42 Lørdag - Res Publica

| LØRDAG 8. OKTOBER 2011
42 Lørdag
Festen
i Vesten
Vesten er bygget på gjeld.
Nå kan fundamentet rase.
VENTER TILBAKESLAG: Christian Anton Smedshaug har skrevet bok om hvordan Vesten har lurt seg selv
ANDREAS KLEMSDAL
OLE ASBJØRN NESS
Du har aldri hørt om ham, han kunne gjort
deg rik, han sier:
– Europa tror at tyskerne skal redde dem,
men den fremtidige bæreevnen til Tyskland er
meget begrenset. Vel har Tyskland lav arbeidsledighet, men prisen de betaler er lav lønnsvekst og ingen fremtidstro. Tyske kvinner får
kun 1,4 barn hver. Det er ikke bærekraftig på
sikt.
– Barn er sparing, det glemte Vesten.
Han heter Christian Anton Smedshaug.
Onde krefter
Juni 2006: Meningsbærere med fulle ryggsekker har tatt seg gjennom den grønne og
gjestmilde Oslo-marka og kommet frem til
arbeiderbevegelsens oase, Sørmarka kurs- og
konferansesenter. Hvite kaffekopper fylles med
svart kaffe mens den ukjente doktorgradsstudenten i økologi, Christian Anton Smedshaug,
går på talerstolen.
Han bretter opp et foredrag med den
fryktinngytende tittelen: «Cumulative effects
of correlating trends – are we heading for a
depression?».
Smedshaug begynner. Han sier at flere onde
krefter vil slå ned i det bekymringsfrie Vesten
samtidig. Eiendomsboblen kan sprekke samtidig som både statlig og privat gjeld er på rekordnivåer. Vestens handelsbalanse er en linedans som er dømt til å ende med knall og fall.
«Resultatet kan bli langvarig resesjon, med
fare for deflasjon», konkluderer han.
I salen finnes det mennesker som lytter:
Erik S. Reinert, Carlota Perez og Jan Kregel.
De vil komme til å si noe av det samme, men
ingen vil komme til å høre på dem.
I det fagøkonomiske miljøet er de utskudd, avvikere.
Alan Greenspan
Sommeren 2006 er det bare et drøyt halvår
siden Alan Greenspan gikk av som sentralbanksjef i USA, hyllet som kanskje den mest
vellykkede sentralbanksjefen noensinne.
Skaperen av «the great moderation», tilsynelatende evig vekst, uten inflasjon. Hvis
aksjemarkedet falt brått ville hans etterfølger
Bernanke komme løpende med lavere renter
slik Greenspan hadde gjort i 1998 og i 2001.
«The Greenspan put» ville alltid redde markedet, var konsensus.
Endelig profet
Smedshaug spådde boligboblens kollaps i Vesten, finanskrisen, den påfølgende nedturen,
euroens mulige fall.
Idag kan han med rette si: «Hva var det jeg
sa?».
– Smellen kommer nå, sier Smedshaug på
vei ned trappen fra kantinen i Landbrukets
hus.
For noen måneder siden begynte han i jobben som daglig leder av Landbrukets Utredningskontor. Han går til jobb i omgivelser som
kler hans pessimisme.
Bygget i Schweigaards gate 34 har sett tiår
passere, men tviholdt på sitt vedlikeholdsfrie
ytre. Den tidligere meierifabrikken rommer
landets eneste Paternoster-heis. Takterrassen
som vender mot syd er antikvarisk sammenlignet med den nye byen i Bjørvika.
19. oktober kommer Smedshaugs nye bok:
«GJELD – Hvordan Vesten lurte seg selv»,
utgitt av Res Publica, en venstreorientert tankesmie.
Han skriver at de moderne velferdssamfun-
LØRDAG 8. OKTOBER 2011 |
med gjeld. Han tror ikke boligprisboomen i Norge vil vare.
nene er bygget opp gjennom store gjeldsopptak. Kun de største pessimistene ser rekkevidden av krisen.
