Kroppen din snakker til deg - lytter du?

Ernæring
Ernæringskiropraktoren tar utgangspunkt i at plager
og sykdom oppstår som en konsekvens av et uriktig
kosthold, mangel på livsviktige næringsstoffer og en
svært belastende hverdag. Du vil få en grundig analyse
av dine symptomer, ernæringsvaner og hvordan
kjemiske stressorer virker inn på din generelle livsstil,
før det utarbeides en nøye tilpasset ernæringsplan for
deg.
Trening og idrett
Trening- og idrettskiropraktoren vil gi deg ny forståelse
av hva som må til for å opprettholde en sterk, smidig og
velfungerende kropp. Det blir lagt vekt på å lære deg
gode øvelser og tøyningsteknikker for at du skal kunne
utvikle en sterk kjernemuskulatur samtidig som du
opprettholder god bevegelighet i kroppen. Du vil også
få ny kunnskap om de mest vanlige idrettskadene og
hvordan du kan forebygge disse i din idrett.
Mor og barn kiropraktikk
Vi følger opp både deg og barnet ditt før, under og
etter svangerskapet. Det skjer store endringer med mor
og barn underveis i et svangerskap og det er svært
viktig at du som mor er best mulig forberedt til den 9
måneder lange reisen. Vi kan hjelpe deg med riktig
behandling og veiledning innenfor psykisk, kjemisk
og fysisk helse. Du vil lære mer om hva kroppen din
trenger av hensiktsmessige næringsstoffer, trening og
restitusjon. Du vil også lære å bli flinkere til å lytte til
kroppens behov og ta de nødvendige forhåndsreglene
for å opprettholde en god livsstil gjennom
svangerskapet.
VÅRE MEDARBEIDERE
FREDRIK ØRBECK-NILSSEN
KIROPRAKTOR & COACH
ANNIKEN ØRBECK-NILSSEN
KIROPRAKTOR & ERNÆRINGSTERAPEUT
FREDRIK SOLBERG-KNUTSEN
TRENING- OG IDRETTSKIROPRAKTOR
Bedrifter
Vi jobber med ulike bedrifter både innen forebyggende
fysisk behandling, ernæring og mental coaching.
Massør
Jobber i tett samarbeid med kiropraktorene og
hjelper deg til å frigjøre og bearbeide spenninger
i muskulaturen. Du vil føle deg mer avslappet, mer
bevegelig, sterkere og ha mer overskudd til å mestre
hverdagen.
Velkommen til oss!
VEGARD ASDAL
MASSØR
KIROPRAKTORKOMPANIET
Fekjan 13 | 1394 Nesbru | tlf: 66 98 09 00
G.M. Brydes vei 2 | 1390 Vollen | tlf: 48 88 54 36
www.kiropraktorkompaniet.no
Kroppen din snakker
til deg - lytter du?
Vår visjon
Kiropraktorkompaniet ønsker å være en ledende
ambassadør innenfor helse og livsstil i Asker og Bærum.
Våre kjerneverdier
«LIV» = Livsstil - Inspirasjon - Visdom
• Livsstil - handler om å leve et balansert liv i fysisk,
psykisk og kjemisk velvære
• Inspirasjon - handler om å leve med mening og lyst
• Visdom - handler om å forstå og få en dypere innsikt i
livet og ens egen kropp
vår Misjon
Kiropraktorkompaniet inspirerer, behandler og veileder
individer, familier, lag, bedrifter og organisasjoner til
økt velvære (helse og livsstil) og forbedret livskvalitet.
Vi vil gi klientene våre en ny forståelse av hva kroppen
egentlig prøver å formidle til oss når vi har vondt
(symptomer og plager) og hva som bør gjøres for å bli
frisk igjen.
