Viltkamera informasjon med tips og råd fra Winge Våpen AS.pdf

Kort informasjon med tips og råd fra Winge Våpen AS
Velg rett viltkamera med MMS og velg rett teleleverandør/SIM-kort pluss endel andre
råd og tips fra erfarne brukere
Viltkamera med MMS/GPRS er blitt meget populære og brukes blant annet av jegere, viltforvaltere, forskere og
til overvåkning av eiendom.
Vi gir deg her noen tips og råd vedrørende hva bør du vite og tenke på før du kjøper deg et MMS/GPRS
viltkamera. Vi legger også med - i kortform – noen enkle tips og råd som medfører at ditt viltkamera varer lenger
og fungerer bedre samt at vi forklarer litt om en del nyere viltkamerafunksjoner som er gjengangere på telefon
og i email til oss.
1. Velg viltkamera med standard IR ("vanlig" IR blits) lys hvis du ønsker best bildekvalitet på
nattbildene, men husk at standard IR lys er synlig for menneske øye hvis man står i rett posisjon og ser
rett inn i kamera – pga brytning over mot synlig rødt lys. De fleste pattedyr ser IR lyset som hvitt.
Viltkamera med standard IR kan brukes til de fleste viltslag, men vi har sett at rovvilt i områder med
mye jakt og også hjort i områder med «billys-krypskyting» er nervøse på IR lyset. Man skremmer viltet
minst med kamera montert når 90 grader på bevegelsesretningen. Rev på åte er blant de mest vare dyr.
Monter kameraet høyt slik at det ser ned på åtet og bruk timeout/sovetid/delay på 15-20min og kun
enkeltbilde. Bruk på jerv, rev og sky hort gjerne Black IR – Se under Punkt 4.
2. Vil du ha fargebilder om natten og absolutte bevegelsesuskarpe bilder er det ingen vei forbi
viltkamera med Xenonstrobe som Cuddeback. Ingen xenonkamera har MMS funksjon per 20.03.2013,
men det vil komme en Reconyx modell med LED-hvitlys og MMS – når er uklart. Vi leggere det ut når
det er testet og godkjent for salg av oss i Winge Våpen AS. Hvitlys-LED gir fargebilder om natten for
f.eks gaupeidentifikasjon, men det er fare for bevegelsesuskarphet pga mye lenger lukkertider enn for
Xenonlys (Moultrie hadde tidligere en hvitlys IR-modell).
3. Viltkamera med standard IR brukes i hovedsak til viltarter som elg, hjort, rådyr, gaupe, mår, hare og
fugler. Bilder tatt med "vanlig" IR blits gir bedre kvalitet på nattestid og lenger rekkevidde på
«blitslyset», mens på dagtid er det naturlig nok ingen forskjell. Gode kamera er b.a. Wingcam I og II.
Normalt er dyr med lite jaktpress ikke redd for hverken Xenon eller normal IR-LED «blits» - dette
gjelder i Norge, Sverige, Tyskland som i Afrika i våre tester.
4. Velg viltkamera med Black Led (totalt nedblendet IR-LED ”blits”) i kombinasjon med mer langbølge
«usynlig» IR-LED «blits» hvis du ønsker minimal forstyrrelse av skye luringer som normalt ville
reagert negativt på "vanlig" IR blits. Dette er kamera som passer godt til overvåkning, da Black LED er
totalt 100 % nedblendet mot brytning mot rødlys i diodene, og ofte i kombinasjon med ekstra
langbølget IR - er dette dermed usynlig for blant annet menneskeøyet! Gode kamera finnes i UM
serien, Moultrie og fra Reconyx. NB! IR-lyset er dog fortsatt synlige for dyr (som hvitt lys), men
forstyrrer en del mindre enn vanlig IR-LED «blits». Fjellrev, Jerv, ulv og rev på åte i områder med mye
jakt er opplagte kandidater for Black IR.
5. Viltkamera med Black Led gir noe svakere bildekvalitet på nattestid, men stort sett gir det gode nok
bilder ut til rundt 7-12 meter og c. 15-17m på snø/rim/is og med trær i bakgrunnen som reflekterer IR
lyset. Behøver du i perioder mer IR lys – bruk vår Slaveblits med opp til 90 IR-LED dioder. Denne gir
lys ut til c 30m og passer alle IR-kamera.
6. Batteri: NB! Det beste for MMS kamera utelukkende litsium/litium batterier eller eksternt batteri.
Dette pga. høyt strømforbruk under sending av MMS/prosessering/deteksjon.
a. De fleste MMS kamera kjører 6V, men sjekk!!
b. Kabler finnes fra Winge, men du kan behøve en overgang på pluggen fra Clas Ohlson
c. Winge selger solcellepanel med ladespenningsregulator og innebygget batteri for 12V og
solcellepanel for 6V (som må tilkoples 6V batteri).
d. Litium er best for alle viltkamera i kjølig vær. Dårlige batterier gir dårligere deteksjon av vilt,
færre bilder, feilfunksjon og f.eks video som ikke saves til SD kortet osv. – listen er meget
lang.
