted er ikke et
sted der du slapper av i skinnsofaen. Med flere fergeanløp og en
rekke flyankomster daglig må
det en konstant prioritering til
for å få til en best mulig kontroll.
– For å bli en god toller, må du skjønne
gangen i tollvesenet, forklarer en
sprudlende
kontorsjef
Audun
Rønningen. Rønningen er sjef for det
største tollstedet i regionen, som dekker Vestfoldbyene Tønsberg, Larvik og
Sandefjord. Byer som har fergeanløp
fra Sverige og Danmark og flytrafikk
til og fra store deler av verden.
KNALLHARD PRIORITERING
– Det blir mye kjøring på E-18, for å
klare å dekke best mulig, sier kontorsjefen. Med fergeanløp fra Danmark
og Sverige flere ganger daglig, i Larvik
og Sandefjord, kombinert med aktuelle flighter på Torp. Flighter som bare
øker i antall, akkurat som passasjerene og kjøretøyene til sjøs. Forskjellen
på tolltjenesten utført på Svinesund
og ved Sandefjord tollsted virker markant. For å benytte ressursene mest
mulig effektiv.
Ekspedisjon er en av tjenestene som
alltid må finne sted, og dette går alltid
MOTGIFT 2-2013
foran kontroll. Du som reisende skal
med andre ord alltid kunne deklarere
og fortolle. Det samme kravet gjelder
ikke på kontroll, naturlig nok.
Tollstedet kan skilte med gode beslagstall. Det er det ingen tvil om.
Sandefjord tollsted må kontinuerlig
prioritere; – Hva skal vi velge når fergene ankommer samtidig? Er et vanlig
stilt spørsmål. På fergen ”Superspeed”
fra Danmark kan det ankomme nærmere hundre vogntog og 200 personbiler. Da blir tre tollere lite. Og verktøyene er ikke alltid tilstede, som narkotika eller -valutahund eller den
mobile scanneren.
KUNNSKAP
I hjelp til prioriteringen har tollstedet
utarbeidet en operativ etterretningstjeneste. En tjeneste som blir bemannet av erfarne tjenestemenn/-kvinner
som profilérer og foretar utvalg. Og i
tillegg er de med og er operative ute.
Den operative etterretningstjenesten
skal ”tenke utvelgelse”. Ved hvert fergeanløp og landinger. Noe det er
mange av. Og informasjonen er kortreist. Synergieffekten oppleves som
tydelig – der alle blir bedre. I kontrollvirksomheten.
Vestfold er et fylke med lang kystlinje,
og tollvesenet har naturlig nok ikke
bare ansvar for kaiområdene, men
hele kystlinjen – som er en stor kontrollsone. Tollbåten har base i
Kristiansand, men benyttes av og til av
sandefjordingene. Samarbeidet med
politiet går bra, selv om de tilknyttede
politistasjonene oppfattes noe ulikt. I
tillegg samarbeider toll med nav-kontroll
og
skattemyndighetene.
Samarbeidet med Utrykningspolitiet
fremheves også som meget bra.
UTFORDRINGER
Trafikken er økende. Både til lands, til
sjøs og i luften. Og spesielt i Vestfold.
Det stiller ikke bare krav til prioritering, operativ etterretning og ressurser. Men også til verktøy. Å gå igjennom en trailer manuelt, versus med
narkotikahund eller med en mobil
skanner, fremstår i realiteten som en
større forskjell enn natt og dag. Man
kommer veldig langt med godt mot,
initiativ, humør og stå-på evne, som
tollerne i Sandefjord tydelig besitter,
men spés det på med effektive verktøy, vil nok kontrollresultatene skyte i
været.
Sandefjord tollsted er ikke et sted der
du slapper av i skinnsofaen. Noe som
heller ikke er mulig, da skinnsofaen er
borprioritert.
7
TOLL
Sandfjord Lufthavn har omtrent
samme antall reisende som
Rygge flyplass, men er pr dags
dato under utbygging. Estimert
antall reisende på Torp vil i nær
framtid være 2,5 millioner pr år
totalt. Dette gjør Torp til en av
Norges største flyplasser med
passasjertrafikk ankommende
direkte fra utlandet, kun forbigått av Gardermoen med sine 22
millioner passasjerer i 2012, samt
de store lufthavnene som
Flesland, Sola og Værnes.
Fergetrafikken er stor. Både Sandefjord Strømstad og Larvik - Hitshals er godt belagt
med jevn og aktuell trafikk. Pr. idag er det
seks fergeankomster pr døgn som ligger
under Sandefjord tollsted. Trailertrafikken er
omfattende og konstant, og er normalt 5060, men kan til tider være opp i 90 på en fergeankomst. På samme anløp er det svært
vanlig med rundt 200 personbiler som også
skal klareres.
8
MOTGIFT 2-2013
TEKST OG FOTO: GRETHE LARSEN OG JØRGEN STEEN
Sandefjord tollsted hadde gjennomsnittlig halvannet beslag pr. dag i
gjennom fjoråret, hvor av flesteparten var på narkotika. Mest sannsynlig vil 2013 topper dette. Eksempelvis kan Sandefjord stolte seg
med 100 liter GBL avdekket i en personbil fra Danmark til Norge, og
over 500 kg hasj i trailer. Nylig ble det på fergen SuperSpeed fra
Danmark avdekket 12 kg hasj og 4 kg heroin i en personbil kjørt av et
par fra Moldova, samt drøye 160.000 i NOK som var vakumpakket
og funnet ved kroppsvisitasjon på en dansk mann.
Tollvesenet har sambandsmenn stasjonert på diverse politistasjoner over hele landet, og Tollregion Sør-Norge har sin
stasjonert i Horten. Utfordringen ligger i kjennskap til tollsaker, men prosjekter som blant annet «Grensekrim» bidrar
til et ennå tettere samarbeid og mer kunnskap om hverandres
arbeid, slik at begge etater får mest mulig nytte av
informasjonsutvekslingen.
Pr dags dato har
Sandefjord to hundeekvipasjer, men ennå en
hundefører er på trappene og skal være klar
ved sommertider.
Tollregion Sør-Norge
som Sandfjord er en del
av har også hjelpemidler
som mobil scanner,
samt mobilt røntgenutstyr. Dette er til god
hjelp ved siden av
ekspertise på etterretning og tre operative
kontrollgrupper. Og i tillegg kommer tilstedeværelsen og utøvelsen fra
tjenestemenn ute i
døgnturnus. Potensial
for en stasjonær scanner er absolutt tilstede
ser man på trafikkbilde.
MOTGIFT 2-2013
9
NOTISER
Mange
pågrepet i Froland
Siden årsskiftet har til sammen 46
ungdommer blitt pågrepet av politiet i Froland. De er anmeldt for flere
typer forhold, men narkotikalovbrudd, kjøring i påvirket tilstand og
vinningssaker går igjen. – Dette er
utvilsom høye tall, sier politistasjonssjef Jan Sverre Krogstad til
NRK Sørlandet. Han mener at
mange av de unge i området har
dårlige holdninger til synet på
ruskjøring og er likegyldige til lover
og regler. Politiet vil nå intensivere
kontrollene. – Vi satser på massiv
kontroll og vil ha fokus mot de kjente personene som er en del av miljøet. Dette skal vi komme til livs,
uttaler en offensiv stasjonssjef.
Ordføreren på stedet er overrasket
over de høye tallene og mener det
er politiet som har skylda. Han viser
til at lovens lange arm ikke lenger er
så synlige i Froland og mener dette
er årsaken til at det kriminelle miljøet har fått blomstre opp. Nå er
han glad for at politiet tar problemene med ungdomsmiljøene på
alvor.
400.000 brukerdoser
Siste dagen i januar kontrollerte tollere en semitrailer ved Magnormoen i
Kongsvinger. Noe som viste seg å være en lur måte å benytte arbeidstiden på.
I traileren fant de 300 kilo cannabis, med en gateverdi på 40 millioner kroner.
Dette skal være det største beslaget som noensinne er gjort i Hedmark. Den
nederlandske mannen i 50-årene fikk ikke gehør for at lasten bestod av nederlandske poteter som han skulle levere i Oslo. Ikke uventet reagerte tollerne på
at mannen da hadde kjørt alvorlig feil sør i Sverige et sted og fant i stedet paller med pappesker inneholdende det narkotiske stoffet.
En vanlig dag på jobben…
God nese
Fra turnébussen til Justin Bieber
kom lukten sigende og utenfor stod
en politimann med en god nese.
Resultatet ble at det ble funnet
marihuana inne i bussen da følget til
verdensstjernen skulle dra mot
Globen i Stockholm. I tillegg til narkotikaen ble det også funnet en
elpistol, men det er bestemt at
ingen vil bli siktet for besittelse av
narkotikaen siden politiet ikke vet
hvem som eide den. I januar ble det
lagt ut bilde av popstjernen mens
han angivelig røyket marihuana,
men manageren til Bieber benekter
at han driver med slike ulovligheter
og mener at dette bildet må ha vært
manipulert…
Stort beslag i Larvik
På vei av ferja i Larvik endte turen
for en 50 år gammel mann fra
Romania. I bilen fant tollerne fire
kilo heroin og tolv kilo hasj.
Forklaringen på norgesbesøket var
at mannen skulle starte et reisebyrå og at han nå ville besøke norske
hoteller. Tollerne festet ikke altfor
stor lit til denne historien og narkotikahunden Tammy ble satt i søk
Hunden gjorde funn i mannens tyskregistrerte bil, som var ombygd
for smugling. Det spørs om ikke
mannen må belage seg på et litt
ubehagelig ”hotell-opphold” som
selger dårlig i et reisebyrå…
10
To tonn kokain
700 nautiske mil sørøst for Kapp Verde bordet politiet et skip i mars i år. Inkludert
i lasten var omtrent to tonn med kokain. I tillegg ble det funnet 200 000 euro i
kontanter. Politiet antar at narkotikaen skulle til det europeiske markedet.
Tilslaget ble gjort i samarbeid mellom en spesialgruppe i det spanske nasjonale
politiet, og sikkerhetsstyrker fra Storbritannia og Portugal. Alle fire som var om
bord er pågrepet, og i tillegg er fire andre personer pågrepet i Porto i Portugal.
Denne kvartetten er mistenkt for å organisere kokainsendinger fra SørAmerikanske land.
Beslaglegger liten andel
Det totale beslaget på heroin av norske
politi- og tollmyndigheter var på rundt
45 kilo i fjor. Det er lite når det årlige
forbruket her til lands er på rundt 1500
kilo. Store beslag merker man ikke i
miljøet, verken på pris eller tilgang. –
Det er åpenbart at aktørene føler seg
trygge, og at det er snakk om flere
store partier over tid som kommer inn.
Vi konstaterer at oppdagelsesrisikoen
ikke har vært tilstrekkelig, sier politiinspektør Einar Aas, sjef ved seksjon for
organisert kriminalitet ved Oslo politidistrikt til Aftenposten. Europol har
identifisert 3600 organiserte kriminelle aktive grupper i Europa. Disse gruppene er blitt mer nettverksbaserte og
opererer i flere land over et bredt
spekter av kriminalitet. – Vi sitter stadig vekk og lurer på hvor mye heroin
det norske markedet er i stand til å ta
imot og konsumere, erkjenner Aas.
Øye for øye, tann for tann
Ikke mange forlater tannlegen med
et prisoverslag på jobben pålydende
140 000,- kroner. En 37 år gammel
mann valgte nok ikke det beste alternativet for å få råd til oppussa tanngard. – Jeg falt for fristelsen til å
selge narkotika for å komme i gang
med behandlingen, sa mannen i retten. I starten av januar i år ble mannen pågrepet og det ble tatt beslag i
100 gram hasj og 60 gram amfetamin.
