Barn og narkomane på m Barn og narkomane på matlista


Nyheter
torsdag 06.november 2014
Hver onsdag
på TV Nord
DET GODE
De 12 bedriftene i årets “12 rette”
har donert 1.000 kroner til
potten. Mediehuset Altaposten
gir 5000 kroner. Så legger vi på
halvparten av sms-inntektene.
Stem på din favoritt nå!
Hvilket formål fortjener
din stemme?
Prosperity
Girls High School
Nominert av Atea
Atea har bestemt seg for å kanalisere
sine bidrag til det som er verdens nest
fattige land, nemlig Sierra Leone. Der
skal de realisere et nytt skolebygg for
jenter i alderen 12 – 18 år i landsbyen
Rotifunk.
Send en sms med kodeord
AP FORMÅL 1 til 2399
Altaturneringa
i fotball
Nominert av Ávvir
Altaturneringa er landets nest største
fotballturnering. Arrangementet gikk
første gang av stabelen i 1982 og har
siden den gang vokst i en svært positiv
retning.
Send en sms med kodeord
AP FORMÅL 2 til 2399
Barneavlastningen
i Alta
Nominert av Bare Barn
Barneavlastningen er et avlastningshjem
for barn med spesielt behov. Avlastning
er et svært nyttig og nødvendig tiltak for
de familier det gjelder.
Send en sms med kodeord
AP FORMÅL 3 til 2399
FFU fotball Alta IF
Nominert av Byggmester
Bengt Andersen AS
I samarbeid med Alta Kommune startet
Alta IF Fotball i 2012 opp med Fotball
For Utviklingshemmede.
Send en sms med kodeord
AP FORMÅL 4 til 2399
Aronnesrocken
Nominert av City Scene
Aronnesrocken er Finnmarks største
gratis rockefestival. Festivalen har en
grunntanke om at unge musikere fra
Finnmark og Nord-Troms skal få spille på
en profesjonell scene.
Send en sms med kodeord
AP FORMÅL 5 til 2399
Alta Sjøredningskorps
(Redningsselskapet)
Nominert av Grieg Seafood
Korpset består av ca. 30 frivillige
medlemmer som utfører sitt virke som
frivillige og ulønnede mannskap, og å
gjør flid i å skape trygghet på sjøen for
andre sjøfarende.
Send en sms med kodeord
AP FORMÅL 6 til 2399
Alta kreftforening
Nominert av Nordea Alta
Kreftforeningen er en landsdekkende,
frivillig organisasjon innen kreftarbeidet
i Norge. Hos kreftforeningen i Alta står
møteplassen Augusta sentralt i arbeidet.
Send en sms med kodeord
AP FORMÅL 7 til 2399
Frivillighetssentralen i Alta
Nominert av Nornett AS
Frivilligsentralen er en møteplass, ressurssenter og et kontaktpunkt for frivillig
innsats i kommunen. Sentralen vil bidra
til at frivillig innsats styrker det sosiale
fellesskapet i nærmiljøet.
Send en sms med kodeord
AP FORMÅL 8 til 2399
Alta Astma- og
Allergiforening
Nominert av SB2 Utvikling
Alta Astma- og Allergiforening har
rundt 300 medlemmer. De ønsker blant
annet å bidra til større forståelse og økt
kunnskapsnivå om astma/allergi og
eksem i lokalmiljøet.
Send en sms med kodeord
AP FORMÅL 9 til 2399
Alta Krise- og
Incestsenter
Nominert av Sport 1 Alta
Krisesenteret er et tilbud for kvinner,
menn og barn som er utsatt for fysisk/
psykisk vold i hjemmet. Incestsenteret
er et tilbud til incestutsatte og seksuelt
krenkede kvinner og menn over 18 år
og for omsorgspersoner til incestutsatte
barn. Senteret eies av Alta og Loppa
kommune.
Send en sms med kodeord
AP FORMÅL 10 til 2399
Her kan du kjøre i helga
Omkamp om asylmottaket
Den første scooterløypa i
Alta er åpnet.
Erfaringsmessig
omgjør
Fylkesmannen kommunale
vedtak om å si nei til asylmottak.
Mathisdalløypa er åpnet for
ferdsel til Sætermyra. Det er håp
om at flere løyper snart kan åpnes.
– Utfordringen er mye tynn og
dårlig is på vannene, sier Jon-Håvar Haukland i Alta kommune.
Han gjør det klart at ikke alle
løypene kan åpnes med lite snø.
– Den stubben som er åpnet
nå går opp til hyttefeltet. Dette
har vært høyt prioritert, og det
er veldig kurant å åpne der, sier
Haukland.
– Om jeg skal gjette, blir soupatløypa neste, men ikke denne
uka, sier Haukland.