En av årsakene er hvordan kollapsen i 2008
ble håndtert. Få spådde nedturen, enda færre
forutså hvordan stater i flokk ville konstruere
gigantiske redningspakker.
Fundamental kollaps
– Det hadde jeg ikke fantasi til å forestille meg.
Jeg trodde 2008 skulle bli en fundamental
kollaps, en utrenskning og en ny start. I stedet kom en redningsoperasjon som har gjort
problemet enda større.
Privat gjeld ble lagt til statlig gjeld. Seddelpressen fikk gå både i USA og UK, overalt ble
betydningen av budsjettbalanser tonet ned på
kort sikt.
I Norge er Christian Anton Smedshaug
nesten alene om å ha spådd krisen. Men ute
43
FOTO: EIVIND YGGESETH
– Nei.
– De begynte å le. Etter foredraget kom de
bort til meg og sa: «Edward. Det vil aldri skje,
det er umulig, du forstår ikke Italia.»
Selvlært profet
Han ler.
I Barcelona satt lenge den 62 år gamle britiske
selvlærte økonomen Edward Hugh og skrev
– Jeg begynner å få aksept, folk lytter. Men
innlegg etter innlegg om katastrofen som snart jeg tror ennå ikke at alle forstår hvor dypt Europas problemer stikker.
ville innhente eurosonen.
I takt med at spådommene
Han mener at eurosohans faktisk begynte å treffe,
nens problemer bygger på
fikk han et større publikum.
to problemer. Det første
Nå blir han intervjuet i New
problemet er demografisk.
York Times og har fått en stor CHRISTIAN ANTON SMEDSHAUG
Europeerne har fått for få
tilhengerskare på nettet.
barn, og de har ikke spart
Når vi snakker med ham har han nettopp til alderdommen.
kommet hjem fra en konferanse i Italia.
– De som engang konstruerte eurosonen
– Jeg sa til dem at de måtte begynne å skatt- forstod at disse problemene ville komme. De
legge den svarte økonomien. På en eller annen så de fremtidige pensjonsutfordringene. Derfor
måte må de få kontroll på den. Vet du hva de var regelen at statene skulle begrense statsgjelgjorde da?
den til 60 prosent av BNP, og budsjettunderi verden finnes det flere som ham: Avvikere
som plutselig er blitt profeter.
Smellen
kommer nå
skuddet skulle ikke skulle overstige 3 prosent.
Men da alle brøt reglene, kunne ingen passe
på at de ble fulgt.
Euroens konstruksjonsfeil
I tillegg har eurosonen en grunnleggende konstruksjonsfeil.
– Euroen bygget på en tro om at én størrelse
skulle passe alle. Økonomiene ville konvergere.
Det gikk som ved tidligere valutaunioner, ikke
minst i Italia selv: Økonomiene divergerte. Forskjellen mellom sør og nord vokste.
Han er ingen optimist.
– Dette er ikke et likviditetsproblem, men
et solvensproblem. Akkurat nå er alle veldig
begeistret for Tyskland, men Tyskland er
meget eksportavhengig, og de demografiske
utsiktene er dystre.
– Om to år eller tre kan det meget vel
være at man ikke snakker så mye om ➔
| LØRDAG 8. OKTOBER 2011
44 Lørdag
MINDRE TILLIT: Moody’s nedgraderte Italia denne uken.
hvor fantastisk det går i Tyskland. Det
skal ikke gå mye dårligere før gjelden
går over 100 prosent av BNP der.
Vesten følger i fotsporene til Japan. Som
dem vil Vesten få flere og flere gamle, men
uten unge mennesker er det vanskelig å skape
vekst, ifølge Hugh.
Han tviler på om innvandring, ihvertfall
den formen for innvandring som har kommet
til Europa, vil kunne avhjelpe problemet.