Han kjøpte narkotikaen for 28 000,-,
men rakk aldri å få realisert den storartede planen som skulle sikre colgate-smilet. Aktor i saken, politiadvokat
Bjarte Walle, ba om sju måneder
fengsel, 10 000,- i bot, samt to år
uten førerkort for å ha kjørt i påvirket
tilstand i fjor. Dersom dette står seg
er det jo en god sjanse for at tennene
blir fiksa likevel. Tannbehandling er
gratis i norske fengsel.
MOTGIFT 2-2013
NOTISER
Mye sniffing
i Grimstad
I sørlandsbyen er det gjennomført
en stor ungdomsundersøkelse der
hele 778 elever på ulike ungdomsskoler har svart på en rekke spørsmål om deres sosiale nettverk,
skole, framtiden og deres forhold til
rusmidler. Hele 20 prosent av de
spurte oppgir å ha sniffet minst en
gang det siste året. Fem prosent
sier at har brukt hasj det siste året,
mens seks prosent svarer at de har
brukt andre narkotiske stoffer i
løpet av de siste 12 måneder.
– Det er veldig lett å skaffe hasj i
Grimstad, og det har et godt rykte,
sier Sigurd Kvinlaug, leder av ungdomsrådet i byen, til Grimstad
Adressetidende. Samme mann stiller seg noe tvilende til tallene rundt
sniffing, og mener en del nok kun
har lukta på lim og ikke sniffet.
Harald Lindemann ved Grimstad
familiesenter er sjokkert over de
høye tallene for sniffing. – Jeg har
vært borte i dette problemet før,
men det var Stovner på 1970-tallet.
Nå må vi være oppmerksomme
fremover. Det er jo så veldig helseskadelig. Det påfører hjerneskader
og skader på andre organer og er
virkelig blant de skumle tingene,
sier en bekymret Lindemann.
En munnfull
En polsk borger ble stanset av tollere på Værnes Lufthavn etter at en narkotikahund hadde markert sin interesse. Mannen i 30-årene hadde to poser med
narkotika gjemt i munnhulen. Den ene posen inneholdt 1,4 gram amfetamin og
i den andre var det 3,4 gram marihuana. Historien sier ingenting om hvorfor
nesen til hunden var i nærheten av polakkens munn.
Solgte cannabis
med masse-sms
Med hjelp av masse-sms skal den
mistenkte storlangeren ha solgt
cannabis til over 70 personer i
Lund i Sverige.
Den yngste kjøperen var bare 14 år
gammel. Nå tiltales 19-åringen og hans
24-årige medhjelper.
– Det her er den mest omfattende narkotikasaken vi har hatt i Lund, sa Patrik
Nyqvist, etterforskningsleder, i sammenheng med at saken ble offentliggjort under en pressekonferanse tidigere i år.
200 selgere
på en måned
Politiet mellom de syv fjell har
pågrepet 200 narkotikaselgere den
siste måneden. Alle er tatt i og
rundt Nygårdsparken i byen.
Politiet har konsentrert innsatsen
mot selgerne og slår til når de
observerer omsetning av narkotika.
På samme tid i fjor hadde politiet en
liknende aksjon i området.
166 kilo khat
En 19 år gammel mann fra Stabekk ble
stanset på norsk side av svenskegrensen. Han hadde 166 kilo khat i bilen som
han oppgir å ha hentet i København.
Det var på en mindre vei i Halden kommune at mannen ble avslørt i starten
av mars i år. Han hadde reist til den
danske hovedstaden på oppdrag av
noen somaliere og skulle få 10 000,for jobben. Mannen, som er tidligere
ustraffet, slapp ubetinget fengsel og
fikk i stedet 60 timer samfunnsstraff.
Disse skal gjennomføres i løpet av fire
måneder. På vei til og fra dette arbeidet må mannen ta beina fatt siden retten også bestemte å inndra førerkortet
for to år.
Foto: Lars Kostveit
Fiskere
med skinnvest
Et medlem fra MC-klubben Bunkers
MC forsøkte seg på «en spansk en»
mot
Høgskolen
i
Finnmark.
Vedkommende utga seg for å være
fra en fiskeriorganisasjon da han
booket lokale ved skolen. I virkeligheten skulle det avholdes et møte i
regi av Hells Angels. Ifølge Altalensmann Øyvind Lorentzen skulle
det være et møte i «Norgesmodellen», en HA-dominert sammenslutning av MC-klubber.
– I år skulle Bunkers MC i Alta være
den lokale arrangøren. Erfaringsmessig kommer det 100-150 personer til disse møtene, forteller lensmannen til NRK. For Høgskolen var
det uaktuelt å leie ut kantina til et
HA-tilknyttet møte og fiskeren
måtte prøve lykken et annet sted.
MOTGIFT 2-2013
Overraskelse
Det alle trodde var et stort hasjbeslag viste seg å være noe enda mer. Midt
blant pakkene med hasj lå det fire kilo heroin. Beslaget ble gjort av tollerne i
Vestfold og finneren av narkotikaen var hunden Tammy. I tillegg ble det beslaglagt 40 kilo khat på Sandefjord lufthavn Torp. – Totalt i år er det tatt over et
halvt tonn med khat, mens det til samme tid i fjor var tatt rundt 100 kilo, sier
kontorsjef Audun Rønningen ved Tollvesenet i Vestfold til NRK.no. Det er to
grunner til at det tas mer narkotika enn tidligere, ifølge tollvesenet. – Jeg tror
det er en kombinasjon av at vi gjør en bedre jobb og at trafikken øker i
Vestfold, uttaler Rønningen.
11
BALKANRUTEN
Her starter B
Nesten all heroin som produseres i Afghanistan og selges på
gata i Europa har passert
Kapitan Andreevo, den største
grenseovergangen mellom
Tyrkia og Bulgaria. Dette er
starten på Balkanruten.
Ifølge FNs analyserapport går det 140
tonn med heroin fra Afghanistan til
Europa langs Balkanruten hvert år.
Europas første og største grensepassering for denne ruten, er Kapitan
Andreevo i Bulgaria.
Balkanruten kan deles inn i tre:
Nord-ruten Går gjennom Tyrkia,
Bulgaria, Romania,
Østerrike, Ungarn/
Tsjekkia, Polen/
Tyskland.
Midt-ruten Går igjennom Tyrkia,
Bulgaria, Makedonia,
Serbia, Montenegro,
Bosnia, Slovenia, Italia
og Østerrike
Sør-ruten Går gjennom Tyrkia,
Hellas, Albania, Italia.
12
Endestasjonene er Nederland, Tyskland, Belgia og Polen. Herfra blir narkotikaen pakket om og fraktet videre
til Storbritannia og de nordiske landene.
KAPITAN ANDREEVO
Grenseovergangen mellom Bulgaria
og Tyrkia er den mest trafikkerte
grenseovergangen mellom Asia og
Europa. Hvert år passerer det ca to
millioner lastebiler og ca seks millioner andre kjøretøyer over denne
grenseovergangen.
Den mest vanlige måten å smugle narkotika langs Balkanruten på, er i skjulte rom i lastebiler og trailere.
Mengden heroin i hver trailer varierer
fra ca 10 til 150 kilo.
Tollvesenet på Kapitan Andreevo har
29 menn og kvinner i døgnkontinuerlig
turnus og er utstyrt med to røntgenmaskiner. De har ingen tjenestehunder. Det tar alt fra noen timer til en hel
dag og kontrollere en trailer. Det er
derfor umulig for tollvesenet og rekke
over alt og de estimerer at cirka en av
femti trailere som passerer grensa
blir kontrollert.
MEST HEROIN
Tollvesenet forteller at størsteparten
av narkotikabeslagene er heroin. Men
det hender at de også beslaglegger
andre narkotiske stoffer. Sjefen for
narkotikagruppa på Kapitan Andreevo, Valeri Staykov, forteller at de i
det siste har sett flere forsøk på å
smugle amfetamin i bilbatterier.
Sjef for Tolldirektoratets narkotikaanalyseenhet, Anna Bogdanova, forteller at Balkanruten også blir brukt til å
smugle kokain fra Sør Amerika.
– 3. Mai 2012 beslagla vi 66 kilo kokain
i en skurtresker som ble fraktet på et
skip fra Argentina som skulle til
Nederland. Containeren med skurtreskeren ble losset av i Antwerpen og
merket transitt før den ble fraktet på
et nytt skip via Gibraltar til Bulgaria.
Der ble den fraktet mot Nederland
med trailer.
MOTGIFT 2-2013
TEKST OG FOTO: OLAV KLEIVELAND OG ERIK ONSAGER STORDAL
Balkanruten
PREKURSORER SMUGLES UT
Bakgrunnen til at Balkanruten blir
brukt selv om det er en omvei, er at
smuglerruten er blitt brukt i mange år
og at infrastrukturen og de organisert
kriminelle nettverkene er godt organisert. Kriminelle nettverk rekrutterer
bulgarske kurérer som ikke skal kunne
spores til bakmenn.
Smuglingen går ikke bare inn i Europa,
men også ut. Prekursorer til produksjon av heroin blir smuglet over
Kapitan
Andreevo
i
retning
Afghanistan. Fra 1991 til 2005 ble det
beslaglagt 13 tonn prekursorer på
Kapitan Andreevo.
FÆRRE BESLAG
Bogdanova forteller at de merker en
stor nedgang i antall beslag de siste
årene og ser en endring i måte å smugle på.
– I 2001 beslagla vi over 2 000 kilo
heroin, mens i 2012 ble det beslaglagt
129 kilo. Nå beslaglegger vi flere mindre beslag i personbiler og har færre
MOTGIFT 2-2013
store beslag i trailere. Vi tror smuglerne er i ferd med å spre risikoen.
I tilegg mener Bogdanova at økningen
av beslag på Tyrkisk side fører til at
mindre narkotika når grensen til
Bulgaria. Hun er samtidig kritisk til
samarbeidsevnene til Tyrkisk tollvesen.
– Samarbeidet eksisterer på papiret,
men ikke i praksis, sier hun.
Iliya Pulov, sjef IOCD, mener at noe av
årsaken til nedgangen i beslag er den
gode sikringen av grensen. Den øker
risikoen for å bli tatt og det derfor er
blitt mindre smugling. Store ressurser
er blitt bevilget til å sikre grensene, og
har blant annet sørget for et varmesøkende kamera som bevokter grensene langs Tyrkia.
Staykov mener årsaken til nedgangen
er at smuglerne bruker andre smuglerveier, blant annet overganger
til Hellas og sjøveien fra Istanbul
til Burgas og Varna på østkysten av
Bulgaria.
I og med at Bulgaria hevder at dere
grense er så sterk mener de å se en
økning i andre metoder å smugle på.
For å unngå røntgenapparater ser
tollvesenet en reduksjon av skjulesteder i store biler. Stoff blir fortsatt
smuglet i lastebiler, men trenden nå
er at det blandes inn sammen med
øvrig last. På den måten vil ikke røntgenmaskinen ha samme fortrinn.
Man ser også en økning av smugling i
mindre biler. På den måten sprer de
også risikoen. men røntgenmaskinen
avdekker allikevel skjulte gjemmesteder I personbiler, som regel ved en
skjult vegg bak baksetene.
Til tross for den drastiske nedgangen
viser tall fra resten av Europa at det
fortsatt smugles like mye, om ikke
mer, narkotika via Bulgaria og
Balkanruten som før. Flere beslag i
Vest-Europa kan spores direkte tilbake til Kapitan Andreevo.
