Kurs i utdanningsprogram for elever på 9. trinn

Oslo kommune
Utdanningsetaten
Kurs i utdanningsprogram
Kurstilbud for 9. trinn våren 2015
Velkommen til kurs i utdanningsprogram!
Det er ikke lenge til du skal ta et valg om hva slags videregående opplæring du ønsker. Men først skal du
få muligheten til å prøve ett utdanningsprogram du synes virker spennende. Husk at det er utdanningsprogrammet som skal utforskes, ikke skolen.
Målet med kurset er at du skal lære mer om det utdanningsprogrammet du har valgt. Du får også vite
litt om hvilke yrker og arbeidsoppgaver de kan føre fram til. Husk at det er nyttig å prøve ut noe du ikke
kjenner så godt, eller noe du synes virker interessant. Kurset skal være en hjelp til deg slik at du senere
kan gjøre et valg av videregående opplæring du blir fornøyd med.
Hva kan du gjøre for å finne riktig kurs?
•
•
•
•
•
Les i dette heftet
Lese mere om de ulike utdanningsprogrammene på vilbli.no og utdanning.no
Snakke med rådgiver og lærere på skolen din
Snakke med dine foreldre/foresatte
Snakke med elever som går på videregående skole
Tenk litt på hva som er
viktig for deg og din
framtid.
Se på hvilke styrker,
egenskaper og interesser
du har. Hvilket
utdanningsprogram kan
passe deg som person?
Hvordan velge kurs i utdanningsprogram
1. 2. 3. 4. 5. Gå inn på http://oslo.skoleogarbeidsliv.no
Skriv inn brukernavn og passord, dette vil du få av rådgiver ved skolen din
Registrer din e-postadresse og telefonnummer
Velg kurs i prioritert rekkefølge 1, 2 og 3
Husk å LAGRE valgene du har gjort!
Du melder deg
på fra
19. til 30.
januar 2015
Kursene
gjennomføres i
uke 10,11,12
og 13
Påmeldingsfristen er
30. januar
2015
Siste frist til å gjøre valg eller endre valget ditt
Helt frem til 30. januar kan du endre og bytte rekkefølge på kursene du ønsker å prøve ut.
Du logger deg inn på siden med ditt brukernavn og passord.
HUSK: du må alltid LAGRE dine nye valg – ellers blir de ikke registrert!
Studieforberedende eller yrkesfaglig opplæring?
Videregående opplæring er inngangsporten til videre studier og til yrkeslivet. I videregående opplæring
skiller vi derfor mellom studieforberedende og yrkesfaglig opplæring.
Du kan lese mer om
utdanningsprogrammene
på vilbli.no
Kurs i studieforberedende utdanningsprogram
Disse utdanningsprogrammene legger mest vekt på teoretisk kunnskap og gir studiekompetanse.
De studieforberedende utdanningsprogrammene er ment for deg som har tenkt å studere videre på
universitet eller høyskole i Norge eller utlandet etter videregående skole.
Du kan velge mellom åtte kursalternativer innenfor de studieforberedende utdanningsprogrammene.
Kursene varer i en dag.
Idrettsfag
Er du glad i idrett og trening, og har du lyst å lære mer om idrettsteori? Da kan idrettsfag være noe for
deg. På kurset i idrettsfag får du kjennskap til kropp og helse, bevegelse og trening. Du vil også få en økt
med fysisk trening.
Musikk, dans og drama
Er du interessert i musikk, dans eller drama? Da gir utdanningsprogrammet musikk, dans og drama deg
mulighet til å videreutvikle deg innenfor ditt estetiske interesseområde.
Du kan velge mellom å gå på kurs i musikk, dans eller drama avhengig av hvilken kunstform som passer
deg best.
Studiespesialisering med formgivingsfag
Er du interessert i praktiske og teoretiske formgivings-, design-, arkitektur- og kulturfag? Er du glad i å
tegne, forme og lage ting med hendene? Da er dette programområdet noe for deg. På dette kurset bruker
du ulike tegneredskaper, materialer og teknikker.
Studiespesialisering, programområde realfag
Ønsker du å fordype deg i realfag? Innenfor dette programområdet kan du lære mer om matematikk,
naturvitenskapelige fag som biologi, fysikk, geofag og kjemi, samt informasjonsteknologi og teknologi
og forskningslære. På kurset kan du få prøve ut noen av disse fagene.
Studiespesialisering, programområde språk, samfunnsfag og økonomi
Er du interessert i språk, samfunnsfag eller økonomi? Innenfor dette programområdet kan du
fordype deg i en rekke språkfag, samfunnsfag og økonomiske fag, f.eks. engelsk, historie og filosofi,
næringsøkonomi og psykologi. På kurset kan du få prøve ut noen av disse fagene.
International Baccalaureate (IB)
Dette er en studieforberedende utdanning på Vg2 og Vg3 som du kan velge etter å ha gått Vg1
studiespesialisering. IB er en internasjonal videregående opplæring, og all undervisning foregår på
engelsk. På kurset får du vite mer om hva dette tilbudet går ut på, og du får undervisning i forskjellige
fag på engelsk.
