Sensorimotorisk videreutdanning nivå 1

I samarbeid med Sensorimotor Psychotherapy
Institute SPI, USA, inviterer RVTS Sør til
Sensorimotorisk
videreutdanning nivå 1
Forskning viser at traumer og tidlige tilknytningserfaringer setter dype kroppslige spor.
Mens tradisjonell psykoterapi retter seg mot kognitive og emosjonelle elementer av slike
erfaringer, er fokus for denne utdanningen hvordan du kan inkludere kroppen i terapiarbeidet. Sensorimotorisk Psykoterapi bygger på en psykodynamisk grunnlagsforståelse,
og integrerer også elementer fra kognitiv atferdsterapi, nyere nevrovitenskap og
tilknytnings- og dissosiasjons teori. Mindfulness er sentralt i tilnærmingen.
Metoden formidles innenfor en fase-orientert forståelse, der affektregulering, stabilisering og symptomreduksjon
(fase 1) er fokus for nivå 1-utdanningen. Sensorimotorisk psykoterapi kan enkelt kombineres med andre
terapiretninger, som f.eks. psykodynamisk terapi, kognitiv atferdsterapi, skjematerapi og EMDR.
Hele utdanningsprogrammet består av 3 påfølgende nivåer, som leder fram til endelig sertifisering,
For mer informasjon, se http://www.sensorimotorpsychotherapy.org
Nivå 1:
Innhold:
Deltakerne får gjennom enkle, kroppsorienterte intervensjoner
lære hvordan en kan «lese» og «oversette» kroppens uttrykk,
utforske traumerelatert aktivering på en trygg måte, bygge opp
ressurser og gjenopprette kroppslig selvfølelse. En lærer også å
arbeide med brutte forsvarsresponser, forstyrrelser i kognitiv og
emosjonell bearbeiding, og den fragmenterte selvopplevelsen
mange traumatiserte erfarer.
• Sensorimotoriske ferdigheter
Lære å «speile» og bekrefte sensorimotorisk erfaring, og utforske
kroppens responser. Øve opp oppmerksomt nærvær i spørsmål,
instruksjoner og intervensjoner. Retningslinjer for fase-orientert
terapiarbeid.
Klinisk arbeide med dysregulert affekt, forsvarsresponser og traumeminner.
Undervisningsform: Forelesning, praktiske øvelser, videoeksempler, manual/arbeidsbok, litteratur, hjemmearbeid/øvelser i
par og i grupper mellom kursgangene.
Varighet: 6 kursganger a 2 dager over 1 år - ca. 80 hele timer.
Målgruppe: Behandlere i psykiatrisk 2. linjetjeneste som ønsker
å utvikle sine terapeutiske ferdigheter og kunnskaper innen
traumefeltet.
Opptakskriterier: Psykolog, lege eller 3-årig helse- og
sosialfaglig høyskoleutdanning.
Foredragsholdere: Tony Buckley og Esther Perez.
Se presentasjon på neste side.
• Introduksjon til Sensorimotorisk Psykoterapi
Grunnleggende teoretiske prinsipper, kroppens betydning i
arbeide med traumer. «Lese» og beskrive kroppslige responser.
• Somatiske ressurser
Kroppens rolle i arbeid med stabilisering og symptomreduksjon. Identifisere overlevelses- og kreative ressurser,
manglende somatiske ressurser og utvikle nye.
• Orienterings- og forsvarsresponser
Arbeid med brutte, fastlåste orienterings- og forsvarsresponser.
Gjenopprette sunne grenser.
• Prosessering av minner
Somatisk arbeid med dysregulert «arousal» og frykt for traumeminner. Intervensjoner for å bearbeide og integrere minner.
• Integrering/tilheling
Primær- og sekundærfølelser. Kognitive effekter av traumer.
Arbeid i ytterkant av toleransevinduet. Temaer knyttet til
selvutvikling, tilpasning til vanlig liv, og relasjoner.
Regionalt ressurssenter om vold,
traumatisk stress og selvmordsforebygging
Sørlandet kunnskapspark
Gimlemoen 19, 4630 Kristiansand
Dato for samlingene:
2014 28. og 29. august
27. og 28. november
2015 05. og 06. februar
28. og 29. mai
13. og 14. august
26. og 27. november
Sted: Clarion hotel Ernst, Rådhusgaten 2, Kristiansand
Pris: kr. 2600,- pr undervisningsdag, totalt kr. 31 200,Påmeldingsfrist: 14. mai 2014. Påmeldingen er bindende.
Kursstart forutsetter 22 deltakere
Påmelding: www.rvtssor.no
Kontaktperson: [email protected]
Fagansvarlig: [email protected]
Godkjenninger:
Kurset er søkt godkjent av: Norsk Psykologforening, Den norske legeforening,
Norsk Sykepleierforbund og Norsk Fysioterapeutforbund.
Foredragsholdere:
Tony Buckley er sertifisert Sensorimotorisk Psykoterapeut og Gestaltterapeut.
Han har en BA i veiledning/rådgivning, og driver et rådgivnings- og traumesenter i
bedriftshelsetjenesten inn mot offentlig transportsektor i London. Tony underviser i
Sensorimotorisk Psykoterapi, og er leder for den britiske foreningen av
Sensorimotor Psykoterapi. Han har over 20 års erfaring innen terapifeltet, både
privat praksis og rådgivningstjenester ved universitet, samt 12 års erfaring med
rådgivning av ungdom. Han er spesielt interessert i somatisk psykologi, og hvordan
kunnskap fra nyere nevro- og psykobiologi kan komme til anvendelse i traumeteori
og terapeutiske intervensjoner.
Esther Perez, LMFT har en B.A. i psykologi og antropologi fra UCLA, og M.A.
i spirituell psykologi fra Universitetet i Santa Monica, CA. Hun er utdannet i
TF-CBT(traumefokusert kognitiv atferdsterapi) og leketerapi, har også bakgrunn fra
dans og bevegelse. Esther driver en privat praksis i Los Angels, og underviser og
bistår også inn mot det offentlige helseapparatet med veiledning og undervisning.
Hun har spesialisert seg i arbeid med barn som har emosjonelle forstyrrelser etter
omsorgssvikt og traumer, og deres familier. Har vært gjesteforeleser ved
Universitetet i Syd California, er sertifisert Sensorimotor terapeut og underviser i
Sensorimotor Psykoterapi internasjonalt.
Overnatting:
Ernst hotell ligger midt i hjertet av Kristiansand, 2 minutters gangavstand fra
Kristiansand Jernbanestasjon og med alt hva Kristiansand har å tilby rett utenfor
døren. Hotellet tilbyr følgende pris på overnatting til kursdeltakerne:
Enkeltrom kr. 1090,- pr natt
Dobbelrom kr. 1190,- pr natt
Regionalt ressurssenter om vold,
traumatisk stress og selvmordsforebygging
Sørlandet kunnskapspark
Gimlemoen 19, 4630 Kristiansand