Til deg som vil vite mer om Hiv og aids

Trondheimsveien 2 B
0560 Oslo
Telefon: +47 22 99 39 00
Telefax: +47 22 99 39 01
www.sexogsamfunn.no
[email protected]
ÅPNINGSTIDER
Mandag til Torsdag kl. 16.00 - 20.00
C Copyright Sex og samfunn, senter for ung seksualitet
KONTAKT
Sex og samfunn
– senter for ung seksualitet
Til deg som vil vite mer
om Hiv og aids
Hiv og aids
Hiv er forkortelse for humant immunsvikt virus, som fører til en smittsom infeksjon. Hiv vil etter hvert bryte ned kroppens motstandskraft
mot andre infeksjoner og visse kreftformer. En hiv-smittet som får klart
definerte tilleggssykdommer, har utviklet sykdommen aids som på sikt
er dødelig. Hiv og aids har en global utbredelse, men har lav forekomst
i Norge.
Hvordan smitter hiv-viruset?
Årsaken til smitte er direkte kontakt med viruset som finnes i blod, sæd
og skjedesekret:
• Ved direkte kontakt mellom dine og partnerens slimhinner under
samleie.
• Ved munnsex, det vil si kontakt mellom kjønnsorganer og munn/
tunge. Spesielt hvis det finnes rifter eller sår i munnen eller på
kjønnsorganene.
• Ved bruk av sprøyter og sprøytespisser forurenset med hiv-infisert
blod.
• Fra mor til barn under svangerskapet, fødselen eller ved amming.
Hvordan unngår jeg smitte?
Riktig bruk av kondom beskytter mot smitte, også ved munnsex.
Er hiv-viruset farlig?
En person som er smittet med hiv vil etter hvert utvikle aids når
kroppens motstandskraft er så svekket at den ikke lenger klarer å
uskadeliggjøre smittestoffer som virus, bakterier og sopp. Det tar
vanligvis 8-10 år fra enblir smittet med viruset til en utvikler aids.
Hvilke symptomer kan hiv-viruset gi?
Hiv-infeksjon kan være uten symptomer i mange år. Omtrent halvparten
av de smittede opplever influensalignende symptomer i en periode fra
2-6 uker etter smittetidspunkt. Hiv påvises ved å måle antistoffer i blod.
En skal vente tre måneder fra smittetidspunkt til en tar blodprøve.
Kan jeg få behandling for hiv?
Det finnes ikke medisiner som kan fjerne viruset fra kroppen, men det
finnes medisiner som kan hemme formeringen av viruset i blodet.
Dette medfører at utvikling av aids utsettes eller hemmes.
Hva med de andre partnerne jeg har hatt?
Har du fått påvist hiv, er det viktig at tidligere partner(e) får beskjed om
dette slik at de(n) også får mulighet til å teste seg. Legen kontakter den/
dem uten å oppgi ditt navn.