ansvar - EFA Elektro AS

www.efa.no
Vi har levert tavler til det norske markedet i mer enn 70 år.
Tavlesystemer og skap
Når alle brikkene stemmer, blir resultatet bra
For å legge press på oss selv til alltid å være i en god utvikling har vi valgt fire verdier å strekke oss etter.
Disse verdierne er; ansvarlig, nytenkende, fleksibel og kunnskapsrik.
Ansvarlig betyr at vi alltid skal levere som
avtalt, i tråd med krav og forskrifter,
ha respekt for kundenes tid og rette
opp eventuelle feil vi måtte gjøre.
Nytenkende innebærer at vi alltid skal søke
raskere, enklere og bedre løsninger, gjerne
i samarbeid med våre kunder og leverandører.
Fleksibel krever av oss at vi skal søke
å tilpasse løsninger optimalt etter kundens
ønske, og om nødvendig gå ut og finne
det vi eventuelt mangler.
Kunnskapsrik er selve grunnlaget for vårt
arbeid. Vi skal sette sammen team med riktig
kompetanse for hver enkelt oppgave, og
holde oss oppdatert på alt som skjer i faget.
Vi dekker hele energidistribusjonen
TAVLESYSTEMER
Gjennom et landsdekkende nettverk av tavlebyggere leverer vi alt fra små boligskap til pluggbare
industritavler, alt testet med utstyr fra de fleste leverandører av vern.
VERN OG SIKRINGSMATERIELL
Med noen av verdens største produsenter i ryggen har vi et av bransjens bredeste tilbud av løsninger.
PLUGGBAR INSTALLASJON
Pluggbar installasjon reduserer tidsforbruket ved installasjon med inntil 60 %, og sparer også tid ved
feilsøking. Dette er fremtidens løsning, med stor fleksibilitet for endringer.
STRØMSKINNER
Med strømskinner går installasjonen raskere og sikrere enn med tradisjonell kabling.
Brannsikkerheten bedres, prosjekteringen forenkles og det er enklere å utføre fremtidige endringer.
Vår kompetanse kan gjøre deg bedre
Som din leverandør er det vår oppgave å gi deg mulighetene til å utføre oppdragene
dine mest mulig sikkert, effektivt og lønnsomt – og det er viktig for oss at du lykkes.
For akkurat som du er avhengig av dine kunders tillit, er vi avhengige av at du stoler
på oss.
Hos Efa Elektro as bygger vi en kultur rundt verdiene kunnskap, ansvar, fleksibilitet
og nytenking. Det skal du merke i praksis.
Løsninger tilpasset ditt oppdrag
Efas prosjektavdeling er velkjent. Her finner du medarbeidere med tung
kompetanse innenfor faget. De er der for å hjelpe deg å finne den løsningen
som er optimal for akkurat ditt prosjekt.
Hvis det trengs lager vi gjerne noe spesielt
for deg. Vi trenger kun et enlinjeskjema
for å foreslå en løsning.
Våre folk i prosjektavdelingen har også ansvar og bred erfaring fra andre løsninger, som pluggbare kablingssystemer og strømskinner. Derfor har de lett for å se helheten i et prosjekt, og kan være til hjelp for å knytte elementene sammen til den beste
totalløsningen.
Vi er små nok til å være fleksible og store nok til å ha de ressursene som trengs for å ta effektivt hånd om store oppgaver.
Vår prosjektavdeling har bred kompetanse og hjelper deg til å utvikle optimale løsninger.
“Frihet til å velge”
”Noen ganger er det ønskelig å kunne spesialtilpasse løsninger, både når det gjelder
ytre mål og sammensetting av komponenter. Samtidig vil vi jo nødig gjøre prosessen
for kostbar og komplisert, og vi må ha dokumenterte og sertifiserte løsninger.”
”Efa gir oss muligheten til å dekke dette behovet på en veldig god måte. De samarbeider med fleksible produsenter som lar oss påvirke løsningen. For eksempel Elsteel,
som produserer på Sri Lanka der den tekniske kompetansen er helt på høyde, men
arbeidskraften er mye billigere enn i Europa.”
”Dette gjør at det meste kan skreddersys. Skap og dører kan knekkes og lages for
hånd til ønskede mål. Vi er ikke avhengige av store serier, men kan få laget tre-fire
skap til en helt normal pris. Vår erfaring er at heller ikke frakten er noe problem,
verken for tid eller kostnader.”