Kåfjord Bygdelag er en forening for alle
som føler tilknytning til Mathisdalen og/
eller Kåfjord i Alta kommune. Lagets
formål er å fremme medlemmers felles
interesser i området.
Send en sms med kodeord
AP FORMÅL 11 til 2399
Langpasning til Afrika
Nominert av
XL Bygg Mathisen & Co
Langpasning til Afrika er en støtteaksjon
for damelaget OGSY i Mathareslummen
i Nairobi i Kenya. Det primære målet er å
hjelpe jentene til en bedre hverdag.
Send en sms med kodeord
AP FORMÅL 12 til 2399
Det koster 5 kroner per sms. Halvparten går rett i potten til formålet
med flest stemmer. Avstemningen avsluttes søndag 23. november
kl. 23.59. Vinneren offentliggjøres i sesongens siste «12 rette»
onsdag 26. november. Følg avstemningen på altaposten.no
Flertallet i kommunestyret i Alta
stemte ned en dispensasjon for
å etablere asylmottak i Nordlys
hotells lokaler. Nå blir det en ny
runde med behandling hos Fyl-
kesmannen.
– Vi har mottatt klage på vedtaket, bekrefter kommunalleder for
samfunnsutvikling i Alta kommune, Oddvar Konst.
Mye tyder på at Fylkesmannen
vil tvinge gjennom et mottak i
Bossekop. Fylkesmennene i Norge
har har flere ganger omgjort beslutninger om asylmottak, senest i
september ble Nordkapp kommu-
ne tvunget i kne i en lignende sak.
Der gikk Fylkesmannen i Finnmark inn og innvilget dispensasjon og bruksendringstillatelse
for etablering av asylmottak på
Nordkapp Vandrerhjem, meldte
Finnmark Dagblad da.
Det har den siste tiden også vært
gjort om vedtak om å nekte etableringer av asylmottak i kommunene Årdal og Hitra.

Tatt med hasj og tyvgods
En 26 år gammel Alta-kvinne må møte i retten,
tiltalt for en rekke forhold som skal ha skjedd mellom september 2012 og mai 2013. I mai 2012 skal hun ha
oppbevart 1,9 gram hasj i en bil og rundt 1,5 gram hasj
hjemme. I september samme år skal hun ha kjørt en
bil det ikke var vognkort på og som følgelig manglet
skilt. I mars 2013 fant politiet tyvgods hjemme
hos kvinnen, blant annet en hjelm og en
høyttaler.
Barn og narkomane på matlista
I rike Alta er det
mange som ikke har
middag på bordet
hver dag.
Av Hanne Larsen
[email protected]
I tre år har Kiwi i Alta gitt mat
som nærmer seg utløpsdato til
trengende i byen. En av gruppene som nyter godt av tilbudet er
byens rusmisbrukere.
– Dette er en gruppe mennesker som i stedet for mat prioriterer rusmidler. Når det river
og sliter i kroppen er det lett å
skjønne hva de velger, sier John
Tore Martinsen i Sisa, som er en
av organisasjonene som distribuerer maten ut til de som ønsker en hjelpende hånd.
Leder for psykiatri- og rustjenesten i Alta kommune, Ulla
Britt Hansen, bekrefter overfor
Altaposten at mange får et mer
verdig og sunnere liv ved hjelp
av gratismaten fra Kiwi.
– At de får i seg mat fører til at
helsa deres blir bedre, samtidig
som de kan ha et sosialt liv der
de kan invitere hverandre på
middag. Ting som andre tar som
en selvfølge, sier Hansen.
Må si nei
Hun understreker at det ikke
bare er rusmisbrukere som mottar mat, men også folk som sliter
med angst eller andre psykiske
problemer, asylsøkere med dårlig økonomi og barnefamilier
som av ulike grunner sliter med
å få endene til å møtes.
– Vi vurderer ikke hvem som er
verdige mottakere, sier Hansen.
Psykiatri- og rustjenesten kjører ut mat til sine brukere som
ønsker det, mens Sisa og frivillighetssentralen deler på å levere mat til andre trengende fem
dager i uka.
– De tre dagene vi kjører ut mat
er det cirka 15 husstander som
får mat. Det kan være noen enslige, mens andre er familier med
fire-fem barn. Vi får stadig flere
telefoner fra folk som ønsker
mat, men vi har måttet si nei,
fordi vi ikke har mer mat å gi,
eller det kan være mye tull-mat
på enkelte dager, sier Martinsen.
Overrasket
Butikksjef hos Kiwi Elvebakken,
John Vinje, synes det er en glede
å hjelpe. Og han bekrefter at det
dreier seg om om ganske store
mengder mat, uten at han vil
tallfeste det.