– Både Irland og Spain hadde høy innvandring. Problemet var bare at de ble sysselsatt i en
ikke bærekraftig eiendomsboble. På 2000-tallet
har det innvandret over 3 millioner til Italia,
men å finne verdiskapning fra dem i den offisielle statistikken er knapt mulig, sier han.
➔
Ikke dommedag
Edward Hugh avviser at han er en dommedagsprofet.
– Europa vil fortsatt være rikt, men ikke
så rikt. Veksten vil være lavere. Det var aldri
realistisk å tro at den epoken med høy vekst
som vi har hatt, ville kunne fortsette evig.
Men det betyr ikke at det skal bli så ille som
det var på 30-tallet. Folk må bare nedjustere
forventningene.
«The age of less» vil avløse «The great moderation».
Ei heller Smedshaug er optimist.
– Mange forventer fortsatt høy vekst i årene
som kommer. Fraværet av bekymring er fascinerende. Det er bare å se ut vinduet, på antallet
heisekraner i Bjørvika.
Ingen gjemmesteder
Det finnes ingen gjemmesteder for de tøffe tidene som vil komme. Selv ikke i bortskjemte
Norge, mener Smedshaug.
– Mange av problemene i Europa vil smitte
over på oss. Norske bedrifter vil oppleve at det
blir vanskeligere å selge produktene sine ute.
Norge kan få en resesjon. Husholdningene
har mye gjeld, og vi har ekstreme boligpriser.
Men et tilbakeslag i Norge vil ikke få de samme
samfunnsmessige konsekvensene som i andre
europeiske land.
Han mener det norske boligmarkedet er
FOTO: SCANPIX
VERDENS RASER: Vesten glemte at det å få barn er sparing. En tankevekker
«overmodent for en korreksjon». Oslo- og
Bærumsregionen er i verdenstoppen når det
gjelder boligprisutvikling, med en fireganger
siden begynnelsen av 1990-tallet. Norske husholdninger strutter både av selvtillit og av gjeld.
Husholdningene har 2.200 milliarder kroner i gjeld. De har samtidig inntekter på 1.500
milliarder. Gjeld i forhold til inntekt er rundt
150 prosent.
– I USA sprakk boligboblen da dette forholdstallet var 140 prosent.
– Hva med hytter til fem millioner på en
knaus i Hedmark?
– Dyre hytter vil stå igjen som monumenter
over slutten av den fossile perioden. Det er ingen grunn til å tro at den norske hytteboomen
skal fortsette å vokse inn i himmelen.
– Nordmenn må stålsette seg. Vi må lære
oss å bli glad i naboen. Sette pris på en tur i
skogen, en tur ut for å plukke bær, enkle ting.
– Og Oslo Børs?
– Med en sammentrekning av økonomien i
mange vestlige land i årene som kommer, er det
vanskelig å se for seg en veldig god børsutvikling.
Dersom Smedshaug fikk oppgaven med
å plassere en million kroner gjennom denne
stormen, vil han gå for en ekstremt værhard
portefølje:
– Gull, sølv, norske kroner og sveitsiske
franc.
Null håp
– Ser du virkelig ingen lyspunkter?
– Neeeei, sier Smedshaug og drar på det.
– Det blir som Churchill sa: «I can offer you
nothing but blood sweat and tears». Løsningen
som har vært lansert fra George Soros og andre
er eurobonds og felles ansvar for gjelden. Men
det løser ingen ting. Det gjør bare at flere blir
dratt inn i en gjeld som ikke er bærekraftig.
Kina-løsningen
Mange verdensproblemer blir det aldri noe av.
Det har vært lansert mange løsninger på vår
tids største økonomiske krise. Kanskje begynner folk å jobbe lenger, kanskje vil inflasjon løse
gjeldsfloken eller kanskje kommer Kina Vesten
til unnsetning?