”Disse skapene er testet og sertifisert opp mot de fleste anerkjente typer av vern
og andre komponenter. Derfor står vi ganske fritt med hensyn til hva vi skal bruke,
selv i skap som vi har fått spesiallaget. Denne friheten er gull verd i mange
sammenhenger.”
Sigmund Langsjøen
Langsjøen Elektro as
Langsjøen Elektro AS er et profesjonelt
tavleverksted som ble etablert i 1991.
De er kjent for sin evne til å kunne løse
problemer raskt. For eksempel har de i sitt
mobile verksted en transportabel kobbermaskin som gjør dem i stand til å kappe,
hulle og bøye kobberskinner på stedet.
Tjuvholmen, Oslo
Dokumentert sikkerhet
Efa er aktivt engasjert i arbeidet med typetesting og normsetting i bransjen.
Vi har representanter både i nasjonale og internasjonale normkomiteer.
De gjeldende normene anbefaler at det benyttes typetestede systemer. Hvis du
bygger tavler etter våre anvisninger er det meget enkelt. Da kan tavlen nemlig
dokumenteres ved hjelp av våre typetester.
Tavlesystem inntil 630A:
• Typetestet med forskjellige vernfabrikat.
• Gode elektroniske prosjekteringsverktøy.
• Premonterte skruer for rask montering.
• Mulighet for delt tavle, for sakkyndige
og ikke sakkyndige.
Vår dokumentasjon er nå tilgjengelig på internett.
Kan du tegne det, kan vi lage det!
Helt fra starten i 1939 har Efa hatt stor kompetanse på tavlebygging.
Målet har alltid vært å kunne finne den løsningen som best balanserer alle hensyn
for kunden.
Ofte handler det om å kunne tilby et bredt spekter av ferdige tavleløsninger.
Vi representerer flere av de fremste tavleprodusentene i verden, med løsninger fra
0 til 7100A. Naturligvis er alle typetestet i forhold til de normer som gjelder.
Men noen ganger er behovene så spesielle at en standardtavle ikke gir den optimale løsningen. Det kan være spesielle krav til rustfrihet og syrefasthet, en uvanlig
størrelse eller sammensetning av komponenter. I slike tilfeller spesiallager vi gjerne
en løsning.
Send oss et enlinjeskjema eller en skisse, så vil vår prosjektavdeling kontakte deg
for å skreddersy et tilbud på løsning.
Vi kan også levere spesielle løsninger lokalt gjennom vårt landsdekkende partnerprogram. Våre partnere er frittstående tavlebyggere som samarbeider tett med
Efa.
Tavlesystem inntil 7100A:
• Typetestet i henhold til EN60439-1 og
EN61439 med forskjellige vernfabrikat.
• Mulighet for delt tavle, for sakkyndige
og ikke sakkyndige. Dekker alle formkrav.
• Kan leveres med faste plater, pluggbare
plater og fullt uttrekkbare skuffer.
• Premonterte skruer for rask montering.
• Vedlikeholdsfritt skinnesystem.
Nyinstallasjon i boliger
Vårt tilbud til nyinstallasjon omfatter alt fra 1 raders boks til komplett boligsentral.
Med eller uten svakstrømsfelt, med eller uten målerplass, eventuelt ferdig prosjektert og bestykket hvis du ønsker det.
Bunnboksen kan leveres separat, så den kan monteres først. Rammer og tilbehør
kan leveres senere etter behov, eventuelt som komplette tilbehørspakker.
Våre boligskap er typetestet iht EN60439-3. (For boligsentral inntil 125A).
Våre avdelinger for prosjektering og for montasje tilpasser prosjektet slik du ønsker.
ESK Plus:
Tradisjonellt sikringskap. Testet for inntil
80A hovedsikring.
Sikringskap med svakstrømsfelt.
Finnes både som 2 og 3 rader.
Rehabilitering i boliger
Efa har etterhvert blitt en ekspert på levering av løsninger for rehabilitering av
boliger. Vi har de beste og de fleste løsningene som finnes i markedet i dag.
Alt fra den enkle S1 skinnen med ADS avdekning, til komplette rehabiliteringsrammer for sikringskapet. For borettslag som skal rehabiliteres har vi løsningen,
og spesiallager løsninger for fronter.
Rehabiliteringsramme.