– I stedet for at masse mat skal
havne i containeren og kastes,
synes jeg det er mye bedre å gi
den bort til noen som virkelig
trenger den. Det er snakk om
mat som går ut på dato dagen
etter, men det er oftest mat som
er spiselig lenge etter den datoen, sier Vinje.
– Er du overrasket over at det er
så mange som trenger å be om
gratis mat i Alta?
– Ja, egentlig. Det er også folk
man ikke skulle tro trengte
hjelp. Men det er jo ikke slikt
som er så lett å se på folk. Jeg tror
det må være spesielt vanskelig å
ikke ha mat på bordet, når alle
andre er såpass velstående som
de fleste tross alt er i dag. Når nabogutten snakker om at de skal
kjøpe scooter, og din egen familie ikke har råd til middag hver
dag, må det være vanskelig, sier
den 22-årige butikksjefen, som
oppfordrer andre butikk-kjeder
til å gi maten bort i stedet for å
kaste den.
– Det er enorme mengder med
mat som kastes. Hadde alle gitt
bort maten før den går ut ville
langt flere fått hjelp, sier Vinje.
Problemer
Terje Runar Fosslund i frivillighetssentralen i Alta er arkitekten bak mattilbudet i Nordlysbyen. Ideen fikk han i Stjørdal for
tre år siden, og da Kiwi etablerte
seg i Alta var Fosslund på pletten for å få til et lignende tilbud.
Tre år senere konstaterer han at
gratis mat til trengende er kjærkomment i Alta. Men veien til en
knirkefri distribusjon har ikke
vært bare enkel.
– Til å begynne med hadde vi
utlevering på Vertshuset hvor vi
holder til, men det førte til at det
begynte å komme tunge narkomane hit på kveldstid og mase
på de ansatte på eldresenteret
etter mat. Nå har vi fått rus- og
psykiatritjenesten i Alta kommune til å ta seg av utkjøring til
denne gruppen, forklarer han.
Kåfjord Bygdelag
Nominert av Vefas IKS
Nyheter
torsdag 06.november 2014
– Burde ikke vært nødvendig
Helse- og sosialsjefen
i Alta kommune synes
det er trist at så mange trenger hjelp til å få
fylt kjøleskapet.
Av Hanne Larsen
[email protected]
– Dette er dessverre en konsekvens av at Alta ser i ferd med
å bli en stor by og at man ikke
lenger klarer å løse sine problemer gjennom nabohjelp,
sier helse- og sosialsjef John
Helland til Altaposten.
Han sier at Alta samtidig er
en by der det er dyre boutgifter, kombinert med forholds-
vis lave inntekter blant folk.
– Dette gjør det vanskeligere
for mange å klare seg i det daglige, sier han.
45 bostedsløse
Samtidig som han roser Kiwi
for deres initiativ, sier han at
det ikke skal være slik at det
private næringsliv skal ha ansvaret for at folk får mat på
bordet.
– Folk skal få det de trenger
gjennom loven om sosiale tjenester. Hvorvidt dette dreier
seg om folk som allerede får
hjelp hos oss, eller det er folk
som vegrer seg for å ta imot
sosialhjelp, vet jeg ikke.
– Etter det Altaposten erfarer
er det også mange bostedslø-
se som mottar dette tilbudet.
Hvor mange bostedsløse har vi
i Alta i dag?
– I min tid som sjef i Nav Alta
opererte vi med et tall på 45.
Det er ikke folk som bor på
gata, men hos kompiser, på
campingplasser eller andre
steder der de helst ikke vil bo.
– Er det ikke et poeng å få på
plass flere sosialboliger?
– Absolutt. Det er vanskelig
for folk å komme seg ut av
hengemyra hvis de ikke har en
adresse. Bare det å søke på en
jobb når du ikke kan vise til en
adresse er håpløst. Det vil også
gi et verdigere liv å ha egen
bopel, sier sosialsjefen, som
utfordrer politikerne i dette
spørsmålet.
HJELPERE: Terje Runar Fosslund i frivillighetssentralen
og John Tore Martinsen i Sisa får daglig mengder
med mat fra butikksjefen hos Kiwi Elvebakken, John
Vinje, for å gi til trengende. – Vi klarer ikke hjelpe alle,
fastslår Martinsen. (Foto: Hanne Larsen)
6 MODERNE KLASSIKERE
TIL PRISEN AV 5
Arne Jacobsens geniale stablestoler til unike priser.
Velg mellom 9 ulike tresorter, beiset ask eller lakkert.
Kjøp 6 og betal for 5
Tilbudet gjelder til 31.desember 2014
KiiL Tromsø - Grønnegata 72-74
Hverdager 10 -18 Lørdager 10-16 - tlf. 40 00 54 45
www.kiil.no
Etabl. 1994