Kurs i yrkesfaglige utdanningsprogram
Disse utdanningsprogrammene gir deg yrkeskompetanse. Velger du et yrkesfaglig utdanningsprogram
kan du gå ut i arbeidslivet etter 3–5 år, eller du kan ta videre utdanning, f.eks. ved en fagskole. Du har
også muligheten til å ta påbygging til generell studiekompetanse hvis du vil studere videre ved høgskole
eller universitet.
Du kan velge mellom ti kursalternativer innenfor de yrkesfaglige utdannings-programmene. Kursene
varer i to dager bortsett fra kurset i medier og kommunikasjon som varer i en dag.
Bygg- og anleggsteknikk
Vil du være med å bygge landet? Ønsker du å sette synlige spor etter deg i form av solide bygg,
veier, broer, uteområder og anlegg? På kurset i bygg- og anleggsteknikk får du prøve deg på
enkle byggkonstruksjoner med fokus på å forstå arbeidstegninger, bruke ulike verktøy og riktige
arbeidsteknikker.
Design og håndverk
Liker du å skape og forme ting med hendene? Design og håndverk gir deg mulighet til å arbeide innenfor
mange forskjellige håndverksyrker. På design og håndverk jobber du med å utvikle din kreative og
estetiske sans. På kurset får du innsikt i ulike designprosesser gjennom å arbeide med ulike materialer
fra idé til ferdig produkt.
Elektrofag
Vil du vite hva som skjuler seg inne i en pc, iPad, vaskemaskin eller et sikringsskap? Er du interessert i
ny teknologi, data og elektronikk? Da kan elektrofag være riktig for deg. På kurset får du montere enkle
elektroniske og elektriske systemer, og utføre målinger på systemene ved bruk av instrumenter.
Helse- og oppvekstfag
Ønsker du å jobbe med mennesker? Helse- og oppvekstfag er en utdanning for deg som ønsker å bruke
hode, hender og hjerte i møte med mennesker i alle deler av livet. På kurset vil du gjennom teori og
praktiske aktiviteter lære om helse og hygiene, hjerte, kosthold og livsstilsykdommer. Du vil også øve på
å kommunisere på ulike måter.
Medier og kommunikasjon
Er du interessert i foto, film, journalistikk eller grafisk design? Ønsker du å arbeide med
informasjonsteknologi og digitale medier? Da kan medier og kommunikasjon være noe for deg. På
kurset vil du få et innblikk i hvordan grafisk design, foto, film og webdesign brukes innen journalistikk,
informasjon og reklame.
Naturbruk
Er du interessert i natur og miljø, planter og dyr? Vil du arbeide med bruk og utnyttelse av naturen
og naturressursene? På kurset får du innblikk i innhold, oppgaver og arbeidsmåter i de ulike
programområdene i naturbruk. Du kan velge mellom fem ulike faggrupper: landbruk, skogbruk, hund,
hest og anleggsgartner/gartner.
Restaurant- og matfag
Liker du å tilberede og servere forskjellige typer mat og er du interessert i matens betydning i
hverdagen? Liker du høyt tempo, nøyaktighet og hard jobbing? Da er restaurant- og matfag noe for
deg. På kurset får du et innblikk i hva det vil si å være kokk, servitør, baker, konditor eller butikkslakter.
Du får lære om hvordan råvarer blir til et ferdig produkt, matens betydning for et godt liv og hygiene i
matproduksjon.
Service og samferdsel
Har du lyst til å jobbe med salg eller kundebehandling? Ønsker du å lære om hvordan det er
å drive en bedrift? På kurset vil du jobbe med praktiske oppgaver hentet fra de ulike yrkene
utdanningsprogrammet leder fram mot: IKT, reiseliv, resepsjon, salg, sikkerhet, kontor/administrasjon,
transport og logistikk.
Teknikk og industriell produksjon
Ønsker du å arbeide med teknikk og mekanikk? Er du interessert i maskiner og kjøretøy? Da kan teknikk
og industriell produksjon være noe for deg. På kurset får du prøve ulike oppgaver som inngår i en
produksjonsprosess, bearbeiding av ulike materialer, mekaniske oppgaver og monteringsteknikker. Du
får også kjennskap til forskjellige sveiseprosesser, elektro, hydraulikk og pneumatikk.
Teknikk for jenter
Er du nysgjerrig på hva elektrofag eller teknikk og industriell produksjon er for noe? På kurset vil du
lære mer om disse to utdanningsprogrammene og hvilke karrieremuligheter som finnes. På kurset får
du prøve deg på praktiske arbeidsoppgaver, som f. eks å montere et enkelt elektrisk system og utføre
målinger. Kurset er bare for jenter, og du blir undervist av elever, lærlinger og lærere som også er jenter.
Egne notater
Prioritet Utdanningsprogram Hvorfor?
1
2
3
Lykke til med
valg av kurs!