“Topp service - døgnet rundt”
”Vi bruker Efa til nær sagt alt vi leverer av sikringsskap og tavler til boligblokker og
hus, som er en stor del av jobben vår. Når det skal rehabiliteres i bygninger der folk
bor eller der det drives næringsvirksomhet er det jo viktig at vi får det som trengs
når vi trenger det, og her har vi svært gode erfaringer med Efa.”
”Den daglige kontakten og servicen er veldig bra. Vi får alltid gehør for det vi ønsker,
selv om det ofte er på kort varsel og på ukomfortable tidspunkter. Vi har 24-timers
vakttelefon hos oss, og rykker ut når det trengs – uansett. Og da haster det som regel,
alt stopper jo når strømmen går.”
”Vi hadde for eksempel et tilfelle med en boligblokk i Iladalen, der inntaksbryteren
gikk ved ett-tiden om natten. Det var midt på vinteren og kaldt. Vi trengte en ny
bryter, og noe teknisk informasjon. Vår kontakt hos Efa sto opp midt på natten, dro
på lageret og hentet ny bryter til oss. Vi har ikke noen skriftlig avtale som forplikter
Efa til å yte slik døgnservice, men de gjør det altså likevel. Det setter både vi og
de 200 som bor i denne blokken stor pris på! ”
Rune Lorentzen
Elektro Sivert Installasjon AS
Elektro-Sivert Installasjon AS er bransjens
TV-kjendiser – kjent for mange fra Bygg
& Bedrag på TV3 og Sinnasnekker´n på
TVNorge. De 35 medarbeiderne har god
pågang av små og store oppdrag i Osloområdet, og mange av dem dreier seg om
rehabilitering.
Den beste tekniske løsningen
til den beste prisen
Samarbeidet med Elsteel siden 2002 har gjort det enklere for oss
å få den posisjonen vi ønsker å ha som en ledende leverandør til
det norske markedet. I Norge representerer vi også GE og
i kombinasjon med Elsteel kan vi tilby et komplett utvalg
til tavlebyggere.
I en bransje som preges av rask utvikling og store endringer er det godt å ha
et utvalg med stor fleksibilitet der alt er grundig dokumentert, og som er åpent
for stadige forandringer og forbedringer.
Tavlesystem inntil 630A:
• Typetestet med forskjellige vernfabrikat.
• Gode elektroniske prosjekteringsverktøy.
• Premonterte skruer gjør det raskt
å montere.
• Mulighet for delt tavle, med sakkyndig
og usakkyndig felt.
Alle delene i tavlesystemet er forberedt for hurtig montering, det gjør dem enkle
å montere på kort tid. Alle skruer sitter ferdig plassert på riktig sted, de skal bare
trekkes til med riktig moment en gang for alle.
Elsteel er et uavhengig modulært tavlesystem, som er typetestet med forskjellige
vernfabrikat. Tilpasningsmulighetene er enorme – send oss et enlinjeskjema, så
foreslår vi en løsning for deg!
Fullt uttrekkbar enhet muliggjør bl.a.
fjerning av en skuff med full spenning
på resten av tavlen.
”Enormt fleksibelt og
produktuavhengig”
”Elsteel følger mer med i tiden enn mange andre produsenter, spesielt når det
gjelder dokumentasjon, tester og utvikling. Dokumentasjon er alltid viktig, men for
et sykehus er sikkerhet naturligvis helt kritisk, og Elsteel tar dette virkelig alvorlig.
Det gir oss den tryggheten vi som tavlebygger må ha for å levere til en slik kunde.”
”En annen grunn til at vi valgte Elsteel er fleksibiliteten. Den er enorm, spesielt
i kombinasjon med Efa som leverandør. Efa er en oversiktlig og kompetent
organisasjon som er lett å samarbeide med. De skjønner hva problemstillingene våre
er og klarer alltid å få på plass det vi trenger, selv når vi må få noe spesiallaget.”
”Elsteel leveres også som et pluggbart tavlesystem. Kombinasjonen av dette og
at det er et vernuavhengig tavlesystem som er testet med utstyr fra flere
leverandører gir enorme fordeler for en kunde som har spesielle krav, slik som
Haukeland Sykehus. Vi kan rett og slett bare sette inn det som skal til.
Det er enkelt med Elsteel, siden byggemålene her kan varieres også i høyden.”
