Hvordan kommer edderkopper hjem? noter

Hvordan kommer edderkopper hjem?
Ukulele stemt GCEA
Tekst og musikk: Lillebjørn Nilsen
7
C
G
OOO
O
Hvor- dan kom- mer ed- der- kop- per hjem?
C
F
OOO
4
O
hjem?
D
7
G
C
C
OOO
7
C
E
OOO
O
trå- den opp
i- gjen:
Sånn kom- mer ed- der- kop- per hjem!
F
O
D
7
O
Det er en- kelt, kjær- e venn, de nøs- ter
G
C
O
7
Am
OOO
i- gjen:
7
Sånn kom- mer ed- der- kop- per hjem!
Am
OOO
G
C
14
O
O
OOO
E
OOO
Sånn kom- mer ed- der- kop- per hjem!
11
7
C
OOO
Det er en- kelt, kjær- e venn, de nøs- ter trå- den opp
O
7
7
Hvor- dan kom- mer ed- der- kop- per
O
OOO
Sånn kom- mer ed- der- kop- per hjem!