13
BALKANRUTEN
Etterforskning og meto
Balkanruten involverer mange
grensepasseringer og krysser
gjennom mange land. Dette fører
til utfordringer innen lovverk,
samarbeid, politiske mål og
ønsker.
Som kjent er det en viktig del av samarbeidet i EU at grensene er åpne.
Dette gir fordeler for handel og ferdsel,
men utfordringer i bekjempelsen av kriminalitet.
Selv om det er problematisk viser det
seg at det kan gi gode resultater.
Takket være internasjonalt samarbeid
er det avdekket store kriminelle nettverk, og store beslag er gjort.
14
Sambandsmenn og liaisoner fra vestlige land er store bidragsytere for å få til
et godt politiarbeid i den østlige delen
av EU.
METODE OG LOVVERK
Bulgarsk politi- og tollvesen har egne
avdelinger for å ta hånd om de forskjellige arbeidsoppgavene knyttet til organisert kriminalitet.
IOCD
(international
Operational
Cooperation Directorate) har omtrent
de samme arbeidsoppgavene som
Internasjonal og Fellesoperativ avdeling på Kripos.
GDBOP
(General
Directorate
“Combating Organized Crime) kan
sammenlignes med Taktisk Etter-
forskning hos Kripos, men har flere
avdelinger rundt om i landet.
SELEC (South East Europe Law
Enforcement Center) kan sammenlignes med et lite Europol for Øst-Europa.
Det er en etterretningsorganisasjon
som samler etterretning og planlegger
og samkjører aksjoner. SELEC er lokalisert i Bucuresti i Romania.
Selv om Bulgaria er langt borte er
arbeidsmetodene som blir brukt de
samme som her hjemme. De er også på
høyden når det kommer til bruk av
metoder som krever tekniske hjelpemidler. Lovhjemlene er også overførbare til våre.
Ifølge Georgi Pekin fra GDBOP blir
MOTGIFT 2-2013
TEKST OG FOTO: OLAV KLEIVELAND OG ERIK ONSAGER STORDAL
oder med åpne grenser
Bulgaria
Hovedstad: Sofia
Styreform: Republikk
Innbyggertall: 7 148 785
Språk: Bulgarsk
Landskode: BG
Bulgaria grenser til Romania, Serbia, Makedonia,
Hellas og Tyrkia. Det er Europas 15. største land.
Bulgaria ble sammen med Romania medlem av EU i
2007. Bulgaria er det fattigste landet i unionen og
mottar hvert år store summer fra EU. I tillegg til disse
midlene gir Norge alene ca 30 millioner Euro årlig til
Bulgaria via EØS-midlene. Pengene landet får skal gå
til forskjellige formål, og grensen er en stor del av det.
Siden Bulgaria er EUs yttergrense blir det satt i verk
store tiltak for å bedre grensen med høyteknologiske
hjelpemidler.
stanser ved beslaget, og ikke etterforskes nevneverdig etterpå. GDBOP og
IOCD har også et anstrengt samarbeid
med Tyrkia når det kommer til informasjon. - Vi gir alt vi har, men får lite igjen.
Representanter fra både toll og politi i
Bulgaria skryter av samarbeidet med
Norge og de nordiske landene. Når
Pekin fra GDBOP skal gi et eksempel på
en sak hvor samarbeid på tvers av
grensene fungerte godt viser han til en
sak som ble gitt navnet OP Orient
Express. Den startet med at en kurer
ble stanset i Norge. Som følge av dette
ble 34 personer pågrepet i tidsrommet
2008-2010. 100 kg narkotika ble beslaglagt.
spaning og relevant metodikk brukt i
stor utstrekning.
– Problemet er å organisere dette så
hurtig at man ikke går glipp av verdifull
tid ved grensepasseringer. Metodene
og samarbeidet fungerer godt innenfor
EU, ifølge Pekin. Når det er sagt gir
denne metoden store utfordringer
med en gang det er land utenfor EU
som skal samarbeides med. - Noen land
har annerledes lovverk og synet på det
straffbare er kanskje ikke det samme.
UTFORDRINGER
I Bulgaria har tollvesenet etterforskskningsmyndighet. Ved hjelp av den
håper de å komme nærmere målet som
er å ta bakmenn. Selv om Bulgarsk tollvesen nylig fikk etterforskningsmynMOTGIFT 2-2013
dighet har ikke dette ført til store
endringer. Ifølge Anna Bogdanova har
de ikke fått flere ansatte, bare flere
arbeidsoppgaver.
Iliya Pulov fra IOCD forklarer at de
organiserte kriminelle stort sett kommer fra Tyrkia, og at smuglingen som
går gjennom Bulgaria er grunnet krefter i Tyrkia. Nesten ingen ting av det
som går gjennom Bulgaria mot VestEuropa har sitt opphav fra Bulgaria. Da
er etterretning og samarbeid med
andre nasjoner helt avgjørende.
SAMARBEID
Som et eksempel viser tall at Tyrkiske
myndigheter tar mange og store
beslag. Pulov har inntrykk av at sakene
TRENDER
Afghanistan vil øke produksjonen av
Heroin i årene som kommer. – Det var
Taliban som i sin tid forbød produksjonen, men nå når Taliban har falt tilbake
har produksjonen økt. Vi har informasjon fra EU som viser til at områdene
med
produksjon
av
heroin
i
Afghanistan vil øke med 18 % neste år.
Pulov forklarer også at produksjonen
av cannabis øker i Bulgaria. Han mener
allikevel at mesteparten av denne produksjonen går til eget marked nasjonalt. Når det gjelder smugling av cannabis langs balkanruten kan de som
hovedregel spore den tilbake til
Makedonia og Albania. – Grunnen er at
cannabis fra disse landene har dobbelt
så høyt innhold av THC enn den fra
Bulgaria, forklarer Pulov.
Han ser også en økning av produksjon
av syntetiske stoffer i Bulgaria. Dette
er noe som primært tidligere er sett i
Nederland og i Kina, men som nå blomstrer i Bulgaria.
Fortsetter på side 18
15
SMUGLING
Nordiske politi- og sambandsmenn:
- Vi er her for de
Siden 1984 har toll og politi i de
nordiske landene samarbeidet
om å bekjempe organisert kriminalitet. Samarbeidet blir kalt
PTN (Politi Toll Norden)
Gjennom PTN ble det etablert en
sambandsmannordning hvor tjenestemenn fra politi og tollvesen fra de
nordiske landene er utstasjonert i
forskjellig land i hele verden.
Sambandsmennene fungerer som
bindeledd mellom vertslandet og de
nordiske landenes myndigheter i
bekjempelsen av organisert kriminalitet.
I dag er det 30 tjenestemenn og
-kvinner som dekker 35 land.
Sambandsmennene er stasjonert i
land som er sentrale i kriminalitet
rettet mot Norden og hvor det derfor
er viktig å ha direkte kontakt med
lokale myndigheter for å forebygge
og bekjempe internasjonal kriminalitet.
I Bulgaria heter sambandsmannen
Frode Rognan. Han er stasjonert på
Den Norske Ambassaden i Sofia.
– Sambandsmannordningen er til for
tjenestemenn i politiet og tollvesenet.
Jeg kan kontaktes når som helst når
16
noen har behov for en kontakt i
Bulgaria eller Romania, sier Rognan.
Rognan har mange kontakter og et
bredt nettverk og støtte seg på både i
det bulgarske politi- og tollvesenet. I
tilegg har han god kontakt med sambandsmenn fra andre nasjoner.
– En stor del av sambandsmannjobben er nettverksbygging – å bli kjent
med folk i nyttige posisjoner. Det er
helt nødvendig for å kunne gjøre en
god jobb for tjenestemenn i Norden
som trenger bistand.
Som sambandsmann er Rognan midlertidig ansatt i UD, men faglig sett er
han underlagt KRIPOS.
– Rent formelt skal KRIPOS ha
beskjed når noen spør om bistand. Ta
en telefon til sambandsmannen og
legg frem spørsmål og behov.
Undersøk om man vil kunne få det
man er ute etter før man formelt ber
om bistand til KRIPOS.
Rognan understreker at det skal være
en lav terskel for å spørre om hjelp:
– Jeg kan kontaktes når som helst på
telefon og e-post når noen trenger
min hjelp. Jeg er her for dere!
MOTGIFT 2-2013
SMUGLING
ere
Pr. 01.03.2013
MOTGIFT 2-2013
17
TEKST OG FOTO: OLAV KLEIVELAND OG ERIK ONSAGER STORDAL
BALKANRUTEN
Fortsatt fra side 15
Måten de kriminelle smugler på endrer
seg som følge av politiets arbeidsmetoder. Den siste tiden har de sett at
bulgarere som bor i nærheten av grensen ofte reiser til fots over grensen til
Tyrkia. På veien hjem tar de med seg
beholdere som inneholder narkotika.
Etter et beslag fant politi og toll hundrevis av beholdere spredt rundt byen
Svilengrad like ved grensen. Ifølge
siste månedsrapport fra NLO (Nordic
Liaison Officer) i Ankara har de hatt en
økning av pågripelser av bulgarske
kurerer på vei inn i Tyrkia
TANKER I TIDEN
Bulgaria har mange utfordringer i kampen mot kriminalitet. De balanserer på
en grense hvor politikk styrer hva
ledelsen ønsker å oppnå. Da de ulike
representantene fra bulgarske myndigheter fikk spørsmålet om hva som
er årsaken til nedgang i narkotikabeslag, fikk vi varierende svar.
Bulgaria har nylig blitt med i EU og
ønsker å bli medlem i Schengen. Det er
derfor viktig for Bulgaria å gi et positivt
inntrykk på Vest Europa. Bulgaria er
EUs fattigste land og samtidig EUs viktigste grense mot Asia. Som følge av
dette får de store økonomiske midler
som blant annet blir brukt til å investere i tekniske hjelpemidler for grensekontroll.
Operasjon Orient Express
14. januar 2009 ble en bulgarsk borger født i 1989 stanset på Oslo
Lufthavn Gardermoen. Han kom med fly fra Athen via Amsterdam.
I kofferten hans var det mellom fôret og ytterveggene skjult 4.475
gram med heroin.
Han forklarte at han var med i en gjeng som misbrukte stoff i Sofia. Han var
samarbeidsvillig og forklarte norsk politi om hvor han hadde vært og hvem
som stod bak.
I korte trekk ble han vervet som kurér av en russer i Sofia. Denne russeren
sendte han til Istanbul i Tyrkia. Der fikk han overlevert kofferten sammen med
instrukser om å reise til Norge og et hotell i Oslo. Han skulle få 1.500 Euro for
oppdraget, men endte opp istedet med åtte år ubetinget fengsel.
Informasjonen han kom med til norsk politi ble sendt til den norske sambandsmannen i Bulgaria. Politiet der brukte informasjonen og rullet opp et
stort nettverk av organiserte kriminelle fra flere nasjoner. Totalt ble 34 personer pågrepet, to av dem ansett som bakmenn. 100 kilo heroin ble beslaglagt.
I tilegg ble 12 personer pågrepet for å ha rekruttert kurérer.
18
De vet at nesten all narkotika som blir
smuglet langs Balkanruten blir smuglet
av fattige bulgarere. Det fører til at ved
en innsats mot narkotika blir mange
bulgarere registrert som lovbrytere.
Tollvesenet viser til en akkordordning
for tollbetjenter. Kan en tollbetjent vise
til godt arbeid med gode beslag vil lønnen hans kunne gå opp med 20 prosent. Lønnsøkningen vil være permanent.
Dette kan virke merkelig når beslagene
de siste 10 årene har falt som en stein i
fritt fall. Og de skulle ha nok og ta av.
Lav lønn og muligheten for stor profitt
kan være en forklaring.
