Last ned detaljert program her!

PRAKTISK KURS FOR MINDRE VARMEPUMPESYSTEMER MED VANNBÅREN VARME
Bli NOVAPsertifisert installatør!
Dette er et praktisk rettet kurs over 2 dager med igangkjøring, innregulering og
optimalisering av luft/vann og vann/vann varmepumper. Det vil bli vektlagt at deltakerne får en helhetsforståelse av hvordan varmesystemet med varmepumpe
fungerer, og man går gjennom hvordan de ulike delene påvirker drift og effektivitet.
Meld deg på i dag, kun 12 plasser per kurs!
www.novap.no
Praktisk kurs for mindre varmepumpesystemer med vannbåren varme
Bli NOVAPsertifisert for å installere luft/vann og vann/vann varmepumper. Kurset gir teoretiske
og praktiske kunnskaper om vannbårne systemer med varmepumpe slik at man som installatør
på en god måte kan:
• Beregne varmebehov gjennom fyringssesongen i boliger og mindre bygg
• Beregne energidekning- og effektdekning på varmepumpen
• Beregne årlig energisparing og lønnsomhet ved installasjon av varmepumpe
• Igangkjøre en varmepumpe med nødvendige målinger og innregulering
• Optimalisere et varmepumpesystem i forhold til drift og energisparing
• Feilsøke på et vannbårent varmeanlegg med varmepumpe og rette feil
Bli NOVAPsertifisert installatør av luft/vann og vann/vann varmepumper!
Praktisk
Forhåndskunnskaper: Fagbrev som rørlegger eller tilsvarende fagkunnskaper. Noe praktisk erfaring fra varmeanlegg.
Målgruppen for dette kurset er rørleggere og installatører av varmepumper i vannbårne anlegg.
Kursdatoer 2014
26. – 27. mai
18. – 19. november
26. – 27. august
15. – 16. desember
22.– 23. oktober
Pris: kr. kr. 7500 (kr. 6000 for medlem/ NOVAPgodkjent forhandler). Kursavgiften inkluderer 2 dager kurs, materiell, lunsj
og nettbasert forhåndsprøve og eksamen.
Sted: Teknologisenteret på Kuben Yrkesarena i Oslo, Kabelgaten 10-12
Overnatting: Det nærmeste hotellet er Hotel 33 og NOVAP har avtale med dette hotellet.
Tlf.nr. for bestilling er 23 19 33 33 eller e-post [email protected]
Påmelding
Du kan melde deg på ønsket kurs via nettsiden www.novap.no, per e-post [email protected] eller per tlf. 22 80 50 30.
Meld deg på i dag, kun 12 plasser per kurs! www.novap.no
Praktisk kurs for mindre varmepumpesystemer med vannbåren varme
PROGRAM DAG 1
PROGRAM DAG 2
08.00 – 08.30
Velkommen
Informasjon om kurset
Presentasjonsrunde og inndeling i grupper
Avlesning av varmepumpene i øvingslabben
Hver gruppe leser av måledata og beregner ytelse
Endring av innstillinger på varmepumpen
08.30 – 09.15
Varmelære for vannbårne anlegg
Varmestrøm gjennom radiatorer, viftekonvektorer og
varmegulv
Varmepumpeprosessen
Prinsippene for hvordan en varmepumpe virker
09.15 – 09.45
Gjennomgang av varmepumpene i øvingslabben
Start av varmepumper, avlesning av varmemålere og
strømmålere for senere praktiske øvelser i kurset
Varmepumpeprosessen
Hvilke faktorer påvirker hvor effektiv en varmepumpen er?
09.45 – 10.00
Kaffepause
Kaffepause
10.00 – 10.45
Varmelære
Varmestrøm og varmeavgivelse i vann, luft og
kuldemedier
Varmekilder for varmepumper
Ulike varmekilder og hvordan de påvirker varmepumpens drift og effektivitet
10.45 – 11.30
Varmebehov for bygninger
Beregning av varmebehov i boliger og mindre bygg
Ulike varmepumper
Hvordan påvirker varmekilde og distribusjonssystem
valg av varmepumpe og effektivitet?
11.30 – 12.15
Lunsj
Lunsj
12.15 – 12.45
Avlesning av varmepumpene i øvingslabben
Hver gruppe leser av måledata og beregner ytelse
Endring av innstillinger på varmepumpen
Avlesning av varmepumpene i øvingslabben
Hver gruppe leser av måledata og beregner ytelse
Endring av innstillinger på varmepumpen
12.45 – 13.30
Systemforståelse vannbåren varme med
varmepumpe­
Virkemåten til en vannbårent varmesystem
Dimensjonering av varmepumpe
Dimensjonering av varmepumpe utfra energi- og
effektbehov­
13.30 – 14.00
Systemforståelse vannbåren varme med varme­
pumpe
Komponentene i et vannbårent system
Dynamikken i et system med romoppvarming og
tappevann
Feilsøking på varmepumper
Metodisk tilnærming for å avdekke feil i et varmepumpesystem
14.00 – 14.15
Kaffepause
Kaffepause
14.15 – 15.30
Systemforståelse vannbåren varme med
varmepumpe­
Styring og regulering av varmepumpa
Hvorfor utekompensert settpunkt?
Utfordringer med høytemperatur distribusjonssystem
Avlesning av varmepumpene i øvingslabben
Beregning av ytelser og COP – drøfte resultatet
Oppsummere alle målingene og trekke konklusjoner
om hvordan varmepumpene har oppført seg ved ulike
kjøringer
15.30 – 16.00
Avlesning av varmepumpene i øvingslabben
Hver gruppe leser av måledata og beregner ytelse
Endring av innstillinger på varmepumpen
Oppsummering av kurset og forberedelse til nett­
basert­eksamen
Meld deg på i dag, kun 12 plasser per kurs!
www.novap.no
EN NOR
LT
.
P. P
P
OR
TA
PO
ST
GE
Returadresse:
Norsk Varmepumpeforening
Postboks 2843, Tøyen
0608 Oslo
E
TO B
PRAKTISK KURS FOR MINDRE VARMEPUMPESYSTEMER MED VANNBÅREN VARME
Praktisk kurs for mindre varmepumpe­
systemer med vannbåren varme
– Lær deg å beregne energi- og effektdekning for varmepumpen
– Lær deg å beregne årlig energisparing og lønnsomhet
– Lær deg igangkjøring, innregulering og optimalisering på luft/vann og vann/vann
varmepumper
– Lær deg feilsøking, og retting av feil
– Få dokumentasjon på dine kunnskaper i faget
Varmekompetanse – 5 moduler
NOVAP (Norsk Varmepumpeforening) har sammen med 6 øvrige foreninger etablert
prosjektet Varmekompetanse for å øke kompetansen innen vannbåren varme og
fornybar energi. Praktisk kurs for mindre varmepumpesystemer med vannbåren
varme er en av fem moduler i prosjektet.
Varmekompetanse er utviklet for å møte forventet vekst av enkle, vannbårne
varmeanlegg­og varmesentraler og kursene inngår som kompetansegivende etter
ny Varmenorm.
Mer informasjon og påmelding på de ulike foreningenes nettsider.
www.solenergi.no
www.nobio.no
www.vvs-foreningen.no
www.nrl.no
Meld deg på i dag, kun 12 plasser per kurs!
www.nvf.no
www.fjernvarme.no
www.novap.no