Bakketunhelsing

Bakketunhelsing
Informasjonsblad for Bakketun folkehøgskole
nr. 2 - 2014
59. årgang
Hoppende glade!
!
g
n
a
g
ri
e
t
e
d
ei
b
r
a
e
Bygg
Bakketun folkehøgskole
2
Til ettertanke
Noen ganger dukker gammelelever
opp i ulike sammenhenger og det
er spennende å
høre hvordan de
har det og hva
som har skjedd
siden de var her
som elever, - kanskje etter ganske
mange år.
Camilla Guddal er ei av mange jeg hadde lyst å
få høre litt mer fra. Så denne gangen blir andakten et intervju med henne.
Når gikk du på Bakketun og hvilken linje?
Jeg gikk på Bakketun 1992 til 1993 på linjen
”Omsorg og tjeneste”
Hva har du gjort siden da?
Jeg har jobbet mange år i helsevesenet . Etter
å tatt omsorgsarbeider - utdannelse dro jeg til
Colombia for å være fredskorpsarbeider i to år.
Der var jeg sammen med tre andre med å starte
speiderarbeid i flere kirker.
Etter dette var jeg koordinator for 5 colombianere som var på utveksling for Fredskorpset i min
menighet på Bryne.
Så fikk jeg et ønske om å ta høyere utdanning og
ble vernepleier. Ferdig utdannet ville jeg oppleve
noe mer og søkte på to jobber en i Alta og en i
Bolivia. Jeg fikk jobben for Misjonsalliansen i
Bolivia og nå har jeg vært her i 4 1/2 år.
Misjonsalliansen har et gjestehus i La Paz som
tar i mot hovedsakelig besøk fra Norge. Min
jobb er å koordinere de norske besøkene. Vi tar
i mot frivillige, studenter og flere grupper gjennom året. Misjonsalliansen ønsker at gjestehuset
skal gi muligheter for at folk skal kunne bli kjent
med prosjektene som får pengestøtte fra Norge
og med landet. Vi som er utsendinger for Misjonsalliansen i Bolivia ønsker å legge til rette for at
alle som kommer på besøk skal får se forskjellige
prosjekter som våre bolivianske kollega driver.
Dette gir dem en stor mulighet å bli godt kjent
med den bolivianske kulturen, som jeg synes er
utrolig spennenede.
I Bolivia er det ennå store urbefolknings grupper som lever av enkelt jordbruk og vi hjelper
dem med primære ting som å bedre helsetilbudet, skolegang, rent vann og matproduksjonen.
De som kommer som frvillige, kommer til oss for
4mnd eller mer og får gode muligheter til å lærer
seg spanske, jobbe i Misjonsalliansen sine prosjekter og bli godt kjent med landet. Vi har hatt
volontører fra 18 til 65 år. Det å være i et land
over lengre tid gir dem en spesiell mulighet til å
bli godt kjent med folket, kulturen og naturen. Vi
på gjestehuset ønsker å legge til rette for at alle
får et god opplevelse
Har du et godt minne fra året her?
Det er mange ting men jeg tror det må bli Rørosturen vi hadde tidlig på høsten. Den står ennå
som en stor opplevelse for meg.
Har året på Bakketun hatt betydning for
valg du har tatt seinere i livet?
Jeg tror at jeg fikk styrket tro på meg selv og på
en trofast Gud på Bakketun.
Dette har betydd mye for mine livsvalg.
En liten sommerhilsen til leserne
Vi er utrolig heldige som bor i Norge, men vi må
aldri slutte å bry oss om andre rundt oss, vi
trenger å hjelpe hverandre til å bli det beste en
kan bli.
Vi har en stor mulighet til det gjennom å be for
og med hverandre.
Riktig god sommer!
Vi ønsker Camilla Guds velsignelse over et livet
og over det viktige arbeidet hun er en del av.
Marit
7
Bakketun folkehøgskole
Fra rektors plass
Akkurat nå sitter jeg alene på
kontoret, og det er stille i gangene. Kjøkkenpersonalet har
kaffepause på kjøkkenet mellom
det som foregår av vasking og
klargjøring til et av sommerens
arrangement kommende helg.
Ute males det og klippes plener,
samt at klargjøringsarbeidet til
ombyggingen av personalboligen
til internat foregår for fullt. Vi er godt i gang med
forberedelsene til et nytt skoleår!
Skoleåret 2013/2014 ble avsluttet 10. mai, og 78
elever kunne motta sine vitnemål. Og som det pleier å være – avslutningen inneholdt noen tårer. Men
også mange smil og kommentarer om gode minner
å ta med seg videre. Vi har hatt et flott kull dette
året også! Takk for i år, kjære gammelelever!
Året betydde en nedgang i elevtall på rundt 20
elever i forhold til de siste årene, og det virker som
at vi ikke er alene om å merke denne dynamikken.
Vi står på og håper vi har full skole når vi starter
opp 30 august! Vær gjerne med og be om det!
dringen, og likevel kom ut med et positivt årsresultat. Det er jobbet godt på mange områder for å få
til det – takk til gode kolleger! Og vi på Bakketun
ønsker å være offensive med tanke på framtiden
som kristen folkehøgskole. Vi tror vi har noe å bidra med i skolesammenheng, og arbeider i håp og
tro om at vi kan være et godt og viktig sted for våre
elever.