Alle ansatte på Kapitan Andreevo ble
byttet ut for kort tid siden. Ingen har
noe godt svar på hvorfor. De som sto
for de store beslagene er ikke plassert
på grensen lenger. Det sies at den dyktigste av dem alle nå er satt til å betjene en bomstasjon på motorveien.
Det fremstår imidlertid som om
Bulgaria har et ønske om å fremstå
bedre enn det de kanskje er. Som
nykommer i EU-familien ønsker de å
holde en lav kriminalitetsstatistikk.
MOTGIFT 2-2013
TEKST OG FOTO: OLE MARTIN BERG
BEHANDLING
RETRETTEN
Rita Nilsen foran portrettet av Nelson Mandela,
som fotografen Morten Krogvold ga dem i
forbindelse med jubileet. Det handler om de
samme tingene, om å stå opp for noe, ikke
gi seg selv om det ser aldri så håpløst ut.
Det handler ikke om å slutte å
drikke eller ruse seg, men å få en
mulighet til å slippe…
Overskriften tilkjennegir en ny måte å
se rusbehandling på. Allerede her aner
vi en at en innsider er på ferde.
Retretten hadde i desember 10 års jubileum, og både organisasjonen og dens
stifter, Rita Nilsen, fikk velfortjent hyllest og omtale, både gjennom media og
fotoutstillingen ”Mennesket reiser seg”
i Oslo rådhus. Utstillingen viste portretter av noen av menneskene som
har vært, og er i Retrettens ettervern
og som har reist seg ut av sitt misbruk.
Alle som jobber i Retretten er tidligere
rusmisbrukere. Selv startet Rita sin
ruskarriere sammen med alkoholikerne
i Møllergata da hun bare var 10 år. Da
hun var 13 flyttet hun hjemmefra og inn
i et telt på Ekeberg. Med det ble hun
Oslos første registrerte gatebarn.
Hjemme hos besteforeldrene og på
skolen var det trøblete. På gata ble hun
sett, men hun måtte tidlig ty til prostitusjon for å overleve, og for å kunne
fortsette å ruse seg.
I begynnelsen drakk hun øl, men etter
hvert ble det sniffing, hasj, amfetamin
og senere reseptbelagte legemidler.
Karrieren varte i 24 år. Da hun omsider
klarte hun å komme seg ut, hadde hun
flere selvmordsforsøk bak seg. I dag
har hun vært rusfri i 16 år, og bruker av
sin erfaring til å hjelpe andre rusmisbrukere.
At vi har samme bakgrunn som klientene, er en styrke. Det å ha erfart selv
Dette er Retretten
Retreat betyr å trekke seg tilbake; å ikke være midt i «kampsonen». Det som kjennetegner et retreat–sted er stillhet, ro,
langsomhet og kravløshet. Dette kan noen og en hver kjenne seg trukket mot, uten at hverdagen nødvendigvis kjennes som
en kamp. (kilde prestegården.no)
Rita Nilsen har tilbragt noen perioder ved St. Joseph Retrettsenter, på Nesøya, som drives av katolske nonner, for å få ro
og oversikt over sitt eget liv. Her ble også navnet på stiftelsen Retretten unnfanget.
Stiftelsen retretten har adresse Kr. August gate 10, Oslo. Kontoret har 6 ansatte men teller til sammen ca. 30 medarbeidere inklusive styret og frivillige. Retretten er et gratis tilbud til tidligere alkoholikere, rusmisbrukere, LAR–pasienter og pårørende. Livssyns– og politisk nøytral.
hvor vanskelig det er å komme ut av
misbruk, gjør at vi forstår hva brukerne
gjennomgår. Målet er å få dem til å
holde ut, få dem til å bli normalisert i
forhold til egne reaksjoner og følelser
hjelpe dem til selvstendighet så de
orker en rusfri hverdag.
INGEN TIMEBESTILLING
Akupunktur er en viktig del av behandlingen hos oss. 4 dager i uka er vi i
fengslene og holder kurs og gir akupunktur til innsatte. Disse følges opp
når de kommer ut i et strukturert program. Vi har imidlertid også mange
henvendelser på kontoret fra såkalte
«drop–in» og «faste» kunder. På årsbasis har vi rundt 10.000 besøk, og ca.
2.500 behandlingssamtaler. Men vi
opererer ikke med timebestilling. Hit
kommer klientene når de er klare, ikke
når vi er det. Her føres heller ingen
journaler.
Rita er en travel dame, og ber meg pent
unnskylde at hun må svare en telefon. I
stuen møter jeg et par frivillige, slitne
men hyggelige menn. Kaffe og konfekt,
Ja Takk!
– Alle brukerne vet hvem Rita er, får jeg
vite. Hun er en institusjon. Mange kaller
henne bare engelen. Husk å stemme på
henne – Årets Osloborger! Det er allerede gjort, parerer jeg kjekt!
Retrettens programmer og tilnærmingsmåter, NADAs akupunkturprogram og lærings– og mestringskurset, ANTA, har sitt
utspring i WHO og NADA–protokollen, som bygger på psykodynamiske og kognitive teorier. (kilde: retretten.no)
MOTGIFT 2-2013
19
BEHANDLING
Arnt Birger
En av de som har reist seg er Arnt Birger. Han er ikke anonym og har
valgt å stå fram både som veggpryd i Oslos rådhus og i dette intervjuet, uten forbehold. Det er et nytt steg på veien mot det som han frykter og kjenner lite til: Et normalt liv.
Arnt Birger vokste opp som krevende
skilsmissebarn i en trøblete familie.
Faren flytta da han var 3 måneder.
Stefaren var alkoholiker, og taklet ikke
Arnt Birgers temperament. Som
11–åring forsøkte stefaren å ta livet at
han med hagle, men broren berget han.
Moren prøvde å være mor, men strakk
ikke til, og han følte aldri at han var
elsket eller god nok. På skolen gikk det
også dårlig. Han var ikke spesielt skoleflink, han ble han mobbet, og var ikke
populær blant elever og lærere. Hans
veg ut av problemer ble stjeling, vold
og rus. Han stjal for å kjøpe venner, slo
seg ut av problemer og ruset seg vekk
fra virkeligheten. Det er den korte versjonen av Arnt Birgers liv frem til for 3
år siden.
Fra han var 12 frem til han ble 36 var
livet i stadig større grad preget av kriminalitet og rus. Han var tidlig ute med
å sniffe lim og bensin, som var enkelt å
få tak i.
– Det sto alltid ei kanne gressklipperbensin i bodene vi brøt oss inn i på natten, eller sykkel–lim som vi stjal i butikken.
Som 16–åring grep barnevernet inn, og
han ble plassert på Motivasjonskollektivet på Eidsvoll.
Han hadde tidenes hang–over, etter å
ha spist 70 Vival og sovet seg gjennom
4 døgn i fyllearresten. I pillerus hadde
han også vært voldelig mot sin mor.
Etter 3 måneder hadde han laget så
mye bråk, at institusjonen ga opp, og
sendte han til BUS, akuttinstitusjon for
ungdom i Oslo. Det fantes ikke noen
gode alternativer for han, så han ble
sendt på gata etter ei uke.
AMFETAMIN
– FAST FØLGE OG STØRSTE BYRDE
Ved siden av alkohol var han også
innom både piller som han stjal fra
moren og hasj, før han som 17–åring ble
introdusert for amfetamin. Fra han var
20, var ”speeden” hans faste følge og
største byrde. Siden han var en bølle på
ungdomsskolen, var det noen yngre
gutter som så opp til han. De godtok
han for den han var, og de hang en del
sammen mens de stjal sykler, gjorde
brekk og ruset seg. Livet var kult, men
det kunne jo gå bare en vei. Nedover.
20
– Jeg likte ikke å gjøre innbrudd hos
folk. Jeg har alltid hatt en viss samvittighet, og visst hva som var rett og galt.
Så jeg solgte heller amfetamin for å
holde det gående. Jeg isolerte meg
mer, satt alene hjemme med stua full
av skrot og en sykkel jeg kunne skru på.
Var bare ute når jeg måtte skaffe mer.
Salget skjedde ut gjennom vinduet. Jeg
likte ikke de folka jeg omgikk meg med.
Vennskap eksisterte ikke. Det eneste
som betød noe, var at jeg hadde nok
amfetamin og at den funka.
VENDEPUNKT
I 2007 kom et vendepunkt. – Jeg hadde
flytta hjem på gutterommet hos mor,
etter et brudd med kjæresten, og
hadde ikke noe sted å bo. Jeg skulle
møte til soning av en 3 måneders dom,
men jeg hadde jo ikke tid til det. Politiet
hentet meg, og gutterommet ble etterlatt i et kaos, med en bøtte full av
sprøyter og kanyler og blodspor på
veggen etter feilskudd. Moren min
måtte rydde opp.
Det ble en ny dom for salg, denne
gangen et år i fengsel. Han fikk etter
hvert overgangsbolig på Elevator
(Fretex) i Oslo, og kom i kontakt med
Retretten for første gang. Han begynte å se for seg et nytt og bedre liv, og
fikk behandlingsplass på Ulvin, og klarte seg noenlunde i et år. Så tok suksessen slutt. Dagen før han skulle løslates,
kjøpte han 2 gram, satt oppe hele natten og trykket i seg amfetamin, og havnet han på kjøret med et klapp på skulderen og Lykke til! fra Kriminalomsorgen.
FENGSEL ELLER KIRKEGÅRD
– Livet ble etter hvert kjipt, og jeg syntes veldig synd på meg selv. Jeg
bestemte meg for å ta mitt eget liv, det
var løsningen på alt sammen. Enten så
må jeg bli arrestert og putta inn, eller
så måtte jeg bare dø. 6. April 2010 ble
jeg arrestert.
Det siste oppholdet på Ullersmo ble på
6 mnd, og mens han var på rusmestringsenheten, koblet han seg igjen på
til Retretten. Nå fikk han øynene enda
mer opp, og han skjønte at han ikke
kunne gjenta suksessen. Løsningen ble
Wayback. De hentet han og kjørte han
- Jeg har reist meg! Veien til rusfrihet er
tøff, og det finnes ikke snarveier. Det
koster å stå frem, fordi fallhøyden blir
større, forteller Arnt Birger. Men jeg
tror det hjelper meg. Det blir for dumt
å falle tilbake nå.
MOTGIFT 2-2013
TEKST OG FOTO: OLE MARTIN BERG
til et hus langt ute i skogen der han
hadde fått leie hus via NAV. Han skrev
også kontrakt, der han lovet å holde
seg rusfri. Det løftet har han holdt.
– Ikke en sprekk! Jeg har klart det selv.
Øynene til Arnt Birger glimter av stolthet, men det er heller ikke vanskelig å
se på de at det har kostet.
– 15 år med amfetamin setter sine spor.
Jeg sliter ennå med lysten på å ruse
meg. Amfetaminet fiksa det dårlige
selvbildet, og gjorde at jeg kunne leve i
min egen verden. Problemene ble ikke
borte, men de ble lettere å ta på. Uten
stoffet vet jeg ikke om jeg hadde klart
meg. Jeg har vært mange ganger i kjelleren, og syntes livet er helt jævlig. Har
ønsket å dø. Men jeg har min mor, og
jeg har en kjæreste, og når jeg tenker
på dem, så føler jeg at jeg ikke kan gjøre
det mot dem. Ved å holde meg nykter,
gjør jeg opp for de mange razziaene min
mor måtte oppleve.
- Hvordan har du opplevd Retretten,
lurer vi på?
De snakket om å bli rusfri, men var jo
snart i ferd med å dø av alderdom.