7. Valg av teleleverandør: I dag er det slik at man har mange å velge mellom, men det er helt klart
enkelte teleleverandører som leverer mer stabile MMS tjenester enn andre og vi (Winge Våpen AS) har
best erfaring med Telenor og Netcom. Enkelte andre operatører som leier av Telenor/Netcom gir ikke
alltid stabil overføring – kanskje når det gjelder som mest. MMS kamera forsøker bare å sende en gang
per trigging – de køer ikke bilder ala SMS systemer!
a. Vi garanterer ikke funksjon på MMS kamera for annet enn Telenor/Netcom
b. Sjekk ut hva som fungerer best i ditt område der du skal sette ut kamera, det vil uten tvil spare
deg for mye hodebry hvis du vet at eksempelvis Telenor har signaler der kamera skal oppføres.
c. Kan du ikke ringe ut fra et område med en vanlig mobiltelefon så kan du normalt ikke sende
MMS selv om SMS ofte kan sendes fra områder med marginal dekning
d. Test at kameraet faktis sender ut fra området ved å går foran kameraet og du skal da få MMS
bildet i lommen. Da får du også sett om kameraet står riktig og om du er fornøyd med
bildeutsnittet!
e. I overskyet vær kan marginale områder gi dekning som da ikke fungerer i klarvær.
f. Bruk vår løse antenne i områder med marginal dekning – de kan gi 30 til nær 50% økning i
signalstyrken!
8. Valg av SIM kort: Det du skal bestille hos din teleleverandør er standard SIM-kort (ikke mikro SIM
kort) og er det slik at din leverandør kan tilby deg tvilling kort, er ofte dette et godt og rimelig valg!
9. SIM kort og deaktiver av pinkode: Husk at noen teleleverandør har sperret muligheten for å
deaktivere pinkoden og er det slik at dette er status for den teleleverandøren du i utgangspunktet ønsket
å velge, må du dessverre finne en annen tilbyder, da pinkoden må deaktiveres for at MMS kamera skal
fungere.
a. Pass på at ditt abonnement faktisk er aktivert!
b. Pass på at ditt abonnement kan sende MMS! Billige alarmabonnement kan kun sende SMS.
c. Er du usikker – Test ditt nye kort i din mobiltelefon. Det er så enkelt å sjekke, er status at du
kan ringe muntlig samtale eller sende MMS/SMS er det OK.
10. Pris pr MMS og abonnements pris: Winge Våpen AS kan ikke svare på priser på vegne av
teleleverandøren – dette da prisbildet er i kontinuerlig endring.
a.
Dette er noe du må spørre din valgte leverandør om ved bestilling av SIM kort, men gi
informasjon om at det skal brukes i viltkamera og at den kun skal sende datatrafikk slik at
kundebehandleren kan finne rett mobilabonnement til ditt bruk.
2
11. Pass på at din valgte teleleverandør aktiverer SIM kortet og husk at du må deaktivere pinkode.
Deaktiver pinkoden via din mobil, ofte finner du dette valget i menyen på din mobil i mappen under
«telefon» og «sikkerhet» eller annen mappe der du kan forandre på pinkoden.
12. Bestiller du viltkamera ferdig programmert via Winge Våpen AS, trenger vi ikke ditt SIM kort, men
vi trenger navnet på din valgte teleleverandør, telefonnummeret eventuelt e-post adressen kamera skal
sende bilder til, hvor ofte du vil at kamera skal sende deg bilder og maks antall bilder pr døgn.
a. Normalt velger vi oppsett med ett bilde og sovetid/delay 3min slik at kameraet rekker å sende
bilder ut før neste sending. Dette gir best funksjon om dekning er litt middels.
b. I områder med god til full dekning kan man kjøre for eksempel burst=3bilder. Du får da
normalt ett bilde til mobiltelefon/PC per trigging og to ekstra bilder lagret på SD kortet.
c. Du setter ditt ferdigaktiverte SIM kort som du også har fjernet PIN på via din mobiltelefon –
inn i viltkameraet og skrur det på. Det vil da virke som det skal.
13. SD kortet bør være 8GB SanDisc eller større.
a. De fleste MMS kamera og viltkamera i dag har ikke internt minne. Alt lagres på SD kortet.
Normal hastighet er nok- dvs. du behøver ikke dyre raske kort.
b. Husk at normalt ligger bilder og styrings fil på SD kortet. 8GB gir deg c 7500 bilder. Disse
ligger i en DCIM folder.
c. MMS kameraet lagrer høyoppløselige bilder på SD kortet og sender maks 300kb bilder som
MMS via GSM systemet.
d. Du kan slette biler fra DCIM folderen uten å slette noe i styringsfilen.
e. Ikke bruk gamle SD kort i MMS kamera eller andre viltkamera. Dediker ett eller to SD krot til
hvert kamera. Winge har normalt markedets rimeligste SanDisc kort.
f. Må du bruke SD kort fra annet kamera - Ikke bytt om uten å formatere.