Fra 1. januar 2014 fikk skolen tildelt 5 ekstra tilskuddselever, vi bygger nye internatplasser som
skal stå ferdige i løpet av denne høsten - dessverre
et par måneder senere enn planlagt, men i november skal det stå ferdig! Vi gleder oss!!
På mitt kontor ligger også en del lesestoff om Bakketuns historie, og det ligger i bakhodet at skolen
runder 100 år i 2015. Årene som ligger foran vil
nok preges litt av det.
Jeg ønsker alle en velsignet god sommer. Noen vil
kanskje legge turen innom Bakketun, enten på
gjennomreise eller som jubilant ifm. elevstevne i
august. I så fall så er du hjertelig velkommen!
Hilsen Erling Helland
Denne våren betyr også at skolen tar farvel med en
del ansatte. Roar Malmo har avsluttet sin stilling
som økonomileder. Videre slutter Lars Bjarte Myren
(lærer Digital Design), Katrine R. og Rune Nautvik
(lærere skolens reiselinje), Astrid Katrine Gustad
(timelærer SEA) og Marte Berglund Isachsen (lærer
Drama/Teater). Ingrid Fossan Norum (Musikk)og
Heidi Lillelund Jensen (SEA) har permisjon kommende skoleår. På kjøkkensiden slutter Anita Hovdal . Vi takker også av 4 flotte stipendiater, John
Harald Stølen, Oda Kalve Strand, Maria Platou og
Mads Ravdal. Tusen takk for en kjempeinnsats for
skolen til alle sammen!
Heldigvis er det slik at nye står klar til å ta over
stafettpinnen: Rolf Arild Saltvik (ny økonomileder), Daniel Eiken (ny lærer Digital Design), Ingrid
Mjøen (ny lærer Reiseliv Australia/Thailand), Aleksander Mork (vikar Musikk) og Marit Anmarkrud
(Teater/skuespillerarbeid) er klare for oppstart til
høsten. Inn mot kjøkken har Sabah Melke allerede
kommet godt i gang. Hjertelig velkommen inn i fellesskapet og til den tjenesten vi får stå i!
Alfhild er 70 år!
14. juni fylte vår kjære
pensjonerte kollega Alfhild
Evenstad 70 år. Alfhild jobba på
Bakketun i 35 år - så hun kjenner og
kjennes av mange.
Alfhild er en meget aktiv dame som holder
mange hjul i gang.
Vi gratulerer deg med dine sytti, og ønsker deg
alt godt videre!
En reduksjon i antall elever slik vi har hatt den
siste vinteren er alltid utfordrende for skolens økonomiske situasjon. Da er det godt å kunne se når
regnskapet summeres opp at vi greide å ta utforAlfhild Evenstad
Returadresse:
Bakketun folkehøgskole
7650 Verdal
Nytt internat
underveis!
Endelig er vi i gang med ombyggingen av personalboligen til nytt internat. Bygget vil gi skolen 26 nye sengeplasser, fordelt på tomannsrom med bad og toalett. Når
det står ferdig i begynnelsen av november. To av rommene vil være fullt tilpasset rullestolbrukere.
Bygget vil bli oppgradert til dagens nivå med tanke på
isolasjon, ventilasjon o.l. Bygget vil også inneholde 2
store elevstuer, 2 vaske-og lagerrom samt tørkerom i
kjelleren.
Det har vært et grundig forarbeid, hvor også det å sette
opp et nytt bygg ble vurdert.
B
Til slutt valgt stiftelsesstyret å gå videre med ombyggingsplanene, både av arealmessige og økonomiske
grunner.
Prosjektet har en kostnadsramme på 12. mill, og er en
krevende investering for skolen. Men det er noe med å
ta grep for at skolen fortsatt skal være et godt alternativ
for de som ønsker å gå folkehøgskole i årene som kommer.
Når de nye rommene er klare til bruk, vil det gi oss
mulighet til å ta ut noen av rommene på 1960-bygget,
og i stedet disponere disse til flere bad og toalett eller
lagerrom for de ulike boenhetene. Med beboere på alle
rommene blir det trangt på dagens 1960-bygg!
Pr. i dag ser vi for oss at skolen med dette skal kunne
heve den ordinære romkapasiteten fra dagens 81 til
rundt 95, noe som også passer godt med at skolen fikk
økt sin tilskuddsramme fra 90 til 95 elever fra 01.01.14.
Nå gjelder det bare å fylle plassene!
Over: Fasade mot øst (Volhaugveien).
Til høyre: Arbeidet er allerede kommet godt i gang.
Se flere tegninger - både fasader og romløsning på hjemmesida
vår: Bakketun.fhs.no
Vi skal prøve å legge ut oppdaterte bilder der - så du kan følge
med i byggearbeidet.
Kortkursnytt
Fortsatt noen få ledige plasser igjen på tur til ISRAEL
03. - 12. oktober
BIBELHISTORISK RUNDREISE MED
JORDAN OG KLIPPEBYEN PETRA
Denne turen vil helt klart gi deg større innsikt i landets (eldgamle) historie.
Du vil også ganske sikkert få et nærmere forhold til bibelhistorien. Fortellingene
fra Det gamle og Det nye testamentet blir mer levende når vi er i landet der det
Utfyllende program finner du på hjemmesiden vår.
Telefon 74 04 91 00
BAKKETUN FOLKEHØGSKOLE - 7650 VERDAL
www.bakketun.fhs.no e-post: [email protected] Telefax 74 04 91 15