Jeg begynte med Nada akupunktur, og
ble med i samtalegruppe. Selv om det
første forsøket gikk dårlig, var møtene
med Rita spesielle. Hun tar ikke på deg
med silkehansker, men går rett på sak.
Hun kommer bak masken din, det er
skummelt for mange. Samtidig er det
et sted der du ikke trenger å bevise
noe. Ingen prøver å forandre deg som
menneske. De hjelper deg på vei, men
overlater til deg selv å gjøre jobben. De
vet hva som hjelper, for de har vært i
samme båt selv.
Jeg husker at jeg på en tur sammen
med noen eldre alkoholikere tenkte at
det måtte bli nå eller aldri. Skulle jeg få
noen år med et normalt liv, kunne jeg
ikke vente så lenge som de hadde gjort.
De snakket om å bli rusfri, men var jo
snart i ferd med å dø av alderdom. Det
ble en oppvåkning.
ET NORMALT LIV – SKUMMELT
– Utfordringen er at jeg nå må ta
ansvar for meg selv, være til stede,
gjøre det som samfunnet krever av
deg, og tåle meg selv med mine tanker
og følelser. Det har jeg ikke gjort før.
Da ble alt lindret med rus. Jeg vet ikke
hvordan det er å leve det livet som du
lever, med adresse til undertegnede.
- Hva mangler for at du skal bli fornøyd?
– Glede! Kommer det kjapt. Nærhet,
kjærlighet og glede er vanskelig.
Heldigvis har jeg en kjæreste som gir
meg tid og rom til å være meg selv.
Håpet er at jeg skal komme dit en dag.
Litt etter litt er det bedring, men jeg
går jevnlig til psykolog for å hanskes
med meg selv.
36 ÅR – OG SIN FØRSTE LØNNSSLIPP
I dag har Arnt Birger fått tilbake førerkortet, han har fått fast jobb hvilket
innebærer at han har byttet ut
NAV–kortet med sin første lønnslipp
noensinne.
– Jeg kan ikke beskrive hvor mye det
betyr at jeg har fått jobb. At arbeidsgiveren viste meg tillit, til tross for min
historie, og at jeg ikke kunne love noe.
Jeg satte selv forventningene lavt, for
å ha litt å gå på. Det var nok lurt, for
selv om jeg sa at jeg ikke kunne noe, så
kan jeg jo litt. Jeg er ikke redd for å bli
skitten på henda, og jeg tåler å stå på.
De tok sjansen, og nå kan jeg tjene
penger på lovlig måte. Det smaker.
- Hva kan du si til andre som sliter med
å slutte?
– Tør du bruke all erfaring og smerte du
har brukt på å ruse deg, når du skal
slutte å ruse deg, så klarer du det. Du
er nødt til å ta grep selv, ellers kommer
du ingen vei, det er ingen som ordner
opp for deg, det må du gjøre selv. Så
må du være ærlig, og tørre å møte deg
selv.
Dette er NADA
NADA – National Acupuncture Detoxification Association
NADA er en verdensomspennende non–profit organisasjon som holder kurs i NADA–protokollen for personell innenfor
helse og omsorgssektoren, spesielt innen rus og psykiatri. Protokollen inneholder et akupunkturprogram som er relatert til
øreakupunkturen.
Dette programmet benyttes som et supplement i behandlingen av mennesker med rusmiddelavhengighet og ulike forstyrrelser. Programmet benyttes også i traumebehandling for mennesker i katastrofe områder og krigsherjede land.
NADA–programmet ble i utgangspunktet utviklet med tanke for å lindre alle de fysiske og psykiske plagene i avrusingen av
alkohol og narkotika. Samt i nedtrappingen av medisiner, primært Metadon og Benzodiazepiner. Med årene har man igjennom utallige studier funnet ut at dette programmet kan brukes til langt mer enn det.
I dag benyttes NADA–programmet ofte som et støtteverktøy i terapeutiske behandlingsprogram for mennesker med personlighetsforstyrrelser, antisosiale forstyrrelser, spiseforstyrrelser, traumer, angst, depresjon og lignende. Det anvendes
også i arbeidet av forebygging av tilbakefall til rusmisbruk, spiseforstyrrelser, depresjon og panikkangst m.m.
(Kilde: NADA Norge)
MOTGIFT 2-2013
21
SVERIGE
AV ANDRE STORMORKEN
Svenska Narkotikapolisföreningens årskonferans 2013
Siste helg i april ble den 27.ende
”utbildningskonferens” avholdt i
Karlstad, Sverige.
Fredagen ble satt igang av SNPFs leder
Mika Jörnelius. I sin åpningstale la han
en del vekt på at det fremover blir
meget viktig for politiet og SNPF skal
fortsette å være en tydelig røst i legaliseringsdebattene
som
kommer.
Legaliseringsdebattene er minst like
sterke som her i Norge.
Etter åpningen var det duket for et
motivasjonsforedrag fra skuespiller/
manusforfatter/regissør/humorist
Morgan Alling. Alling er en meget fornøyelig mann som gjerne ønsket å lære
bort «konsten att hantere besvärlige
människor. Hur skall man själv göra för
att tas med besvärlige människor, om
man själv er en besvärlig människa?»
Morgan Alling ble født inn en alkoholisert familie, hvor hans far og mor var
tunge alkoholikere. I en alder av 4 år
ble han tatt hånd om barnevernet, og
plassert i fosterhjem. Gjennom oppveksten opplevde han å skifte fosterhjem flere ganger, og han ble også
plassert i barnehjem. Det siste fosterhjemmet han ble plassert i lærte
Morgan å kanalisere sin energi på riktig
måte, og Morgan ble en som klarte seg!
Morgan snakket om forskjellige mennesketyper, og om hvordan de forskjellige typene påvirker andre rundt seg,
og seg selv. Hvilke teknikker man kan
benytte seg av for å forholde seg til
andre.
22
Årets svenske konferanse ble avholdt i Karlstad.
som kunne tjene som bevis i forhold til
forsettet med narkotikalovbruddet.
Det ble også snakket om politiets rolle
i forbindelse med superkjendiser som
oppbevarer og bruker narkotika, og
henviste til en nylig razzia av artistbussen til Justin Bieber i Stockholm noen
dager i forveien. Det var Karlssons
budskap at politiet skal og må reagere
også overfor superstjerner, men at de
hele tiden var opptatt av behovs – og
proporsjonalitets prinsippet. Det var
helt klart at politiet hadde mulighet til å
stanse hele konserten, og pågripe alle
som var i bussen, eller hadde tilgang til
bussen, og sette de på celle. På den
måten ville hele konserten blitt avlyst.
Men dette ville ikke stå proporsjonalt i
forhold til den mindre mengden marihuana man fant.
Foredragene Narkotika på gatan,
Operativ juridik og Informatörshantering var satt rett etter hverandre
på lørdagen og hensikten var at de tre
foredragene var relatert til hverandre.
Videre var Karlsson opptatt at politiet
måtte tenke saken helt hjem, danne
seg et bilde av hva og hvordan det kan
bli med påtalen, rettsaken og mediasirkuset dersom man jobbet mot profilerte personer.
NARKOTIKA PÅ GATAN
Foredraget av Lennart Karlsson ved
Krogsektionen, omhandlet narkotikabekjempelse, hvor målgruppen var nye
i ”faget”, eller for de som trengte litt
oppfriskning.
Karlsson holdt et godt foredrag hvor
de fleste narkotikabekjempere ville
kjent seg igjen. Det ble vist bilder fra
saker, og av viktigheten av å ha gode
prosedyrer
under
ransakinger.
Karlsson tok også opp feller man kan
gå i, særlig med oversmitte av DNA, og
fingeravtrykk. Karlsson snakket også
mye om ”stödbevis” og den økende viktigheten av dette ved domsavsigelse i
saker. ”Stödbevis” fungerer som tilleggsbevis/støttebevis på forbrytelsen.
For å sette det på spissen så var det
ikke lenger nok å finne narkotika i en
leilighet for å vedkommende dømt for
oppbevaring av narkotika. Det var veldig viktig å finne rester etter pakkeutstyr, notater eller andre gjenstander
OPERATIV JURIDIK
Foredraget ble holdt av Christoffer
Bohman, ved Krogsektionen. Temaet
gikk på jussen rundt det operative
arbeidet på gaten. Bohman jobber som
metodeutvikler ved Krogsektionen, og
var opptatt av at det svenske politiet i
for liten grad drev metodeutvikling og
erfaringsoverføring. Det var for mye
”slik vi gjorde i går, kan vi gjøre i dag”
tenkning, men at ettersom lover
endres, så må også politiets tenkemåte
og metoder utvikles.
Bohman formante at kollegene satte
seg godt inn i gjeldende lover, og slik så
mulighetene fremfor begrensningene.
Et eksempel er at det har blitt endringer i den svenske straffeloven vedrørende narkotikaforbrytelser. Slik jeg
forstod det var det ikke lenger bare
mengden som avgjorde om det kunne
regnes som ”narkotikabrott” eller
”grovt narkotikabrott”. Det var nå likeså viktig med de øvrige detaljer i saken.
Salg av mindre mengder narkotika er
vanligvis å anse som et vanligt narkotikabrott, men hvis en person solgte
samme mengde utenfor en skole, ville
omstendighetene rundt kunne føre til
at saken ble kodet som grovt narkotikabrott.
INFORMATÖRSHANTERING
Foredraget ble holdt av Christopher
Norell. Norell fortalte om den svenske
informantbehandlingen som er noe
forskjellig fra den norske modellen. I
Sverige er fagfeltet spesialisert, og
informantbehandlerne har kun som
oppgave å innhente informasjon. De er
organisert slik at all informasjon de
innhenter blir videresendt deres ”kontrollant”. Denne kontrollanten har så
ansvaret for videreformidling av informasjonen til de aktuelle operative
avdelinger som har behov for denne
informasjonen. Norell mente dette var
en god organisering da det var flere filtre mellom informantbehandler og de
operative mannskapene som agerte på
informasjonen. På denne måten ble
informantbehandler og informantens
sikkerhet, samt rettsikkerheten best
ivaretatt. Informantbehandlere i
Sverige har mulighet til å betale ”tipspenger”
til
sine
informanter.
Størrelsen på beløp og hyppighet var
graderte opplysninger, og ble ikke opplyst om. Men det ble ikke utbetalt noen
tipspenger før det forelå en dom.
Norell mente det var en fordel å kunne
betale for informasjonen, men understreket at det var mange som ikke fikk
betalt. Norell mente det var viktig av
informanten hadde en følelse av samarbeid, ikke bare at de arbeidet for politiet.
I Sverige er det en tre ukers utdanning
for å bli informantbehandler, og deretter er det et ett ukes kurs for avansert
informantbehandling. Kursingen er
nasjonal og foregår på Polishögskolan.
Ved ansettelse som informantbehandler får de et engasjement på seks år,
med mulighet for tre års forlengelse
etter det.
MOTGIFT 2-2013
FOREBYGGENDE
Kriminalitetsforebyggende
pris til Ringsaker kommune
Ringsaker kommune er tildelt Regjeringens kriminalitetsforebyggende pris for sitt gode arbeid med kriminalitetsforebyggende tiltak gjennom flere år.
– SLT-arbeidet er en helt sentral del av innsatsen vår mot
barn og unge. Det samarbeides på tvers av ansvarsområder,
det jobbes strukturert og godt på mange nivåer og på mange
arenaer i vår kommune. Vi setter stor pris på å få denne
anerkjennelsen, sier ordfører Anita Ihle Steen.
SLT (samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak)
retter seg i hovedsak mot barn og unge og deres foreldre, og
er en modell som sørger for et samarbeid mellom politi og
kommune innen rus- og kriminalitetsforebygging. I
Ringsaker ha en jobbet etter denne modellen siden 2006.
