Farge på tilværelsen» 23.-24.okt 2014 Torsdag 23. oktober

PROGRAM
Fortidsminneforeningens inspirasjons- og nettverksseminar «Farge på tilværelsen» 23.-24.okt 2014
Torsdag 23. oktober
15.00:
Innsjekking og registrering på hotell Scandic Ålesund. Enkel servering
15.30:
Fortidsminneforeningen ønsker velkommen
16.00:
Bygningsvernvandring
19.00:
Mingel og festmiddag på Teaterfabrikken
Fredag 24. oktober
09.15:
Frammøte og kaffe
09.30:
Åpning ved konferansier
09.40:
Vardø Restored - Stedutvikling, kulturminnevern og næringsutvikling
Svein Harald Holmen
10.35:
Pause
10.45:
Med farge på tapetet
Victoria Brand Munthe-Kaas
11.40:
Pause
11.50:
Jervellhuset – Kjøpt med hjertet
Åse og Rolf Olset
12.45:
Lunsjbuffet på hotellet
14.00:
Leik med mahogni og eik
Einar Nilsson
14.55:
Pause
15.05:
Av jord. Økologisk maling
Milis Ivarsson
16.00:
Pause
16.10:
Gamle hus – hva er godt nok og tålbart?
Else «Sprossa» Rønnevig
17.05:
Avslutning
Else «Sprossa» Rønnevig er kulturvernarbeider og statsstipendiat. Hun fikk tilnavnet
«Sprossa» da hun på 1980-tallet engasjerte seg for å bevare og restaurere originale vinduer i
gamle hus. Siden 1985 har hun drevet eget firma med rådgivning innen kulturvern og
bygningsmiljø. Else har gjennom årene satt i stand flere gamle hus.
I 2012 mottok hun Kongens fortjenestemedalje for sitt lange virke for å ivareta
bygningstradisjoner og viktige kulturhistoriske verdier, og for sin formidling av dette.
Else vil blant annet snakke om sine siste prosjekter og vise oss hvordan en bygning kan få
nytt liv, uten å viske ut sporene fra det gamle.
Einar Nilsson er for mange kjent som den entusiastiske malermannen i TV2-serien Tid for
hjem. Han har spesialisert seg på tradisjonelle maleteknikker og restaurering, og driver
firmaet EinArt, et vekselbruk innen grafisk formgiving, utstillings- og romdesign, maling,
tapetsering og interiørarbeid med hovedvekt på gamle teknikker.
Einar skal fortelle oss om tradisjonelle og moderne malingstyper og teknikker, og vise oss
blant annet ådringsteknikk.
Victoria Brand Munthe-Kaas er antikvar og en erfaren bygningsverner, og driver landets
ledende tapetverksted innen håndtrykte historiske tapeter. Sammen med ektemannen
driver hun også bygningsvernfirmaet Historiske hus, som blant annet tilbyr
bygningsantikvarisk rådgivning.
Victoria skal snakke om tapeter og interiører i Norge, stilretninger, fargebruk og vil vise oss
litt fra prosessen med rekonstruksjon av gamle tapeter. Hun vil også fortelle litt om sine
private istandsettingsprosjekter.
Svein Harald Holmen jobber som prosjektleder for «Vardø Restored», et vellykket
byutviklingsprosjekt som tilrettelegger for nye fortellinger og fremtidsrettet
næringsvirksomhet i Vardøs kulturhistoriske bygg.
Svein Harald vil dele verdifulle erfaringer fra prosjektet, om hvordan man kan lykkes med å
bruke kulturminner som en ressurs i by- og næringsutvikling.
Åse Olset og Rolf Olset har bakgrunn som henholdsvis sykepleier og sivilingeniør.
Ekteparet tok i 2000 over Jervellhuset, en gammel jugendvilla utenfor Ålesund, og startet
firmaet Olset kompetanse, som i dag driver Jervellhuset som bl.a. selskapslokale.
Åse og Rolf skal ta oss med tilbake til kjøpet og istandsettingen av Jervellhuset, og dele
filosofi og tanker om den daglige driften.
Milis Ivarsson har gjennom 35 år utviklet og forbedret eggoljetempera med jordpigment, en
helt økologisk og tradisjonsrik type maling. I 2005 startet Milis sammen med datteren
virksomheten Av jord AB i Vekhyttan, Sverige, som blant annet selger ferdige
pigmentblandinger og fargeredskap. Sammen har de også gitt ut boken ”Jordens färg – om
jordpigment i äggoljetempera”.
Milis vil fortelle oss om visjonen bak virksomheten og om fremstilling, bruk og fordeler ved
denne typen maling.