Sperreteknikk - Norges Håndballforbund

SoneUtviklingsMiljø 14 år
Økt 6 - Sperreteknikk
Tema:
- Bruk av riktig sperreteknikk.
Hovedbudskap i økten:
Alle spillere må trene på å være linjespiller og bør
beherske grunnleggende sperreteknikker.
Informasjon om
målvaktens
fokusområder på
denne økten finner
du på siste side i
øktplanen.
I denne økten jobber vi først og fremst med grunnleggende spillesituasjoner med
linjespiller involvert. Det er viktig å få frem de ulike mulighetene som finnes i de
forskjellige situasjonene og hvordan linjespilleren ved hjelp av sperrer både kan skape
muligheter for seg selv og for medspillerne.
Viktige fokusområder i økten:
- Hva er rett sperreteknikk?
- Kunne sette både ryggsperre og frontsperre, avhengig av hva som er mest
hensiktmessig (med «rygg» og «front» mener vi i denne sammenheng ryggen eller
fronten til angrepsspilleren - altså hvorvidt angrepsspiller setter sperre med ryggen
eller fronten mot forsvarsspiller).
- Hensiktsmessig plassering og forflytning som linjespiller i forkant av sperren, og
etter å ha satt sperren.
Samtidig som vi jobber med de tekniske
ferdighetene som linjespiller er det også
naturlig at vi fokuserer på bakspillernes og
kantspillernes evne til å utnytte linjespilleren.
Nøkkelspørsmål som vi bør utfordre spillerne på:
- Hvilke innspillsteknikker kan vi bruke?
- Hvor bør min bevegelse være i forkant av sperren
som linjespiller setter?
- Hvor bør min bevegelse være i etterkant av sperren
som linjespiller setter?
NB! I rammeplanen finner du
illustasjoner av øvelsene som
ligger under kjerneaktivitet. Her
ligger det også linker til mer
materiell og videoklipp knyttet til
de ulike temaene vi jobber med.
Utviklingstrapp Norges Håndballforbund
Kjerneaktivitet: Styrketrening for beina og mage-rygg
Knebøy
Stå med føttene i skulderbreddes avstand. Bøy ned til hoften er i høyde med eller lavere enn
knærne (dyp knebøy) og press opp igjen. Hold ryggen rett og blikket frem. Alternativt kan den dype
sittestillingen holdes i noen sekunder før du presser opp igjen, eller foreta et eksplosivt hopp opp
igjen.
4 serier x 6-10 (tilpass) repetisjoner.
Ettbens knebøy
Stå på ett ben. Det passive benet kan eventuelt settes bak det andre og kun støtte bevegelsen. Bøy
ned til hoften er i høyde med kneet (dyp). Hold overkroppen oppreist og blikket frem. Gjenta med
motsatt ben.
4 serier x 8-12 (tilpass) repetisjoner.
Utfall til siden
Stå med samlede ben og sett armene i siden. Før det aktive benet ut og legg tyngden av kroppen
over til denne siden. Når foten treffer gulvet bremses bevegelsen. Ved sluttstilling er det aktive ben
bøyd og standbenet tilnærmet strakt. Skyv fra og returner hurtig til startstillingen. Kjøres til
annenhver side.
4 serier x 12-20 (tilpass) repetisjoner.
Sit ut - «foldekniven»
Ligg på ryggen med armene ned langs siden. Løft benene opp mot kroppen samtidig som du løfter
overkropen mot benene. I sluttstillingen berører kun setet gulvet og fingrene berører ankler/tær.
4 serier x 12-20 (tilpass) repetisjoner.
Sit ut med kneløft
Sitt på gulvet med hendene bak hodet. Løft benene så vidt opp fra gulvet og legg deg skrått
bakover slik at du finner balansen. Trekk vekselvis motsatt kne og albue mot hverandre.
4 serier x 20-30 (tilpass) repetisjoner.
Albuestøttende bekkenhev
Ligg på ryggen og støtt overkroppen på albuene. Løft bekkenet opp til kroppen er strak og hold
stillingen i 3-5 sekunder. Hvil tilsvarende.
4 serier x 15-20 (tilpass) repetisjoner.