UNIK OVERSIKT
Rådmann Jørn Strand ønsker å peke på det tette samarbeidet med lensmannen i Ringsaker som en viktig suksessfaktor i den forebyggende innsatsen mot barn og unge i kommunen.
-Det tverretatlige samarbeidet har gitt oss en unik oversikt
over ungdomsmiljøer i kommunen, noe som gjør det enklere
å identifisere ungdom i risikosonen og sette inn tiltak på et
tidlig tidspunkt, understreker Strand.
En veldrevet SLT-kommune
I KRÅD (Det kriminalitetsforebyggende råd) sin begrunnelse
for at Ringsaker kommune tildeles prisen sies det at ”SLTmodellen i Ringsaker har ført til at kommune og politi er
gode til å identifisere utfordringer på et tidlig tidspunkt og
MOTGIFT 2-2013
gjøre noe med det.” I den sammenheng vises det blant annet
til tiltak mot elevfrafall i videregående skole, rusproblematikk og kriminalitet. KRÅD har også bidratt med årlig støtte
til SLT-samarbeidet, og det er et nært samarbeid mellom
kommune og rådet med erfarings- og kunnskapsutveksling.
Kommunens SLT-koordinator Mette Erika Harviken har
koordineringsansvaret mellom de ulike instansene som deltar i SLT-arbeidet, og er også kontaktleddet opp mot KRÅD.
Hun holder ofte foredrag for kommuner og aktører som er
involvert i forebyggende arbeid i andre deler av landet, og
bidrar dermed til å gjøre den opparbeidede kunnskapen fra
Ringsaker tilgjengelig for andre som arbeider med liknende
problemstillinger.
TRE NIVÅ
SLT-modellen i Ringsaker er organisert gjennom tre nivå;
stryningsnivå, koordineringsnivå og utførernivå. SLT-arbeidets styringsgruppe består av lensmann, ordfører, rådmann,
kommunalsjef og SLT-koordinator.
På koordineringsnivå deltar skoleledere fra barne-, ungdoms- og videregående skole, samt lederne fra helsestasjon.
PP-tjeneste, barne- og ungdomsvern, psykisk helse og rustjenester, NAV, kultur og fritid og politiets forebyggende
seksjon.
Utførernivået utgjøres av oppvekstteamene ved barne- og
ungdomsskolene oppvekstteamet på videregående skole
samt ulike prosjekter og tiltak.
Prisen er på kr 100.000,-.
Kilde: Ringsaker kommune.
23
FINANS
Det du ikke vil vite,
får du vondt av
– Vurderingsevnen min sviktet, og
jeg tapte alt jeg hadde. Det hadde
ikke vært mulig å kombinere aksjemegler og investor-rollen med rusmisbruk hvis risikoen for å miste
jobben hadde vært tilstede. Det var
den på langtnær.
– Hvorfor rusperspektivet ikke er inkorporert i finansmiljøet for lenge siden, er
for meg ubegripelig. Du blir ikke akkurat
smart av å ruse deg, sier Ole Aunaas, tidligere aksjemegler og investor. Og han
bør vite hva han snakker om, noe han på
ekte inntrøndersk, også gjerne gjør. Om
sin egen økende arroganse, om hva som
kan kjøpes for penger, det å operere i
grenseland, og om knytninger til organisert kriminalitet.
Men aller helst vil Ole bidra til å øke
fokus på rusmisbruk i finansbransjen.
Ikke bare for at andre ikke skal komme
dit han kom, med milliongjeld og et stadig økende rusmisbruk, men fordi
Aunaas ikke kan forstå hvorfor finansinstitusjoner, banker og verdipapirforetak,
har en påtatt naiv oppfatning av at dette
ikke er et problem innen finans.
– Jeg er av tidligere kolleger og venner,
blitt beskylt for å overdrive omfanget av
“piker, vin og sang” i finansbransjen. Det
blir for mye fokus på rus og lyssky virksomhet påstås det. Vi kommer i ett dårlig lys. Jeg kan forstå ønsket om ikke å få
belyst dette mer enn nødvendig.
Når jeg ellers har omtalt finansbransjen
så har det vært med bakgrunn i min egen
person og eventuelle personlige moralske brister. Der kan jeg vanskelig se at
det går å beskylde meg for å overdrive.
– Jeg spør meg selv, og andre, hvordan
høyst kompetente, og ved tilfeller fornuftige, folk kan tro at rus, rusmidler og
rusmisbruk har et mindre omfang og er
et mindre problem i finans, enn ellers i
vårt samfunn?
Innen samtlige statsmakter har det
gjennom årene kommet bekreftelser på
at menneskelige svakheter forekommer.
Vi må anta at børs og katedral også etter
hvert må innse at de ikke slipper unna.
Enn så lenge påstås det med stø røst at
det ikke er et problem innen finans.
24
IKKE AKAN, MEN UT I KULDEN
– Finansbransjen er i overkant resultatorientert. Det arbeides ikke noe kortere
dager der enn andre plasser, men en
aksjemegler eller finansanalytiker jobber
ikke mye lenger enn en hvilken som helst
mellomleder med respekt for seg selv.
Ikke er sykefraværet større, men heller
ikke mye lavere. Mannssjåvinisme og
macho-oppfatninger viskes ut. Kvinner
er fortsatt underrepresentert, men det
er under endring. Altså langt i fra noe
hokuspokus. Normale gjennomsnittlige
menn og kvinner som gjør så godt de
kan. Eneste forskjellen fra andre bransjer og andre yrkesgrupper, er at det
påstås ikke å eksistere noen problemer
med rus, rusmidler eller rusmisbruk.
Innen politi, domstol, oljevirksomhet,
vakt- og sikkerhetsbedrifter, og til og
med blant journalister synes det å være
fornuftig å kontrollere arbeidstaker for
rusmisbruk. Gjerne ved uannonserte
tester og stikkprøvekontroll. I alle fall
ved ansettelser.
Men innen finansbransjen trengs det
ikke.
– De faglige rådene innen finansbransjen
er grunnleggende, og det er betydelige
beløp i omløp. Fyll og fest uten gode råd,
går ikke i lengden. Ikke promiskuøs opptreden heller.
Rusproblem er tabu. Det er ingen som vil
se. Det står så mye på spill. Rusmistanke
eller rusproblem blir feiet under teppet.
Ingen snakket om AKAN, forklarer den
tidligere investoren.
– Etter 25 år innen finansbransjen vil jeg
kunne påstå at jeg ikke var den eneste
som litt for ofte løp på do. Verken når jeg
skiftet arbeidsgiver eller underveis i
arbeidsforholdene, ble jeg spurt om mitt
forhold til rus. Hadde jeg blitt møtt med
et krav til edruelighet, rustester og en
policy i de ulike firmaene på dette, hadde
jeg trolig ikke vært der jeg er i dag. Og jeg
var langt i fra alene. Vurderingsevnen
min sviktet, og jeg tapte alt jeg hadde.
Det hadde ikke vært mulig å kombinere
aksjemegler og investor-rollen med rusmisbruk hvis risikoen for å miste jobben
hadde vært tilstede. Det var den på
langtnær. Når bransjen så tydelig uttrykker at rusmisbruk ikke er noe problem, så
vil en ruspolicy og narkotikatester av
ansatte ikke være noe problem, spør
Aunaas retorisk.
AKSJEMEGLERE ER ALDRI SYKE
En rekke medier har i løpet av de senere
år foretatt undersøkelser knyttet til
temaet rusmisbruk blant ansatte og følgende av det. Som Motgift gjorde for ti
år siden, der to svenske finansfolk sto
frem og fortalte om sitt utsvevende rusmisbruk på jobb, og selv sjefen nektet på
det han så ved selvsyn, da de to genererte så store inntekter for virksomheten at
det ville være ødeleggende for resultatet. Lite er forandret fra den gang. Det
kan nesten virke som om bransjen er
bevist naive.
En megler i Verdispar Securities lurte for
en tid tilbake sine mangeårige kunder til
å kjøpe sine egne aksjer. Det kunden ikke
visste var at megleren hadde sluttet
grunnet rusmisbruk. – – Jeg brukte
kokain i to og et halvt år. Og jeg kan ikke
lastes for at kunden gjorde en dårlig
research før hun investerte i aksjer. Jeg
var partykongen i Verdispar, forklarte
den tidligere megleren til DN.
Den tidligere Verdispar-megleren var
gjennom hele 2007 og frem til januar
MOTGIFT 2-2013
TEKST OG FOTO: JØRGEN STEEN
telser eller direkte mistanke om rus
foretar, nå hver fjerde av de 100 største bedriftene også tilfeldige stikkprøvetester av sitt personale. Dette er en
dobling av denne type tester i løpet av
de tre siste årene. Det gjøres anslagsvis 50 000 narkotikatester av svenske
ansatte i jobbsammenheng i året.
Mellom 2 og 2,5 prosent av testene slår
positivt ut på narkotika.
– Det er ingen motstand mot testingen
så lenge den gjennomføres med
omsorg, sier administrerende direktør
Susanne Nidemar i Medib AB, som selger narkotikatester og utfører testoppdrag i Sverige.
Største kunde er svenske Posten, med
3500 ansatte. Her blir det gjennomført
uanmeldte kontroller som omfattet
550 ansatte i året. Banker som Nordea
og SEB gjennomfører tester av sine
ansatte. I Sverige, men ikke i Norge.
HÅPLØST I NORGE
Norske bedrifter får ikke narkotikateste ansatte. Vaktselskapet Securitas har
tidligere forsøkt å innføre testing av
ansatte, men Datatilsynet satte foten
ned for ordningen. Mange bedrifter,
blant dem Hydro, ønsket adgang til å
gjennomføre stikkprøvekontroller av
ansatte.
– Sett fra vår side er de vurderingene
som er gjort helt håpløse. Hele vaktbransjen, store deler av oljebransjen og
andre deler av næringslivet har et klart
behov for å utøve slik kontroll, sier kvalitetssjef Tore Andreassen i Securitas.
2008 sterkt avhengig av narkotika,
nærmere bestemt kokain. Leder i
Verdispar Securities, opplyste at han
beklagde dette veldig sterkt - og at det
aldri skulle ha skjedd.
Personalkonsulenten i meglerhuset
Pareto opplyste i et intervju til NA24 at
fyll på deres arbeidsplass ikke har vært
tema så langt, og at de derfor ikke
trenger regler for bruk av rusmidler på
arbeidsplassen.
Personalkonsulenten forklarte videre
at husets aksjemeglere stort sett aldri
er syke, uansett årsak. Men at det går
med noen champagneglass i året, innrømte personalkonsulenten gjerne og
tilføyde;
– Det blir vel så mange at de tåler det
hos oss, ler hun og tilføyer at de sikkert
ville henvist rusede ansatte til
Anonyme Alkoholikere, hvis de hadde
et større problem.
I reglene for god advokatskikk finnes
det heller ingen punkter som spesifikt
omhandler rusmidler. Advokatforeningen mener at advokaten skal opptre saklig og korrekt, og at dette også
omfatter alkoholbruk.
MOTGIFT 2-2013
HÅND I HANSKE
– Rusmidlers positive bidrag til utholdenhet og arbeidskapasitet gjør det
samtidig uforståelig at rusperspektivet
ikke er inkorporert i finansmiljøet for
lenge siden. Kokain passer som hånd i
handske for finans. Når du har gått
over grensen, er det ingen vei tilbake.
Første
gangen
var
fantastisk.
Etterhvert kom avhengigheten. Men
det handlet ikke om hvordan det er å
slutte, men hvorfor man begynte. Min
rus hadde alltid handlet om det å være
annerledes. Jeg tok alltid den vanskeligste veien. Med kokain ble det meste
forandret. Jeg trengte hverken søvn
eller mat for å fungere. Trodde jeg.
