Hva er intuisjon, og kan vi stole på den?

tenkeboksen
[Om de store
spørsmålene]
Illustrasjon: Istockphoto
Av
Ylve Gudheim
UKENS SPØRSMÅL
Hva er intuisjon, og kan vi stole på den?
D
et smilet er ikke ekte! Intuisjon er innsikt som kommer
lett, som vi ofte ikke kan redegjøre for opphavet til, men som vi likevel har en tendens til å føle oss sikre på.
Evnen til å lese ansikter er én av mange ekstreme, intuitive evner vi alle har,
evner som ble utviklet da våre forfedre
streifet rundt på savannene i Afrika på
jakt etter mat og make. Men bortsett fra
slike intuisjoner, som vår evolusjons-
historie gir grunn til å tro er gode, vil vi
stå oss på å være litt skeptiske til dem.
Hvor subjektivt sikker man er på noe,
det gjelder både leg og lærd, har nemlig vist seg å være en dårlig indikator på
om dette er sant og riktig.
Forskningen på fagfolks intuisjon
viser dessuten at kvaliteten varierer fra
veldig imponerende til skremmende
dårlig, at erfaring og intelligens ikke er
tilstrekkelig for å utvikle god intuisjon,
og at det ofte er liten sammenheng mellom kunnskapsnivå og hvor god intuisjonen er.
Utvikling av god faglig intuisjon forutsetter at det finnes relativt sikre tegn å
basere intuisjonen på, noe det på mange fagområder ikke gjør. Men om det
finnes slike tegn, så har fagfolk en tendens til gjennom erfaring å finne frem
til disse, og utvikle en intuisjon vi kan
stole på.
Geir KirKebøen
[Professor, UiO]
Ansvarlig for undervisning i bedømmings- og beslutningspsykologi, UiO.
Forfatter av boken
Hva er intuisjon
(2012).
7. februar 2014 a-magasinet
13