Brostående diagonalhev
Støtt deg på armer og føtter og hev bekkenet opp mot taket. Løft den ene armen og det motsatte
benet og hold stillingen i 3-5 sekunder. Gjenta med motsatt arm og ben.
4 serier x 12-20 (tilpass) repetisjoner.
Konkurranse fem mot tre
Fire spillere i en firkant. Spiller ballen
mellom seg. En linjespiller og tre
forsvarsspillere inni firkanten. Forsvarerne
prøver å få tak i ballen, angriperne
forsøker å spille inn til linjespilleren.
Linjespiller jobber hele tiden med å skape
seg rom og gi de andre muligheter for
innspill ved å sette sperrer.
Konkurranse: Poeng til forsvar for å stjele
ballen, poeng til angrep for å få ballen inn
til linje.
Kastformer:
- Støtkast (to hender, en hånd).
- Piskekast (kort vei og lang vei).
- Sirkelkast (liten og stor sirkel).
- (Skjulte kast).
Mottak med to hender forfra og fra siden!
1
2
1) Kaster to og to på langs av banen. Jobber
med de ulike kastformene. Som avslutning
øker vi avstanden og ender opp i maksimale
kast fra målgård til målgård.
2)Bakspillerne jobber med pådragsspill seg
imellom, forflytter seg hele tiden ut i den
rekken de har spilt til. Linjespiller beveger seg
fritt langs 6 m og kommer opp og setter sperre
på en av forsvarerne (innside eller utside,
bruke både ryggsperre og frontsperre). Når
bakspilleren får sperrehjelp går man forbi
forsvarsspilleren før man spiller ballen ut igjen
og øvelsen fortsetter.
Forsvarsspillerne jobber med forflytning og
beredsskapsstilling, gir lett motstand (ikke
maks), varierer plassering mellom 7,5 og 10
m.
Fokus på:
- Balanse.
- Stemfot.
- Tyngdepunkt fremover (ikke for mye).
- Lett bøy i knærne.
- Klar til mottak rett etter avlevering.
- Troverdighet på mål (øvelse 2).
- Timing bakspiller-linjespiller (øvelse 2).
Målvaktstrening - distanseskudd
To rekker, avstand omtrent som mellom målene.
Førstemann i den ene rekken gjør pådrag, spiller
opp førstemann i motsatt rekke som skyter den
som har gjort pådrag forflytter seg ut igjen og blir
spilt opp av nestemann i den andre rekken etc..
Skytterne deles opp i to farger.
1) Den ene fargen skyter opp til høyre, den andre
opp til venstre.
2) Samme, men skudd ned.
3) Samme, men fri høyde.
Fokus for utespillere:
- Kort tid med ballen før skudd (ett steg).
- Vær bevisst på om du skyter med pisk eller
sirkel og fra gulvet eller luften (varier gjerne).
Fokus på:
- Alltid tilbake i utgangsposisjon før neste skudd.
- Bearbeide informasjon om skytter raskt.
- Stående diagonalskyv oppe og nede.
- Redning med en hånd.
Målvaktstrening - nærskudd
Skytterne deles opp i to farger. Den ene
fargen skyter på venstre side, den andre
skyter på høyre side.
Fokus:
- Alltid tilbake i utgangsposisjon før neste
skudd.
- Bearbeide informasjon om skytter raskt.
Fokus for utespillere:
- Høyde i innhoppet.
- Sats både på høyre og venstre fot.
Målvaktstrening - skudd fra linje
Alle utespillerne langs 6 m med ryggen mot
mål.
1
2
Fokus for utespillere:
- Høyde i innhoppet.
- Sats både på høyre og venstre fot.
1) Spillerne vender rundt og skyter til den
siden de har vendt.
2) Spillerne vender rundt og skyter motsatt av
den siden de har vendt.
Ingen lobb eller trikkskudd.
Målvakter jobber med nærskuddsteknikk.
Fokus på armer i utgangsstilling, armer
direkte mot ball (unngå «flaksebevegelser»),
maks skyv i utfallene.
Tre mot to, samarbeid bakspiller-linjespiller
Linjespiller ligger mellom toer og treer. Toer
kommer frem til rundt 9 m i det venstre bakspiller
satser innover i banen. Linjespiller følger
forsvarsspiller frem og setter sperre med rygg eller
front på siden av forsvarsspiller.
