MALEKURS - siri årdal

MALEKURS
med
SIRI ÅRDAL
Kursene holdes på verkstedet i bygg 143
(Kunstsalongen) på toppen av Odderøya.
I samarbeid med Aftenskolen.
www.aftenskolen.no
“Skapende kraft kan hjelpe deg å åpne opp for kreativiteten og gleden”
FARGEGLEDE - FARGELÆRE
Dette kurset er for de som vil lære fra bunnen av.
Vi vil arbeide fra det naturalistiske og over i det abstraherte
formspråket. Alle fargenyanser blir blandet utfra primærfargene
gul, rød og blå, samt sort og hvit. I tillegg til fargelære vil det
også undervises i komposisjon, teknikker og hjelpemidler som
kan åpne veien for din egen personlige stil.
Velg mellom formiddags- eller kveldskurs.
Tirsdager
kl. 10:00 – 14:00 eller 17:00 – 21:00
25 undervisningstimer
COLLAGE-KURS
“Noe gammelt blir noe nytt”
Vi tar utgangspunkt i ting som blir oppbevart i skuffer og skap,
så som servietter, kleder, glansbilder, foto, brev etc. Ved å ta noe
gammelt, klippe og lime og sette sammen på nye måter, får
ting en helt ny betydning, uttrykk og form. Collagen kan males,
tegnes på, skrapes i og bygges på med “lag på lag”.
Det ferdige bildet kan vise nye veier
til andre muligheter i livet ditt.
Velg mellom formiddags- eller kveldskurs.
Mandager
kl. 10:00 – 14:00 eller 17:00 – 21:00
25 undervisningstimer
MALEKURS i PROVENCE
Frankrike
Dette er kurset for deg som
vil gi kropp og sjel næring.
For mer info, besøk:
www siriardal.com/kurs
www.provencereiser.com
“Skapende kraft kan hjelpe deg å se nye muligheter og løsninger”