Jeg savner en erkjennelse av at
rusmidler også har positive sider ved
seg. Det er derfor det er lett å bli
avhengig, mener Aunaas.
SVENSKENE LANGT FORAN
En undersøkelse viste at 70 av Sveriges
100 største bedrifter i større eller mindre grad foretar narkotikatesting av
sine ansatte.
Selv om det fortsatt er mest vanlig
med testing i forbindelse med nyanset-
IKKE MULIG Å SI NEI
– Noen må starte, og da må alle andre
henge seg på, tror Aunaas. Han er
tydelig på at HMS, Compliance og
toppledelse har et betydelig potensiale
for å inkorporere rusperspektivet i sin
personalpolitikk. Ingen blir smarte av å
ruse seg. Hvem vil bruke en bank med
bankfunksjonærer og meglere med
avhengighetsforhold til narkotika, piller
eller alkohol. En avhengighet som går
på bekostning av vurderingsevne, sikkerhet og fornuftig business? En duedilligence på egen virksomhet med fravær av fokus på rus, vil slå tilbake. Ikke
bare på den enkelte, men på hele virksomheten.
– Jeg tror det vil være mye ros og honnør å få ved å ta dette på alvor blant
finansinstitusjonene. De som starter en
praksis rundt dette, blir fulgt av alle
andre. Det er ikke sikkert det er kult å
være først ut, men jeg kan love at det
ikke er særlig kult å være sist.
Det skal ikke være mulig å si nei, avslutter en tydelig engasjert Aunaas. En som
har vært helt på toppen. Og helt på
bunnen.
25
PROBLEMORIENTERTPOLITIARBEID
Da Heli bisto «OP
Målet var og avdekke miljøet slik at skolen ikke
lenger ville bli en arena for kjøp, salg og bruk av
narkotika.
I forbindelse med at hospitantene ved forbyggende avd
Majorstuen skulle skrive oppgave innen POP (Problem
Orientert Politiarbeid) valgte de å ta for seg narkotika (marijuana) problematikken på og ved Persbråten VGS i Oslo.
TO UKER
Vi fikk den tiden vi trengte for å dra dette prosjektet i land.
Å endre på turnus på kort varsel var heller ikke noe problem.
Tok uker ble satt av hvor hele avsnittet skulle bistå oss, med
det vi trengte. Ingen av hospitantene hadde særlig erfaring
med dette fra tidligere. Vi begynte på “scratch“. Vi ba
Gatepatuljen om et møte, hvor de kunne lære oss om hvordan de jobbet med ungdom, spaning, aksjoner, og personkunnskap. I tillegg ble vi tipset om å bruke Indicia aktivt som
et arbeidsverktøy. Dette hadde heller ingen av oss særlig
erfaring med. Vi opprettet prosjekt i Indicia kalt: OP Ugress,
som senere ble oppgradert til: “OP Pers Spellemenn”.
26
kameraer fra vinningsavsnittet. Når de fleste ansatte er
kjent av ungdommen, viste det seg å ikke være så lett å
spane i området. I alle fall ikke med så lite spaningserfaring
som vi hadde. Derfor spurte vi om vinningsavsnittet kunne
gjennomføre en spaningsleksjon med oss. Det kunne de. Vi
møtte opp så mange som mulig fra avsnittet (også ledere).
Dagen startet med teori før vi gikk ut å hadde en spaningsøvelse.
Øvelsen gikk utpå at vi skulle følge på et kjent objekt, som
trolig ville gjennomføre en overlevering i løpet av dagen. En
annen ansatt fra vinningsavsnittet fulgte på for å observere
oss. Den tredje personen som var med på øvelsen, mannen
som tok i mot leveransen, viste det seg at hadde filmet oss
under hele øvelsen. Vi hadde tre pauser der vi fikk tilbakemeldinger, på slutten av øvelsen var vi på et tålig greit nivå
sett i forhold til vårt bruksområdet. En god dag hadde dete
vært.
Vi hadde ingen personkunnskap om elevene på Persbråten.
Vi arrangerte møter med rektor og to av miljøarbeiderne på
Persbråten som vi har et godt samarbeid med. De bisto med
skolekataloger og kunne vise oss hvem de hadde bekymring
rundt på bakgrunn av oppførsel adferd og resultater på skolen. I tillegg hadde vi to skolekontakter på avsnittet som jobbet med Persbråten vgs, de kunne også bistå med mye informasjon.
INNKOMMET TIPS
På stasjonen har vi en egen patrulje som jobber opp i mot
narkotikaproblemet. De ble spurt om å bistå oss i to dager,
da vi var mangel på folk å måtte gjennomføre andre arb
oppg. Vi hadde fått inn tips på at kantina på Persbråten vgs
tok i mot bestilling på nark. Etter noen timer fikk vi tlf fra
patruljen. De hadde kontrollert tre personer av utenlandsk
opprinnelse hvor den ene jobbet i kantina. Den kantineansatte ble det funnet en mindre mengde marijuana på og i
overkant ett gram på bopel. Men hans kamerat som sto
sammen med den kantineansatte, var i besittelse av 100
gram marijuana.
SPANING
Med dette som grunnlag var det tid for å begynne å spane
litt. Med lite utstyr selv, fikk vi lov til å låne kikkerter og
Dette medførte at vi fikk lov til å ransake kantinen og andre
rom den kantineansatte disponerte. Her fikk vi selvfølgelig
bistand fra hundepatruljen.
MOTGIFT 2-2013
AV HEIDI HELTBERG GJELTEN
Pers spelemenn»
Etter hvert begynte den ene og den andre å snakke i avhør.
Telefonene hadde bilder og tekstmeldinger, som gjorde jobben ganske enkel. På Facebokk var det også mye bilder og
informasjon.
Det kom frem at skolen skulle ha en revy med påfølgende
revyfest i januar måned. Disse festene var kjente for å generere i mye vold og overstadig (mindreårig) ungdom. Vi tenkte at dette ville være en dag hvor det både ble dealet og
brukt narkotika. Vi hadde satt oss som mål å pågripe fire,
minimum to personer for befatning med narkotika.
HELIKOPTERBISTAND
Hvor mange politifolk trengte vi og hvem kunne bistå oss?
Politihelikopteret har i dag døgnvakt, og er ikke alltid fullbooket. Noen timer i løpet av vakten skal de være i luften.
Kanskje kunne de bruke noe av tiden på å bistå oss, Vi tok
sjansen og spurte.
Heli var ikke vanskelig å be. De skulle selvfølgelig bistå oss,
både før og etter vaktskiftet deres så fremt ikke andre prioppdrag dukket opp. De kunne fly høyt over Persbråten
skole og området Hovseter. Med både det ene og det andre
kameraet, kunne de med sikkerhet se antall personer og om
de evt. røkte.
Klokken 18 var vi spredt på forskjellige steder, noen på Tbanen, andre kjørte sivile leiebiler i området. Noen var sivilt
kledd i området rundt Persbråten vgs, og andre kjørte uniformert patrulje for å ta seg av eventuelle ordensforstyrrelser. At en uniformert bilpatrulje fulgte med på hva som
skjedde før under og etter revyen hadde revysjefene blitt
varslet om på forhånd. Det vi håpet på var at de som ville ta
seg en “blås“ ville trekke vekk fra der politiet.
MOTGIFT 2-2013
Som bestilt, klarte leder for aksjonen å observere tre perosner som trakk ned mot Mærradalen. Hun så det akkurat litt
for sent til å få med seg bekledning, alder og utseende da
hun var midt i organiseringen av patruljer og papirer.
Heldigvis kunne hun kalle på Heli-30 og fortelle dem at hun
mente hun så tre unge gutter trekke vekk fra skolen og ned
mot Mærradalen. Heli satte kursen og etter noen korte
minutter kunne de bekrefte at det sto tregutter og røkte.
Heli kunne se èn tent sigarett.
SIGARETTGLO
Vi lot den uniformerte bilpatruljen kjøre frem å snakke med
guttene. De hadde selvfølgelig ikke gjort noe galt. Siden
moren til den ene av guttene var på revyen og ikke visste at
han røkte måtte de treke seg unna skolen. Ingen hadde
røykpakke på seg. De hadde alle sammen fått bommet en
røyk hver av en tilfeldig forbipasserende.
Dette kunne Heli avkrefte. De hadde aldri stått med tre
tente sigaretter, kun en. Historien om moren holdt heller
ikke mål, hun var nemlig hjemme. Det ble funnet risla papir i
en tom snus boks, ellers ingenting konkrete spor på
Marihuana. Siden de akkurat hadde røyket var det tidlig med
tegn og symptom test, men røde i øynene og litt fniste, sammen med tre forskjellige historier, gjorde at de ble bedt om
å bli med inn på stasjonen. De ble spurt om å ta en urinprøve. Da sprakk den ene. Resultatet på urintestene avslørte de
to andre. Deres telefoner genererte i fem nye anmeldelser.
Dette vi fikk stor nytte av da aksjonsdagen kom.
Ingen jobb er for liten for politihelikopteret og de kan bistå
på en særdeles effektiv og god måte.
27
POLITIKK
Tilhenger av en restri
– Det har ikke kommet noe signal
fra meg i retning av liberalisering
av cannabis. Det finnes heller
ikke hold for å trekke noe av det
jeg har sagt helt dit.
er det nødvendig å presisere. Jeg, og
regjeringen, er tilhengere av en restriktiv narkotikapolitikk. Vi internasjonale
forpliktelser i forhold til kriminalisering, som jeg legger stor vekt på å
respektere og følge opp, sier Støre.
Tidligere i vår var avisforsiden proppfulle av nyheten om at helseministeren
ønsket å legalisere røyking av heroin.
– Motgift synes at man gir litt feil signaler i forhold til legaliseringsdebatten som tidligere har dreiet seg om
cannabisprodukter og at de som er
veldig aktive i den debatten nå har gitt
en del støtte til røyking av heroin, og
man ser at da kan bli lettere å få gjennom en legalisering av cannabis som
rekreasjonsbruk a la Nederland.
Motgift møtte helseminister Jonas
Gahr-Støre for et dypdykk i om det virkelig var dette ministeren mente.
- Hva er bakgrunnen for statsrådens
beslutning om å legalisering av røyking av heroin?
– Jeg har ikke foreslått å legalisere
røyking av heroin. Det er viktig at politiets folk lytter på det jeg sier og det
jeg skriver. Og det jeg har svart på, er
et brev fra Oslo bystyre, fra Oslo kommune, som viser til et vedtak i Oslo
bystyre. Der det bes om at den loven
som åpner for sprøyterom i Oslo kan
inkludere røyking av heroin. Altså inne
på det området der det i dag kan settes
sprøyter under kontrollerte former,
alternativt kan røykes. Det er en veldig
viktig presisering. Fordi overskrifter i
aviser og omtale fra forskjellige engasjerte har snakket om avkriminalisering
og legalisering. Og jeg er veldig tydelig
på at det er ikke det, og det
blir ikke det! presiserer
Jonas Gahr Støre (Ap)
– Da spørsmålet kom til departementet
gjorde vi det vi normalt gjør: Vi ba helsedirektoratet om en faglig vurdering.
Det finnes ikke omfattende forskning
på dette temaet. Så vi må gjøre en faglig vurdering basert på noen internasjonale erfaringer og egne faglige vurderinger. Og konklusjonen vi kom til var
at som en del av arbeidet for å fa ned
overdosedødsfall, så mener vi at det er
ganske klart at sjansen for od ved å
røyke heroin, om ikke null, så langt mindre enn ved å sette sprøyte. Det deles
ut folie i forebyggende arbeid mange
steder i landet, og hvis det først er
sprøyterom, der det er åpnet for kontrollert å sette sprøyter, så bør det
også åpnes for at det røykes.
