ISA Parkour Academy Info.pdf

Registreringsskjema for deg som skal trene ved
Parkour Akademiet på Verket i Moss
BLO KKBO KSTAVER
Navn- mellomnavn og etternavn:
Telefonnummer:
Email:
Postadresse:
Postnummer og sted:
Alder:
ICE: In case of emergency- N æ rmeste pårørendes kontaktinformasjon
Navn og etternavn:
Tlf:
Navn og etternavn:
Tlf:
Email:
Email:
Velg medlemskap
5 – 10 år
Sett kryss:
10- 16 år
Sett kryss:
16 år og over
Sett kryss: 1 mnd ( 550.-)
1 mnd ( 750.-) 3 mnd (1100.-)
3 mnd (1200.-)
3 mnd (2100.-)
6 mnd (1800.-)
6 mnd (2100.-)
6 mnd (3800.-)
1 mnd ( 450.-)
Påmeldingen er bindende og starter fra den dato du signerer medlemskapet. Kursavgiften
vil under ingen anledning bli refundert.
Betaling
Betaling kan gjøres via faktura, kontant eller med visa ved ISA. Vennligst oppgi ønsket
betalingsmåte her:
Kontant (Gjøres på ISA)
Visa (Gjøres på ISA, fra neste uke av.)
Faktura (Gjøres pr mail eller på ISA.)
Postadresse: Verket 22, 1534 Moss Besøksadresse: Moss Verk 1, 1534 Moss Tlf. 91198986 © Copyright International Stunt Academy AS 2013 Email: [email protected] www.istuntacademy.com Timeplan
!!!!PARKOUR!ACADEMY
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Søndag
Tid
12:00
Åpen gym for alle
13:00
Åpen gym for alle
Åpen gym for alle
14:00
15:00
Åpen gym for alle
16:00
Åpen gym for alle
5 til 10 år
10 - 16 år
5 til 10 år
10 - 16 år Åpen gym for alle
17:00
5 til 10 år
10 - 16 år
Gruppetime
5 til 10 år
10 - 16 år Åpen gym for alle
18:00
19:00
10 - 16 år
Gruppetime
10 - 16 år
19:30
16 år og over Gruppetime
16 år og over
16 år og over
16 år og over
21:00
21:30
16 år og over
16 år og over
Medlmer
5 til 10 år
10 - 16 år
16 år og over
For alle
gym for alle
Åpen
Hver%søndag.
Ikke%medlem:%100.4
Medlem:%50.4
For alle
Gruppetime
Hver onsdag.
Max%20%deltagere%i%hver%gruppe,%første%20%som%melder%seg%på.
Gruppetimene%består%av%tekknikker%for%videreutvikling%i%parkour.
Vi starter
alltid treningene med oppvarming i felleskap og avslutter alltid med tøying i felleskap.
© International Stunt Academy AS 2013 Kontakt: 91198986 Adresse: Moss Verk 1, 1534 Moss
Kurskort
Du vil motta ett kurskort når du har valg medlemskap og vi har registrert dette.
Kiosk
Det vil komme en kiosk ved ISA om kort tid. Her kan du få kjøpt drikke, parkour sko, t-skjorter etc.
Nyheter
I fremtiden vil ISA publisere nyheter via facebook og nyhetsbrev.
Søk på følgende facebook sider for mer informasjon:
ISA Parkour Academy
ISA Studios
Postadresse: Verket 22, 1534 Moss Besøksadresse: Moss Verk 1, 1534 Moss Tlf. 91198986 © Copyright International Stunt Academy AS 2013 Email: [email protected] www.istuntacademy.com Visjon, målsetting & reglement
Velkommen til Norges første, råeste og et helt unikt urban innendørs parkour anlegg og akademi
ISA Parkour Academy vil inspirere og motivere barn, ungdom og voksne til å delta mer i fysiske
aktiviteter, lek og moro på en helsefremmede måte. ISA Parkour Academy ønsker i tillegg å skape
et større treningsmiljø innenfor stunt og parkour talent arena for både amatører og profesjonelle.
Derfor vil vi i 2014 åpne dørene for store internasjonale eventer, arrangement og anerkjente
gjester.
Event & arrangement utleie
Vil du feiere bursdag, ha julebord, Kick Off, teambuilding eller et arrangement ved ISA? Ta kontakt
for skjema, vi har spennende tilbud for store og små.
Teknikk
Gjennom parkour og freerunning trener du fallteknikk, refleksjonsteknikk, koordinasjon mellom ulike
muskler og kroppsdeler, presisjon, spenst, kondisjon, styrke samt lærer du forskjellige
klatreteknikker og akrobatiske triks både på bakkenivå og i luften.