Venstre bakspiller vurderer skudd, innspill eller
viderespill til midtre bakspiller.
Jobb med både høye («rundt» forsvarsspill eller
over hodet) og lave (via gulvet) innspill.
Innspill både fra gulvet og fra luften.
Øvelsen kjøres på begge sider.
Fokus for målvakter:
- Hurtig i sidelengsarbeidet slik at man er i
balanse, posisjon og utgangsstilling FØR
skuddet kommer.
Fokus på:
- Balanse i sperren.
- Timing mellom sperre og satsing.
- Mottak med to hender eller en hånd med støtte.
Tre mot tre, samarbeid bakspiller-linjespiller
Videreutvikling av forrige øvelse, nå med like
mange spillere i forsvar som angrep. Hvis ballen
går videre fra venstre bakspiller til midtre
bakspiller kommer linjespiller i rykk bak treerne og
kan få innspill.
Man kan gjerne variere hvor langt frem
forsvarsspillerne (særlig toer) går, slik at det
skapes ulike spillesituasjoner.
Fokus for målvakter:
- Plassering og timing i forhold til distanseskudd
eller nærskudd (plassering i dybden).
- Være i utgangsstilling FØR nærskudet.
Fokus på:
- Balanse i sperren.
- Timing mellom sperre og satsing.
- Mottak med to hender eller en hånd med støtte.
- Hensiktsmessig forflytning i forkant av sperren
og etter sperren.
- «Rett» innspill i «rett situasjon».
Fire mot tre, samarbeid bakspillerlinjespiller-kantspiller
Linjespiller ligger på toer i sperre. I det midtre
bakspiller får ballen og satser, flytter linjespiller
seg fra toer til treer og setter ny sperre.
Midtre bakspiller vurderer gjennombrudd (evt.
skudd) eller viderespill til venstre bakspiller.
Venstre bakspiller vurderer eget gjennombrudd
(evt. skudd), innspill til linjespiller eller oppspill av
kant.
Fokus for målvakter:
- «Lese» hvilket skudd som kommer.
- Være i utgangsstilling FØR nærskudet.
- Finne stolpen før evt. kantskudd.
Fokus på:
- Balanse i sperrene, og hensiktsmessig forflytning
mellom sperrene.
- Timing mellom sperre og satsing.
- Mottak med to hender eller en hånd med støtte.
- Gjøre rett valg.
- Hvilke innspillsteknikker kan være aktuelle?
Fire mot fire - nedgruppert forsvar
Angrepet starter alltid med «russersatsing».
Fritt spill deretter.
Start fra begge sider.
Varier hvor langt frem forsvarsspillerne jobber.
Fokus for målvakter:
- Vær i balanse, posisjon og utgangsstilling FØR
skuddet kommer.
- Samarbeid med forsvar. Hvilken side kommer
skuddet på?
Fokus på:
- Hvilke muligheter oppstår?
- Variasjoner i hvordan linjespiller jobber etter
starten.
- Gjøre rett valg.
- Jobbe videre med teknikker fra tidligere i
økten!
Fire mot fire - utgruppert forsvar
To forsvarsspillere med utgangspunkt utenfor 9 m,
to forsvarsspillere med utgangspunkt innenfor 9 m.
To linjespillere som beveger seg fritt, og kan jobbe
med sperresetting både på den offensive og
defensive forsvarsspilleren.
Fritt spill. Hvilke utfordringer og muligheter oppstår
i spillet? Bevisstgjøre på at linjespillerne kan sette
sperre både for spiller med ball og spiller uten ball.
Fokus for målvakter:
- Angripe skuddarm på nærskudd.
- Er skytter lav eller høy i opphoppet? Blir
skytteren presset eller er det «fritt» skudd?
Fokus på:
- Hvilke muligheter oppstår?
- Bruk linjespillerne på ulike måter.
- Gjøre rett valg.
- Timing og samhandling.
- Jobbe videre med teknikker fra tidligere i økten!
Målvaktsøvelser uten skudd
Det er viktig at vi skolerer målvaktene til å bli flinke til å jobbe selvstending og bruke treningstiden til
målvaktsrelatert arbeid, også når de ikke står i mål.