45
LØRDAG 8. OKTOBER 2011 |
Nordmenn må stålsette seg. Vi må lære oss å bli glad i naboen.
Sette pris på en tur i skogen, en tur ut for å plukke bær
CHRISTIAN ANTON SMEDSHAUG
SKEPTIKER: – Eurosonen har en grunnleggende
konstruksjonsfeil, mener økonomen Edward Hugh.
FOTO: PRIVAT
Arbeidsdyktige perper
pensjonist
i
Arbeidsdyktige
pensjonist
Brasil
Kina
Russland
Tyrkia
USA
OECD
Norge
Spain
England
Frankrike
Portugal
Hellas
Sverige
Tyskland
Italia
Japan
0
3
5
8
2008
10
2050
Forklaring: Befolkningsandel mellom 20-65
dividert med befolkningsandel over 65.
Reelle tall 2008 og prognoser for 2050.
Kilde: OECD
for denne gjengen, som forrige uke var på omvisning på børsen i Madrid.
FOTO: SCANPIX
i
Boligpriser justert for inflasjon
500
400
Norge (Oslo og Bærum)
300
Norge (hele landet)
200
Danmark
Ikke sørg over Kina
USA
100
1993
2011
Rebasert. Kilde: Landkreditt
Tittel: Boligpriser justert for inflasjon
Håp er ikke Smedshaugs spesialitet.
– Jeg greier ikke å se enkle løsninger på
problemer av denne størrelsen. Selv Kina blir
lite. Verdens totale verdiskapning er rundt
65 billioner dollar. Gjelden er på 40 billioner.
– Alle dommedagsprofeter har hittil bommet.
– Jeg spår ikke dommedag. Jeg har vært
med på å spå en ny økonomisk depresjon. En
økonomisk depresjon er ikke en dommedag.
Det er en tøff opprydning i samfunnets eksesser. Roosevelt med «New Deal» og J.M. Keynes’
ideer var med på å bygge opp samfunnet igjen.
Nå behøver Vesten en «New Green Deal» med
bedre fordeling og økt produksjon basert på
fornybar energi.
– Situasjonen er ikke håpløs, men før vi kan
begynne på nytt, må gjelden slettes.
Ingen har en pengebinge som kan løse dette
enkelt.
– Vesten må gå den lange, tunge veien om
økt skatt, kutt i offentlige utgifter, økt verdiskapning og en porsjon sunn inflasjon.
Smedshaug fnyser av dem som tror Kina blir
Vestens samaritan. For det er nettopp festen i
Vesten som har gjort Kina rikt.
– Vesten kvittet seg med sin produksjon
for å få billigere varer tilbake. Vi kjøpte ting
vi ikke trenger for penger vi ikke har. Vinneren er Kina som har vært lur nok til å spare.
Nå ser vi tendenser til at Kina ikke bare vil
produsere, men også eie.
– Hvis Kina i tillegg ender opp med å ta alle
patentene, slik vi har sett gjennom oppkjøp av
selskaper som Elkem og Volvo, hva skal vi da
leve av i fremtiden? Jeg tror det er dette Roar
Flaathen har i tankene når han nå har begynt
å snakke om å fjerne formuesskatten.
Edward Hugh blir nostalgisk stemt når han
reflekterer over utgangspunktet for den europeiske velferdsmodellen.
– Det var en fantastisk generøs idé. Alle disse menneskene som skulle få, uten å ha bidratt
med noe. Men nå er vi på slutten av denne perioden, og den demografiske pyramiden som la
grunnlaget for det hele er blitt snudd på hodet,
og da er festen over.
Smedshaug konkluderer på lignende vis.
– Dere må få med at folk har hatt det moro.
De har kunnet bruke og bruke, og alle har
trodd at i morgen ville festen bare kunne fortsette, men nå er nachspielet snart over, regningen ligger på bordet og blåmandagen er på vei.
[email protected]
[email protected]