– Jeg presiserte også at dette er lite
forslag i en større strategi mot overdoser som vi legger frem ila våren. Jeg la
jo frem dette forslaget forleden dag
også om at vi kunne dele ut denne
nesesprayen som motgift ikke bare til
helsepersonell som virkestoff, men
også til pårørende å brukere, antageligvis et mer omfattende tiltak for å hindre det fatale utfall av overdose. Så det
28
– Det er en kobling som jeg finner søkt!
Hvis man hørte på hva jeg sa, på hva jeg
skrev. Så ville man forstått at dette var
i et heroin overdose perspektiv. Det var
en konkret forespørsel fra Oslo kommune, som jeg plikter å gi et svar på, og
som jeg gjorde. Jeg har jo også da gitt
uttrykk for at Trondheim kommune
som ikke har sprøyterom. De har et
veldig aktivt gateteam som jeg har
vært ute på jobb med. Det er deres
måte, og de har etter måten gode tall
på å få od ned. Så dette er et od
bekjempende utspill. Og så er hele narkotikapolitikken en bred agenda. Det
kommer ikke noen signal fra meg i retning av liberalisering på cannabis,
rekreasjonsrøyking eller noe i den ligaen. Og det finnes ikke etter min mening
hold i det jeg har sagt for å trekke meg
dit.
– I tallene du henviser til så er det 294
personer som døde av overdose i 2011.
– Jeg har sett på tallene, og hvis man
skreller ned litt, er det 148 som døde av
narkotikamisbruk. 43 av alkohol og 103
personer døde av andre uspesifiserte
stoffer. Da tenker jeg at det å bruke det
høye tallet 294 til inntekt for å skulle se
på røyking som et middel som gjør at
det høye od tallet går ned er kanskje
feil. Og nedgangen fra året før er på
18%. Har man tenkt å se på hva som har
skjedd det foregående året på hvorfor
det har vært en nedgang på narkotikarelaterte dødsfall, sier Støre.
– Når vi legger frem en strategi mot
overdose så vil vi ta et helhetlig perspektiv. Jeg fortsetter der jeg begynte,
vi hadde en konkret forespørsel fra
Oslo kommune, som driver et sprøyterom, gjør seg sine erfaringer, og det er
flertall i bystyret stilte dette spørsmålet og gikk inn for dette. Jeg tenker at
hvert overdosedødsfall er ett for mye.
Det er dypt tragisk, det er en statistikk
der vi skiller oss veldig negativt ut i
Europa. Så er jeg klar over at tallene er
satt sammen av ulike kategorier, men
det er heller ingen tvil om at sprøyteoverdosedødsfall i Norge er unormalt
høye, sammenliknet med befolkningen,
sier Støre, som legger til:
– Da tenker jeg at vår narkotikapolitikk
skal ha en visjon om et samfunn uten
narkotika. Vi skal ha en visjon om at de
som er brukere skal hjelpes til å komme
ut av narkotika og bli rusfri. Det skal
være en visjon om å begrense og stoppe rekruttering til rus. Når vi har gjort
alt det. Hvis vi har gjort alt det optimalt, så tror jeg vi alltid vil måtte erfare en gjenstridig virkelighet med en
gruppe mennesker, som enten ikke har
ønske om behandling. Der behandling
MOTGIFT 2-2013
AV ANDRÉ STORMORKEN
iktiv narkotikapolitikk
ningsspørsmål, men det å si at det er
greit med sprøyter men ikke greit med
noe som er mindre fare for od, da falt
jeg ned på at Ja, la oss prøve det, og se
om det kan bidra, sier Støre.
– Og jeg vil advare, for politiet kan man
snakke i klarspråk, jeg vil advare mot at
politiet snakker dette vedtaket opp til å
være noe det ikke er ment til å være.
Hvis politiet går ut å sier at dette letter,
eller vil gjøre veien kortere til rusmisbruk for mennesker sånn og sånn.
Tolker det i den retningen med høy
profil så påtar politiet seg et stort
ansvar.
– Føler du at du har vært presis nok i
media på de punktene på at du ikke
kan tas til inntekt for en legalisering
og en oppmykning av lovgivning i forhold til narkotiske stoffer?
– Jeg kan ikke ta ansvar for hvordan
redaktørene redigerer sine aviser. Jeg
tar ansvar for hva jeg har sagt, og jeg
kan ta ansvar på hva som står på våre
nettsider. Det er ikke veldig sjeldent at
jeg opplever at det som blir sagt, blir
satt i et litt større perspektiv, eller litt
annet perspektiv enn det var ment.
Derfor må vi være presise når vi snakker. Men jeg tror det vi erfarer når det
gjelder spørsmål knyttet til narkotika,
dødsfall, heroin og sprøyter, så er det
nesten eksplosivt stoff i mediene. Så
det var noen av de forsidene jeg nesten
ikke kunne forstå hvor kom fra, men da
gikk det noen timer, og vi fikk presisert
på sosiale medier og på internet og i
uttalelser hva det var. Jeg tror at de
som går inn med et åpent sinn, de vil se
hva det er, og de vil avvise det det ikke
er, sier Støre.
ikke har lyktes, eller der andre forhold
gjør at de er i denne veldig sårbare og
utsatte situasjonen, sier Støre som
spør: – Har vi et ansvar for dem? Har vi
et ansvar for skadeforebygging, har vi
et ansvar for å se de utålelige helsemessige konsekvensene som vi kan se
rundt på gaten? Og jeg mener at svaret
på det er ja.
– Så erkjenner jeg at vi ikke har ingen
”Quick Fix”, som sier at nå gjør vi mer av
det, så har vi løst det problemet. Da må
vi søke. Det å åpne for dette isolerte
forsøket, eller tiltaket i sprøyterom, jeg
fant ikke tungtveiende grunner til å si
nei. Jeg er enig i at det er et avveiMOTGIFT 2-2013
– Utgiftsnivået på rehabilitering av
tunge narkomane er på relativt høye
summer pr. År. Utgiftsnivået på forebygging i ung alder og videre fremover
er relativt skjevt i forhold til det. Ville
det ikke vært en ide å se et langtidsperspektiv på forebygging for å da
også komme ned på det i stedet for å
måtte skape et lovløst rom på sprøyterommet der man kan bruke eller
røyke sin heroin.
– Hundre prosent enig! Det å bygge et
friskt barn er bedre enn å reparere et
sykt voksent menneske, sier Støre.
– Jeg har snakket om forebygging i
hele helseperspektivet. Også her. Så
kommer utfordringen; Hvis det var slik
at vi hadde budsjettposter som sier at
her er forebyggingsbudsjettposten, og
her er behandlingsbudsjettposten. Nå
tar vi litt fra behandling over til forebyggende budsjett posten, og jevner
det ut, så hadde det vært enklere. Men
forebygging er en sammensatt dagsorden hvor oppvekst, miljø og sosialbakgrunn, en lang rekke forhold som ligger
utenfor budsjettposters rekkevidde.
Det var en aviskommentator som sa at
vi får ikke et samfunn uten narkotika
før vi har løst de uløste problemene i
barnevernet.
– Familier som går i oppløsning. Annet
rusproblem som oppstår i andre sammenhenger det at vi har samfunn hvor
rus er en viktig faktor for så mange
mennesker og selv om vi er på et lavt
nivå, så er det økende, skyldes komplekse forhold, sier helseministeren.
Helseministeren er tilhenger av å sette
inn forebyggende tiltak på alle de
områdene de kan og der de virker:
– Men vi møter jo utfordringer. Jeg har
forsøkt å videreføre innstramningen av
tobakksforebyggende arbeid. Jeg
registrer i dag at Høyre har gått imot
halvparten av de forslagene jeg har
foreslått, for eksempel innføring av
bevillingsordning for salg av tobakk,
slik at de som selger må stå ansvarlig
for det de selger. Vi har debatter om
åpningstider for alkohol, så forebyggingstrategier griper ofte tett inn livene våre og valgene våre og er ikke
enkelt, men vi må jobbe hardt for det.
– Føler du at regjeringen pr i dag har
nok fokus på forebygging?
– Jeg kan bare snakke for min egen
erfaring, og det er noe som opptar oss
hele tiden. Jeg kommer med
Stortingsmelding om folkehelse, det er
den første slike melding på mange år.
Det som ligger under en slik folkehelsemelding er jo et forebyggingsperspektiv. Det er bedre å forebygge enn å
reparere, sier Støre som legger til:
– Samhandlingsreformen som vi gjennomfører i helsevesenet, som skal flytte ressursene fra sykehusene og ut i
kommunene slik at kommunene kan ta
tak i problemene tidligere, og sørge for
at du ikke blir så syk at du må inn på
sykehus, enten det er kroppen din,
syken eller rusproblem. Det er en historisk retningsreform i retning av forebygging, som skal gjøre forebygging
både motiverende for kommunene,
samspill med det sivile samfunn, det
frivillige kulturlivet, og også økonomisk
interessant. Fordi at det også er billigere for kommunen å slippe å få folk tilbake syke.
– Jeg har tro på forebyggingsområdet,
så har jeg også tanken om at det hele
tiden er mulig, og å gjøre det bedre, og
gjøre mere. Det er derfor jeg er i politikken, sier helseministeren.
29
KOMMENTAR
AV JØRGEN STEEN
Seg selv nærmest
På min første skoledag ved Politihøgskolen
en gang på 90-tallet, ble det fra talerstolen
prediket at vi var kremen av norsk ungdom.
Noen trodde sikkert på det.
Da.
enorme verdier, er på en annen planet enn de aller
fleste andre. Hadde det virkelig vært en realitet at
rusmisbruk ikke var et problem, er det svært vanskelig å forstå bransjens vegring mot å inneha en
ruspolicy. Hvis ingen misbruker alkohol eller narkotika, vil jo ingen komme til å teste positivt, eller?
Historien viste at ikke alle studentene ble uteksaminert. Hovedsakelig grunnet at de hadde en oppførsel som ikke var i nærheten av krem. Tvert imot.
Politiet skal gjenspeile samfunnet. Dette er bare noe
man må ta høyde for, og forhåpentligvis gjør.
Måten finansbransjen fremstår likner faretruende
på en episode fra narkotikapolitiet tyve år tilbake i
tid. En politimester i Nord Norge var tydelig på at
det ikke var noe narkotikaproblem i hans politidistrikt. Like etter dukket tjenestemenn fra
Uropatruljen opp med tre kilo hasj som de klasket på
politimesterens bord. Politidistriktet hadde, som
alle de andre distriktene, et narkotikaproblem.
Alle profesjoner fylles av mennesker. Mennesker
som opplever livskriser. Mennesker som har både
opp og nedturer. Mennesker som gjør noe de angrer
på, eller som de ønsker skuffet under teppet.
Når finansbransjen i Norge tydelig opplyser at de
ikke har noe problem med rusmisbruk, er det bare
skremmende. Skremmende at de som forvalter
30
Eksemplene fra finansmiljøet på personer med rusmisbruk er multiple. Som i alle andre yrker og profesjoner. Naturlig nok. Å benekte dette er å heve seg
høyt over alle andre. Med det eneste resultatet at
fallet blir hardere.
MOTGIFT 2-2013
GEITRAMSVEGEN 9 - 2052 JESSHEIM - TLF 979 22 586 - WWW.LBVAS.NET
B
RETURADRESSE:
NNPF
c/o Mediahuset Oslo AS
Frydenbergveien 48
0575 Oslo, Norge