Kontroll & Frihet
Gjennom Parkour vil du lære å kjenne kroppen din helt og fullt ut. Mer detaljert på åndeteknikk,
energi bruk, mykhet, eksplosivitet, smidighet, sperrer og andre grenser som du vil sprenge.
Utvikling
Mestringsfølelse og utvikling er nøkkelord her og det er her får man virkelig noe igjen for treningen.
Progresjon vil du merke så lenge du trener parkour, og etter bare 1 mnd av trening vil du merke en
stor endring i din balanse og motorisk kontroll. Parkour anlegget er bygget slik alle tre nivåer:
nybegynnere, viderekommende og avanserte kan trene på samme anlegg.
Verdi
Det ligger mye verdier i idretten, en stor del av det er det fysiske, men du vil også etter hvert lære å
kjenne den mentale verdien av Parkour samt den sosiale delen av å dele interessen med andre som
vil være til en god støtte hele veien gjennom din utvikling. Vi vil også prøve å fange den verdien og
de gode minnene som skapes gjennom parkour miljøet ved å fotografere og filme noen av
treningsøktene og lage små filmsnutter av de.
Inspirasjon
Det er inspirerende å se noen i action med parkour og freerunning. Parkour er et tilbud som alle er
velkomment til å kan delta på! Vi vil bygge og søke etter å inspirere alle som er en del av ISA til å
bygge et sunt og energisk treningsmiljø basert på trivsel.
Nytt og produktivt
Vi vet alle at dette er et nytt tilbud i Norge, og det er veldig godt å se at det er så stor interesse
allerede. Akademiet vil strebe og ytre sitt beste for å gi grundig opplæring til alle våres medlemmer
ved parkour akademiet. ISA vil tillegg til dette være en portal som kan formidle talent til småmellomstore oppdrag for film, teater, tv, reklame og underholdnings bransjen.
Et steg av gangen
Man lærer ikke alt over natten. Det tar tid å bli god og det er viktig å være varsom, kjenne og høre
etter hva kroppen din forteller deg til enhver tid. Hvis man gjør små feil kan det fort oppstå skader.
Postadresse: Verket 22, 1534 Moss Besøksadresse: Moss Verk 1, 1534 Moss Tlf. 91198986 © Copyright International Stunt Academy AS 2013 Email: [email protected] www.istuntacademy.com Vi anbefaler at du hele tiden observerer og følger godt med på hva instruktørene lærer og viser
deg så vi unngår feil metodikk og teknikk.
Lokasjon
ISA Parkour Academy ligger ved stuntmann skolen ISA Studios i Moss sentrum ved Verket og
Mossefossen. Andre kjente plasser i området er konvensjonsgården, Campus Moss, American
Collage og selvfølgelig: den nedlagt Peterson- papir fabrikken hvor den tidligere mosselukta kom
fra. Det er 10 min gåavstand fra Moss togstasjonen og 40 min md bil fra Oslo.
Bilder, filming og publisering
Jeg gir herved tillatelse/ Jeg gir herved ikke tillatelse (sett ring rundt det som passer) til at ISA
Parkour Academy kan bruke bilder som blir tatt av meg på ISA Parkour Academy i sine
hjemmesider og facebook side.
NB! Hvis du har svart Jeg gir herved ikke tillatelse så kan ISA ikke stå til ansvar eller garantere at
det ikke er andre medlemmer ved akademiet som vil ta bilder (hvor du kan dukke opp i
bakgrunnen etc.) og publisere på facebook.
Egenerklæring
Ved å trene på ISA Parkour Academy er jeg kjent med at jeg trener på eget ansvar med egen
forsikring. Skader som jeg måtte påføre meg ved å trene på ISA Parkour Academy vil jeg selv stå
ansvarlig for, jeg forstår og er kjent med at ISA fraskriver seg all ansvar.
Jeg er også gjort meg kjent med reglementet ved ISA Parkour Academy om at jeg som nybegynner
ved ISA Parkour Academy kun skal trene de øvelsene jeg er blitt lært av instruktørene og bruker
parkour anlegge på den måten instruktørene har vist, demonstrert og instruert.
Jeg er også kjent med og forstår at når jeg ønsker å prøve nye triks så må jeg be en instruktør/
lærer ved parkour akademiet om hjelp og undervisning.
Ved å signere bekrefter jeg herved for følgende medlemskap og at jeg har gjort meg kjent med
reglementet ved ISA Parkour Academy.
*Er du under 18 år må en foresatt/ verge også skrive under.
_____________
Sted, dato
______________________
Signatur
__________________________________
Foresattes signatur (Hvis under 18 år)
Postadresse: Verket 22, 1534 Moss Besøksadresse: Moss Verk 1, 1534 Moss Tlf. 91198986 © Copyright International Stunt Academy AS 2013 Email: [email protected] www.istuntacademy.com