Slik bruker du din nye pc - St. Olav videregående skole

Østfold
FYLKESKOMMUNE
2014-2015
Slik bruker
du din nye pc
Installere programmer på PC
-en
gsportalen
Utdannin
rktøykasse
- din digitale ve
g
ettsiden for de
n
r
e
n
le
a
rt
o
p
Utdannings
ld.
r lærling i Østfo
som er elev elle
av digitale lære
g
lin
m
sa
n
e
u
r,
Her finner d
leksika, ordbøke
r,
ke
n
le
ge
ytti
bøker, n
skolehjelpemidler i
re
e
fl
g
o
r
te
e
n
nyh
ingsportalen ka
n
n
a
td
U
å
P
.
n
hverdage
ditt
ed på fraværet
du også følge m
og karakterer.
o,
ning.ostfoldfk.n
n
a
td
u
å
p
n
in
Gå
r!
ledagen din de
og begynn sko
PC-en er klargjort med progra
mmer du skal
bruke til skolearbeidet ditt. Vil
du for eksempel bruke iTunes, kan du
enkelt installere det, og mange andre pro
grammer selv.
Gjør følgende: Klikk på Startmenyen\ Alle
programmer\ Microsoft System
Center
2012\ Programkatalog. Velg Ka
tegori, eller
søk etter det programmet du
vil installere.
Klikk deretter Installer og ven
t til du får
beskjed om at programmet er
installert.
Informasjonssikkerhet
gring i
a
l
g
u
Tryg
rer d
g
et la din –
d
i
e
earb atalogen tater,
Skol
mek
agno
hjem det er f t, bilder
n
s
ente ver, tek ik at det
a
l
g
opp ideo – s dersom .
v
r
eller ret trygt robleme
g
p
er la din får
n
PC-e
Sett opp skole-e-posten på
telefonen din, slik at du får
beskjedene fra lærerene dine
direkte på mobilen. Dette
kan du få hjelp til av skolens
brukerstøtte (IT-avdeling).
g:
rin
Tips til sik
lig.
itt hemme
d
t
en
e
d
r
o
s
s
u går fra d
d
r
fø
• Hold pa
n
e
se maskin
er kjent
lå
m
å
o
k
s
s
r
u
e
H
d
•
ttste
g unna ne
ikkerheten
s
s
n
jo
s
• Hold de
a
m
ned
dre infor
g, porno,
n
li
for å utfor
b
m
a
g
illSider,
(online sp
olde ider, osv).
kan inneh
r
lastningss
o
r
t
u
d
k
ost som
være forsø
r
• Slett e-p
e
ll
e
g
g
vedle
skadelige
g.
på phishin
Lesehjelp
Du kan få PC-en til å lese dine egne og andres tekster ved hjelp av
programmet Voxit Budgie. Programmet kan blant annet lese tekst
direkte fra nettleseren, og du kan lagre teksten som MP3-filer
som du kan spille av i din musikkspiller eller smarttelefon senere.
Du har selv ansvar for å ta kontakt med skolens brukerstøtte
(IT-avdeling) dersom du oppdager små eller store feil med PC-en din.
Du kan ta kontakt alle skoledager. Husk at PC-en og sekken skal leveres
tilbake i orden.
Personopplysninger
Når du begynner på skolen blir du tatt bilde av.
Bildet og andre nødvendige skolerelaterte
personopplysninger om deg vil bli benyttet for å
lage skolekortet ditt, og for å få tilgang til skolens
dataprogrammer. Østfold fylkeskommune
behandler personopplysningene om deg etter
Personopplysningslovens bestemmelser;
Lov om personopplysninger, §8, f.
Har du spørsmål? Henvende deg til:
Østfold fylkeskommune, IT-seksjonen
Postboks 220, 1702 Sarpsborg
Mobiltelefoner, nettbrett og datamaskiner inneholder mye
privat informasjon om både deg og dine kontakter. Kanskje
lagrer du også opplysninger i en nettsky (slik som Dropbox,
iCloud eller lignende)? Dersom uvedkommende først får
tilgang til personopplysningene dine, kan de stjele identiteten din eller bruke opplysningene på måter som kan være
svært uheldig for deg. Det er derfor veldig viktig at du sikrer
enhetene og opplysningene så godt du kan.
Har du smarttelefon?
Trenger du hjelp?
Lurer du på n
år
bussen går?
Da kan den n
ye
appen fra Østf
old
kollektivtrafi
kk
hjelpe deg.
Finnes både
for
iPhone og A
ndroid,
og er helt gra
tis.
eller på e-post til [email protected]
Brukernavn og passord
Du har fått tilsendt SMS med
informasjon om bruker-navn,
og hvordan du oppretter ditt
personlige passord. Dette
skal brukes til å få tilgang til
PC-en, utdanningsportalen
og dataprogrammer. Du
finner mer informasjon på
passord.ostfoldfk.no
Kulturkortet KODE
Med kulturkortet KODE får du
rabatt
på nesten alle kulturtilbud i Øs
tfold.
Alle mellom 13 og 25 år i Østfo
ld kan
få kulturkortet KODE gratis. Me
d kortet får
du rabatter på alt fra konserter
og festivaler
til kino, teater, dans, sportsarr
angementer,
badeland m.m. Les mer på ku
lturkode.no.
Du kan også laste ned KODE-ap
pen. Finnes
for både iPhone, Windows og
Android,
og er gratis!
Bruk skolekortet ”overalt”
Skolekortet er et bevis på at du er elev ved
en av de videregående skolene eller lærling
i Østfold. På skolebiblioteket kan du låne
bøker, lydbøker og filmer med skolekortet
.
Hvis du har rett til fri skoleskyss, bruker du
skolekortet på skolebussen. Hvis du ikke
har fri skoleskyss, kan du bruke skolekortet
som et ordinært busskort.
Du kan også bruke skolekortet som kulturko
rtet KODE.