På denne samlingen er det fornuftig at målvaktene deltar både på kjerneaktiviteten og på kastøvelsene
(viktig at også målvaktene utvikler en stabil og god kastteknikk, både på korte og lengre kast). Når vi
har spilløvelser ønsker vi at målvaktene jobber med egne øvelser når de ikke står i mål.
Øvelser:
Fotarbeid og teknikktrening i intervaller
Intervallarbeid 30 sekunder arbeid - 30 sekunder hvile x 6 repetisjoner på hver øvelse. Velg maks tre av
øvelsene. Ha fokus på fotarbeid (husk avtand mellom føttene), armhøyde og fotstilling i utfallene
(spesielt på stående utfall ned, viktig at innsiden av foten vender fremover). Intervallene gjøres i mål
eller i et avgrenset område på 3 m.
1) Sidelengs forflytning fra stolpe til stolpe.
2) Sidelengs forflytning til midten av målet hvor målvakt gjør stående utfall ned i bevegelsesretningen.
3) Sidelengs forflytning til midten av målet hvor målvakt gjør stående utfall opp i bevegelsesretningen.
4) Start ved den ene stolpen. Sidelengs forflytning til midten av målet hvor bevegelsesretningen brytes
og det gjøres utfall (oppe eller nede) tilbake mot den stolpen man kom fra. Deretter sidelengs forflytning
over til den andre stolpen og tilbake til midten av målet, hvor bevegelsesretningen brytes og utfallet
gjøres tilbake mot den stolpen man kom fra etc..
5) Sidelengs forflytning fra stolpe til stolpe hvor bena beveges med små hurtige skritt (tripping).
6) Starte ved den ene stolpen. Sidelengs forflytning til den andre stolpen. Målvakt jobber så frem og
inviterer til lobb fra kantspiller (3-4 m frem), for deretter å rygge med små kjappe skritt tilbake til
stolpen. Fortsett sidelengs forflytning til motsatt stolpe, frem igjen etc..
Kort opptrekk
Vanlig utgangsstilling med høye armer. Tommelen peker inn mot øret og armene er bøyd i ca 90 grader.
1) Benet skal føres opp mot albu med bøy i kneet. Løft det så høyt opp mot albuen som du klarer. Vær
oppmerksom på at stamfoten skal peke rett frem. Overkroppen holdes oppreist. Løft benet flere ganger
etter hverandre. Bene som løftes kan berøre gulvet mellom hvert opptrekk. Kjøres til begge sider.
2) Samme som 1), men foten som føres opp skal ikke berøre gulvet mellom opptrekkene.
3) Samme som 1), men nå gjøres et lite hopp på stamfoten. Vær fortsatt oppmerksom på at stamfoten
peker fremover. Varier om opptrekksfoten skal berøre guvlet eller ikke mellom opptrekkene.
4) Samme som 3), men målvakten gjør nå et lite skyv til siden, istendenfor å hoppe rett opp. Skyver til
samme side som benet blir løftet.
Langt opptrekk
Vanlig utgangsstilling med høye armer. Tommelen peker inn mot øret og armene er bøyd i ca 90 grader.
Armene strekkes ut og føres mot foten som løftes. Foten som løftes er først bøyd (som i det korte
opptrekket) før den strekkes helt ut og opp. Foten skal løftes så høy som mulig. Pass på at stamfoten
peker fremover og unngå vridning i hoften.
1) Benet skal føres opp mot arm. Løft det så høyt opp mot armen som du klarer. Vær oppmerksom på at
stamfoten skal peke rett frem. Overkroppen holdes oppreist. Løft benet flere ganger etter hverandre.
Bene som løftes kan berøre gulvet mellom hvert opptrekk. Kjøres til begge sider.
2) Samme som 1), men foten som føres opp skal ikke berøre gulvet mellom opptrekkene.
3) Samme som 1), men nå gjøres et lite hopp på stamfoten. Vær fortsatt oppmerksom på at stamfoten
peker fremover. Varier om opptrekksfoten skal berøre guvlet eller ikke mellom opptrekkene.
4) Samme som 3), men målvakten gjør nå et lite skyv til siden, istendenfor å hoppe rett opp. Skyver til
samme side som benet blir løftet.