Kiropraktorkompaniet ble opprettet fordi vi ønsker å
gi våre klienter et unikt og spissformulert tilbud. Vi
er i dag flere kiropraktorer med spesialkompetanse
innen psykisk, fysisk og kjemisk helse. Vi legger
vekt på et tverrfaglig samarbeid for å optimalisere
behandlingen for den enkelte, og kan tilby et bredt
behandlingsopplegg.
Kiropraktikk
Hva tilbyr vi?
Ordet kiropraktikk betyr å praktisere med hendene (Chiro
= hånd, gresk). Kiropraktikk har siden sin opprinnelse i
1895 (av Dr. D. D. Palmer) vært brukt til å gjenopprette
forbindelsen i nervesystemet ved hjelp av raske og presise
håndgrep. Kiropraktoren er svært kompetent i å bryte opp
fastlåste mønster (stivheter/blokkeringer/subluksasjoner)
slik at våre “indre” og selvhelende krefter kan fungere til sitt
ytterste potensial.
1.Akutt kiropraktikk (corrective care) - Symptom­
lindrende behandling og veiledning for akutte
lidelser (nakkekink, torticollis, skjev rygg, kjeve­
låsning, ribbeinslåsninger, forstuvinger/ forstrekninger (nakke, rygg, skulder, albue, hånd­ledd, fingre,
hofte, kne, ankel og tær)), overanstrengt/anspent
muskulatur, krystallsyken og andre akutte problemstillinger.
Hva gjør en kiropraktor?
Vi tar alltid en grundig sykehistorie av tidligere og
nåværende helserelaterte smerter og plager. Det
gjøres videre en grundig undersøkesle av nerve,
muskel- og skjelettsystemet, samt en kartlegging av det
totale stressnivået før behandling- og veiledningsplan
utarbeides.
Vi benytter oss av raske, presise kiropraktiske
håndgrep og veiledningsteknikker for å lindre og
forbedre områder med nedsatt bevegelse i kroppen.
På denne måten vil man lettere kunne gjenopprette
normal balanse i nerve, muskel- og skjelettsystemet.
Vi ønsker at hver enkelt skal ta en aktiv del i
optimaliseringen av egen helse og vil derfor gi råd og
øvelser underveis for å oppnå dette.
Hvorfor velge oss?
• Vi tenker helhetlig og innehar stor kompetanse innen
helse
• Gir rask smertelindring og funksjonell bedring
• Få bivirkninger og rask fremgang
• Vil hjelpe med å redusere stress
• Gir deg energi og overskudd, samt økt livskvalitet
• Forebygger kroniske (langvarige) symptomer og
plager
• Gjenoppretter kommunikasjonen i nervesystemet
• Øker den enkeltes bevissthet i forhold til egen kropp
• Opptatt av forskning og faglig utvikling
2. Livstilsforbedrende kiropraktikk (adjustive care).
Livstilsforandrende behandling og veiledning av
alle nerve-, muskel- og skjelettlidelser. Dette er
oppfølgningen for deg som til stadighet sliter med
tilbakevennende smerter og plager i livet. Her legges det vekt på å kartlegge hva som er den eller de
virkelige årsaken(e) til dine problemer (fysisk, psykisk og kjemisk) før det blir utarbeidet en individuelt
tilpasset behandlings- og veiledningsplan.
Coaching
Kiropraktorcoachen bruker en rekke metoder for å
stimulere deg til å tenke nytt og løsningsorientert
på tilværelsen og din helse slik at du skal bli mer
bevegelig både fysisk og mentalt.
Du vil blant annet:
• Bli inspirert til å ville forbedre din nåværende helse
og livsstil
• Forstå hva stress er og hvordan det påvirker organismen vår
• Få mer fokus, struktur og mental klarhet
• Få mer fysisk og mentalt overskudd
• Effektivisere tiden din enda bedre
• Lære deg å kommunisere bedre med deg selv og
andre
• Forstå deg bedre på kroppens språk
• Bli utstyrt med hensiktsmessige redskaper for å
forebygge kroppslige smerter og plager