”En praktisk fordel med Elsteel er at systemet benytter standard strømskinner
også for det pluggbare systemet, spesialskinner er ikke nødvendig.
Med alle de fordelene systemet gir opplever vi Elsteel som en løsning som også
er konkurransedyktig på pris.”
Jørgen Almelid
Bergen Elektrotavler AS
Bergen Elektrotavler AS er en ledende
tavlebygger i Bergensdistriktet, med
engasjement i mange store prosjekter.
De har blant annet levert noen store
installasjoner til Haukeland Sykehus, hvor
Elsteel var et naturlig valg.
På et sykehus må sikkerheten være optimal. Grundig dokumentasjon og testing er viktig i forkant av en leveranse.
Et produktuavhengig tavlesystem gir store fordeler for kunder med spesielle krav.
Imagination at work!
Det mellomstore tavlesystemet SIP20:
Efa har i mange år hatt et nært samarbeide med GE og sammen har
vi utviklet og patentert et tavlesystem for mellomstore tavler.
Dette systemet er basert på Efa sine patenterte gulvskap, type Instalett 2000 og
GE sitt avdekningssystem SIP20. SIP20 systemet tilfredstiller kravene i tavlenormen EN60439, og er typetestet opp til 1250 A. SIP20 består av få deler for at
montasjen skal gå raskt og effektivt.
Alle effektbryterplater og avdekninger leveres som ferdig pakkede kit, slik at det er
enkelt å identifisere og montere riktig plate på rett sted.
Send oss et enlinjeskjema og du vil motta et tilbud på en komplett tavle.
Det eneste du må gjøre er å montere. Det følger med tegning, montasjeanvisning,
stykklister og all annen dokumentasjon du trenger for å bygge en tavle.
Til og med et forslag til en samsvarserklæring følger med.
GE ble grunnlagt av Thomas Alva Edison,
og er et av verdens største industrikonsern. GE er Efas leverandør av alle
typer vern. Fra den minste automatsikringen, til den største luftbryteren
med intelligent vern.
”En meget prisgunstig
løsning i mellomskiktet”
”Helt fra vi startet opp i 2001 har vi brukt kombinasjonen av Instalett skap
og SIP20 avdekking i en rekke installasjoner, og har veldig bra erfaringer.
Vi opplever dette som et svært godt system i forhold til mange konkurrenter.”
”SIP20 er veldig fleksibelt i forhold til styrke. De fleste sammenlignbare løsninger
stopper på 630 ampere, mens dette kan brukes helt opp til 1250. Dermed blir det
en meget prisgunstig løsning når det er behov for et system i mellomskiktet.”
”Siden dybden er fleksibel og kan bygges opptil 60 cm er det alltid god plass
til kabler, samleskinner og annet. Det er lett å distribuere til komponenter.
Ved behov kan det enkelt bygges ut med flere skap ved siden av.”
”Vi er veldig fornøyd med det samarbeidet vi har med prosjektavdelingen hos Efa.
De følger opp og holder det de lover, gir oss god service og raske svar. Vi opplever
det som en mer dynamisk organisasjon enn den mange andre leverandører har.”
Hjalmar Roald
Møre Kontakt AS
Møre Kontakt AS er en uavhengig og
frittstående tavleprodusent. Siden starten
i 2001 har de hatt en fin vekst, og de er i
dag en av distriktets ledende innen tavler
til landbasert installasjon og industri.
De har også store leveranser til skip og
offshore.
Med GL Germanischer Lloyd, har ELSTEEL nå de 6 viktigste sertifikatene for skipsindustrien.
1. Lloyd’s Register - LR.
2. American Bureau of Shipping - ABS.
3. Russian Maritime Register of Shipping - RS.
4. Bureau Veritas - BV.
5. Det Norske Veritas - DNV.
6. Germanischer Lloyd - GL.
På skip og i offshorevirksomhet er kravene til kvalitet kompromissløse.
Dine utfordringer er vårt ansvar
Med høy kompetanse, en fleksibel organisasjon og produkter fra ledende leverandører
er vi klare for å løse de oppgavene du gir oss. Vi er ikke fornøyde før du er fornøyd!
Våre produkter dekker hele energidistribusjonen
Efa Elektro as
Skiveien 123, postboks 593, 1411 Kolbotn, Norway
E-mail [email protected] www.efa.no
Tlf +47 66 81 24 00
Fax +47 66 80 04 78