14. Nye Panda er et kamera som du kan sende SMS til og trigge bilder som da blir tatt med en gang
uavhengig av detektor. Dette medfører at du kan fjernstyre kameraet. De vil samtidig fungere som
vanlig viltkamera med detektor. Dette kameraet har en god og rask prosessor og fungerer meget godt,
men har kun 8 AA batteri mot normalt 12 i UM serien og en del svakere IR-LED «blits» men dette
holder i masser til vanlig bruk på avstander opp til 7-12m. Bruk normal UM med 40 IR-LED dioder om
du ikke behøver SMS styring.
15. Aktivperiode: De fleste viltkamera kan settes til å ha en aktiv-periode og tar da ikke bilder f.eks om
dagen på reveåte da det gjerne er masse kråkefugler der. Man sparer seg da mange MMS`er. Man velger
da typisk aktivperiode fra kl. 17 til 08.
16. Tidsstyrt opptak – Time Laps/Plot: En del viltkamera kan ta bilder på forhåndsdefinerte tidspunkt.
Dette skjer da uavhengig av detektorutløsning. Vanlig syntaks er starttidspunkt og stopptidspunkt og
antall sekunder eller minutter mellom bildene. Wingcam II TL, Reconyx og UM serien har dette
(Wingcam kan også kjøres i kombinasjonsmodus dvs detektor+TL). Noen kamera tar enkeltbilder med
sekunders mellomrom som også kan kjøres som en Plot-film – gjerne med objekt gjenkjennelse som
stopper filmen når f.eks en elg går over åkeren/bøen Moultrie serien har denne funksjonen. TL gir
mulighet for å ta bilder av dyr på en åker/bø/vidde på lange hold.
3
17. Litt om lovlighet: Normal bruk av viltkamera utløser ikke normalt krav om tillatelse fra Datatilsynet.
Det er snakk om foto og ikke lydopptak eller video - og med formål dyr og ikke overvåkning av
mennesker. Normalt kan ei heller mennesker kjennes igjen på f.eks nattbilder om de går forbi på mer
enn 5m hold.
a. All bruk av viltkamera krever i Norge markeiers/grunneiers tillatelse.
b. Ikke sett kamera til sjenanse for folk. Ikke fotografer offentlig vei/sti – steder der folk ferdes og
vil være usjenert. Ikke provoser med uvettig bruk – Vi har alle her et ansvar!
c. Privat eiendom kan skiltes med Videokameraskilt og kamera satt slik at ikke naboens eiendom
overvåkes. Mange av våre kunder sikrer anleggsmaskiner/pumper/båter mot vandalisme og
tyveri – ikke minst vedlager og hus og hytter.
d. Mange bruker MMS kamera i hytter og hus – dette er utmerket eiendomssikring og mange
forsikringsselskap gir avslag i premien ved slik sikring.
18. Litt om å ta vare på kamera:
a. De fleste bruker i overvåkningssammenheng Hus/Bearsafer som er låsbare stålkasser for
viltkamera. Disse skrues på trær/vegger og viltkameraet plasseres inni før det hele låses.
b. Plasser en planke over kameraet eller bruk et «hus» dvs. slike vi selger eller lignende for å
hindre at det er snø/regn på linser.
c. Linser med tåke gir ikke gode bilder og snø på IR detektoren gir ikke trigging av bilder!
d. IR-detektoren er også en LINSE! Dugg på IR-Fresnellinsen gir ikke bilder når dyret går forbi!
e. Is og snø er ikke bra på pakninger og alt fryser sammen.
f.
Tørk av kamera før du åpner det slik at vanndråper ikke kommer innenfor gummipakninger.
g. Ved regn, yr, snøfall eller høy luftfuktighet må aldri viltkamera under noen omstendigheter
åpnes i «friluft» for å bytte minnekort eller batteri, mange viltkamera har blitt ødelagt grunnet
nettopp fuktighet og er status at du bare må bytte eksempelvis batteri, beskytt kamera så godt
du kan med eksempelvis paraply, sett deg i bilen eller annen god løsning for å beskytte
kamera.
h. Pakninger ettersees og rusk og lav fjernes – bruk litt silikon for gummilister for biler.
i.
Bruk tørkepakninger inni viltkameraet – Winge selger slike – denne suger til seg fuktig luft.
Husk kameraene er vanntette men ikke gasstette. Fuktig luft kommer inn og kondenserer og gir
fuktskader – slik skade gir missfunksjon/feilfunksjon.
j.
Ta in kamera og lagre det åpent hver 2-3mnd for å få ut all fukt. Da varer det lenger.
k. Nok er strøm alfa og omega for optimal funksjon – bruk gode batterier eller litium batterier
eller eksternt for kulden. Må du bruke alkaliske så bruk ikke billigbatteri – De holder ikke til
funksjon i kulde. Bruk utelukkende Engergixzer/Duracell/Texus fra Winge.
Winge Våpen AS 2013 - www.wingevapen.no – [email protected] Winge Våpen AS 2013
4